Hlavní navigace

Pracující důchodci získají slevu na pojistném, přestane se jim ale zvyšovat penze

6. 3. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pracujícím a podnikajícím seniorům se už nově nebude za jejich výdělečnou činnost zvyšovat důchod. Místo toho získají slevu na sociálním pojištění.

U zaměstnaných seniorů se nově nebude muset platit důchodové pojištění zaměstnance, které aktuálně činí 6,5 %. Podnikajícím důchodcům se má pak o 6,5 p. b. snížit pojistné, a to z 29,2 % na 22,7 %. Počítá s tím důchodová reforma z dílny ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Co se dozvíte v článku
  1. Pracujícím důchodcům se nyní zvyšuje důchod
  2. Zvýšení důchodu nahradí sleva na pojistném
  3. Zaměstnavatelé nebudou muset u důchodců vést evidenční list pojištění
  4. Lidl nasazuje samoobslužné kasy, jsou oblíbené i u seniorů
  5. Slevu půjde získat i zpětně
  6. Sleva bude i pro OSVČ s paušální daní
  7. Tip: Hlína je láska, říká Martina, která vyprodá e-shop do pěti minut

Pracujícím důchodcům se nyní zvyšuje důchod

Aktuálně platí, že senior si tím, že k pobírání penze ještě podniká či pracuje, zvyšuje výměru starobního důchodu. Podle ustanovení § 34 odst. 4 zákona o důchodovém pojištění se výše procentní výměry starobního důchodu na žádost zvyšuje pojištěnci, který splnil podmínky nároku na starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost a pobíral přitom starobní důchod v plné výši, za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti o 0,4 % výpočtového základu.

Osoby, které tuto možnost chtějí využít, musí každý rok podat žádost a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) musí stanovit správně datum nároku na zvýšení, částku zvýšení, její valorizaci, výpočet doplatku a vést za tím účelem správní řízení ukončené vydáním rozhodnutí o zvýšení důchodu a vyplacením doplatku. 

Podle MPSV se jedná přibližně o 80 tisíc případů ročně, což přináší při nemožnosti automatizace poměrně velkou administrativní zátěž. Ze zkušeností okresních správ sociálního zabezpečení a reakcí klientů pak jednoznačně vyplývá, že kombinace poměrně komplikovaného vyřizování těchto žádostí spolu s dobou potřebnou pro jejich zpracování je následně zejména s ohledem na výsledné navýšení (v řádu desetikorun) fakticky frustrující jak pro zaměstnance ČSSZ, resp. OSSZ, tak především pro klienty samotné, doplňuje se v důvodové zprávě.

Je podle vás pro pracující seniory lepší sleva na pojistném, nebo zvýšení důchodů?

Zvýšení důchodu nahradí sleva na pojistném

Součást důchodové reformy, kterou brzy projedná vláda, proto tvoří zrušení stávajícího systému zvyšování důchodů seniorům, kteří zároveň stále pracují či podnikají, a jeho nahrazení zavedením slevy na pojistném pro tyto důchodce. U zaměstnaných seniorů se nově nebude muset platit důchodové pojištění za zaměstnance, které aktuálně činí 6,5 %. Podnikajícím důchodcům se má pak o 6,5 p. b. snížit pojistné, a to z 29,2 % na 22,7 %. 

Cílem je podpora delšího setrvání poživatelů starobního důchodu na trhu práce. Zároveň pomůže v době zvýšené poptávky po zaměstnancích (zejména kvalifikovaných) a v důsledku toho lze očekávat další pozitivní rozpočtové efekty, a to nejen v dlouhodobém, ale i v relativně krátkodobém časovém horizontu, dodává důvodová zpráva s tím, že sleva na pojistném se bude týkat jen poživatelů starobního důchodu, jelikož u invalidních důchodců se již v současnosti zohledňuje tzv. dopočtená doba až do dosažení důchodového věku, za kterou se žádné pojistné neplatí.

Co všechno má přinést důchodová reforma? Zdaleka ne pouze pozdější odchod do důchodu Přečtěte si také:

Co všechno má přinést důchodová reforma? Zdaleka ne pouze pozdější odchod do důchodu

Zaměstnavatelé nebudou muset u důchodců vést evidenční list pojištění

Vzhledem k tomu, že se za výdělečnou činnost důchodce nebude zvyšovat důchod, navrhuje se rovněž, aby zaměstnavatel už nemusel u pracujících seniorů vést evidenční list důchodového pojištění a odesílat jej průběžně do evidence ČSSZ. Jedinou výjimkou budou zaměstnanci, kteří byli v minulosti výdělečně činní ve smluvní cizině. Pro tyto seniory navíc bude platit, že do doby pojištění se pro účely nároku na starobní a invalidní důchod výše těchto dávek a pro stanovení délky dopočtené doby nezahrnuje doba výdělečné činnosti, za kterou byla na žádost pojištěnce poskytnuta sleva na pojistném. Pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu se tyto doby považují za dobu vyloučenou.

Lidl nasazuje samoobslužné kasy, jsou oblíbené i u seniorů

Prodavači z maloobchodních řetězců jen tak nezmizí. Při přívalu zákazníků ve špičkách však stále více pomáhají samoobslužné pokladny, které si Češi zamilovali. 

Poslechněte si vyjádření zástupce Lidlu v našem podcastu.

Slevu půjde získat i zpětně

Sleva na pojistném bude náležet zaměstnanci za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc měl nárok na výplatu starobního důchodu. Za kalendářní měsíc, od kterého byl důchod přiznán, bude náležet sleva na pojistném jen v případě, že byl důchod přiznán od prvního dne měsíce. Uplatnění nároku na slevu na pojistném je právem, nikoli však povinností zaměstnance,. Je proto jeho věcí, zda vůbec a po jaké době pobírání starobního důchodu tak případně učiní. V rámci administrativní jednoduchosti pro zaměstnavatele se proto navrhuje konstrukce, kdy zaměstnavatel bude povinen slevu na pojistném realizovat počínaje kalendářním měsícem, v němž zaměstnanec nárok na slevu na pojistném u zaměstnavatele uplatnil a podmínky pro její uplatnění prokázal, píše se v důvodové zprávě.

Slevu půjde uplatnit i zpětně, zaměstnanec to však nebude moct udělat u svého zaměstnavatele, ale bude muset podat žádost o vrácení přeplatku na pojistném ÚSSZ.

Sleva bude i pro OSVČ s paušální daní

OSVČ pak nárok na slevu na pojistném uplatní na tiskopise „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“ za příslušný kalendářní rok. Pokud slevu neuplatnila na tomto tiskopise, může nárok na slevu uplatnit písemně u příslušné OSSZ. Pokud bude OSVČ žádat OSSZ o vrácení pojistného ve výši slevy na pojistném, postupuje se jako u žádosti o vrácení přeplatku na pojistném.

Slevu na pojistném budou moct uplatnit i OSVČ s paušální daní, a to za předchozí kalendářní rok na základě žádosti podané po 30. dubnu. Toto datum je stanoveno v zájmu sjednocení postupů s OSVČ, které byly poplatníkem v paušálním režimu, ale jejich daň nebyla rovna paušální dani. Tyto OSVČ totiž musí podat za daný rok přehled o příjmech a výdajích, avšak podle § 15 odst. 1 ZPSZ mohou tento podat nejdříve v poslední den lhůty pro podání přehledu, vysvětluje důvodová zpráva.

ebf 24 - tip duben

Návrh na zrušení zvyšování důchodů u pracujících seniorů a zavedení slevy na sociálním pojištění obsahovala původně už loni navrhovaná novela. Nakonec ale byla tato změna z návrhu vyškrtnuta a novela byla schválena bez ní. Pokud nyní návrh projde celým legislativním procesem, půjde snížení pojistného uplatnit od ledna 2025.

Tip: Hlína je láska, říká Martina, která vyprodá e-shop do pěti minut

Martina s Jakubem vyrábějí keramiku na plný úvazek a dokážou ji vyprodat během několika minut.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).