Hlavní navigace

Po výplatách můžete podat vyúčtování k programu Antivirus

14. 4. 2020
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Od minulého týdne mohli zaměstnavatelé podávat žádosti o příspěvek z programu Antivirus. Nyní nastává čas na vyúčtování. Co si k jeho podání připravit?

Speciální program pro zaměstnavatele je v plném proudu. Zaměstnavatelé s uzavřenou dohodou s úřadem práce mohou v procesu získání příspěvku pokračovat.

Aplikace k podání vyúčtování spuštěna

Zaměstnavatelé, kterým se již podařilo úspěšně uzavřít dohodu s úřadem práce, mohou podávat vyúčtování vyplacených náhrad mezd. Podává se opět prostřednictvím webové aplikace. A to za každý kalendářní měsíc samostatně po zpracování výplat (včetně povinných odvodů). Nyní nastává čas na vyúčtování za měsíc březen 2020.

Vyúčtování za měsíc a režim se skládá ze dvou částí, a to ze: 

  • jmenného seznamu zaměstnanců, který se vyplňuje do formuláře ve formátu XLSX. Pokyny k vyplnění formuláře jsou uvedeny v samostatném odkazu Jak vyplním seznam zaměstnanců?
  • webového formuláře, který zahrnuje souhrnné údaje a čestná prohlášení. Výsledkem vyplnění je vygenerování pdf dokumentu Vyúčtování k dohodě o poskytnutí příspěvku cíleného programu Antivirus. Součástí formuláře pro režim A, v případě, kdy zaměstnavatel žádá o poskytnutí příspěvku z důvodu vzniku jiné překážky v práci v důsledku krizových či mimořádných opatření, je rovněž uvedení předmětu podnikání nebo činnosti, která byla dotčena (nařízeno uzavření či omezení provozu), a to včetně uvedení příslušného opatření (číslo usnesení vlády, číslo jednacího opatření ministerstva zdravotnictví apod.).

Co si připravit k vyúčtování

Pro vyplňování bude nezbytná dohoda s úřadem práce a dále:

  • Příjmení – příjmení zaměstnance.
  • Jméno – jméno zaměstnance.
  • RČ nebo evidenční číslo pojištěnce – uvádí se rodné číslo (bez pomlček a lomítka i s pomlčkami a lomítkem); v případě, že rodné číslo není přiděleno, zadá se evidenční číslo pojištěnce, číslo, pod kterým zaměstnavatel komunikuje s ČSSZ. 
  • Paragraf zákoníku práce – pro režim A se zadá jeden ze dvou možných § zákoníku práce (192, 208), pokud se na součtu náhrad podílejí oba paragrafy, vyberte § 208. Pro režim B se paragraf neuvádí.
  • Náhrada mzdy (Kč) – vyčíslí se součet náhrady mzdy v Kč, která byla vyplacena zaměstnanci podle § 192 zákoníku práce nebo podle § 208 zákoníku práce za všechny pracovní poměry (nezahrnují se zde náhrady a pojištění vzniklé v dohodě o pracovní činnosti a dohodě o provedení práce); částka je uvedena na dvě platná desetinná místa. 
  • Zdravotní pojištění (Kč) – zaměstnavatel vypočítá zdravotní pojištění v Kč za zaměstnavatele a vyčíslí náhradu mzdy, která podléhá odvodu zdravotního pojištění; tj. vynásobí tuto náhradu sazbou zdravotního pojištění za zaměstnavatele (9 %); částka se uvádí na dvě platná desetinná místa. 
  • Sociální pojištění (Kč) – nakonec se vypočítá sociální pojištění v Kč za zaměstnavatele z vyčíslené náhrady mzdy, která podléhá odvodu sociálního pojištění; částka je opět uvedena na dvě platná desetinná místa.

Vzniklé dokumenty je potřeba odeslat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Za každý režim zvlášť.

Zaměstnavatel je povinen doručit vyúčtování nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období. Úřad práce následně zkontroluje vykázané náklady mezd každého zaměstnance s evidencí ČSSZ. Příspěvek by měl být zaměstnavateli vyplacen nejdéle do 30 dnů od podání vyúčtování. Pravděpodobně to ale bude během několika dnů. Samozřejmě za předpokladu bezchybného podání vyúčtování.

Vyúčtování je možné podat zde.

Stejně jako v případě podání žádosti, připravilo MPSV krátký video-návod i na podání vyúčtování. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).