Hlavní navigace

Usnadněte si vyplnění daňového přiznání, provedeme vás krok za krokem

12. 3. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vyplňování daňového přiznání se nemusíte bát. Použijte interaktivní formulář a podívejte se na názorný příklad, jak přiznání správně vyplnit.

Jednou z nejjednodušších možností jak vyplnit daňové přiznání je použít interaktivní formulář, který za vás vše dopočítá. Svoji daňovou povinnost tak můžete stihnout a vyřídit za pár desítek minut. Přinášíme návod s názorným příkladem, jak máte interaktivní daňové přiznání správně vyplnit.

Jak vyplnit interaktivní přiznání

Při vyplňování použijeme následující příklad

Pan Vávra podniká na základě autorského zákona. Výdaje si neeviduje a místo toho uplatňuje paušál. V roce 2012 měl příjmy 500 000 Kč. Manželka pana Vávry je zaměstnaná na úřadě a vloni měl hrubé příjmy ve výši 300 000 Kč. Vávrovi mají též dvě dcery ve věku 15 a 17 let. Pan Vávra si dále platí životní pojištění ve výši 10 000 korun ročně. V roce 2012 pak pan Vávra platil 2000 Kč zálohy na sociální pojištění a 1697 Kč na zdravotní pojištění.

Nejprve si stáhněte interaktivní formulář daňového přiznání fyzických osob za rok 2012. Následně ho otevřete a objeví se vám úvodní stránka s odpověďmi na nejčastější problémy. S vyplňováním začněte na základním listu daňového poplatníka, kde vyplňte údaje o své osobě. Pokud máte přiděleno DIČ a IČO, uveďte je rovněž. Na nic nezapomeňte a vše vyplňte správně, jelikož se data rozkopírují do ostatních stránek a příloh přiznání. U společných údajů pak vyplňte sídlo svého finančního úřadu a územního pracoviště. Pozor na to, že od letošního roku existuje pouze 14 finančních úřadů a 199 územních pracovišť. Jak má přesně název úřadu a pracoviště znít, najdete na internetových stránkách finanční správy.

V našem příkladě by pan Vávra vyplnil jméno, datum narození (lze napsat ve formátu 15.1. 1970), rodné číslo a variabilní symbol, který mu přidělila sociálka. U společných údajů by dopsal adresu, kontakty a číslo svého účtu. Jestliže chcete finančnímu úřadu uvést e-mailovou adresu, napište ji do řádku pro fax.

Základní list

Poté přejděte k prvnímu listu daňového přiznání. Většinu údajů byste zde měli mít již vyplněnou. Pokud ale nemáte přidělené DIČ, nezkopírovalo se vám rodné číslo. Proto ho do příslušné kolonky dopište. Ostatní data pouze překontrolujte.

U našeho příkladu by pan Vávra doplnil na první stránku své rodné číslo.


Základem je Příloha č. 1

Dále přejděte na další list přiznání, kde se nachází 2. až 5. oddíl přiznání. První část 2. oddílu přiznání se týká poplatníků, kteří alespoň část roku vydělávali jako zaměstnanci. V případě, že patříte mezi ně, do řádku 31 napište součet hrubých příjmů od zaměstnavatelů za rok 2012. Tuto částku najdete na “Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2012“, které vám měl vystavit na požádání na začátku roku váš zaměstnavatel. Z potvrzení vypíšete do přiznání i částku do řádku 32, tedy součet sociálního a zdravotního pojištění, které za vás odvedl zaměstnavatel. Další řádky formulář vyplní sám (pokud jste neměli zahraniční příjmy).

Protože pan Vávra nebyl v roce 2012 zaměstnán, první část 2. oddílu se ho tak netýká. Pan Vávra začne řešit až druhou část druhého oddílu. Údaje do přiznání se však překopírují z Přílohy č. 1, kterou vyplňují podnikatelé.

První strana přiznání

Přeskočte poté na Přílohu č. 1, kde nejdříve zkontrolujte, zda se vám nahoře zobrazilo vaše rodné číslo. Dále zaškrtněte, zda vedete účetnictví, daňovou evidenci či uplatňuje výdajový paušál. Pokud uplatňujete reálné výdaje, místo dalšího vyplňování Přílohy č. 1 vyplňte závěrku daňové evidence, odkud se údaje do přílohy překopírují. Jestliže využíváte výdajový paušál, vepište nejdříve výši paušálu do excelového řádku 30 (pod 2B druh činnosti) a doplňte své příjmy. Výdaje a daňový základ formulář dopočítá.

Pan Vávra by napsal 40% paušál, zaškrtl uplatňování výdajů paušálem a do řádku 101 přiznání by napsal své příjmy ve výši 500 000 Kč. 

Příloha č. 1

Na druhé straně Přílohy č. 1 se doplňují údaje o vaší činnosti, které nastaly v roce 2012. Pokud se nic nezměnilo a provozovali jste činnost po celé období, nemusíte stránku řešit. Počet měsíců činnosti totiž formulář automaticky předvyplňuje na číslo 12.

Přiznání – další strany

Následně se vraťte na druhou stránku daňové přiznání, kde formulář překopíroval do 2. oddílu částky k základu daně. Na stejném listu se nachází ještě 3. oddíl, ve kterém se vyplňují nezdanitelné částky.

Pan Vávra tedy do 3. oddílu zapíše životní pojištění ve výši 10 000 korun. 

Nezdanitelné částky

Na třetí stránce přiznání se uplatňují slevy na dani a zvýhodnění na děti. Základní slevu na poplatníka formulář již předvyplnil a vy pouze dopisujete další případné slevy, které můžete uplatnit.

Pan Vávra uplatňuje pouze zvýhodnění na děti, jelikož jeho manželka nesplňuje podmínky pro uplatnění slevy na manželku (má vyšší příjmy než 68 000 korun). Do tabulky údajů o dětech vyplní pan Vávra jména dětí, rodné číslo a také počet měsíců, kdy slevu uplatňuje. Vzhledem k tomu, že ani jedno z dětí se nenarodilo v roce 2012, vyplní pan Vávra do kolonky počtu měsíců dvakrát 12, tedy celý rok.

Slevy a zvýhodnění

Formulář následně sám dopočítá celkovou daňovou povinnost. Zbývá vám jen na poslední stránce doplnit počet příloh a zkontrolovat, že údaje o vašem bankovním účtu jsou přepsány správně (důležité v případě přeplatku). Následně jen stačí formulář vytisknout, podepsat a donést či poslat na finanční úřad. 

Panu Vávrovi zvýhodnění na děti pokryje jeho daňovou povinnost a on navíc ještě dostane 8148 korun od státu jako daňový bonus. U počtu příloh dopíše číslo tři (potvrzení o příjmech, zaplaceném pojistném na životní pojištění a Přílohu č. 1.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).