Hlavní navigace

Zdravotní pojištění a OSVČ vedlejší v roce 2011

21. 1. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Zdravotní pojištění se týká i OSVČ vedlejší a OBZP. V jakých případech je třeba platit zálohy na pojistné? Když podnikatel přehled nepodá, vyměří mu pojišťovna pojistné pravděpodobné. Jeho výši jsme zjistili za vás.

Zdravotní pojištění nezaznamenalo v roce 2011 tolik změn jako důchodové a především nemocenské pojištění. Přesto je vhodné si připomenout základní pravidla, včetně stanovených minimálních záloh.

Změny se týkají minimálního a maximálního vyměřovacího základu pro osoby samostatně výdělečně činné hlavní. Ty letos platí zálohy na pojistné minimálně ve výši 1670 korun. Poslední možností pro změnu trvalého příkazu na platbu zálohy za měsíc leden je 8. únor 2011. Z důvodu časové prodlevy při převodu prostředků mezi jednotlivými účty se doporučuje zaslání platby minimálně s jednodenním předstihem. O změnách ve zdravotním pojištění OSVČ hlavní čtěte více v článku: Jak na zdravotní pojištění OSVČ hlavní v roce 2011?

Zálohy na zdravotní pojištění OSVČ vedlejší

Neměli bychom zapomínat ani na OSVČ vedlejší. Pro zařazení do výkonu vedlejší výdělečné činnosti musí být prokazatelný důvod. Tím je zaměstnání s dosaženým příjmem alespoň ve výši 8 tisíc korun měsíčně nebo zahrnutí do okruhu osob, za které platí pojistné stát. Nárok na zařazení a stejně tak i skončení nebo změnu tohoto nároku musí pojištěnec zdravotní pojišťovně oznámit, a to vždy maximálně v osmidenní lhůtě. Musí však být v uvedené kategorii po celé rozhodné období, tj. po celý kalendářní měsíc. Čtěte také: Mění se lhůty placení a vyměření daní

Stát je plátcem pojistného za osoby, které jsou vyjmenovány v § 7 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Jedná se zejména o tyto osoby:

  • nezaopatřené děti,
  • poživatele důchodů,
  • ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
  • příjemci rodičovského příspěvku,
  • uchazeči o zaměstnání,
  • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku,
  • osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo starobního důchodu a další.Čtěte také: Co čeká a nemine podnikatele v roce 2011?

Od 1. 1. 2011 se stanoví vyměřovací základ pro platbu pojistného státem stejně jako v roce 2010 ve výši 5355 Kč. Z tohoto vyměřovacího základu bude stát v roce 2011 platit za osoby, za které je plátcem měsíčně pojistné ve výši 723 Kč, sděluje Jiří Rod, tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Výpočet doplatku a OSVČ vedlejší

V případě, že OSVČ vedlejší zahájí podnikatelskou činnost, nemusí v prvním roce platit zálohy na pojistné. Pojistné se vypočítá po podání Přehledu o příjmech a výdajích ze skutečně dosažených příjmů. Pro tuto kategorii není stanoven minimální vyměřovací základ. Stejně se postupuje i u záloh na další období. Zálohy se vypočítají na základě skutečně dosažených příjmů. Může se jednat i o velmi nízké měsíční částky. Ovšem záloha může být stejně tak placena v částce, kterou si OSVČ sama určí na základě předpokládaných příjmů. Čtěte také: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011

Příklad: Podnikatelka, pečující o dvě děti do 15 let (přihlášená v této kategorii u zdravotní pojišťovny) měla v roce 2010 příjmy ve výši 100 000 Kč. Výdaje uplatnila paušální, a to ve výši 60 %. Vypočtená záloha činí: ((100 000 – 60 000) x 0,5×0,135)/12 měsíců = 225 Kč. Protože se jedná o osobu, která nemusí dodržet minimální vyměřovací základ, postačí, když měsíčně zaplatí 225 Kč nebo zašle jednorázově na rok dopředu částku 2700 Kč. Protože uvedená podnikatelka předpokládá v roce 2011 činnost vyšší, rozhodla se, že si bude měsíčně zasílat zálohu ve výši 500 Kč. Tuto částku také uvedla při stanovení záloh na další období v již podaném přehledu za rok 2010.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Další kategorií jsou osoby bez zdanitelných příjmů. Protože od roku 2007 nedošlo ke změně minimální mzdy, platí pro tuto kategorii stále stejné minimální měsíční pojistné, tj. 1080 Kč (8000×13,5 %). Pojistné je splatné vždy od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne měsíce následujícího. Jak informuje na svých internetových stránkách Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra: Jestliže připadne poslední den splatnosti na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Čtěte více: Osoby bez zdanitelných příjmů, nezapomínejte na pojistné

Pravděpodobné pojistné

Může nastat situace, že zaměstnavatel pojistné neodvede, případně osoba samostatně výdělečně činná nepodá Přehled o svých příjmech a výdajích. V tom okamžiku je zdravotní pojišťovna oprávněna stanovit vlastním rozhodnutím pravděpodobnou výši pojistného. Ovšem za podmínky, že plátce pojistného byl na tento následek předem upozorněn. Čtěte také: OSVČ a změny v nemocenském pojištění 2011

školení červen 22 - tip do článku

Podle údaje o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009, určené nařízením vlády zpracovala Všeobecná zdravotní pojišťovna tabulku pravděpodobné výše pojistného za jednotlivé roky 2006 až 2011.

Pravděpodobné pojistné v Kč v letech 2006–2011
VVZ o 2 roky zpět Vyměřovací základ Pravděpodobné pojistné za měsíc
Rok OSVČ Zaměstnavatel OSVČ Zaměstnavatel
2006 17888 13411,50 26823,00 1811 3622
2007 18809 14106,75 28213,50 1905 3809
2008 20050 15037,50 30075,00 2031 4061
2009 21527 16145,25 32290,50 2180 4360
2010 23280 17460,00 34920,00 2358 4715
2011 24091 18068,25 36136,50 2440 4879

Rok = Rok, za který se stanoví pravděpodobná výše pojistného. VVZ = Všeobecný vyměřovací základ pro účely důchodového zákona

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).