Hlavní navigace

Přehled slev na dani, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2012

5. 3. 2013
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Při vyplňování přiznání si nezapomeňte snížit svojí daňovou povinnost o slevy na dani. Víme, které všechny a v jaké výši můžete za rok 2012 uplatnit.

Slevy na dani snižují vypočítanou daňovou povinnost poplatníků. Minimálně základní slevu na poplatníka mohou v daňovém přiznání využít všechny OSVČ. Přinášíme souhrn, které slevy na dani a v jaké výši lze v přiznání za rok 2012 uplatnit.

Přehled slev na dani a zvýhodnění

V daňovém přiznání za rok 2012 lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

  • Základní sleva na poplatníka
  • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti

  • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
  • Sleva držitele průkazu ZTP/P
  • Sleva pro studenta
  • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí za rok 2012 celkově 24 840 korun. Sleva se po roce zvýšila zpět na svoji původní hodnotu, kterou pro rok 2011 snížila tzv. povodňová stokoruna. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci (od podnikatelů, po zaměstnance až po matky na mateřské), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Tato sleva se uplatňuje v plné výši i tehdy, pokud výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. 

Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti

Kdo žije s manželkou nebo manželem ve společné domácnosti, může v případě splnění některých podmínek uplatnit slevu na manželku (manžela). Sleva činí 24 840 korun za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Aby šlo slevu uplatnit, nesmí příjmy manželky (manžela) přesáhnout hranici 68 000 korun za rok.

Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu

Sleva na invaliditu prvního a druhého stupně činí 2520 Kč, na invaliditu třetího stupně pak 5040 Kč. Stejně jako v případě slevy na manželku platí, že sleva se uplatňuje pouze ročně, a to ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění slevy splněny. 

Sleva držitele průkazu ZTP/P

Slevu na dani mají také držitelé průkazu ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. 

Sleva na studenta

Studenti zase mohou uplatnit slevu ve výši 4020 korun. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo. K doložení nároku na slevu se dodává potvrzení o studiu. 

Daňové zvýhodnění na dítě

OSVČ mohou využít i daňové zvýhodnění na vyživované dítě ve společné domácnosti, a to ve výši 13 404 korun. Uplatnit lze vždy 1/12 z této částky na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo nebo byly splněny podmínky podle § 35c zákona o daních z příjmů. Daňové zvýhodnění může mít trojí podobu, buď slevy na dani nebo daňového bonusu, nebo slevy na dani a daňového bonusu dohromady. Maximální výše ročního daňového bonusu pro rok 2012 dělá 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit jen jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. Podmínkou pro získání bonusu jsou příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, tedy 48 000 korun.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).