Hlavní navigace

Řeč těla - černá skříňka úspěšného manažera

19. 2. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 293493
V čem spočívá tajemství obliby určitých osob oproti jiným? Mimo jiné také v tom, jak jsou schopni ovládat svou řeč těla, kterou do svého okolí vysílají signály. Připravili jsme pár tipů, jak tyto signály ovládat ve svůj prospěch.

Držení těla, postavení rukou a nohou, mimika obličeje a pohledy očí odráží naše pocity. Tyto signály působí na naše okolí, jež je podvědomě analyzuje a i na jejich základě si utváří konečný obrázek. Mnohé studie ukazují, že první dojem si okolí utvoří během prvních čtyř minut setkání. K dovednostem úspěšného manažera by proto měla patřit schopnost ovládat svou řeč těla a správně ji analyzovat u druhých. Osmdesát procent obsahu sdělení je neverbální. Při přesvědčování je pak řeč těla o to více důležitá, uvedl pro server Podnikatel.cz Petr Hýl, jednatel společnosti HYL.

Schopnost číst z neverbálních signálů je nám dána již od dětského věku, kdy je také nejsilnější. S rozvojem verbální komunikace pochopitelně slábne. Nikdy ale není pozdě ji znovu rozvinout. V obchodním styku může být zvlášť důležité, aby ostatní nepoznali případný nesoulad mezi verbálním a neverbálním sdělením. Opačná situace způsobí, že výstup se jeví jako nevěrohodný a budí spíše rozpaky než kýžený efekt. Motivací budiž i fakt, že analyzovat řeč těla umí stále více pracovníků manažerských pozic a personalistů, kteří se za tímto účelem speciálně školí. Platí, že opakování dělá mistra. Nejdůležitější je překonat prvotní „blok“, využívat situací a následně je analyzovat, třeba i jen sám pro sebe, doplnil Hýl s tím, že vhodné je také zeptat se na názor například svých kolegů. Čtěte více: Umění dobře komunikovat je základem úspěchu

Oči – okno do duše

Začít se zvládáním řeči svého těla bychom měli začít už u očí a mimiky. Pohled do očí by měl být vždy přímý, aby vzbudil zájem a autoritu, ale ne příliš dlouhý. Dlouhý pohled působí nepříjemně a vyzývavě. Uchylovat se k němu je vhodné pouze v případě, že se svým protějškem hrajete „přesilovou hru“ a chcete jej vyvést z rovnováhy. Pokud takovému pohledu uhnete, učiňte tak zásadně do strany, nikdy ne směrem dolů. Rozdílná situace nastává u prvního setkání, kde první, zpravidla kratší pohled odvrácený směrem dolů, signalizuje vzájemně podřízené postavení, přesněji přátelský postoj a úmysl spolupráce.

Mnutí nosu či přikládání rukou na obličej a do blízkosti úst během řeči často znamená zapomenutý reflex z dětských let, kdy si při lhaní zakrýváte ústa po tom, co jste řekli něco nepěkného či neupřímného. Nejistý dojem vyvolá také škrábání ve vlasech či zvýšená frekvence jiných autokontaktů. Přiblížením prstů k očím však také můžeme upoutat žádoucí zrakový kontakt. Směr pohledu nám může napovědět o tom, zda tento člověk čerpá spíše ze vzpomínek, či si ve své řeči vypomáhá fantazií. Vzpomínáme-li, pohyby očí s největší pravděpodobností směřují k levé straně. Pokud je obraz dotvářen fantazií, rozložení činnosti mozku v obou hemisférách způsobí, že pohled míří napravo. Čtěte více: Několik rad a tipů, jak udržet kvalitní zaměstnance

Neklidné ruce prozradí co obličej zatajuje

Ačkoli se dá z výrazu obličeje mnoho vyčíst, může to být sdělení hrané. Mnohem víc o protějšku prozradí jeho nohy a ruce. Sledujte proto raději drobné podvědomé pohyby, které prozradí případné vnitřní napětí. Čtěte více: Zaměstnance kritizujte vždy jen mezi čtyřma očima

U práce s rukama je nejdříve nutné zmínit stisk ruky, který se na dojmu podepíše téměř jako první. Dbejte na to, aby byl Váš stisk pevný a přiměřeně dlouhý. Nejzřetelněji na svou úzkost upozorníte zpocenou rukou, která dělá čest známé frázi „leklá ryba“. Chcete-li získat při stisku ruky převahu a nadřazený postoj, snažte se směrovat svou ruku dlaní dolů. Pokud naopak směřuje vzhůru, dáte najevo svůj podřízený vztah. Pokud jsou vaše dlaně nasměrována přibližně ve stejném úhlu naproti sobě, hovoří stisk o vzájemné rovnocennosti. Pro přátelštější dojem je možné stisk ruky mírně prodloužit a doprovodit ho případným sevřením ještě druhé ruky či letmým dotekem paže. Čtěte více: Výroční zpráva: Zákonná podpora i podpora image firmy

Protože ruce často prozradí, jak jsme na tom s nervozitou doopravdy, je dobré dát si pozor na všelijaké „žmoulání“ oděvu či bubnování prsty. Zkřížením rukou na prsou dáváte najevo obranný, případně nesouhlasný postoj. Stejné se dá vyčíst i ze zkřížených nohou. Pokud při konverzaci otevřete dlaně vzhůru směrem k druhé osobě, dáte ji tak najevo svou vstřícnost.

Anketa

Myslíte si, že ovládat řeč těla je:

Rozdílné pohlaví, rozdílné signály

Kromě toho, že je někdy nutné brát při čtení signálů ohled i na případnou nervozitu druhé osoby, která je může zkreslit, je třeba si uvědomit, že ženy a muži vysílají signály trošku rozdílně. Zatímco k ženě je při seznámení vhodné zaujmout čelní postoj a během konverzace se postupně přesunout do boční pozice, s mužem začínejte hovor spíše z boční pozice a postupně se přesouvejte do čela. Čtěte více: Budování firemní kultury je cesta ke spokojeným zaměstnancům

Ženy obecně při komunikaci stojí blíž a jejich pohledy do očí jsou delší než u mužů. Ve větší míře také využívají úsměvu. Muži daleko méně využívají hmatového kontaktu. A pozor. Pokud budete chtít navenek sdělit něco jiného než si skutečně myslíte, u ženy je třeba být zvláště precizní. Většinou jsou ženy pro čtení řeči těla více nadané, díky talentu povšimnout si detailů. Čtěte více: Opatrně s jazykovými kurzy pro zaměstnance, nejsou vždy kvalitní

Ovládejte prostor…

Při komunikaci je nutné dbát na na vzpřímený ale uvolněný postoj. Ramena nesmí být svěšená, neboť signalizují nedostatek jistoty. Při každém setkání bychom měli dodržovat určitou vzdálenost, na kterou od určité osoby stojíme. Ta se liší dle vztahu, který je s druhou osobou navázán, a také povahou setkání. Intimní zónu, která je vzdálena zhruba do 45 centimetrů od těla, bychom neměli narušovat, pokud nejsme s druhou osobou v nejužším vztahu a pokud chceme zachovat pozitivní a přátelský dojem. Výjimkou je krátký dotyk při pochvale nebo jiném, pozitivně myšleném gestu. Vpádem do tohoto intimního prostoru jinak vyvoláte spíše ostražitost. Tento krok proto používejte pouze, chcete-li někoho vyvézt z míry a získat nad ním převahu. Stejného efektu můžete dosáhnout i při setkání, kdy váš protějšek sedí a vy zůstanete stát. Výška je totiž silným výrazem dominance. Ženy jsou svým tělesným vzrůstem proto trošku handicapovány. Na pomoc při získání vyšší autority jsou pak vhodné podpatky. Nenechte se také, pokud chcete vystupovat autoritativně, usazovat do hlubokých křesel. Omezí vám možnost gestikulace a držení těla. Čtěte více: Vizuální styl firmy: Komunikace na první pohled 

Osobní vzdálenost dosahuje zhruba dvou metrů a je určena pro přátele a příbuzné, s nimiž nás váže bližší vztah. Společenskou vzdálenost, která dosahuje necelých čtyř metrů je již vyhrazena pro setkání s cizími lidmi a neosobní jednání. Z této vzdálenosti byste v nikom pocit ohrožení vzbudit neměli. Je proto vhodné ji volit u příležitosti diskusí, pohovorů a na poradách. Veřejná vzdálenost, která následuje po společenské, zvyšuje prestiž a autoritu těch, kteří si ji dokáží udržet. S takovouto vzdáleností se setkáváme například na přednáškách či konferencích neosobních charakteru. Při vystoupeních, projevech a prezentacích je lepší pracovat na své řeči těla s přímou zpětnou vazbou, tj. videozáznamem doplněným komentářem odborníka, uvedl pro server Podnikatel.cz Petr Hýl. Čtěte více: Je porada přežitkem nebo efektivním nástrojem řízení?

Vrtěti psem

Pokud jste se ocitli na setkání, jehož účelem je získat protějšek k nějaké formě spolupráce, existuje několik jednoduchých triků, jak si k ní dopomoci. Spolu se zrakovým kontaktem a úsměvem je dobré také mírně naklonit hlavu do strany. Zvýšíte tak účinek svého vystoupení. Pokud je nutné zapůsobit na více lidí najednou, je zapotřebí udržovat zrakový kontakt s každým z nich. Pokud je to možné, je lepší se v tomto případě vyhnout například předčítání textu, který by rovnoměrné rozložení očního kontaktu znemožnil. Čtěte více: Webová komunikace, aneb jak přilákat zákazníka

Content 22 tip novy

V případě, že chcete nad druhou osobou získat převahu, je nutné se naučit ovládat její čas a prostor. Vy se pohybujte s rozvahou, choďte vzpřímeně a sebejistě. Nenechte se nutit ke spěchu a pokusům mařit váš čas příliš dlouhým setkáním. Pokud se nejedná o závažnou záležitost, nečekejte déle než patnáct minut, jinak podkopete právě své postavení. Pro získání převahy je také lepší vybrat si místo, kde budete sedět. Vybírejte k sezení raději ty židle, které jsou ve stejné výšce s židlí druhé osoby. Všeobecně je lepší sedět na místě, kde máte největší zdroj světla, například okno, za zády. Váš protějšek je jím tak mírně oslněn a nevnímá vás tak zřetelně, jako vy jeho. Pokud však jste na formální návštěvě, bývá toto výsadní postavení pochopitelně rezervováno spíše hostiteli.

Podle Petra Hýla je škoda, že mnoho firem se zdráhá své zástupce v této oblasti školit či využívat videotréninků, které by pomohly pracovníkům řeč těla lépe ovládat. Nejednou se mi stalo, že byli manažeři v zahraničních firmách doslova znechuceni katastrofální prezentací zástupců potenciálních českých dodavatelů. A taková nekvalitní prezentace pak může mít fatální následky, doplnil ještě Hýl s tím, že to dokazuje, že měkké dovednosti mohou být v mnoha situacích daleko důležitější než ty tvrdé.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).