Hlavní navigace

Vyšší přídavky na děti, vyšší daňové zvýhodnění a úprava daňového bonusu

6. 5. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
To jsou změny očekávané od července 2021. Vyšší daňové zvýhodnění na děti dokonce zpětně od počátku tohoto roku.

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona o státní sociální podpoře. Díky pozměňovacím návrhům zřejmě dojde i ke změnám v oblasti daní. Návrh aktuálně čeká projednání Senátem. Účinnost je navržena od 1. července 2021. Změny u daňového zvýhodnění mají platit zpětně za rok 2021. Jde o sněmovní tisk s číslem 1116.

Zvýšení přídavku na děti

Nutnost úpravy přídavku na dítě je dána jednak aktuální potřebou podpořit příjmovou situaci rodin pečujících o nezaopatřené děti, u kterých se multiplikují důsledky pandemie COVID-19 a omezení s ní souvisejících (omezování pracovních aktivit, výdaje související se zavřením či omezením fungování škol, zvyšováním cen potravin apod.), a dále skutečností, že tato prakticky jediná dlouhodobá sociální dávka ve prospěch rodin s dětmi ztratila svou reálnou hodnotu i charakter rodinné dávky. Středně příjmové a nižší středně příjmové rodiny s dětmi „se nenachází“ v podpoře státu formou rodinných dávek, která je nyní zacílena na rodiny bez příjmů nebo rodiny s velmi nízkými příjmy. Navrhovaná úprava je tak žádoucí. Uvedené zvýšení rozhodného příjmu (úprava koeficientu) rozšíří okruh nezaopatřených dětí, které budou mít na přídavek na dítě nárok, a vrací tak přídavku na dítě funkci rodinné, nikoliv striktně chudinské dávky, popisuje důvodová zpráva k návrhu novely zákona.

Rodičovský přídavek aktuálně a po jeho zvýšení od 1. července 2021

Rodičovský přídavek
Standardní částka Zvýšená částka Standardní částka nově  Zvýšená částka nově
Dítě do 6 let 500 Kč 800 Kč 630 Kč  930 Kč
Dítě od 6 do 15 let 610 Kč 910 Kč 770 Kč  1070 Kč
 Dítě od 15 do 26 let  700 Kč  1000 Kč  880 Kč  1180 Kč

Zvýšená částka platí pro rodiny, kde má alespoň jedna osoba příjem ze závislé činnosti minimálně ve výši životního minima jednotlivce nebo ze samostatné výdělečné činnosti, případně z dávek, které svým způsobem příjem nahrazují, např. dávky nemocenského a důchodového pojištění, podpory v nezaměstnanosti nebo rodičovský příspěvek rodiče, který pracoval, a nárok na rodičovský příspěvek získal po vyčerpání svého nároku na peněžitou pomoc v mateřství (příp. souběžně).

Přídavek na dítě bude v případě schválení novely vyplacen v nové výši ode dne nabytí účinnosti tohoto právního předpisu. Nárok bude poprvé od splátky náležející za kalendářní měsíc, ve kterém tento nabude účinnosti.

Rodičovský příspěvek v plné výši

Úprava se zřejmě dotkne i rodičovského příspěvku. Nově by měli rodiče nárok na výplatu nevyčerpané částky rodičovského příspěvku na nejmladší dítě v rodině i v případě, že se nejmladším dítětem v rodině stane jiné dítě. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí nebylo v loňského roce z důvodu předčasného ukončení čerpání rodičovského příspěvku vyplaceno zhruba 11 900 rodinám celkem cca 950 milionů korun.

Měsíční daňový bonus

Daňový balíček, kterým byla od roku 2021 mimo jiné zrušena superhrubá mzda a zaveden peněžitý příspěvek na stravování, zrušil maximální možnou částku poskytnutí daňového bonusu rodinám s více dětmi. Jakkoli byla změna míněna dobře, drobným opomenutím na ni řada nízkopříjmových zaměstnanců nedosáhne. Nedojde k jejich celoročnímu vypořádání daňového bonusu.

Při schvalování zmíněného daňového balíčku se totiž zapomnělo, že omezení se netýká pouze ročního daňového bonusu, ale také měsíčního daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem. V ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů zůstala omylem částka 5 025 Kč. Zaměstnavatel musí při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v měsíční podobě stále sledovat maximální možnou částku daňového bonusu 5 025 Kč. Samozřejmě za předpokladu zdanitelných příjmů alespoň ve výši poloviny aktuální minimální mzdy (7600 Kč měsíčně).

V rámci vypořádání celoroční daňové povinnosti, ať již jde o roční zúčtování příjmů u zaměstnavatele nebo podání daňového přiznání samotným zaměstnancem, dojde k vypořádání daňového bonusu bez limitu. Znamená to, že částka nad maximální možný měsíční limit se stane jeho doplatkem. Avšak u zaměstnanců s nižšími příjmy k tomuto dorovnání nedojde. Vysvětlovali jsme v článku Kvůli opomenutí přijde nejeden zaměstnanec s dětmi o část bonusu

Nyní by mělo být toto opomenutí napraveno. Dle návrhu novely se v ustanovení § 35d odst. 4 zákona o daních z příjmů ruší slova „maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně“. Nové znění se použije ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, a za následující kalendářní měsíce.

Vyšší daňové zvýhodnění na děti

Pozměňovacím návrhem se do novely dostalo i zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti. Zvýšení se (již tradičně) netýká prvního dítěte, ale druhého, třetího a dalších dětí, kterým se přidá patnáct procent.

Částka 19 404 Kč na druhé dítě se má nahradit částkou 22 315 Kč. Částka 24 204 Kč na každé třetí a další dítě se má nahradit částkou 27 835 Kč. Avšak zde ještě dojde k drobným úpravám, jelikož navržená částka není dělitelná dvanácti. Daňové zvýhodnění se totiž u zaměstnavatele uplatňuje měsíčně.

ebf 24 - tip duben

Dle přechodného ustanovení k § 35c odst. 1 zákona o daních z příjmů se použije již pro zdaňovací období roku 2021. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2021 přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije již nová právní úprava. To znamená, že zvýšené daňové zvýhodnění bude použito pro celý rok 2021.

Návrh novely zákona aktuálně čeká projednání Senátem a podpis prezidenta. Jeho podoba tedy není konečná, avšak výrazné změny se již neočekávají.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).