Hlavní navigace

PET lahve a plechovky budou od roku 2025 zálohované. Výše zálohy bude minimálně 4 Kč

6. 12. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E
Od roku 2025 mají být PET lahve a plechovky zálohované, stejně jako jsou nyní skleněné pivní lahve. Záloha by však měla činit minimálně 4 Kč za kus.

Zpětný výkup budou povinně vykonávat poslední prodejci vybraných jednorázových obalů v prodejnách nad 50 m2 prodejní plochy. Budou mezi ně patřit i čerpací stanice nebo e-shopy s vlastní dopravou. Počítá s tím novela zákona o obalech, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Záloha bude minimálně 4 Kč

Ministerstvo životního prostředí poslalo do připomínkového řízení návrh novely zákona o obalech, která kromě jiného zavádí od roku 2025 zálohování PET lahví a plechovek (plastové nápojové lahve a kovové nádoby na nápoje). Ze zálohování budou nicméně výjimky, například pro obaly poskytované v rámci osobní přepravy na mezinárodních trasách, určené k prodeji v tranzitním prostoru mezinárodních letišť nebo přístavů, pokud je nápoj stáčen a zabalen přímo v místě prodeje spotřebiteli nebo uváděn na trh nebo do oběhu v souhrnném množství méně než 100 kg za kalendářní rok apod.

Stejně se zálohování nemá týkat obalů od mléka, mléčných nápojů, na bázi mléka nebo ledové kávy s mlékem. Záloha bude stanovena prováděcím právním předpisem (vyhláškou) a její výši MŽP odhaduje v minimální výši 4 Kč za kus.

Jak bude systém fungovat

V rámci zálohového systému budou mít povinnosti tři skupiny subjektů, a to osoby uvádějící vybrané jednorázové obaly na trh (výrobce), distributoři uvádějící tyto obaly do oběhu (především poslední prodejce) a operátoři zálohového systému.

Jak vysvětluje ministerstvo v důvodové zprávě, osoby uvádějící vybrané jednorázové obaly na trh registrují tyto obaly u operátora zálohového systému a zaplatí za obal operátorovi zálohu a poplatek za každý obal uvedený na trh. Osoba uvádějící obal na trh prodá nápoj v obalu poslednímu prodejci, který jí zaplatí kromě ceny i zálohu. Poslední prodejce prodá nápoj spotřebiteli (obchodu), který mu zaplatí cenu nápoje i zálohu. Spotřebitel vrátí obal poslednímu prodejci, který mu vrátí zálohu.

Poslední prodejce předá zpětně odebrané obaly operátorovi, který mu proplatí zálohy a zaplatí manipulační poplatek jako odměnu za manipulaci s obaly. Operátor zajistí kontrolu, sčítání, přepravu a zpracování odpadu z obalů. Recyklovaný materiál operátor následně prodává, a to způsobem, který MŽP stanoví v rozhodnutí o autorizaci.

Zpětný odběr půjde až na 11 000 místech

MŽP počítá s tím, že zálohový systém bude disponovat až 11 000 povinnými místy zpětného odběru. Zpětný odběr budou povinně vykonávat poslední prodejci vybraných jednorázových obalů v prodejnách nad 50 m2 prodejní plochy. Mezi poslední prodejce povinně provádějící zpětný odběr mají patřit i čerpací stanice nebo e-shopy, které disponují vlastním rozvozem.

Poslední prodejci budou muset zajistit zpětný odběr v místě výkonu ekonomické činnosti nebo do 100 metrů od tohoto místa a místo výkupu registrovat u operátora. U online obchodů, kterých se tato povinnost bude týkat (typicky e-shopy s potravinami a nápoji), bude platit, že zpětný odběr se provede „v takovém množství, které lze při rozvozu zboží zpětně odebrat a je obvyklé pro objednávku konečného uživatele“.

GALERIE: Některé řetězce už začaly plastové láhve odebírat už v roce 2023

Obchody, kterých se zálohování dotkne, budou pak muset při prodeji vybraného zálohovaného jednorázového obalu uvádět zálohu odděleně od ceny výrobku, zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty a vést odděleně účetní záznamy o ceně výrobku a o výši zálohy.

Výkup (zpětný odběr) může probíhat prostřednictvím automatů, nebo pokud toto není možné či žádoucí, prostřednictvím manuálního výkupu s pomocí ručních skenerů. Místo výkupu odpadu bude registrováno u operátora (který s pomocí seznamu míst zpětného odběru může informovat konečné uživatele o nejbližších místech výkupu). Konečný uživatel má právo na vyplacení zálohy v plné výši při odebrání odpadu z vybraného zálohovaného jednorázového obalu a odpad z obalu může vrátit na kterémkoliv místě výkupu na území České republiky, doplňuje důvodová zpráva.

Některé obchody už zálohování testují

Přestože se má zálohování PET lahví a plechovek zavést až od roku 2025, některé obchody ho zkouší na nečisto už nyní. Na jaře letošního roku spustily pilotní projekt řetězce Kaufland a Lidl a před několika dny se k ním přidal i e-shop Rohlík.cz. Systém bude fungovat tak, že kurýři Rohlíku začnou zákazníkům nabízet speciální recyklační sáčky, do nichž následně zákazníci vloží použité PET lahve.

Content First

Petky můžete nově vracet i kurýrům Rohliku, nic za to ale nedostanete Přečtěte si také:

Petky můžete nově vracet i kurýrům Rohliku, nic za to ale nedostanete

Reklamní letáky budou označeny za obal

Novela rovněž stanovuje, že se za obaly budou nově považovat i reklamní letáky. Podle MŽP tvoří letáky 14 % obsahu v tříděném komunálním papírovém odpadu.

Za reklamní letáky ovšem nejsou hrazeny recyklační poplatky. Jedná se tak o případ tzv. freeridingu, kdy za zpracování odpadu hradí náklady někdo jiný (obce ze svých rozpočtů) než ten, kdo by za daný výrobek měl být odpovědný (ten, kdo jej vyrobil či si jej nechal vyrobit, podle tzv. principu rozšířené odpovědnosti výrobce). Navrhovaná novela situaci napravuje, když stanovuje, že stejně jako v případě obalů jsou za reklamní letáky odpovědné osoby, které je uvádí na trh nebo do oběhu, vysvětluje se v důvodové zprávě.

Méně letáků ve vašich schránkách? Snížit jejich počet má povinný poplatek Přečtěte si také:

Méně letáků ve vašich schránkách? Snížit jejich počet má povinný poplatek

Oceníte reklamní letáky ve vaší schránce?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).