Hlavní navigace

Podnikajícím důchodcům se vrací sleva na dani, roku 2013 se to však netýká

31. 7. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Pracující důchodci mají důvod k částečné spokojenosti. Ústavní soud jim od letošního roku vrátil základní slevu na dani. Pro rok 2013 se ale nic nemění.

Zrušení základní slevy pro pracující důchodce bylo v rozporu s Ústavou ČR a všichni pracující důchodci mohou slevu za rok 2014 využít. Včera tak rozhodl ústavní soud. Pro pracující důchodce však jde jen o částečnou výhru. Pro zdaňovací období 2013 totiž zůstalo v platnosti, že slevu nemohou využít ti, kteří k 1. lednu 2013 pobírali starobní důchod. O celé kauze tak budou muset stejně rozhodnout až správní soudy.

Čtěte také: Senioři opět přerušují výplatu důchodů kvůli slevě na dani. Co na to právníci?

Zrušení slevy pro důchodce nebylo ústavní

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Sleva na dani za rok 2013 se důchodcům nevrátí.

Jak poslanci ODS, tak samotná vláda chtěli pracujícím důchodcům vrátit od roku 2015 základní slevu na poplatníka. Obě strany nakonec předčil ústavní soud, který vyhověl stížnosti senátorů a s platností od včerejšího dne zrušil ustanovení zákona o daních z příjmů, které pracujícím seniorům bralo nárok na základní slevu na dani. Ústavní soud shledal, že úprava je v rozporu s principem neakcesorické a akcesorické rovnosti. V prvním případě jde o nerovnost uvnitř samotné skupiny pracujících starobních důchodců, neboť zákonodárce vázal kritérium přiznání či nepřiznání slevy na dani pobíráním starobního důchodu jediný den v roce, a to 1. ledna, přičemž jakékoliv jiné časové hledisko je nepodstatné, vysvětlil Ivo Pospíšil, generální sekretář Ústavního soudu.


Podle Ústavního soudu stanovilo opatření nerovnost mezi poplatníky, kteří jsou ve zdaňovacím období poživateli starobního důchodu. Ti, co pobírali důchod k prvnímu lednu, totiž vždy přicházeli o slevu na dani, zatímco senioři, kteří začali pobírat důchod později (klidně i druhého ledna), mohli uplatnit slevu v plné výši. Není přitom podstatné, zda po celou dobu, po kterou vykonávají výdělečnou činnost, pobírají také starobní důchod. Důsledkem uvedené právní úpravy je významný rozdíl v postavení obou těchto skupin poplatníků, protože ti, v jejichž případě se sleva na dani uplatní, budou mít bez ohledu na pobíraný starobní důchod daň ze zdanitelných příjmů o 24 840 Kč ročně nižší, upřesnil Ivo Pospíšil.

Co se týče kritéria akcesorické rovnosti, také zde našel ústavní soud rozpor. Zákon o daních z příjmů totiž příslušným ustanovením znevýhodnil pracující starobní důchodce vůči ostatním poplatníkům daně z příjmů. Jak doplnil Ivo Pospíšil, zákon o daních z příjmů nezaručuje těmto dvěma skupinám ve shodném nebo srovnatelném rozsahu určitou minimální částku příjmu, u které se s ohledem na její potřebnost k zajištění důstojného života nepředpokládá její zdanění. Ústavnímu soudu se v neposlední řadě nelíbil ani postup při schvalování celé normy. Daňový balíček, který důchodcům slevu sebral, byl totiž schválen čtyři dny předtím, než norma nabyla účinnosti.

Čtěte také: Podnikatelé v problémech, stále nemají jasno o DPH v roce 2013

Ústavní soud se proto rozhodl ustanovení zrušit. Všichni pracující důchodci tak mohou využít pro rok 2014 základní slevu na dani, a to bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu. 

O roce 2013 musí rozhodnout správní soudy

Zatímco v přiznání za letošní rok už mají pracující důchodci jasno, otazníky ohledně slevy a jejím využití za rok 2013 ústavní soud nevyřešil. Nález soudu se totiž roku 2013 netýká. Slevu nelze požadovat zpětně za rok 2013, protože zákon v tomto chybném ustanovení bude zrušen až okamžikem zveřejnění ve Sbírce zákonů a není možné, aby tato změna působila zpětně, uvedla serveru Podnikatel.cz Monika Zábranská z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS

O tom, zda je možné v individuálních případech poskytnout slevu zpětně za rok 2013, tak bude zřejmě rozhodovat až správní soud. To se týká případů, kdy si důchodci účelově přerušili vyplácení penze k 1. lednu 2013 nebo k tomuto dni penzi nepobírali a sleva jim přesto byla finančním úřadem zamítnuta. Domníváme se, že je u finančního úřadu možné nárokovat náhradu škody za neuznanou slevu, a to popř. i žalobou vůči takovému úřadu.Ale i s ohledem na předešlé podobné případy je před podáním takové žaloby doporučení hodné se spojit s úřadem, popř. ministerstvem financí, a požadovat dodatečné uznání slevy. Přezkum rozhodnutí finančního úřadu by tedy měl být možný, komentoval Pavel Juřička z TaylorWessing e|n|w|c advokáti.

Podle Ondřeje Moravce z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři by soudy v konkrétních případech mohly rozhodnutí ústavního soudu zohlednit. Server Podnikatel.cz oslovil s žádostí o vyjádření i zástupce finanční správy. Zda se rozhodnutí ústavního soudu nějak projeví v postupu finanční správy vůči důchodcům a slevě za rok 2013, se však do nedozvěděl. Finanční správa totiž odpověděla pouze obecným stanoviskem.

Otázkou též zůstává, zda můžou důchodci ve světle nálezu ústavního soudu požádat o zpětné navrácení důchodů (například za leden, pokud jeho výplatu kvůli slevě na dani přerušili). Podle právničky Moniky Zábranské z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS existuje šance na vymožení důchodu pouze pro rok 2014. Ústavní soud totiž umožnil důchodcům za zdaňovací období roku 2014 uplatňovat slevu bez ohledu na to, zda k 1. lednu 2014 penzi pobírali či nikoli. Ústavní soud tak částečně povoluje retroaktivitu zrušeného ustanovení. Je ovšem na posouzení příslušných správních soudů, jak budou posuzovat případné žaloby důchodců, kteří se budou domáhat penze např. za měsíc leden, kdy účelově přerušili vyplácení důchodu, aby obešli zákon, byť se později podle ústavního soudu ukázal jako diskriminační, doplnila serveru Podnikatel.cz Zábranská.


Podle jiných právníků však šance na vrácení důchodu není. Dle našeho názoru nebudou důchodci, kteří si dobrovolně přerušili výplatu důchodu z důvodu získání daňové slevy, moct žádat o zpětné navrácení nevyplaceného důchodu, domnívá se Pavel Juřička

Základní slevu na dani pro důchodce zrušila Nečasova vláda

Základní slevu pro důchodce zrušila s platností od zdaňovacího období roku 2013 Nečasova vláda. Opatření bylo součástí daňového balíčku, který prošel na konci roku 2012. Ještě než opatření vstoupilo v platnost, objevil se “fígl”, jak o slevu na dani nepřijít. Příslušný paragraf totiž obsahoval ustanovení, ve kterém se říkalo, že se “daň se nesnižuje u poplatníka, který k 1. lednu zdaňovacího období pobírá starobní důchod z důchodového pojištění nebo ze zahraničního povinného pojištění stejného druhu.” Podle finty stačilo na první den v roce přerušit výplatu důchodu. Tím pracující senior nesplnil podmínku pro zrušení slevy (k 1. lednu tedy nepobíral důchod) a sleva mu měla zůstat zachována. Desetitisíce důchodců následně skutečně přerušily výplatu penze.

BRAND

Čtěte více: Budou moci senioři díky fintě uplatnit slevu na dani? Čtěte, na čem bude záležet

Na tento postup ale zareagovala finanční správa, které uvedla, že pokud u poživatele důchodu dojde na základě žádosti k zastavení výplaty důchodu k 1. lednu a ze všech objektivních okolností vyplyne, že jediným účelem takového kroku bylo získání slevy na poplatníka, bude to považovat za zneužití práva. Kromě doplacení slevy pohrozila finanční správa pokutou a úrokem z prodlení. Finanční úřady pak v některých případech své hrozby naplnily a slevu skutečně neuznaly. Důchodci se však nevzdali a o všem bude muset rozhodnout správní soud. Zatímco pro rok 2014 už je jasno, nad slevou v loňském roce stále visí otazník.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).