Hlavní navigace

Zvažujete ještě nákup majetku? Při jeho zúčtování buďte opatrní

1. 12. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
I majetek nakoupený koncem zdaňovacího období je možné daňově uplatnit. Má to však svá úskalí. Také finanční úředníci znají obvyklé „finty“ snižování základu daně, proto je vhodné se nad účtováním zamyslet.

Konec roku je tradičně spojen se zvýšenými výdaji. Ve větší míře se nakupuje materiál i zásoby. Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, se mohou bez problémů „předzásobit“. Nakoupené a zaplacené zásoby jsou daňově uznatelným výdajem. Účetní jednotky jsou na tom hůř. Uznatelné budou jen zásoby prokazatelně k 31. 12. spotřebované. Více v článku: Nákupem materiálu koncem roku můžete ušetřit na dani

Odpisovat lze jen „funkční“ majetek

Optimalizovat výši daně však lze i nákupem dlouhodobého majetku. O výši uplatněných daňových výdajů rozhodne způsob uplatněných odpisů. Podnikatel se musí v první řadě rozhodnout, zda využije rovnoměrné nebo zrychlené odpisy. Jednou zvolenou odpisovou metodu totiž nelze do konce odpisování změnit. Čtěte také: Odpisy hmotného majetku v účetnictví a daňové evidenci

Odborníci obecně doporučují nespěchat a pohlídat si dobu zařazení. Není možné do odpisování zařadit například stroj, který k 31. 12. nemohl prokazatelně fungovat. Správce daně by při případné daňové kontrole takový výdaj neuznal. Podstatným znakem pro zahájení odpisování je jeho uvedení do stavu způsobilého obvyklému užívání. Tím se rozumí dokončení věci a splnění technických nezbytností.

Srovnání výše rovnoměrných a zrychlených odpisů u nákupu osobního automobilu v pořizovací ceně 200 tisíc korun ukazuje následující tabulka. V roce zahájení odpisování je prokazatelně výhodnější využití zrychlených odpisů.

Srovnání rovnoměrného a zrychleného odpisu
Rovnoměrný odpis Zrychlený odpis
Rok sazba v % odpis v Kč koeficient odpis v Kč
2010 11 22000 5 40000
2011 22,25 44500 6 64000
2012 22,25 44500 6 48000
2013 22,25 44500 6 32000
2014 22,25 44500 6 16000
Celkem x 200000 x 200000

Daň snížíme i poměrným odpisem majetku

Existuje ale i možnost poměrného odpisování majetku. Nejedná se o zvláštní metodu odpisování, ale o vymezení části majetku, která může být daňově odpisována, protože je majetek k zajištění zdanitelných příjmů užíván jen částečně. Příkladem může být nemovitost nebo automobil zčásti využitý jak k výdělečné činnosti, tak k soukromým účelům. Do výdajů se v takovém případě zahrne jen část odpisů, kterou je ale nutné doložit. Prakticky to znamená, že musíme předem stanovit vhodné a průkazné kriterium: například rozloha podlahové plochy, která je využívána k podnikání v poměru k celkové ploše budovy nebo počet ujetých kilometrů motorovým vozidlem k získání zdanitelného příjmu v poměru k celkově ujetým kilometrům. Tímto kriteriem následně upravíme vypočtený roční odpis. Čtěte také: Víte jak optimalizovat základ daně?

Zúčtování majetku do výdajů dobře zvažte

Obezřetní by měli být podnikatelé při uplatnění výdajů nákupem majetku. Příkladem za všechny je dotaz z diskuzního fóra: Nechali jsme si manželem zhotovit pracovnu cca za 200 000 Kč. Firma nám jednotlivé kusy nábytku „rozpoložkovala“ na částky do 40 000 Kč. Lze odepsat po jednotlivých kusech nábytek najednou, i když mají stejné fakturační číslo daňového dokladu?, zjišťuje čtenářka Jana Zemánková.

Podnikove It nový

Z dotazu se dá lehce vyvodit, že se jedná o nábytkovou sestavu. Obdobně se nad dokladem pozastaví i správce daně. Ovšem důkazní břemeno je vždy na poplatníkovi. V případě, že při případné kontrole prokáže, že se jedná o samostatné věci, může je odepsat najednou. Musí být ale zřejmé, že jednotlivé díly nábytku je možné používat samostatně a netvoří jeden funkční celek, který by bylo nutné vzhledem k celkové ceně zařadit do dlouhodobého majetku a odepisovat postupně. Čtěte také: Prodaný majetek lze daňově odepsat jen v poloviční výši

Ani služby nemusí být spotřebovány ihned

V případě účetních jednotek nepatří do nákladů nespotřebované zásoby. Obdobně to platí i u služeb, přestože je většina z nich prakticky spotřebována ihned. Existují ale výjimky. Platbu právníkovi uskutečněnou v prosinci za soudní proces, který je teprve na začátku, by nebylo vhodné dávat okamžitě do nákladů. Je lepší částku nějakou formou rozdělit na náklad příštích období. Já obecně tvrdím, že když nevím jak, tak polovinou, doporučuje účetní Pavel Říha.

Podnikatelé by měli být při nákupu majetku koncem zdaňovacího období zvláště opatrní. Majetek zařazený do odpisování musí splňovat podmínky dané zákonem o daních z příjmů. A účetní jednotky? Ty mohou do nákladů zúčtovat jen zásoby či služby do konce roku prokazatelně spotřebované.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).