Hlavní navigace

Z diskuze: Ptali jste se na nové DPH. Jak se řeší faktury?

12. 4. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Jak novela DPH zamíchala s vystavováním faktury? A jak se změnilo místo plnění? Na tyto a další otázky se ptali čtenáři na diskuzním fóru. Svou otázku můžete přidat i vy.

Vrácení DPH z nezaplacených FA

Mám faktury vystaveny v 7/2004, zahájení insolvenčního řízení s dlužníkem v 2006. Ukončení insolvenčního řízení v 9/2010, řádně přihlášeny. Mám nárok dle nového zákona na vrácení DPH?

Problematika je popsána v § 44 zákona o DPH. V odstavci 3 se uvádí: „Opravu výše daně na výstupu je věřitel oprávněn provést nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byly splněny podmínky podle odstavce 1. Opravu nelze provést po uplynutí 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo původní zdanitelné plnění a v případě, že dlužník přestal být plátcem.“ Z toho je patrno, že se na daný případ nevztahuje.

Plátce DPH – limit

V současné době platí, že pokud podnikatel – živnostník překročí limit obratu 1 mil., stává se plátcem DPH. Četl jsem, že nynější ministr financí chce navrhnout snížení této hranice na 750 tis. Zajímá mě, zda je reálné, že tuto hranici posune s platností zpětně? Myslím tím, že třeba ke konci letošního roku 2011 se podaří prosadit tato změna a bude platná již pro tento rok.

Jde mi o to, že při daňovém přiznání využívám paušálních výdajů a pokud bych překročil hranici 750tis. a zmíněný návrh by vstoupil v platnost, tak bych se stal plátcem DPH a již bych nemohl danit paušálem. Rád bych to totiž věděl včas dopředu, abych si shromažďoval daňové doklady. Anebo tomu rozumím špatně a bylo by to tak, že do doby před dosažením hranice 750 tis. bych mohl využít paušálních výdajů a poté již bych byl plátcem DPH a dodanil bych zbytek roku dle pravidel týkajících se plátců?

Problematika DPH a paušálních výdajů spolu nesouvisí. Bohužel nevíme, která z navrhovaných variant snížení hranice obratu bude nakonec schválená. V každém případě i plátce DPH může uplatnit paušální výdaje. Samozřejmě se nevyhne evidenci potřebné k DPH. Čtěte více: Výdaje v paušální výši může uplatnit i plátce DPH

Doklady o příjmech evidujete i v případě paušálních výdajů. Výdajové daňové doklady byste evidoval až od data registrace k DPH. Doporučuji však uschovat doklady o nákupu majetku či zásob. Změna režimu: Jak na majetek a zásoby při registraci a zrušení registrace k DPH?

Zeptejte se na novinky v oblasti DPH

Využijte výhod redakční poradny. Položit nový dotaz

Příjem z prodeje a z příležitostné činnosti

Dobrý den, prosím objasněte mi dva následující případy:
1) prodej staršího klavíru v hodnotě 25 000 Kč
2) prodej celkem 12 ks movitých věcí z pozůstalosti přes aukci v celkové hodnotě 25 000 Kč

Příjem z prodeje a z příležitostné činnosti

Jsou tyto příjmy osvobozeny od daně z příjmu nebo se jedná o ostatní příjmy a píší se do daňového přiznání?

V souladu s § 4 odst. 1 písm. c zákona o daních z příjmů je prodej movitých věcí (nezahrnutých do obchodního majetku) s výjimkou zde uvedenou (týká se automobilů, lodí, letadel nebo ostatních věcí dříve zahrnutých do obchodního majetku) od daně z příjmů osvobozený. Nesmí se samozřejmě jednat o neoprávněné podnikání, tj. soustavná činnost za účelem zisku. Daňové přiznání ve vašem případě nepodáváte.

Nové ustanovení o odpočtu DPH až při obdržení faktury

Nevíte náhodou co znamená „obdržení faktury“ podle novely DPH? Bude uznatelné, když vystavím daňový doklad s datem zdanitelného plnění 31.10.2011 se splatností 15.11.2011 a ještě týž den ho odešlu e-mailem, nebo bude online ke stažení v mém zákaznickém systému na netu? Bude tedy pro zákazníka den „obdržení“ faktury 31.10.2011? Respektive jak se bude prokazovat, kdy byla faktura „obdržena“. Je to v novele nějak specifikováno?

Plátce je povinen prokázat, že v daném období měl daňový doklad. Jak se to však bude prokazovat, není zřejmé.

Kdy se stát plátcem DPH?

Mám klienta, který připravuje výstavní expozice pro české firmy v zahraničí, ale loni měl jednu zakázku na Slovensku pro slovenskou firmu. Musí se stát automaticky plátcem DPH?

Zákon pamatuje i na četné výjimky při určení místa plnění u služeb. Ty se víceméně řídí pravidlem místa skutečné spotřeby. Pro správné určení místa plnění je rozhodující určit příjemce služby a druh poskytované služby. Výjimky z pravidel vyjmenovává zákon o DPH v § 10 až 10k.

§ 10b zákona o DPH: Místem plnění při poskytnutí služby vztahující se ke kulturní, umělecké, sportovní, vědecké, vzdělávací, zábavní nebo podobné akci, jako je veletrh nebo výstava, včetně přímo související služby, jakož i služby organizátora této akce, je místo, kde se tato akce skutečně koná.

Povinnost registrace k DPH poskytnutím výstavní expozice nevzniká.

školení červen 22 - tip do článku

Odpověď byla aktuální k datu vložení dotazu, tj. před účinností novely zákona o DPH. Od 1.4.2011 se místo plnění liší podle toho, zda se jedná o osobu povinnou nebo nepovinnou k dani. O změnách místa plnění u služeb v kultuře, platných od 1.4.2011 čtěte více: Jak se mění místa plnění? Čtěte důležité novinky

Pozn. Texty byly redakčně upraveny.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).