Hlavní navigace

Velká daňová revoluce naostro

17. 1. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Reforma veřejných rozpočtů zásadně mění chování podnikatelských a samozřejmě i nepodnikatelských subjektů. Podnikatelům zasáhla asi nejrazantněji do života uznatelnost finančních nákladů a změněná sazba daně z příjmů právnických osob. Na tyto změny (a nejen na ně) je třeba myslet hned od začátku roku a vyhnout se tak pozdějším nepříjemnostem a finančním ztrátám.

Nová pravidla uznatelnosti finančních nákladů

Pravděpodobně nejčastěji komentovanou je změna zákona o daních z příjmů v oblasti daňové uznatelnosti finančních nákladů (tzv. pravidla nízké kapitalizace), která mají zcela zásadní dopad do oblasti financování podnikatelů. Tyto změny se totiž dotknou všech, kteří jsou zvyklí pracovat s vysokou mírou leverage (developeři, leasingové společnosti aj.). Podle nových pravidel nízké kapitalizace totiž bude možno do základu daně zahrnout finanční náklady:

  • u nichž bude splněno, že poměr dluhu (objem úvěrů a půjček) vůči vlastnímu kapitálu dlužníka v průběhu zdaňovacího období nepřesáhne v případě financování od spojených osob výši 2:1 (v současnosti 4:1);
  • jestliže finanční náklady nepřesáhnou určitou zákonem stanovenou výši.

Nově se pravidla navíc budou aplikovat na:

  • financování od nezávislého subjektu (banky), kdy daňově uznatelnými budou pouze finanční náklady, u nichž bude splněn poměr dluhu vůči vlastnímu kapitálu ve zdaňovacím období ve výši 6:1, přičemž i tento poměr se od roku 2009 dále zpřísní (4:1);
  • financování poskytnuté nezávislým subjektem, které je zajištěno spojenou osobou (uplatní se poměr dluhu vůči vlastnímu kapitálu ve výši 2:1);
  • finanční náklady plynoucí z úvěrů a půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka (zcela daňově neuznatelné)

Před koncem roku se proto řada podnikatelů snažila negativní dopady nových pravidel eliminovat provedením kroků směřujících zejména ke zvýšení vlastního kapitálu tak, aby došlo k nárůstu kapacity pro jejich budoucí financování. Tyto kroky představovaly zejména zvýšení základního kapitálu, příplatky mimo základní kapitál, restrukturalizaci pohledávek a závazků v rámci skupiny s následnou kapitalizací části z nich či přecenění majetku dlužníka v rámci některého z druhů přeměn.

Více informací k jednotlivým okruhům problémů naleznete v seriálu „Reforma“. Byla zde probrána již tato témata:

Zákon - paragraf

Další možností bylo využití skutečnosti, že nová pravidla nízké kapitalizace jsou aplikována v případě smluv uzavřených po 1. 1. 2008 a smluv, u nichž na základě dodatků dochází ke změně ohledně výše poskytnuté půjčky či úvěru a hrazených úroků. Od 1. 1. 2009 se pak výše uvedená pravidla uplatní na všechny smlouvy.

Během letošního roku bude zřejmě také nutné eliminovat objem závazků zajištěných ze skupiny, což může v praxi činit značné problémy.

Souvislost s financováním má další změna, podle níž za cenu obvyklou v případě půjček již není považován úrok na úrovni 140 % diskontní sazby ČNB. Pokud tedy bude věřitelem spojená osoba, poplatníci budou muset být vždy schopni prokázat, že sjednaná výše úroku je obvyklá.

Změna sazby daně z příjmů právnických osob

Novela přináší pro podnikatele i zahraniční investory pozitivní postupné snižování sazby daně z příjmů právnických osob, a to z dosavadních 24 % na 21 % pro rok 2008, 20 % pro rok 2009 a 19 % od roku 2010, což nás zařadí mezi státy EU s nejnižší mírou korporátní daně.

Cesta pro český holding

Další podstatnou změnou zákona o daních z příjmů, kterou novela přináší, je možnost osvobození příjmů právnických osob v případě příjmů realizovaných v souvislosti s převodem podílu mateřské společnosti na dceřiné společnosti. Toto pravidlo se bude při splnění dalších podmínek vztahovat na mateřské společnosti, které jsou rezidenty ČR, a dceřiné společnosti, které jsou rezidenty České republiky, některého státu EU nebo neunijního státu, se kterým ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Slyšeli jste nějaké pojmy související s reformou, které vám nejsou až tak zcela srozumitelné? Využijte našeho slovníčku pojmů.

Pokud jste nějaký pojem v našem slovníčku nenašli a chcete jej vysvětlit:

ZADEJTE DOTAZ »

Ačkoli byla tato změna motivována snahou o podporu vytváření tzv. holdingových společností na území ČR a oslabení rozšiřujícího se trendu přesunu holdingů mimo území ČR, je patrné, že část podnikatelů bude i nadále zahraniční holding preferovat. Mezi důvody lze zařadit zejména rozdílná pravidla pro minimální délku držby účasti na dceřiné společnosti, příznivější či neexistující pravidla nízké kapitalizace, širší možnost nastavení práv akcionářů, výši korporátní daně, jakož i stabilitu a reputaci některých jurisdikcí či zajištění anonymity akcionářů. Dalším z argumentů může být i možnost pozdějšího vytvoření reputabilní evropské akciové společnosti (Societeae Europea), coby právní formy umožňující změnu daňového domicilu v rámci EU.

Dividendy

Vedle osvobození vztahující se na dividendy obdržené mateřskou společností od dceřiné společnosti se sídlem v EU dochází k rozšíření osvobození též na dividendy distribuované společnostmi mající sídlo v zemi, s níž má ČR smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

Fyzické osoby

Fyzické osoby zcela jistě přivítaly postupné snížení sazeb daně z příjmů na 15 % pro rok 2008 a dále na 12,5 % od roku 2009. Dále došlo ke zrušení společného zdanění manželů. Vzhledem k tomu, že základ pro výpočet daně bude kalkulován z tzv. super hrubé mzdy, nebudou tyto změny pro fyzické osoby zaměstnance natolik zásadní.

Od daně z příjmů fyzických osob jsou od letošního roku osvobozeny příjmy z investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování, pokud byly drženy nejméně 6 měsíců a prodávající nemá podíl (přímý nebo nepřímý) na základním kapitálu a hlasovacích právech převyšujících 5 % v době 24 měsíců před prodejem. Pro osvobození příjmů z prodeje ostatních cenných papírů, obchodních podílů a členských práv družstva platí, že doba mezi jejich nabytím a převodem přesahuje dobu 5 let, a zároveň je splněna podmínka, že tento majetek nebyl pořízen z obchodního majetku poplatníka.

Dle přechodného ustanovení se však cenné papíry nabyté do konce roku 2007 zdaní podle předpisů platných v roce loňském.

Jako každá změna daňových předpisů i ta aktuální s sebou nese řadu možností a spekulací s cílem dosáhnout určité míry daňové optimalizace prostřednictvím využití přechodného období. Prostor pro takové kroky je však tentokrát relativně omezený a je nezbytné pozornost obrátit na skutečně precisní strukturování kroků v rámci podnikatelské činnosti. Nová pravidla totiž ovlivní nejen oblasti koncernových vztahů, M&A transakcí a venture capital či private equity dealů, ale i způsoby financování všech průmyslových odvětví.

David Neveselý

autor je advokátem advokátní kanceláře Havel & Holásek

Měšec - logo

KALKULAČKA PRO VÝPOČET ČISTÉ MZDY PO REFORMÁCH »

Daňová reforma podle vašeho názoru:

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).