Hlavní navigace

Výroční zpráva: Zákonná povinnost i podpora image firmy

6. 1. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Některé společnosti vypracovávají každoročně výroční zprávu povinně, a to na základě zákona. Výroční zpráva ale nemá jen zákonný rozměr. Je také součástí marketingové komunikace firmy a může podpořit firemní image.

Zhruba v prvním pololetí nového roku je vždy ve firmách na programu rekapitulace roku uplynulého. A to nejen z hlediska daní, kdy firmy ze zákona povinně rekapitulují svoji finanční situaci v roce předchozím prostřednictvím účetní závěrky respektive následně kompletního daňového přiznání. Čtěte více: Z diskuze: Placení daně z příjmů se podnikatel nevyhne

Z daňového kalendáře pro rok 2009:

  • Úterý 31. března 2009 = den podání daňového přiznání a platby daně za rok 2008, jestliže si poplatník zpracovává daňové přiznání sám a nemá povinný audit.
  • Úterý 30. června 2009 = den podání daňového přiznání a platby daně za rok 2008, jestliže daňové přiznání předkládá poplatníkům daňový poradce nebo má poplatník povinný audit.

Čtěte více: Auditor ověří správnost vašeho účetnictví

Dalším způsobem, jak může podnikatel důkladně zrekapitulovat minulý rok, a to nejen z hlediska daní, ale také například po obchodní, marketingové nebo personální stránce, je výroční zpráva.

Kdo musí povinně předkládat výroční zprávu?

Státní správa předkládá výroční zprávy dle Zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Povinnost předkládat výroční zprávu mají příspěvkové organizace ministerstev, měst či krajů, neboť hospodaří s financemi od svého zřizovatele. Dále vypracovávají výroční zprávu obecně prospěšné společnosti zřízené podle Zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění. Podobně také tvoří výroční zprávu nadace a nadační fondy, které pracují podle Zákona číslo 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění. Společníci, představenstvo, respektive akcionáři akciové společnosti, také mají podle obchodního zákoníku právo seznámit se s výroční zprávou akciové společnosti. Výroční zprávu musejí předkládat ekonomické subjekty, jejichž účetnictví ověřuje auditor.

Anketa

Budete připravovat výroční zprávu za rok 2008?

Obecně vzato nemusí výroční zprávu sestavovat společnost s ručením omezeným, případně komanditní nebo veřejná obchodní společnost. Jiné podmínky však mohou začít platit, pokud se společnost uchází o veřejné peníze – například o granty z grantových systémů měst nebo krajů. Výroční zpráva totiž může být jednou z povinných příloh k žádosti o grant na konkrétní projekt. Fakt, že např. společnost s ručením omezeným není ze zákona povinná výroční zprávu předkládat, pak nemusí být relevantní argument.

Obsah výroční zprávy

Výroční zprávu obvykle uvádí texty vedení firmy, předsedy představenstva a podobně. Výroční zpráva pak rekapituluje strukturální uspořádání společnosti (organizační schéma), personální složení firmy a jeho změny v čase stejně, jako činnost různých oddělení či součástí firmy v daném roce.

Součástí výroční zprávy jsou informace o firmou realizovaných projektech, obchodních úspěších, akvizicích, důležitých zakázkách, ale také třeba o charitativních aktivitách firmy, sponzoringu nebo dobrovolnictví. Čtěte více: Co všechno může firma dobrovolnictvím získat a co ztratit?

Souhrnně řečeno také informace o společenské odpovědnosti společnosti. Čtěte více: Podstata společenské odpovědnosti je v podnikatelské e­tice

Nedílnou součástí výroční zprávy jsou také nejdůležitější ekonomické ukazatele a údaje o hospodaření společnosti v daném roce – výnosy a náklady, případně výrok auditora. Čtěte více: Není účetnictví jako účetnictví aneb O nákladech trochu jinak

Kdo výroční zprávu napíše a jak bude vypadat

Podnikatel, který se rozhodne, že jeho firma vypracuje výroční zprávu nebo mu to přímo nařizuje zákon, musí uvnitř firmy shromáždit informace, které ve zprávě budou a jednoho ze zaměstnanců pověřit jejich kompletací. Nejčastěji to zřejmě bude pracovník marketingového, tiskového či PR oddělení. V menších firmách to ale může být i jednatel. Pokud ve firmě není nikdo, kdo by takový úkol zvládl, je možné nechat si vypracovat výroční zprávu na zakázku nebo si na její textové zpracování najmout odborníka, který má s psaním výročních zpráv zkušenost a také zná zákonné normy, které by případně výroční zpráva měla splnit.

Dalším krokem je pak grafické zpracování tiskové zprávy, její vytištění a zároveň překlopení do formátu .PDF, ve kterém pak zpráva obvykle visí na internetových stránkách firmy. Běžná je dnes také její distribuce na CD.

Výroční zpráva a marketing

Výroční zpráva je bezpochyby součástí marketingové komunikace firmy, Public Relations a budování firemní image. Dostane se totiž do rukou mimo jiné pro firmu důležitým osobnostem, významným obchodním partnerům, investorům nebo spolupracovníkům.

21_5_skoleni

Výroční zpráva navíc komunikuje nejen směrem ven, ale také se zaměstnanci firmy. Chtěl bych ocenit podíl všech zaměstnanců na dobrých výsledcích společnosti a zejména připomenout způsob, jakým se zapojili do transformace a integrace celé Skupiny ČEZ. Díky jejich úsilí se podařilo dokončit rozsáhlý transformační projekt s názvem VIZE 2008 o 1,5 roku dříve. Ušetřili jsme tím miliardy korun, což přispělo k našim dobrým hospodářským výsledkům, napsal například pochvalně Martin Roman, předseda představenstva ČEZu do výroční zprávy za rok 2007, se kterou firma vyhrála v soutěži o nejlepší výroční zprávu.

Menší podnikatel nemusí vypracovat výroční zprávu čítající jako u velkých korporací desítky až stovky stran. I jen několikastránkový elaborát totiž může být signálem o transparentnosti jeho podnikání a snaze podělit se o výsledky své roční činnosti jak se zaměstnanci, tak partnery.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).