Hlavní navigace

Záludnost v uplatnění slev na dani: Změna první den v měsíci

14. 2. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Změnil se výklad k uplatnění slev na dani, pokud dojde ke změně 1. den v měsíci. Dosud nebyly výklady jednotné. Nyní se řídíme občanským zákoníkem.

Zaměstnavatelé a jejich mzdoví účetní musí sledovat nejen legislativní novinky, ale i aktuální právní výklady. A právě ty se často mění.

Uplatnění příslušné části slevy na dani

Ne každý poplatník může ve svém daňovém přiznání využít roční slevu na dani. Podmínky pro uplatnění slev totiž musí být splněny po celé zdaňovací období. Pokud tomu tak není, je možné využít příslušnou část slevy na dani za měsíce, na jejichž počátku byly podmínky splněny. Výjimkou z tohoto pravidla jsou základní sleva na poplatníka a daňové zvýhodnění na dítě.

  • Sleva na poplatníka se vždy posuzuje v plné roční výši. Nedělí se na příslušné dvanáctiny ani za situace, kdy poplatník není po část roku výdělečně činný. Zaměstnanci ji samozřejmě mohou uplatnit již v jednotlivých měsících, ale v ročním zúčtování se vždy projeví jako roční sleva na dani.
  • Daňové zvýhodnění na dítě se poskytne ve výši 1/12 již za měsíc, ve kterém se narodilo (jestliže byla tato skutečnost zaměstnancem doplněna do prohlášení k dani), dále v měsíci, kdy začíná příprava zletilého dítěte na budoucí povolání, a v měsíci, kdy bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů.

V ostatních případech musí být podmínky splněny vždy k prvnímu dni daného kalendářního měsíce. Jestliže dojde v průběhu období ke změnám, zohlední je zaměstnavatel od měsíce následujícího. Zaměstnanec musí tyto změny doložit a doplnit do změnové tabulky prohlášení k dani do konce měsíce, v němž ke změnám došlo nebo v němž bylo o změnách rozhodnuto. 

Čtěte také: Daňové zvýhodnění na dítě v roce 2017 a 2018

Příklad:

Nestudující nezletilé dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Poplatník uplatňuje na toto dítě daňové zvýhodnění. To ovšem pouze do okamžiku, kdy dítě dovrší věku 18 let. Dítě se narodilo 12. března 2000. Zaměstnanec uplatní daňové zvýhodnění naposled za tento měsíc, tj. za měsíc březen 2018 (naposled v měsíci, kdy dítě dovrší věku 18 let).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), kterému není přiznán invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Daňové zvýhodnění se vztahuje i na zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči. U dítěte se statusem zdravotně postižené osoby ZTP/P se daňové zvýhodnění zvyšuje na dvojnásobek.

Splnění podmínky první den v měsíci

Podmínky pro nárok na slevy musí být vždy splněny na začátku měsíce. V případě dovršení 18 nebo 26 let v průběhu měsíce je tedy možné započítat ještě měsíc, v jehož průběhu dítě tohoto věku dovršilo. Ovšem při narození dítěte prvního dne v měsíci je situace jiná. Oproti dosavadním výkladům se aktuálně vychází z nového občanského zákoníku. Jak pro server Podnikatel.cz aktuálně potvrdila Petra PetlachováGenerálního finančního ředitelství, pokud nestudující dítě dovrší 18 let první den v měsíci (obdobně studující dítě dovrší věku 26 let první den v měsíci), tento den již podmínka splněna není. V ustanovení § 601 odst. 1 občanského zákoníku se píše, že jestliže má právo nabýt určitý den, nabude nebo vznikne právě počátkem tohoto dne. Dítě tedy dovrší 18 nebo 26 let o půlnoci prvního dne v měsíci. Obdobně se postupuje u slevy na studium – dovršení věku 26 let nebo u prezenčního doktorandského studia 28 let prvního dne v měsíci. 

školení červen - novinky

Čtěte také: Změny v nezdanitelných částech základu daně za rok 2017

Pro lepší pochopení jsme ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím připravili jednoduché příklady.

  • Nestudující dítě ve společně hospodařící domácnosti dovrší věku 18 let dne 1. května. Daňové zvýhodnění uplatní jeden z rodičů naposled za měsíc duben.
  • Studující dítě (magisterské studium) dovrší 26 let dne 1. března. Daňové zvýhodnění (eventuálně i sleva na studium) se uplatní naposled za měsíc únor. 
  • Magisterské studium bylo ukončeno poslední státní zkouškou v průběhu dne 1. července. 1. srpna nastoupilo dosud vyživované dítě do zaměstnání. Daňové zvýhodnění a sleva na studium budou uplatněny naposled za měsíc červenec. 
  • Dítě bylo vyloučeno ze studia. Rozhodnutí o vyloučení nabylo právní moci dne 1. března. Daňové zvýhodnění a slevu na studium je možné uplatnit naposled v měsíci únoru. Čtěte také: Slevy na dani za rok 2017 a změny pro rok 2018
  • Student ukončil studium na právnické fakultě v průběhu dubna, a to díky tomu, že nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu. V říjnu začal studovat na pedagogické fakultě. Primárně lze uplatnit slevy naposledy za duben a tři kalendářní měsíce následující po měsíci, kdy byl student z vysokoškolského studia vyloučen. Tyto měsíce se pokládají za soustavnou přípravu na budoucí povolání, ovšem za podmínky, že první možný termín dítě nastoupí opět na vysokou školu. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání budeme považovat i měsíce květen, červen a červenec a dále až dobu od října, kdy se stal opět studentem. Pokud by studium bylo ukončeno 1. dubna, jedná se pouze o měsíce duben, květen a červen a dále od října. 
  • Manželství bylo uzavřeno dopoledne dne 1. září. Za splnění podmínky, že manželka nemá roční příjmy vyšší než 68 000 korun, lze uplatnit poměrnou část slevy na manželku. Bude se jednat o 4/12, tj. měsíce září až prosinec.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).