Hlavní navigace

Společníci a jednatelé přijdou o nárok na podporu v nezaměstnanosti

Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Daniel Morávek

Nárok na podporu v nezaměstnanosti se opět omezí. Brzy o něj přijdou společníci a jednatelé firem.

Doba čtení: 2 minuty

Novela zákona o zaměstnanosti, která zavádí tzv. kurzarbeit a kterou před týdnem schválil senát, přináší ještě jednu důležitou novinku pro společnosti. Společníkům a jednatelům firem totiž zcela ruší nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Společníci a jednatelé si už na podporu nesáhnou

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek

Doposud platí, že uchazeči o práci, kteří současně pracují jako členové obchodních společností nebo družstev, mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podmínkou je hranice příjmu, která nesmí překročit hranici poloviny minimální mzdy, aktuálně tedy 4600 korun. To se ale brzy změní. Novela zákon o zaměstnanosti, kterou před pár dny schválil senát, totiž nárok na podporu pro členy obchodních společností ruší. Všichni společníci a jednatelé automaticky přijdou o nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Doba, po kterou bude uchazeč o zaměstnání působit jako člen obchodní společnosti nebo družstva, a nebude mu z tohoto důvodu poskytována podpora v nezaměstnanosti, stejně jako doba neposkytování podpory v nezaměstnanosti po dobu trvání nekolidujícího zaměstnání, nebude započítávána do podpůrčí doby, která uchazeči o zaměstnání náleží podle § 43 a § 46 zákona 
o zaměstnanosti.

Čtěte více: Společníci a jednatelé firem mají ztratit nárok na podporu v nezaměstnanosti

Zda nejste jednatel, bude muset písemně doložit

Uchazeč o zaměstnání bude zároveň muset při podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti písemně osvědčit, zda je v právním vztahu sjednaném za účelem výkonu nekolidujícího zaměstnání nebo v postavení člena obchodní společnosti nebo družstva, který vykonává mimo pracovněprávní vztah pro obchodní společnost nebo družstvo práci. Uzavře-li právní vztah za účelem výkonu nekolidujícího zaměstnání nebo získá-li postavení člen obchodní společnosti nebo družstva, který vykonává mimo pracovněprávní vztah pro obchodní společnost nebo družstvo práci, bude povinen tuto oznamovací povinnost splnit nejpozději v den vzniku právního vztahu, dodalo ministerstvo práce a sociálních věcí v důvodové zprávě.

Zákon nyní musí podepsat prezident. Pokud tak učiní, nabude opatření účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.