Hlavní navigace

Účtujeme o barterovém obchodu. Čtěte přehledný návod

3. 7. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Jak dostat barterový obchod, tedy výměnu služeb nebo zboží, do účetnictví? Čtěte přehledný návod.

Barterový obchod je výměna zboží nebo služeb bez použití peněz. V dějinách lidstva je to pravděpodobně první způsob obchodování. Před vynálezem platidla, tedy peněz, bylo barterové obchodování jedinou možností, jak uskutečnit obchod. 

Ve 20. století dochází k renesanci barteru v důsledku skutečnosti, že peníze přestávají být ekvivalentem skutečných hodnot zboží tak, jak to bylo při jejich vzniku. 

Čtěte také: Co je to barter a jak může fungovat na internetu? Zeptali jsme se (VIDEO)

Proto vzniká řada specializovaných společností, které se zabývají barterovým obchodem. Platidlem se stává zboží, či služba, které mají svou reálnou hodnotu, a ve spojení s informací vzniká specifický nástroj pro podnikání. 

Provozovatel serveru eBarter.cz Tomáš Sladký vidí přednosti barterového obchodu v tom, že na uskutečněný obchod není třeba volných peněžních prostředků. Je to „pouze účetní operace, říká Sladký. 

V případě přímého obchodu musí nejprve účastník obchodu získat peněžní prostředky prostřednictvím prodeje svých produktů a za tyto peníze může nakoupit požadované zboží nebo služby.

Čtěte také: V roce 2013 plátcem DPH snadno a rychle

Společně s prodejem zboží musí být odvedena DPH na výstupu. V případě nákupu lze DPH u nakoupeného zboží a služeb uplatnit na vstupu. Pokud je účastník obchodní transakce plátce DPH čtvrtletní, může na vrácení DPH z nákupu čekat téměř až 4 měsíce. V případě barterového obchodu v okamžiku odvedení DPH je uplatněn současně i odpočet DPH na vstupu.

K barterovému obchodu zpravidla dochází mezi dvěma stranami, může být uskutečněn i mezi více účastníky. Ideálním obchodem je, pokud výše barterového obchodu dosáhne 100 %, tedy pohledávka se rovná se závazkem. Stejně jako v ostatních obchodech i v barterovém obchodu může docházet k dodání zboží a služeb s různou výší DPH.

Příklad

Vodárna s.r.o. dodá vodu včetně stočného Autoservisu s.r.o., který provádí opravy vodárenských vozidel. Vodárna s.r.o. vystaví fakturu na vodu ve výši 20 000 Kč + 14 % DPH = 2800 Kč, tj celkem 22 800 Kč. Autoservis s.r.o. vystaví fakturu za opravu vozidel ve výši 19 000 Kč + 20 % DPH = 3 800 Kč, tj. celkem 22 800 Kč.

Vodárna s.r.o. odvede DPH ve výši 2800 Kč a uplatní si odpočet ve výši 3800 Kč. Tedy její uplatněný odpočet bude vyšší než odvedená daň. Autoservis s.r.o. naopak odvede DPH ve výši 3800 Kč a uplatní si odpočet ve výši 2800 Kč. Rozdílem je 6 % DPH, který odráží rozdíl mezi základní a sníženou sazbou DPH.

Vodárna s.r.o. dodala stejné množství vody Stavební s.r.o, která provedla stavební úpravy pro Vodárnu s.r.o. Stavební s.r.o. uplatnila přenesenou daňovou povinnost na Vodárnu s.r.o.. Potom Vodárna s.r.o. odvede DPH ve výši 2800 Kč. Na vstupu si DPH neuplatní z důvodu přenesené daňové povinnosti. Stavební s.r.o. neodvádí DPH, neboť přenesla daňovou povinnost na Vodárnu s.r.o., pouze si uplatní DPH na vstupu ve výši 2800 Kč.

Podle zákona není nutno při každém barterovém obchodu uzavírat smlouvu. Smlouva může být písemná nebo ústní, doporučuji však uzavřít Směnou smlouvu, která je obdobou smlouvy kupní, radí Tomáš Sladký. Ceny barterového obchodu by podle Sladkého měly být běžné – ceníkové; není problém si ceny upravit, aby se rovnaly. Může být uplatněna sleva, aby se dosáhlo stejné částky, kterou nabízí barterující a obráceně.

Čtěte také: Speciál o DPH

Na základě smlouvy dojde k uskutečnění barterového obchodu. Ten může být uskutečněn mezi plátci daně z přidané hodnoty a mezi neplátci daně z přidané hodnoty, mezi OSVČ a právnickými osobami. Na základě uskutečnění dodávek je třeba vystavit fakturu, popřípadě daňový doklad. Pro fakturaci se použije běžná faktura, v případě uskutečnění obchodu plátcem DPH bude vystaven daňový doklad, který má náležitosti popsané v § 28 zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

V případě vedení účetnictví bude uplatněn následující postup:

Prodané zboží: MD 311; AE D 604 AE; 343 AE (v případě plátce DPH)

Prodané výrobky: 311 AE; 601 AE; 343

Poskytnuté služby budou účtovány: 311 AE; 602 AE; 343 AE

Prodané investice: 311 AE; 641; 343 AE

Nakoupené zásoby metoda A: 111, 131; 321 AE; 343 AE

Nakoupené zásoby metoda B: 501, 504; 321 AE; 343 AE

Nakoupené služby: 51.; 321 AE; 343 AE

Nakoupené investice: 042; 321 AE; 343 AE

Účastník barterového obchodu vystaví fakturu na prodané zboží nebo poskytnutou službu a současně obdrží fakturu za nakoupené zboží nebo přijatou službu. Na základě této skutečnosti se pohledávka a závazek započte běžným způsobem, formou vzájemného zápočtu MD 321,  DAL 311.

V případě vedení účetní evidence bude „úhrada přijaté faktury“ zahrnuta do výdajů souvisejících s podnikáním (materiál, zboží, služby) a DPH (v případě plátce), pokud by se jednalo o investice – nedaňové výdaje (do daňových výdajů se dostane výdaj formou odpisů). „Úhrada vystavené faktury“ bude zahrnuta do příjmů souvisejících s podnikáním (výrobky, zboží, služby) a DPH pokud se jedná o plátce DPH.

dan_z_prijmu

Bude-li podnikatel uplatňovat výdaje paušálem, potom do příjmů musí zahrnout „úhradu faktury přijaté“, v případě plátce bez DPH.

Foto: www.isifa.com

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).