Hlavní navigace

V září překročil obrat 1 mil. Kdy se zaregistruje k DPH a kdy podává hlášení?

11. 10. 2018
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Podnikatel překročil na konci září obrat milion korun. Kdy musí proběhnout registrace k DPH, kdy první hlášení k DPH a které první faktury musí DPH obsahovat?

Následující dotaz je převzat z odborných poraden, které jsou dostupné všem čtenářům serveru Podnikatel.cz. Odpovídá daňový poradce Jan Molín

Dotaz v daňové poradně

Na konci září, 30.9.2018, jsem překročil obrat 1 milion korun za předchozích 12 měsíců. Prosím o potvrzení správnosti těchto termínů:

  • Zaregistrovat se k DPH musím do 15.10.
  • Všechny říjnové faktury, které vydám, již musí obsahovat DPH.
  • První kontrolní hlášení a daňové přiznání k DPH podávám k 25. listopadu.

Daňový poradce odpovídá

Ohledně termínů potvrzuji, že pokud jste obrat překročil v měsíci září 2018, jste povinen v souladu s ustanovením § 94 odst. 1 zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb.) podat přihlášku k registraci do 15. 10. 2018. Pozor jen, že přihlášku k registraci musíte podat elektronicky – blíže viz § 101a zákona o DPH. Stejně tak bude nutné podávat elektronickou formou daňová přiznání, kontrolní hlášení a případně souhrnná hlášení. 

Plátcem DPH se nicméně nestáváte od měsíce října, ale až od 1. listopadu 2018. Z ustanovení § 6 odst. 2 zákona o DPH totiž vyplývá, že plátcem DPH se osoba povinná k dani (zjednodušeně podnikatel) stává až od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat. 

Kdy je nutné na fakturách uvádět DPH? 

Veškeré faktury (daňové doklady) s datem zdanitelného plnění (resp. s datem přijetí úplaty – zálohy) po 1. listopadu 2018 již musí obsahovat daň, kterou budete odvádět do státního rozpočtu. Vaším prvním zdaňovacím obdobím bude měsíc listopad 2018, přičemž první daňové přiznání a kontrolní hlášení budete podávat do 27. prosince 2018. Ve stejný den bude i případná vlastní daň splatná (v tento den musejí být finanční prostředky připsány na účet finančního úřadu). Pokud bude výsledkem prvního přiznání nadměrný odpočet (tedy odpočet daně z vašich „nákupů“ převýší daň na výstupu z vašich „prodejů“), správce daně vrátí tento nadměrný odpočet bez žádosti do 30 dnů (pokud případně nezahájí postup pro odstranění pochybností).

Případné problémy při registraci

Upozorňuji však, že se můžete potýkat s problémy při registraci, i když jste plátcem DPH ze zákona z důvodu překročení obratu. Finanční úřad po vás zřejmě bude požadovat prokázání skutečnosti, že jste obrat překročil (je možné prokázat například soupisem faktur), stejně tak je možné, že po Vás bude chtít prokázat, že provozujete ekonomickou činnost (podnikání). Finanční správa ve věci registrace vydala vzor (nepovinné) přílohy k přihlášce o registraci, kterou můžete vyplnit a poslat společně s přihláškou. Celý registrační proces by tímto měl být urychlen.

Vzhledem k tomu, že se v poslední době množí problémy s registrací obecně, pouze upozorňuji, že i kdyby Vám nepřišlo z finančního úřadu potvrzení o registraci, plátcem DPH se stáváte ze zákona (i když například nebudete reálně uveden v registru plátců DPH, neboť finanční úřad včas nedokončí registrační řízení) a musíte plnit výše zmíněné povinnosti (zejména podávat daňová přiznání a kontrolní hlášení). Pokud byste tyto dokumenty (zejména kontrolní hlášení) nepodával a finanční úřad by vás zpětně zaregistroval, jejich pozdní podání by bylo spojeno se sankcemi, které zejména v případě kontrolních hlášení mohou nabývat i velmi vysokých hodnot.

Autor článku

Daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Sledujte Jana na Twitteru @janmolincz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).