Hlavní navigace

Stručně a přehledně: Vše o EET v 15 otázkách a odpovědích

18. 11. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Za 14 dní odstartuje elektronická evidence tržeb. Připravili jsme souhrn základních otázek a odpovědí, které se EET týkají.

Na začátku prosince se spustí první vlna elektronické evidence tržeb (EET). Ta se týká restaurací a hotelů. O tři měsíce později se připojí obchodníci. EET musí vést všichni podnikatelé, kteří inkasují peníze v hotovosti nebo při platbě kartou. Aby podnikatel mohl tržby evidovat, musí si pořídit funkční pokladní zařízení s připojením na internet, požádat finanční správu o autentizační údaje a zaregistrovat se v aplikaci EET. Kdo své povinnosti nesplní, hrozí mu pokuta až ve výši půl milionu korun a uzavření provozovny.

Koho se EET týká?

EET se postupně dotkne skoro všech podnikatelů, kteří přijímají tzv. evidované tržby. Jedná se především o platby v hotovosti. EET se nicméně týká i plateb kartou, voucherů nebo šeků a dalších podobných platebních instrumentů.

Čtěte také: Další zmatky kolem platebních bran a #EET. Nová metodika podnikatelům nepomůže

Existují výjimky z EET?

Ano. Tržbami vyloučenými z EET jsou tržby státu, územního samosprávného celku, příspěvkové organizace, České národní banky či držitele poštovní licence. Evidovanou tržbou nejsou také například tržby bank, spořitelních družstev, pojišťoven, investičních fondů nebo penzijních společností.

Kdy se koho EET dotkne?

První vlny podnikatelů se EET dotkne již za 14 dnů. Půjde slovy zákona o ubytovací a stravovací služby, tedy o hotely, penziony, restaurace a hospody. Výjimku mají stánky s občerstvením a farmářské trhy, které budou muset tržby evidovat až od března 2018. S nimi také lékaři, právníci nebo účetní. Už od 1. března 2017 pak budou muset vést EET i obchodníci, a to včetně e-shopů. Jako poslední se do EET zapojí v červnu 2018 vybraná řemesla a výrobní činnosti.

Co musí podnikatelé splnit za povinnosti?

Podnikatelé mají v rámci EET několik povinností. Těmi hlavními jsou zaevidování tržby nejpozději v okamžiku jejího uskutečnění, tedy zaslání datové zprávy o uskutečněné tržbě finančnímu úřadu, a vydání účtenky zákazníkovi. Podnikatelé také musí splnit informační povinnost a nastavit údaje v aplikaci EET na webu finanční správy. Do ní se podnikatelé musí přihlásit skrz autentizační údaje, o jejichž vydání musí ještě před přijetím první evidované tržby požádat finanční správu.

Jak požádat o autentizační údaje?

Autentizační údaje slouží k přístupu na společné technické zařízení správce daně umožňující poplatníkovi správu certifikátu pro evidenci tržeb a údajů pro správu evidence tržeb.
Žádost může podnikatel podat pouze

 • prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou s ověřenou identitou této osoby způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, nebo
 • ústně do protokolu, a to u kteréhokoliv věcně příslušného správce daně.

V první vlně se má EET dotknout 40 až 50 tisíc podnikatelů. Prozatím ale o autentizační údaje požádalo jen 35 tisíc z nich.

Co když se podnikatel nemůže připojit na internet?

Pokud podnikatel nemá stálé připojení k internetu a má schválenou výjimku od finanční správy, může vést tržby ve zjednodušeném režimu. Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou.

Údaje musí podnikatel v případě zjednodušeného režimu odeslat finanční správě do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby. Zároveň podnikatel nemusí uvádět na účtence fiskální identifikační kód.

Musí podnikatelé nějak zákazníky informovat o EET?

Ano. Na místě, kde se provádějí evidované tržby, musí viset informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné. U tržeb evidovaných na internetu je nutné toto informační oznámení také umístit na web. Pokud jde o tržby evidované v běžném režimu, oznámení musí znít: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Co všechno musí být na účtence?

Účtenka obsahuje tyto povinné údaje:

 • fiskální identifikační kód,
 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

Musí zákazník převzít účtenku?

Ne. V původním návrhu zákona se sice nacházel paragraf, který zákazníkům přikazoval převzít účtenku, ustanovení ale bylo nakonec ze zákona vypuštěno.

Jaké informace se posílají úřadům?

Zákon určuje, které údaje o tržbě musí podnikatelé úřadům poslat. Jde o:

 • daňové identifikační číslo poplatníka,
 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,
 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,
 • pořadové číslo účtenky,
 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,
 • celkovou částku tržby,
 • bezpečnostní kód poplatníka,
 • podpisový kód poplatníka,
 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Jaké zařízení na EET si podnikatelé musí pořídit?

Finanční správa nijak nepřikazuje, jaké pokladní zařízení si podnikatelé musí pořídit. Je tak zcela na jednotlivých podnikatelích, zda si pořídí velkou komplexní pokladnu či si třeba jen nainstalují aplikaci do svého telefonu. Na pořízení pokladního řešení je navíc stanovena pro fyzické osoby sleva na dani, která činí 5000 Kč.

Bude účtenková loterie?

Ano, ministerstvo financí nakonec s účtenkovou loterií počítá. K jejímu spuštění by mělo dojít někdy v první polovině příštího roku. Jakou bude mít podobu, však ministerstvo teprve řeší.

Jaké jsou sankce?

V případě, že fyzická osoba, fyzická podnikající osoba či právnická osoba závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb, může dostat pokutu až do výše 500 000 Kč. Pokud kontrola zjistí zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky, nařídí okamžité

školení-leden22-molín

 • uzavření provozovny nebo
 • pozastavení výkonu činnosti, při které dochází k evidenci tržeb.

Jak budou kontroly vypadat

Kontroly budou probíhat formou tzv. kontrolních nákupů, aby si úředníci ověřili, zda podnikatel plní všechny povinnosti. Kontrolní nákupy budou provádět pracovníci Finanční správy ČR, ale také pracovníci Celní správy ČR.

Jsou ještě nějaké změny v souvislosti s EET?

Od letošního 1. prosince zároveň klesá DPH pro restaurace ze stávajících 21 % na 15 %.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Sledujte Dana na Twitteru @danmoravek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).