Hlavní navigace

Víme, co všechno se počítá do příjmů, když chcete uplatnit slevu na manželku

7. 3. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Abyste mohli uplatnit slevu na manželku (manžela), nesmí mít váš protějšek příjmy vyšší než 68 tisíc korun. Čtěte, co se do příjmů počítá a co nikoli.

Jednu ze slev, které mohou poplatníci v daňovém přiznání uplatnit, tvoří sleva na manželku (manžela) žijící ve společné domácnosti. Uplatnění slevy však limituje maximální příjem manželky (manžela) a poplatníci si často nejsou jisti, co všechno se do příjmů počítá. Připravili jsme proto souhrn, co se za příjmy považuje a co nikoli a přidali jsme několik případů z praxe.

Které příjmy započítat a které nikoli?

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Čtěte, které příjmy se počítají do limitu pro slevu na manželku.

Slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti upravuje stejně jako další slevy § 35 ba zákona o daních z příjmů. Její výše za rok 2012 činí 24 840 Kč. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během minulého roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu může poplatník využít pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování. Aby však sleva mohla být uplatněna, nesmí příjem manželky (manžela) přesáhnout za zdaňovací období 68 000 Kč. Příjmy manželky (manžela) se dokládají pouze čestným prohlášením, které přiložíte k přiznání.

Kámen úrazu mnohdy nastává při otázce, které příjmy se do limitu počítají. Jejich výčet opět zmiňuje § 35 ba zákona o daních z příjmů. Do příjmů se zahrnuje hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne příjmy minus výdaje), příjmy z pronájmu (opět bez odpočtu výdajů), důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti. Do limitu se také zahrnují vyplacené výsluhové příspěvky a příspěvky na bydlení vojákům.

Do příjmů se naopak nepočítá rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření.

Příjmy, které se do limitu zahrnují

Do celkové částky ročního příjmu 68 000 korun patří veškeré příjmy „v hrubém“ od zaměstnavatele, z podnikání, z nájmu atd. Dále se zde zahrnují:  

 • všechny druhy důchodů
 • nemocenská
 • náhrada mzdy při pracovní neschopnosti
 • ošetřování člena rodiny
 • podpora v nezaměstnanosti
 • peněžitá pomoc v mateřství
 • vyplacené výsluhové příspěvky a příspěvky na bydlení vojákům

Příjmy, které se do limitu nezahrnují

Do příjmů manžela či manželky se nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory
 • dávky sociální péče
 • dávky pomoci v hmotné nouzi
 • příspěvek na péči, sociální služby
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách,  který je od daně osvobozen.

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění, se dále do vlastního příjmu nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů (např. nemovitost ve společném jmění manželů je vložená do obchodního majetku podnikajícího manžela a případný příjem z pronájmu této nemovitosti se zdaňuje u manžela, který má nemovitost vloženou do obchodního majetku) a příjem, který se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjmy z pronájmu nemovitosti ve společném jmění manželů, se zdaňují jen u jednoho z nich nebo příjmy z prodeje nemovitosti nezahrnuté v obchodním majetku se rovněž zdaňují jen u jednoho z nich.

Příklad 1

Paní Nováková byla do října 2012 na rodičovské dovolené, v listopadu 2012 obdržela od zaměstnavatele odstupné, které převyšuje částku 68 000 korun. Může pan Novák uplatnit slevu na manželku.

Rodičovský příspěvek se sice do limitu 68 000 korun nepočítá, odstupné však ano. Pan Novák tedy nemůže slevu na manželku uplatnit.

Příklad 2

V roce 2012 byl pan Ropický v období leden až září v evidenci úřadu práce a jako podporu v nezaměstnanosti celkově dostal 28 000 korun. Od 1. října se stal OSVČ, jeho příjmy za zbytek roku činily 50 000 korun, výdaje 30 000 korun a zisk tedy 20 000 korun. Může paní Ropická uplatnit slevu na manžela?

Do příjmů pana Ropického se počítá podpora v nezaměstnanosti a jeho hrubé příjmy. Celkově jde o částku 78 000 korun (50 000 + 28 000) a paní Ropická tak nemůže uplatnit slevu na manžela.

Co s platbami na přelomu roku

Nejasnosti panují také okolo určení období, do kterého se příjem zahrnuje. Tedy jak postupovat v případě, kdy jsou příjmy (dávky, podpora, příspěvky apod.) za prosinec 2012, ale reálně poplatníkovi došly na účet až v roce 2013. Co se týče sociálních dávek (obsahují například i nemocenské dávky či mateřská), počítají se do příjmů 2012 ty dávky, které poplatník obdržel nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, konkrétně do konce ledna 2013.

Pozor ale zase na situaci, kdy vám peníze, třeba z pronájmu, došly až v lednu 2013. Takový příjem patří až do příjmů letošního roku.

Příklad 

Paní Kotábová měla za 3 měsíce v roce 2012 příjem z dohody o provedení práce 41 000 korun hrubého. Zároveň dostala příjem 30 000 korun z nájmu pole za rok 2012, ale fyzicky jí peníze z nájmu přišly až v lednu 2013. Může pan Kotáb využít slevu na manželku?

Content 23 EARLY

Pokud byl příjem z pronájmu ve výši 30 000 Kč připsán na bankovní účet až v lednu 2013, jedná se o příjem zdaňovacího období roku 2011. V takovém případě bude moci pan Kotáb uplatnit slevu na manželku. 

Změny pro rok 2013

Pro zdaňovací období roku 2012 se sice u slevy na manželku (manžela) nic nezměnilo, pro letošní zdaňovací období ale došlo k výrazným změnám. Slevu na manžela (manželku) nemohou od letoška uplatnit podnikatelé, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Jestliže je OSVČ i zaměstnána, sleva jí zůstane, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).