Hlavní navigace

Podnikatele čekají v roce 2009 změny v daních a odvodech

22. 12. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Řada legislativních novinek pro příští rok znamená i změny v daňové oblasti. Pro usnadnění orientace přináší Podnikatel.cz další ze série článků, jež mají za cíl je všechny přehledně shrnout.

V daňové oblasti dojde k několika změnám. Jiná budou i pravidla povinných odvodů. Server Podnikatel.cz proto přináší přehledné shrnutí, které podnikatelům zabrání na něco důležitého zapomenout.

Zjednodušený tiskopis přiznání k DPH

Nový zákon o dani z přidané hodnoty zjednoduší tiskopis přiznání k DPH. Jeho nová podoba má pouze dvě stránky a políčka, která jsou zapotřebí vyplnit podnikatelem, jsou zeleně zvýrazněná. S první zjednodušenou verzí přiznání se podnikatelé, plátci DPH, setkají v únoru 2009. Týkat se bude DPH za měsíc leden. Čtěte více: Přiznání k DPH v roce 2009 vyplníte hra­vě

Dva účty, dvě pojištění

Nemocenské pojištění a zálohy na důchodové pojištění budou OSVČ platit od 1. ledna 2009 na různé účty. Nemocenské pojištění se nově bude zasílat na jiný účet s novým variabilním symbolem. Česká správa sociálního zabezpečení však o tom ještě bude podnikatele písemně informovat. Čtěte více: OSVČ čekají v příštím roce změny, které to jsou?

Daň z příjmů, slevy a odvody – ušetříme minimálně

Od roku 2009 neklesá daň z příjmů fyzických osob a zůstává na úrovni 15 %. Rezignaci na pokles daně má vyvážit pokles odvodů o 1,5 procentního bodu. Stejné pro rok 2009 zůstanou zřejmě i slevy na dani. Změnami pro rok 2009 tak asi nikomu peněženka moc neztloustne. Čtěte více: Daně v roce 2009 klesnou jen nepatrně, nepolepšíme si 

Autoři budou platit povinně důchodové pojištění, a to vždy

Všechny osoby pracující na základě autorskoprávních vztahů nebo vykonávající nezávislá povolání musí od 1. ledna 2009 platit povinně důchodové pojištění, bez ohledu na soustavnost nebo nesoustavnost vykonávání této práce. Podmínku soustavnosti zrušila novela zákona o důchodovém pojištění. Autoři nebo ti, kteří pracují v nezávislém povolání a dosud důchodové pojištění neplatili s odvoláním na nesoustavnost práce, se musí k platbě přihlásit na České správě sociálního zabezpečení, a to formulářem Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Nejpozději do 8. února 2009. Zároveň roste rozhodná částka důležitá pro posouzení hlavní a vedlejší samostatné výdělečné činnosti z 51 744 Kč na 56 532 Kč. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009 

Zdravotnímu pojištění podléhají autorské honoráře vždy, bez ohledu na to, jak jsou vysoké nebo zda byly získány z vedlejší činnosti. Pokud příjmy nedosáhnou hranice 7000 Kč, nemusí poplatník daňové přiznání podávat, odvede pouze pojistné. Pokud však příjem přesáhne 7000 Kč, je autor povinen přihlásit se jako OSVČ a za zdaňovací období podat přehled o příjmech a výdajích. Čtěte více: Autorské honoráře 2009: Nové povinnosti 

Anketa

Zajímáte se již o legislativní změny, platné od roku 2009?

Nová splatnost záloh – do dvacátého

Částka ročního vyměřovacího základu nesmí být od 1. ledna 2009 nižší než 50 % daňového základu. OSVČ si také nebude moci určit měsíční vyměřovací základ. Zálohy na sociální zabezpečení pak budou nově splatné v období mezi 1. a 20. dnem v měsíci. Čtěte více: OSVČ čekají v příštím roce změny, které to jsou?

Novinky v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ

Zákon o pojistném na sociální pojištění stanoví OSVČ pro rok 2008 vyměřovací základ jako 50 % z rozdílu mezi příjmy dosaženými v roce 2008 a výdaji, které snižují základ daně z příjmů. Čtěte více: Víte, které příjmy musíte zdanit v roce 2008? 

Minimum a maximum vyměřovacího základu

Pro hlavní činnost byl minimální základ pro rok 2008 stanoven ve výši 64 680 Kč, tj. 5390 Kč měsíčně. Minimální zaplacené sociální pojištění bude tedy ve výši 1596 Kč měsíčně. Minimální roční vyměřovací základ pro vedlejší činnost je 25 872 Kč, tj. měsíčně 2156 Kč. Minimální měsíční sociální pojištění při podnikání na vedlejší činnost v roce 2008 je 639 Kč. Čtěte více: České pastičky na zaměstnance, kteří podnikají

Kromě minima vyměřovacího základu je stanoven i jeho strop. S účinností od 1. 1. 2008 je maximálním ročním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. 1 034 880 Kč, uvádí pro server Podnikatel.cz Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice ČSSZ. Čtěte více: Vše, co chcete vědět o sociálním pojištění OSVČ

Změny v tiskopisu

V tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 bylo nutno vzít v úvahu změny právní úpravy, ke kterým došlo od 1.1.2008. Proto do něho byly doplněny řádky 30, 31 a 32, uvedla před časem pro server Podnikatel.cz Fraňková.

V řádku 30 se uvádí vyměřovací základ ze zaměstnání, v řádku 31 přehledu se uvede součet vyměřovacího základu ze zaměstnání (řádek 30) a určeného vyměřovacího základu OSVČ, tj. alespoň minimální vyměřovací základ (řádek 29). Řádek 32 odpovídá vypočítanému základu z výdělečné činnosti, ze kterého se pak počítá sociální pojištění za rok 2008. Čtěte více: Nejčastější chyby u sociálního a zdravotního pojištění 

Šestý oddíl tiskopisu za rok 2008 slouží ke stanovení záloh na pojistné důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na rok 2009. Oproti minulým obdobím se neuvádí výše zálohy na nemocenské pojištění. Čtěte více: OSVČ a pojistné na sociální zabezpečení 2009

Tip na titulku-srážky-duben

Změny se dotknou i zaměstnavatelů

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) také nabude pojem zaměstnavatel nového rozměru. Od ledna 2009 budou všechny organizace označované jednotně zaměstnavatel bez ohledu na jestli se nyní řadí mezi malé organizace nebo jenom organizace. V platnost také vejde nový tiskopis Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách.

Tiskopis bude stejný pro všechny zaměstnavatele. Změnu zaznamenají především současné malé organizace. Ty již nebudou v přehledu jmenovitě uvádět zaměstnance a jejich vyměřovací základy. V přehledu uvedou pouze úhrn vyměřovacích základů a pojistného. Čtěte více: V lednu 2009 se mění povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ 

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).