Hlavní navigace

Testy OSVČ a zaměstnanců budou dvakrát týdně. Kdo má výjimku? Očkovaní to nejsou

7. 1. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od 17. ledna se OSVČ a zaměstnanci ve firmách budou muset dvakrát týdně testovat, a to i ti, co nedávno prodělali covid, či ti, kteří jsou očkováni.

V případě pozitivního antigenního testu následuje automaticky pětidenní karanténa. Po návratu se musí OSVČ či zaměstnanec opět otestovat. Tato pravidla by měla platit dva až tři týdny.

Testovat se bude dvakrát týdně

Vláda rozhodla, že od úterý 11. ledna se zkracuje doba karantén a izolací na 5 dnů ode dne prvního odběru prvního pozitivního testu. Osoby, kterým byla karanténa a izolace ukončena, jsou povinné ještě následujících 5 dní nosit respirátor. Stávající preventivní povinné plošné testování zaměstnanců, jiných pracovníků či OSVČ bude pokračovat a od 17. ledna bude na určitou dobu zintenzivněno ve frekvenci dvakrát týdně. V pracovních kolektivech ve firmách dochází k velké fluktuaci lidí a s tím je spojené také riziko šíření vysoce rizikové varianty omikron. Chceme proto podchytit co nejvíce nových případů v co nejkratším čase. Zvýšená frekvence testování dvakrát týdně sníží riziko zavlečení případné infekce mezi ostatní zaměstnance, řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek po schválení nového opatření.

Jak bude probíhat testování zaměstnanců

Testování bude pro zaměstnance povinné, výjimku mají jen ti, kteří se v rámci činnosti nesetkávají se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ním ve stejné domácnosti, nebo kteří nevykonávají práci na pracovišti. V případě, že zaměstnanec odmítne test podstoupit, je povinností zaměstnavatele tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanec, který odmítne podstoupit test, je pak povinen nosit respirátor, dodržovat rozestup 1,5 metru od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné, a stravovat se odděleně.

Výjimku z testování bude mít i osoba, která:

  • podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
  • podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu.

Výše zmíněnou výjimku však musí zaměstnanec svému zaměstnavateli prokázat buď záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (digitální certifikát EU COVID), nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb, nebo písemným potvrzení zaměstnavatele nebo právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu, o tom, že u nich podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření. Stejnou povinnost má osoba, která je orgánem nebo členem orgánu právnické osoby, vůči této právnické osobě.

Samotné antigenní testování musí zaměstnavatel zorganizovat s frekvencí dvakrát za týden tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Jak bude probíhat testování OSVČ

Testovat se budou muset od 17. ledna dvakrát týdně i OSVČ, a to způsobem, že následující testování proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Povinnost se nicméně i nadále bude týkat pouze OSVČ hlavních, které se v místě, kde vykonávají svoji činnost, setkávají se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ní ve stejné domácnosti.

Také pro OSVČ platí, že povinnost podstoupit preventivní testování se nevztahuje na osobu, která:

  • podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem, nebo
  • podstupuje preventivní testování podle tohoto mimořádného opatření u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem, nebo u jiné právnické osoby, jejímž je orgánem nebo členem orgánu

Co dělat, když je test pozitivní

Pokud zaměstnanci vyjde test pozitivně, musí o tom bezodkladně uvědomit zaměstnavatele a pracoviště opustit. Následuje pětidenní karanténa, která se počítá ode dne provedení testu. Podobně OSVČ, které vyjde test pozitivně, musí opustit místo, kde vykonává svoji činnost, nejde-li o její bydliště, a poskytnout součinnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který jí nařídí karanténu v délce trvání pěti dnů ode dne provedení testu.

Jak zaměstnavatel, tak OSVČ musí po pozitivním testu zaslat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví seznam osob (v případě OSVČ bez zaměstnanců tedy sama sebe), které byly testovány s pozitivním výsledkem, který obsahuje údaje z evidence a kontaktní telefonní číslo testované osoby, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.

Karanténa se dá při pozitivním antigenním testu zkrátit PCR testem, pokud vyjde negativně. I nadále se pak nicméně musí zaměstnanci a OSVČ stále testovat. Očkovaní či lidé s prodělanou nemocí se mohou nově nechat otestovat zdarma pětkrát v jednom měsíci. Doposud byl limit maximálně 2 testy. Neočkovaní lidé si musí test i nadále zaplatit. Pokud nicméně během karantény začne mít neočkovaný příznaky, může požádat praktického lékaře o žádanku na PCR test zdarma.

Lidé s aspoň jednou dávkou očkování budou mít nárok na pět PCR testů zdarma. Stejně tak děti do 18 let.

Jaké údaje musí zaměstnavatelé a OSVČ evidovat

Zaměstnavatelé a OSVČ musí zároveň vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů.

Co dělat po skončení karantény

Jakmile skončí pětidenní karanténa, musí zaměstnanec nebo OSVČ hned první den po návratu na pracoviště, nebo v místě výkonu své činnosti, podstoupit opět antigenní testování. Pokud vyjde negativně, může zaměstnanec nebo OSVČ pokračovat v práci, pokud vyjde pozitivně, opět následuje pětidenní karanténa. Karanténu lze nicméně stejně jako po prvním pozitivním antigenním testu zkrátit PCR testem, pokud vyjde negativně. I nadále se nicméně musí zaměstnanci a OSVČ stále testovat.

BRAND23 Workshop

Jakými testy se lze testovat?

Seznam certifikovaných testů pro samotestování lze nalézt na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv nebo ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků.

Kolik bude stát přispívat

Stejně jako doposud bude stát firmám a OSVČ na testování přispívat 60 korun za samotest. O příspěvek na testy bude možné žádat stejně jako doposud skrze online aplikaci na společných webových stránkách zdravotních pojišťoven Samotesty-covid.cz. Žadatel může žádat o příspěvek pouze elektronicky prostřednictvím k tomu účelu vytvořené aplikace, která ho provede procesem registrace i samotného vykázání žádosti o příspěvky.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).