Hlavní navigace

Co vše se letos mění u přehledu pro sociálku? Například se posouvá nejzazší termín jeho podání

24. 2. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Rok 2011 přinesl změny také v oblasti sociálního pojištění. Zvyšují se minimální zálohy, změnila se sazba na nemocenské pojištění a rok 2011 nahrává opozdilcům při podání přehledu.

Stejně jako u daňového přiznání tak i u Přehledu pro sociálku se letos mění datum jeho nejzazšího odevzdání. OSVČ nesmí zapomenout, že zatímco v případě podání přehledu je rozhodující den jeho odeslání, u placení nedoplatků je rozhodující, kdy částka byla připsána na účet správy sociálního zabezpečení. Čtěte více: Aktuální změny v sociálním OSVČ a zaměstnavatelů

Přehled do měsíce od přiznání, nejpozději do 2. května

Vyplněný přehled pro Českou správu sociálního zabezpečení musí OSVČ podat do jednoho měsíce od podání daňového přiznání, nejpozději v pondělí 2. května 2011. Týká se to těch OSVČ, které alespoň část roku 2010 vykonávaly samostatně výdělečnou činnost a daňové přiznání jim nezpracovává daňový poradce.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce, může OSVČ přehled odevzdat až 1. srpna. Tuto skutečnost musí však příslušné správě sociálního zabezpečení doložit nejpozději do 2. května 2011.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2010 se také automaticky posouvá, pokud berňák povolil prodloužit lhůtu pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad prodlužuje termín odevzdání přiznání na základě žádosti plátce, zpravidla o tři měsíce. Pokud jsou však součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí, lhůta se může prodloužit až o deset měsíců. Přehled se pak podává opět nejpozději do jednoho měsíce od stanovené lhůty ze strany berňáku. Čtěte více: Nezdanitelné částky v daňovém přiznání

Pokud OSVČ nemá povinnost podávat daňové přiznání, přehled se odesílá nejpozději do 1. srpna 2011.

Způsoby podání

Za datum podání přehledu se považuje datum, kdy OSVČ odeslala přehled poštou (rozhoduje razítko s datem odeslání), či kdy ho podala osobně na příslušné správě sociálního zabezpečení. ČSSZ navíc umožňuje podávat přehled také elektronicky přes Portál veřejné správy (PVS).

Nedoplatek do 8 dnů od podání přehledu

Pokud OSVČ vychází z přehledu případný nedoplatek, musí ho uhradit nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán přehled za předchozí kalendářní rok. Částka musí být na účet ČSSZ poukázána nejpozději v 8. den. Doporučuje se proto zaslat peníze co nejdříve po podání přehledu.

Nové minimální zálohy pro sociálku

OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, bude platit novou minimální zálohu ve výši 1807 korun. Tato záloha se platí již v měsíci, kdy podává přehled. Na to by neměli zapomínat ti, kteří budou podávat přehled například na konci měsíce.

U vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí stejný termín, ale nižší minimální záloha, která pro následující měsíce činí 723 korun.

Vedlejší OSVČ s nemocenskou je hlavní

Novinkou od 1. ledna 2011 je, že ta OSVČ, která vykonává vedlejší činnost a platí si nemocenské pojištění, je považována za OSVČ, která vykonává hlavní činnost a musí proto platit příslušné zálohy na pojistné. V překladu to znamená, že jakmile si OSVČ platí nemocenskou, už vůbec nezáleží na tom, zda vykonává samostatnou činnost jako vedlejší, automaticky platí minimální měsíční zálohu ve výši 1 807 korun.

Dosud se mohla OSVČ vedlejší nemocensky pojistit libovolnou výši měsíčního pojistného a při splnění ročního limitu v podobě nepřekročení rozhodné částky nemusela být důchodově pojištěna, tj. nemusela platit zálohy na pojistné ani případný doplatek. Čtěte také: Přehled připravovaných daňových změn roku 2011

Nový vyměřovací základ

Od 1. ledna 2011 si také OSVČ určuje vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění. Tento základ nesmí být nižší než 50 % průměrného daňového základu, který OSVČ dosáhla v předchozím kalendářním roce, nejméně ve výši stanoveného minima a nemůže být vyšší než 1/12 maximálně vyměřovacího základu.

Platby do budoucna

OSVČ si může platit zálohy do budoucna, nově však jen do konce kalendářního roku. Příslušné správě však musí nahlásit, za které měsíce si zálohy platí. Novinkou je, že platby do budoucna už nelze přesouvat až do června následujícího roku, jako tomu bylo doposud. Pokud OSVČ zašle částku vyšší, než odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu, bude započtena do měsíce, pro který se platí, jako zvýšený vyměřovací základ. Čtěte více: Jak na zálohy na důchodové pojištění OSVČ?

Nové podmínky nemocenské

Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění se od 1. ledna 2011 zvýšila. Nově je stanovena minimální platba ve výši 92 korun. Pokud si některá OSVČ zapomněla do 21. února 2011 zvýšit svou minimální platbu na tuto částku (dříve byla minimální platba ve výši 56 korun), nemocenská jí zanikla, a to k 1. lednu 2011. Čtěte více: Nemocenské dávky 2011 a uplatnění jejich nároku

Sankce

20 000 korun zaplatí ta osoba samostatně výdělečně činná, která nepodá přehled vůbec nebo včas. Pokud svou povinnost porušuje opakovaně, může se dočkat pokuty ve výši až 100 000 korun.

Cloud 22 temata

Nedoplatek musí být připsán na účet České správy sociálního zabezpečení nejpozději 8. den od podání přehledu, pokud se tak nestane, OSVČ nabíhá penále ve výši 0,05 % za každý kalendářní den. Penále se platí i v případě, že OSVČ zaslala nedoplatek nižší, než byla její povinnost.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).