Hlavní navigace

Ukončení středoškolského studia v otázkách a odpovědích

4. 6. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Status studenta je důležitý pro daně a odvody pojištění. Je rozdíl při úspěšné/neúspěšné zkoušce a opakováním studia při nepřipuštění k maturitě?

Soustavnou přípravu na budoucí povolání popisuje ustanovení § 11 až 16 zákona o státní sociální podpoře. Jedná se o důležitý právní předpis.

Status studenta má vliv na nezaopatřenost dítěte z pohledu zdravotního pojištění. Jedná se o pojištěnce, za kterého platí pojistné stát. A stejně tak z pohledu daňového zvýhodnění na vyživované dítě i slevy na studium při výdělečné činnosti studenta. Nezaopatřeným dítětem, za kterého platí zdravotní pojištění stát, je středoškolský student až do 26 let. Aby si mohli rodiče uplatnit daňové zvýhodnění, musí být splněna další podmínka, a to společně hospodařící domácnost. 

Čtěte také: Stát bude nově platit zdravotní pojištění za dlouholeté studenty

Studium na středních školách

Studiem na středních školách se rozumí studium na učilištích, středních školách, konzervatořích a vyšších středních školách. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího roku, a to i v případě, kdy budou maturita, učňovská zkouška nebo absolutorium složeny například již v květnu. Soustavnou přípravou je i doba prázdnin mezi jednotlivými ročníky střední školy nebo při přechodu na jinou střední školu. Výdělečná činnost v průběhu prezenčního studia (včetně prázdnin) nemá na daňové zvýhodnění ani slevu na studium žádný vliv. Na rozdíl od dálkového či kombinovaného středoškolského studia. Toto studium není při souběhu s výdělečnou činností považováno za soustavnou přípravu na budoucí povolání.

Má student po úspěšném ukončení automaticky nárok na poslední prázdniny?

Jestliže student nehodlá pokračovat ve studiu na další střední škole, vysoké škole či absolvovat roční kurz na škole jazykové, jedná se o ukončení soustavné přípravy na budoucí povolání. V případě posledních prázdnin po závěrečné zkoušce, maturitě nebo absolutoriu konaném v květnu nebo v červnu zůstává status studenta automaticky až do konce měsíce června. Bez ohledu na případnou výdělečnou činnost.

Ovšem pro nárok na poslední prázdniny je důležitá skutečnost, zda případná výdělečná činnost studenta, nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci netrval po celý kalendářní měsíc (nesmí na sebe ani bezprostředně navazovat). Za výdělečnou činnost se zde nepovažuje například uzavření dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 Kč, jelikož nezakládá účast na nemocenském pojištění. Nebo pracovní poměr, který založí účast na pojištění, uzavřený např. od 2. července do 30. srpna (nejedná se o celé kalendářní měsíce). 

Toto samozřejmě neplatí v situaci, kdy student bezprostředně po ukončení středoškolského studia pokračuje v dalším studiu. Například na vysoké škole. O poslední prázdniny se nejedná, jeho výdělečná činnost je neomezená. 

O posledních prázdninách neuvažujeme v případě, kdy je závěrečná zkouška nebo absolutorium vykonána v lednu nebo v září. Jde o soustavnou přípravu pouze do dne úspěšného vykonání zkoušky. 

Čtěte také: Dítě jako vyživovaná osoba v exekučních srážkách

A co když se maturita nebo absolutorium nepovedou?

Jestliže se maturita nebo absolutorium nepovedou, jsou podmínky podobné jako v případě úspěšného ukončení. Důležité je, zda je ředitelem školy povolena opravná zkouška nebo její opakování či odklad. Pokud absolutorium na vyšší odborné škole nebylo v řádném termínu vykonáno, je za soustavnou přípravu dítěte považována doba do konce druhého kalendářního měsíce po dni, kdy se měla zkouška konat.

V případě neúspěšné maturity a povolení opravné zkoušky, odkladu zkoušky nebo jejího opakování je dítě žákem střední školy do konce školního roku, v němž mělo studium ukončit, tedy do konce měsíce června. Bude mít ještě nárok na poslední prázdniny, pokud jeho případná výdělečná činnost, nárok na podporu v nezaměstnanosti či rekvalifikaci netrval po celý kalendářní měsíc (nesmí na sebe ani bezprostředně navazovat). V měsíci září, kdy je složena opravná zkouška, již status studenta nemá. 

školení účto - duben - archivace

Čtěte také: Záludnost v uplatnění slev na dani: Změna první den v měsíci

Jak je to se statusem studenta při opakování čtvrtého ročníku?

Nelze opomenout další možnou situaci, a to nepřipuštění studenta k závěrečné zkoušce, maturitě či absolutoriu. Například student, který z důvodu prospěchu nebyl připuštěn k maturitě. O vyjádření jsme požádali Generální finanční ředitelství. Podle zákona o státní sociální podpoře se za soustavnou přípravu na budoucí povolání na střední škole považuje také doba od skončení studia v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu. Jestliže bylo žákovi ředitelem školy dle školského zákona povoleno opakování 4. ročníku střední školy, je dítě nadále žákem stejné střední školy a splňuje podmínku soustavné přípravy na budoucí povolání pro možnost uplatnění slevy na studenta a daňového zvýhodněn, vysvětlil Lukáš Heřtus z GFŘ. Samozřejmě musí být splněny další podmínky pro možnost uplatnění úlev na dani (např. žití ve společně hospodařící domácnosti). Slevu na studenta a daňové zvýhodnění tedy lze uplatnit i za měsíce červen, červenec a srpen, a to bez ohledu na případnou výdělečnou činnost studenta.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).