Hlavní navigace

Jak na zálohy na důchodové pojištění OSVČ?

25. 1. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Kdy změnit v roce 2011 zálohy na důchodové? Letos mají OSVČ možnost stanovit si vyměřovací základ samy. Hlavní zásadou je, neplatit zálohy předem. Bez upozornění sociálky by se vám to nemuselo vyplatit.

Osoby samostatně výdělečně činné odvádí v roce 2011 pojistné na důchodové pojištění stejně jako v předchozím roce, tj. ve výši 29,2 %. Platba pro OSVČ hlavní je nadále povinná. Mění se ovšem výše minimálních záloh a je tu možnost určit si svou platbou zálohy na důchodové měsíční vyměřovací základ. To však ovlivní případné platby záloh předem. Čtěte také: Aktuální změny v sociálním OSVČ a zaměstnavatelů

Jak na zálohy do podání přehledu za rok 2010?

OSVČ hlavní budou do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 platit zálohy ve výši dle daňového základu roku 2009. Minimálně 1731 Kč měsíčně. V měsíci podání Přehledu za rok 2010 a následující měsíce platí zálohy podle daňového základu dosažného v roce 2010. Minimálně 1807 Kč. Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění bude v případě hlavní samostatné výdělečné činnosti i nadále povinná. Čtěte také: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

Pro OSVČ vedlejší to platí obdobně. Minimální záloha na důchodové do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 stanovena podle daňového základu roku 2009. Minimálně 693 Kč. V měsíci podání Přehledu za rok 2010 a následující měsíce se platí zálohy podle základu dosaženého v roce 2010. Minimálně 723 Kč.

To platí pro OSVČ vedlejší, které se dobrovolně přihlásily k důchodovému pojištění, nebo jejich základ překročil rozhodnou částku. V roce 2010 činí 56 901 Kč a snižuje se o jednu dvanáctinu, tj. o 4742 Kč za každý kalendářní měsíc, ve kterém nebyla výdělečná činnost vykonávaná. Čtěte také: Nejvyšší čas na přihlášení k dobrovolnému placení sociálního pojistného

Zálohy na důchodové na rozdíl od záloh na zdravotní pojistné a nemocenské pojištění měníme až v měsíci podání přehledu. Minimální zálohu na zdravotní pojištění je nutné zvýšit do 8. února, na nemocenské do 20. února (respektive 21. 2., 20. 2. 2011 je neděle). Doporučuje se platit minimálně s jednodenním předstihem.

OSVČ si může v roce 2011 sama určit vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění. Měsíční vyměřovací základ ale nemůže být nižší než 50 % průměrného daňového základu z předchozího období nebo stanovené minimum. Na druhou stranu nemůže být ani vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu. Čtěte také: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011

O složenky se musí předem požádat

Způsob placení záloh na pojistné zůstává beze změn. Jedinou výjimkou je platba prostřednictvím poštovní poukázky. Ty již nebude ČSSZ automaticky zasílat. Je nutné o její zaslání předem požádat. A to písemně poštou, e-mailem (i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím datové schránky, telefonicky nebo osobně. Složenky obdrží OSVČ pouze na jeden rok. Čtěte také: Zdravotní pojištění a OSVČ vedlejší v roce 2011

Platit zálohy předem by se nemuselo vyplatit

OSVČ si může platit zálohy na více období předem, vždy nejdéle do konce kalendářního roku. O této skutečnosti musí příslušnou OSSZ předem informovat. Je třeba uvést, za které měsíce a jakou částku za jednotlivé měsíce platí. Pokud sama zašle částku vyšší než odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu, bude započtena do měsíce, pro který se platí jako zvýšený vyměřovací základ. Čtěte také: Jak na zdravotní pojištění OSVČ hlavní v roce 2011?

Příklad 1

OSVČ hlavní platí v roce 2010 zálohy na pojistné v minimální výši, tj. ve výši 1731 Kč. 18. února zašle částku ve výši dvojnásobku zálohy 3462 Kč v domnění, že si „předplatí“ zálohy na měsíce leden a únor. Na tuto skutečnost však ČSSZ neupozorní.

A výsledek? Protože si OSVČ může sama určit měsíční vyměřovací základ na důchodové pojištění, bude celá tato částka započtena do měsíce ledna. Pokud v únoru nebude zaslána další záloha, doměří sociálka nedoplatek včetně penále 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení až do dne úhrady nebo do dne, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2011. Čtěte také: Nová nemocenská pro OSVČ. Jen zbytečná almužna?

školení červen 22 - tip do článku

Příklad 2

OSVČ hlavní platí v roce 2010 zálohy na pojistné v minimální výši, tj. ve výši 1731 Kč. 22. února zašle částku ve výši trojnásobku zálohy 5193 Kč v domnění, že si „předplatí“ zálohy na měsíce leden až březen. Na tuto skutečnost opět ČSSZ neupozorní.

A výsledek? Záloha byla uhrazena po splatnosti, tj. po 20. únoru. Jak informuje ČSSZ na svých webových stránkách: Pokud OSVČ uhradí zálohu ve vyšší výši, než činí předpis za daný měsíc, ale bude se jednat o platbu po splatnosti zálohy, bude platba použita pouze do výše předpisu. Platbu tedy sociálka použije na úhradu nezaplacené zálohy za leden (1731 Kč), zbývající část přidělí na únor. Na měsíc březen nebude přiděleno nic.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).