Hlavní navigace

Přehled aktuálních daňových tiskopisů pro zaměstnavatele a zaměstnance

4. 2. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Tiskopisy, které je třeba pro rok 2020 a 2021 využít, včetně změn a termínů podání. Nově jsou formuláře upraveny vyhláškou. A to s účinností od 1. ledna 2021.

Nastává čas ročního zúčtování a vyúčtování příjmů. Zaměstnavatelé by měli vědět, jaké formuláře použít a kdy je třeba vyúčtování podat. Obdobně pro potvrzení o příjmech je třeba zvolit aktuální vzor. Nově jsou některé tiskopisy závazně upraveny vyhláškou. Připravili jsme stručný souhrn, který může zaměstnavatelům i zaměstnancům usnadnit orientaci.

Prohlášení poplatníka a roční zúčtování příjmů

Posledním dnem, kdy musí zaměstnanec jako poplatník daně z příjmů ze závislé činnosti, který hodlá uplatnit slevy na dani, podepsat tiskopis „Prohlášení poplatníka“, je pondělí 15. února 2021. Jde o tiskopis 25 5457 MF. Pro rok 2021 lze využít tiskopis v elektronické či listinné podobě (případně kombinace obou). Dodržení zákonné úpravy je nezbytné i v současné době, kdy platí řada „koronavirových“ omezení.

Nejnovější vzor má číslo 26. Je určen pouze pro jedno zdaňovací období. Kdo hodlá využít čistě elektronickou podobu, musí použít tento vzor. Správce rovněž akceptuje předepsané doklady k prokazování nároku na odečet nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění v elektronické podobě. K elektronickému prohlášení k dani by měli zaměstnavatelé stanovit např. vnitřním předpisem organizace bližší podmínky, za nichž takto mohou zaměstnanci učinit.

Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – tiskopis MF 5457 (nový vzor č. 26) je určen pro účely výpočtu záloh na daň (platnost od zdaňovacího období 2018).

Stávající vzory tiskopisů Prohlášení k dani vzor č. 24 a 25 v listinné podobě je možné nadále využít. Jejich prostřednictvím mohou zaměstnanci žádat také o roční zúčtování k dani. U zaměstnanců daňových nerezidentů ČR se doporučuje využít vzor č. 25 nebo 26. Na finančních úřadech již vzory 24 a 25 k dispozici nejsou. Je třeba je vytisknout z aktuální databáze tiskopisů (vzor číslo 25 je v roce 2017). K dispozici je také interaktivní tiskopis ke stažení do počítače. 

Nemění se ani Potvrzení od zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění daňového zvýhodnění u zaměstnavatele. Jde o tiskopis 5456 MF – vzory 1 nebo 2.

Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění

Obdobně jako u prohlášení poplatníka je i žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění nezbytné učinit nejpozději v pondělí 15. února 2021. Zaměstnanec požádá svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování (samostatný tiskopis nebo součást Prohlášení k dani u vzorů č. 24 a 25). Samostatný tiskopis má číslo 25 5457/B MF – vzor číslo 1.

Některé daňové výhody se změnily. Aktuálně se například (předpis číslo 39/2021 Sb.) pro roky 2020 a 2021 zvýšil maximální možný limit pro bezúplatná plnění (dary). Souhrn slev na dani a nezdanitelných částí základu daně včetně podmínek pro jejich uplatnění:

Výpočet daně a daňového zvýhodnění

Tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění se pro rok 2020 nemění, nevydává se ale již tiskem. Je stále k dispozici na stránkách finanční správy. Jde o formulář 25 5460/01 MF vzor č 25.

školení-leden22-molín

Potvrzení o příjmech za rok 2020

Potvrzení o příjmech zdaněných srážkovou i zálohovou daní pro rok 2020 mohou být vystavená v listinné i elektronické podobě.

Vyúčtování daně z příjmů

Zde jde o dva různé tiskopisy pro dvě různé daně a podávané v rozdílných termínech.

1. Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – tiskopis 5459 MF – vzor č. 23 + nový pokyn vzor č. 5. Termín podání je 1. března 2021 (elektronicky 22. března 2021).

 • Příloha 1 – Počet zaměstnanců k 1. 12. 2020 – 5459/1 MF – zde nový vzor č. 20
 • Příloha 2 – Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech daňových nerezidentů, tiskopis 5530 MF – vor č. 14
 • Příloha 3 – uvádí se případné dodatečné opravy záloh a daně z ročního zúčtování záloh, tiskopis 5490 MF
 • Příloha 4 – uvádí se případné dodatečné opravy měsíčních daňových bonusů a doplatku na bonusu z ročního zúčtování daní – tiskopis 5531 – vzor č. 11.

2. Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby z příjmů fyzických osob a z příjmů právnických osob – tiskopis 5466 MF – nový vzor č. 18 – nový pokyn vzor č. 18. Tiskopis se podává nejpozději 1. dubna 2021 (v tištěné i elektronické podobě).

Oznámení při chybě zaviněné poplatníkem

Oznámení plátce daně podle § 38i odst. 5 písm. b) zákona o daních z příjmů o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daňovém bonusu z viny poplatníka (tiskopis MFin 5554 – vzor č. 2). Postup plátce při oznámení se nemění.

Žádost o poukázání chybějící částky

Také zde jsou k dispozici dva různé formuláře žádostí.

Vyhláška o formulářových podáních

S účinností od 1. ledna 2021 jsou vyhláškou č. 525/2020 Sb. stanovena formulářová vydání pro daně z příjmů. Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daně z příjmů:

 • a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
 • b) formát elektronického formulářového podání, 
 • c) vzor formulářového podání.

Vyhláška je reakcí na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/17 ze dne 12. listopadu 2019, kterým Ústavní soud zrušil dosavadní znění § 72 odst. 1 daňového řádu k 31. prosinci 2020. A to z důvodu požadavku, aby údaje požadované ve formulářových podáních při správě daní nebyly tak jako dosud stanoveny vydáním tiskopisu ministerstva financí, ale aby byly upraveny právním předpisem alespoň s právní silou vyhlášky. Jde celkem o 11 vzorů k vyplnění, které jsou upraveny v příloze k vyhlášce. Vše pro poplatníky, kteří mají pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky. Jedná se o:

 • a) přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce,
 • b) přiznání k dani z příjmů fyzických osob je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce,
 • c) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce,
 • d) vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob je uvedeno v příloze č. 4 k této vyhlášce,
 • e) přiznání k dani z příjmů právnických osob je uvedeno v příloze č. 5 k této vyhlášce,
 • f) hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce,
 • g) přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uvedeno v příloze č. 7 k této vyhlášce,
 • h) přihlášky k registraci pro právnické osoby je uvedeno v příloze č. 8 k této vyhlášce,
 • i) přihlášky k registraci pro plátcovy pokladny je uvedeno v příloze č. 9 k této vyhlášce,
 • j) oznámení o změně registračních údajů je uvedeno v příloze č. 10 k této vyhlášce,
 • k) žádosti o zrušení registrace je uvedeno v příloze č. 11 k této vyhlášce.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).