Hlavní navigace

Podepsáno: Zvýší se daňové zvýhodnění na děti a také přídavky na děti

21. 7. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zvýší se daňové zvýhodnění na druhé, třetí a každé další dítě. Zvýšení bude platit zpětně od začátku roku 2021. Vzrostou i přídavky na děti.

Na druhé dítě vzroste zvýhodnění o necelé 3 tisíce korun a na třetí, a každé další dokonce o více než 3600 korun. Na jedno dítě zůstává částka stejná, tedy 15 204 Kč. Zvýšení schválil parlament a novelu včera podepsal i prezident Miloš Zeman.

Co se dozvíte v článku
  1. Zvýší se daňové zvýhodnění na více dětí
  2. Změny budou platné zpětně od začátku roku
  3. Ruší se omezení měsíčního bonusu
  4. Další podmínky se nemění
  5. Uplatnění daňového zvýhodnění
  6. Zvyšuje se také rodičovský přídavek

Zvýší se daňové zvýhodnění na více dětí

Sněmovna před týdnem schválila novelu zákona o státní sociální podpoře v senátní verzi. Rodiny s více dětmi se tak dočkají vyšších daňových úlev. Zvýší se totiž daňové zvýhodnění na druhé dítě, a to ze stávajících 19 404 Kč ročně na 22 320 Kč ročně (1860 Kč měsíčně), a rovněž na třetí a každé další dítě z nynějších 24 204 Kč na 27 840 Kč (měsíčně 2320 Kč). „Základní“ daňové zvýhodnění na jedno dítě se nijak nemění a zůstává na 15 204 korunách.

Změny budou platné zpětně od začátku roku

Zároveň bylo schváleno přechodné ustanovení, dle kterého se nová úprava § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije již nová právní úprava.

Ruší se omezení měsíčního bonusu

Novela dále v oblasti daňového zvýhodnění napravuje pochybení, ke kterému došlo při přijímání daňového balíčku, kterým bylo rušeno omezení daňového bonusu. Ze zákona se sice vyškrtlo roční omezení, ale zůstalo v něm měsíční omezení daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem ve výši 5025 Kč. Nyní se toto omezení ze zákona vypouští. Nové znění se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, a za následující kalendářní měsíce.

Další podmínky se nemění

Další podmínky u daňového zvýhodnění na děti zůstávají stejné. Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Dále zletilé dítě do 26 let věku, kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Věková hranice musí být splněna ze začátku měsíce. V případě dovršení 18 let u nestudujícího dítěte nebo 26 let studenta v průběhu měsíce je možné započítat ještě měsíc, v jehož průběhu dítě tohoto věku dovršilo. Ovšem při narození dítěte prvního dne v měsíci je situace jiná. Oproti dřívějším výkladům se nyní vychází z nového občanského zákoníku. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství dovrší nestudující dítě 18 let první den v měsíci (obdobně studující dítě dovrší věku 26 led první den v měsíci) a tento den již podmínka splněna není. V ustanovení § 601 odst. 1 občanského zákoníku se píše, že jestliže má právo nabýt určitý den, nabude nebo vznikne právě počátkem tohoto dne. Dítě tedy dovrší 18 nebo 26 let o půlnoci prvního dne v měsíci a tento měsíc nárok na daňové zvýhodnění zaniká.

Uplatnění daňového zvýhodnění

Daňové zvýhodnění se uplatní slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží na výši příjmů poplatníka). Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků žijících ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy v roce 2021 jde o částku 91 200 korun.

Do zákonem stanoveného limitu příjmů pro uplatnění daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy) se v daňovém přiznání od roku 2018 nepočítají příjmy z pronájmu majetku a kapitálové příjmy. Pouze příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti.

Zvyšuje se také rodičovský přídavek

Novela dále zvyšuje rodičovský přídavek.

Rodičovský přídavek aktuálně a po jeho zvýšení

Rodičovský přídavek
Standardní částka Zvýšená částka Standardní částka nově  Zvýšená částka nově
Dítě do 6 let 500 Kč 800 Kč 630 Kč  1130 Kč
Dítě od 6 do 15 let 610 Kč 910 Kč 770 Kč  1270 Kč
Dítě od 15 do 26 let 700 Kč 1000 Kč 880 Kč  1380 Kč

Dochází také k úpravě pobírání rodičovského příspěvku. Ten se vždy čerpal pouze na nejmladší dítě v rodině. Od data účinnosti novely dostanou rodiče při narození dalšího dítěte v rodině jednorázově zbývající částku příspěvku na předchozí dítě. 

ebf - tip - debata

Novela obsahuje rovněž rozšíření okruhu nezaopatřených dětí, které na přídavek budou mít nárok. Doposud byl hranicí 2,7násobek životního minima rodiny, nově to bude 3,4násobek. Na přídavky tak podle ministerstva práce a sociálních věcí dosáhne přibližně půl milionu dětí, což je zhruba dvojnásobek dětí než v současnosti.

Maximální čistý měsíční příjem rodiny pro nárok na přídavek na dítě
koef. 2,7 (dnes) koef 3,4 (nově)
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 14 900 Kč 18 700 Kč
1 dospělý, 2 děti ve věku 8 a 16 let 23 600 Kč 29 716 Kč
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 23 500 Kč 29 600 Kč

Zvýšení přídavků se promítne již do období od 1. července tohoto roku.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).