Hlavní navigace

Stát bude nově platit zdravotní pojištění za dlouholeté studenty

8. 11. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zavádí se nová státní kategorie ve zdravotním pojištění pro studenty starší 26 let. Koho se změna dotkne a jak se do kategorie přihlásit?

Odborníci ze zdravotní pojišťovny rovněž pro server Podnikatel.cz vysvětlili, jak to bude při přivýdělku studentů a jak se změna dotkne zaměstnavatelů.

Nezaopatřené dítě do 26 let

Za nezaopatřené dítě se podle zákona o státní sociální podpoře považuje dítě do ukončení povinné školní docházky, a poté do 26. roku věku, jestliže

  • a) se soustavně připravuje na budoucí povolání,
  • b) se nemůže připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc,
  • c) je neschopné z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Ovšem řada studentů nekončí studium dvacátým šestým rokem, ale mnohem později. Tito studenti, pokud nemají zdravotní pojištění hrazené ze zaměstnání či v rámci samostatné výdělečné činnosti, se musí u příslušné zdravotní pojišťovny registrovat jako osoby bez zdanitelných příjmů. A samozřejmě hradit minimální zdravotní pojištění. 

Čtěte také: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018

Základní škola se totiž prodloužila z osmi na devět let a studium na většině vysokých škol ze čtyř na pět let (3 + 2). Navíc je tu možnost zahraničních pobytů, které studenti obvykle absolvují a tím si dobu studia prodlužují. Nehledě na možnost opakování některého ročníku či přechodu na jinou vysokou školu.

Mezi dlouholeté studenty patří bezesporu studenti doktorského studia. Ti i v případě standardní doby studia, tedy nepřerušené jinými aktivitami, nemohou studium do 26 let ukončit. Jelikož doktorský titul obhájí nejdříve v 27 až 28 letech.

Doktorské studium a zdravotní pojištění

Ministerstvo školství hledalo způsob, jak jim situaci ulehčit. Nepracující či nepodnikající doktorandi by neměli jen z důvodu věku ztrácet nárok na hrazení zdravotního pojištění státem. Doktorandi starší dvaceti šesti let spadají do kategorie osob bez zdanitelných příjmů, tedy samoplátců. Minimální zdravotní pojištění se odvozuje od minimální mzdy, která se neustále zvyšuje. Nyní se jedná o částku 1485 Kč, od roku 2018 vzroste minimum na 1647 Kč.

Stipendium doktorandů obvykle není nikterak vysoké, navíc jako součást studia pro školu vykovávají další práci. Často si musí přivydělávat i mimo akademickou sféru, kde mají odvod zdravotního pojištění zajištěn. Na druhou stranu se tím nemohou plně věnovat akademické dráze. 

Čtěte také: Od roku 2018 neporoste jen minimální, ale i zaručená mzda

Nová státní kategorie – doktorand

Novelou zákona o státní sociální podpoře číslo 200/2017 Sb., se s účinností od 1. ledna 2018 zavádí nová kategorie státních pojištěnců. A to osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými podle § 5; za dobu uvedeného studia se pro účely tohoto písmena považuje také kalendářní měsíc, v němž osoba ukončila uvedené studium. Pojištěnci (doktorandi) musí pro zaevidování do nově zaváděné kategorie oznámit tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně sami, prostřednictvím formuláře: Evidenčního listu pojištěnce a kategorie „D“ – doktorand.

Nesmí se však jednat o zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou. V takovém případě by se o státní kategorii nejednalo. Avšak jak pro server Podnikatel.cz vysvětlila Lucie Krausová ze Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, možnosti přivýdělku jim přesto nejsou zcela zapovězeny. Kupříkladu dohoda o provedení práce s úhrnnou měsíční odměnou u jednoho zaměstnavatele či dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 2 499 korun. Tento výdělek totiž není pro účely zdravotního pojištění hodnocen jako zaměstnání a není z něj ani odváděno pojistné. Pokud by se jednalo o zaměstnání, tj. v rámci pracovní smlouvy, dohody o provedení práce s odměnou alespoň 10 001 korun nebo dohody o pracovní činnosti s odměnou 2 500 korun, pak by pojištěnec nebyl v kategorii doktorand. 

Čtěte také: U dohod nezapomínejte na podmínky poskytování odměny

Nová kategorie a zaměstnavatel

Server Podnikatel.cz se zajímal i o postup zaměstnavatele, tedy zda bude příslušnou kategorii odhlašovat při případném vzniku zaměstnání doktoranda. Například při překročení limitu 10 000 korun u dohody o provedení práce. V takovém případě zaměstnavatel přihlašuje zaměstnance Hromadným oznámením u příslušné zdravotní pojišťovny kódem P. Státní kategorie „doktorand“ se tím automaticky ruší, protože souběh kategorií P a D není podle zákona přípustný. Pokud by doktorandův výdělek na dohodu o provedení práce opět činil v následujících měsících 10 tisíc korun a méně a doktorand by chtěl být zase veden u své zdravotní pojišťovny ve státní kategorii „doktorand“ (za účelem, aby za něj pojistné odváděl stát), pak se musí on sám opětovně u své zdravotní pojišťovny jako doktorand přihlásit, upřesnila Lucie Krausová. Dodala, že zaměstnavatel ve vztahu ke zdravotní pojišťovně vůbec neřeší, zda je jeho pracovník doktorand nebo ne. Vedení v této kategorii u zdravotní pojišťovny bude záležitostí samotného doktoranda.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).