Hlavní navigace

Kdy použít sníženou sazbu DPH při stavebních a montážních pracích?

26. 9. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Váháte, zda u stavebních, montážních prací a výstavbě domů použít sníženou nebo základní sazbu DPH? Nevíte, co vše započítat do celkové plochy pro sociální bydlení? Čtěte jednoduchý návod doplněný o praktické příklady.

V případě rekonstrukce, modernizace a oprav rodinného domu, bytového domu a bytu se uplatní snížená sazba DPH. Často ale činí potíže určení, co je rodinným domem nebo bytem či co je myšleno pojmem sociální bydlení.

Snížená sazba DPH u stavebních a montážních prací u dokončené stavby

zákoně o daní z přidané hodnoty se v ustanovení § 48 píše, že při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství nebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená sazba daně. Jestliže jsou tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení. Čtěte také: Snížení paušálů nebo limitu pro DPH. Příležitost pro účetní a poradce

Často jsou trvale obývány různé nemovité objekty, chaty nebo chalupy a při rekonstrukci či montážních pracích nemusí být z hlediska uplatnění snížené sazby DPH jasné, o jaký typ nemovitosti se vlastně jedná. Přitom je vhodné vyjít ze stavebního rozhodnutí, případně ze stanoviska místně příslušného stavebního úřadu, které jednoznačně stanoví, zda jde o rodinný dům, bytový dům nebo byt. Čtěte také: Fakturovat s vyšším paušálem nemusí být vždy výhodné

  • Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, jež svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.
  • Rodinným domem se pak rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena. Současně jsou zde nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
  • Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena.
Plochami, které nejsou určeny pro trvalé bydlení, jsou prostory pro podnikání, garáže, dílny, speciálně vymezené plochy (např. pro zvířata) atd. Za rodinný dům, bytový dům a byt se jednoznačně nepovažují stavby pro rodinnou rekreaci a stavby ubytovacího zařízení.

Sazba daně u výstavby pro sociální bydlení

Z následujícího ustanovení zákona § 48a plyne, že se snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro sociální bydlení. Současně také při změně dokončené stavby, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb včetně jejich příslušenství. Opravou je přitom myšlena i stavební nebo montážní údržba. Snížená sazba se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se jako součást do uvedených staveb zabudují nebo zamontují. Čtěte také: Jaké náležitosti patří na fakturu? Záleží k čemu slouží

Pro použití snížené sazby je tedy nutné vědět, co je sociálním bydlením:

  • Bytem pro sociální bydlení se rozumí byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120m2. Celkovou podlahovou plochou bytu je součet podlahových ploch všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Místností nejsou balkony, terasy, a to ani zasklené. Nezapočítává se rovněž podíl na společných částech domu (základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, společné rozvody tepla, společné rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny a vzduchotechniky, dále výtahy, hromosvody, společné antény).
  • Rodinným domem pro sociální bydlení se rozumí rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350m2. Celkovou podlahovou plochou je součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. Místností je místně a prostorově uzavřená část stavby, vymezená podlahovou plochou, stropem a pevnými stěnami. Započítává se součet podlahových ploch všech místností rodinného domu (kuchyně, pokoje, sociální zařízení, chodba, místnosti pro podnikání, garáž, která je v domě). Nezapočítávají se například balkóny, terasy, lodžie, půda a místnosti místností, které tvoří příslušenství rodinného domu (např. garáž, která je mimo dům).
  • Bytovým domem pro sociální bydlení se rozumí bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení.
  • Další objekty vyjmenované v § 48a zákona o DPH.

Příklad 1: Jsem malíř a natěrač. Nevím jakou sazbu mám používat při malování starších, již zabydlených domů. Jedná se o sociální bydlení? 

Podnikatel bude v případě již dokončených rodinných domů postupovat podle § 48 zákona o DPH, tj. snížená sazba DPH. V případě novostaveb nebo rekonstrukcí domů (přestavba na sociální bydlení) bude postupovat podle § 48a, tj. dům, byt nebo bytová jednotka musí splňovat parametry sociálního bydlení.

Příklad 2: Jakou sazbu mám fakturovat u výměny vchodových dveří bytového domu? 

Jde o práce v souvislosti s opravou či rekonstrukcí společných částí dokončeného bytového domu. Podnikatel bude postupovat v souladu s § 48 zákona o DPH a použije sníženou sazbu DPH. Čtěte také: Máte kancelář nebo sklad v bytě? Dejte si do výdajů platby za energie

Příklad 3: Mohu při zabudování kuchyňské linky do rodinného domu použít sníženou sazbu DPH?

účto únor klímová

Stavební a montážní práce zahrnují také konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást zabudují nebo zamontují. Může se jednat o vnitřní rozvody vody, odpady, elektroinstalaci, montáž svítidel a zabezpečovacích zařízení, klozety, vany, umyvadla, dřezy, baterie, kuchyňské odsavače par, karmy, boilery, topení včetně kotlů, kotlů, krby, tepelná čerpadla, vestavěný nábytek, hasící přístroje, centrální vysávání, klimatizaci, obklady stěn a stropů, okenice, mříže, žaluzie, rolety, markýzy, pevně spojené podlahové krytiny i zabudování linky, včetně vestavných spotřebičů (dodání volně stojícího spotřebiče = základní sazba daně). Čtěte také: Otazníky kolem paušálu na dopravu a spolupracujících o­sob

Poplatník postupuje v případě montážních prací kuchyňské linky podle § 48 zákona o DPH, případně § 48a u nové výstavby bytu nebo domu pro sociální bydlení. V obou případech se jedná o sníženou sazbu DPH.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).