Hlavní navigace

Plátci DPH, pokud neučiníte podání v předepsané struktuře, bude neúčinné

19. 4. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Pokud plátce DPH neučiní od května podání u DPH v předepsaném formátu a struktuře, bude podání považováno za neúčinné, a to se všemi důsledky.

Pro všechny plátce DPH platí, že podání u DPH musí provádět elektronicky. Doposud však platí, že v případě nedodržení předepsané struktury a formátu se podání i tak považuje za účinné. To se však od 1. května změní.

Sleva a nižší daň až od prosince

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

První den v květnu nenabude účinnosti pouze zákon o evidenci tržeb, nýbrž i doprovodná norma. Ta od prosince 2016 převádí stravovací služby do 15% snížené sazby DPH či zavádí novou slevu na dani na evidenci tržeb ve výši 5000 korun. Kromě těchto změn však norma obsahuje i ustanovení, které se týká elektronické formy podání a které nabude účinnosti již na začátku května.

Od 1. května je nedodržení struktury podání problém

Nově se totiž upravuje § 101a, který se elektronické formy týká. Nově bude vypadat takto:

§ 101a

Elektronická forma podání
(1) Plátce je povinen podat elektronicky
a) daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání,
b) kontrolní hlášení nebo jiné hlášení, s výjimkou hlášení podle § 19,
c) přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení.

(2) Pouze elektronicky lze podat
a) souhrnné hlášení nebo následné souhrnné hlášení,
b) přihlášku k registraci nebo oznámení o změně registračních údajů; to neplatí pro identifikované osoby.

(3) Podání uvedená v odstavcích 1 a 2 lze učinit elektronicky pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně
a) podepsanou uznávaným elektronickým podpisem,
b) odeslanou prostřednictvím datové schránky,
c) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo
d) dodatečně potvrzenou za podmínek uvedených v daňovém řádu.

školení květen 24 - novinky

(4) Podání uvedené v odstavci 1 nebo 2, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné.

Nejdůležitější změnou je poslední odstavec, který nově určuje, že podání, u kterého je povinnost učinit jej elektronicky a které není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněné správcem daně, je neúčinné. Doposud totiž platí, že nedodržení předepsané struktury se považuje za účinné podání. Kdo předepsanou strukturu nedodrží, riskuje sice sankci, nikoli však neúčinné podání. To se ale brzy změní a podání učiněná v rozporu se stanovenou XML strukturou budou považována za neúčinná. Na plátce DPH tedy bude pohlíženo, jako kdyby podání neučinil a hrozí mu tak sankce, které se s nedodržením povinností pojí.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).