Hlavní navigace

V roce 2013 plátcem DPH snadno a rychle

2. 7. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V následujícím období se počet plátců DPH zvýší. A to nejen plánovaným snížením výše obratu pro povinné „plátcovství“, ale i výrazným zkrácením lhůt.

Pro následující období se v oblasti daně z přidané hodnoty plánuje zavedení významných změn. V první řadě jde o zvýšení sazby daně o jeden procentní bod a další úpravu zákona o DPH s plánovanou účinností od roku 2013. Tato novela reaguje na změny v předpisech EU, ale přináší i řadu dalších dílčích změn. Naopak zde není uvedeno očekávané snížení limitu pro povinnou registraci k DPH z jednoho milionu na sedm set padesát tisíc. To je totiž součástí již schváleného zákona o jednom inkasním místě.

O jednom inkasním místě čtěte také: Kdy vypustí zákonodárci JIMa z láhve?

Pro koho je registrace k DPH povinná?

Kdo je plátcem daně z přidané hodnoty podrobně popisuje paragraf 94 zákona o DPH. Povinně se plátcem DPH stane osoba uskutečňující ekonomickou činnost:

 • překročením obratu 1 milion Kč za nejvýše 12 kalendářních měsíců,
 • členstvím ve sdružení, kde je některý z členů plátcem DPH,
 • nabytím majetku privatizací nebo prodejem podniku,
 • pokračováním v činnosti po zemřelém plátci,
 • pořízením zboží z jiného členského státu v EU v hodnotě nad 326 tisíc Kč, automobilu nebo zboží se spotřební daní,
 • přijetím služby od zahraniční osoby registrované k DPH jinde než v ČR, která nemá v ČR provozovnu, případně od osoby, která nemá v EU sídlo, místo podnikání, provozovnu, místo pobytu ani místo, kde se obvykle zdržuje, i když není registrována k DPH,
 • poskytnutím služby v jiném členském státě, pokud povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká příjemci služby a z dalších důvodů uvedených v § 94 zákona o DPH.

Snížení hranice obratu pro povinnou registraci k DPH

V novele zákona o dani z přidané hodnoty, kterou připravilo ministerstvo financí, se stále hovoří o obratu jeden milion korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců. V důvodové zprávě k novele zákona je zdůrazněno, že snížení obratu není nový prvek, se kterým by tato novela přicházela. Snížení obratu z 1 milionu korun na 750 tisíc je již uvedeno v zákoně č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů.

Česká republika vyjednala při jednání o přístupu k Evropské unii výjimku z výše obratu pro účely povinnosti stát se plátcem daně z přidané hodnoty. A to 35 000 EUR, tj. 1 000 000 Kč. Obvyklá výše obratu je přitom 5 000 EUR (popř. 10 000 EUR). Snížením částky se obrat dostane na úroveň přibližně 26 500 EUR, tedy 750 000 Kč.

Právní úprava zákona o jednom inkasním místě je již schválena. Účinnost tohoto předpisu je stanovena na 1. leden 2015. Odborníci předpokládají, že dojde k posunu účinnosti, pravděpodobně od 1. ledna 2014.

Čtěte také: Čtěte také: Tuzemský reverse – charge: od ledna 2012 i pro stavební a montážní práce

Od roku 2013 plátcem daně o měsíc dříve

Přestože tedy od roku 2013 hranice obratu pro povinnou registraci snížena nebude, mohou se podnikatelé (respektive osoby povinné k dani) stát plátci daně mnohem rychleji než v roce předchozím. V novele zákona o dani z přidané hodnoty je totiž důležitá úprava okamžiku, kdy se osoba uskutečňující ekonomickou činnost stane plátcem DPH. 

Zásadní změna je ve vazbě splnění podmínek, za kterých se osoby povinné k dani stávají plátci, na registraci jako administrativní úkon. Stávající systém je vázán především na registraci jako rozhodující úkon pro práva a povinnosti plátců. Podle daňového řádu je nyní registrace otázkou pouze evidenční, nikoliv rozhodující pro plnění povinností plátce.

Čtěte více: Novela zákona o DPH: Převrat ve vystavování daňových dokladů

Navržená úprava paragrafu 94 zákona o DPH:

Nad § 94 se vkládá nadpis, který zní: „Registrace plátce“. Paragraf nově zní:

 • Osoba povinná k dani uvedená v § 6 je povinna podat přihlášku k registraci do 15 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém překročila stanovený obrat.
 • Plátce uvedený v § 6a až 6e je povinen podat přihlášku k registraci do 15 dnů ode dne, ve kterém se stal plátcem.

Již se zde nepíše, že plátcem se stává osoba povinná k dani, která překročila stanovený limit, od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento limit překročila.

Čtěte také: Co přinese novela zákona o DPH od roku 2013? 

Současné znění paragrafu 94 a 96 bylo přesunuto do úvodních ustanovení zákona a rozděleno podle jednotlivých důvodů, kdy se osoba povinná k dani stává plátcem, na jednotlivé paragrafy. Nově se podle § 6 zákona o DPH osoba identifikovaná k dani má stát plátcem daně od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. Lhůta byla ponechána, aby měl nový plátce čas „na přípravu“ stát se plátcem (software, vystavování daňových dokladů, možnost správce daně prověřit údaje atd.).

nástroje v mkt - tip

Čtěte také: Daňová reforma v praxi, tisíce podnikatelů se stanou plátci DPH 

Navržené znění § 6 zákona o DPH:

 • Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.
 • Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

Příklad na překročení stanoveného obratu:

 • Rok 2012: Podnikatel překročil hranici 1 milionu korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v měsíci červnu. Do 15. července má povinnost podat přihlášku k registraci. Plátcem se stává od 1. září. 
 • Rok 2013: Podnikatel překročil hranici 1 milionu korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců v měsíci červnu. Do 15. července má povinnost podat přihlášku k registraci. Plátcem se stává od 1. srpna. 

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).