Hlavní navigace

Leden 2008: Co podnikatele čeká a nemine?

1. 1. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Ode dneška čeká podnikatele a podnikatelky celá řada zásadních změn. Ostře sledované jsou především novinky související s reformou veřejných financí. Česko je součástí schengenského prostoru. Velká změna čeká také věřitele a dlužníky, kteří se stanou protagonisty insolvenčního řízení.

Reforma veřejných financí naostro

Reforma veřejných financí je zásadní a nejdiskutovanější změnou. Dotkne se v podstatě všech občanů bez ohledu na to, jsou-li podnikatelé (tedy zaměstnavatelé) nebo zaměstnanci. Reforma se týká daní – přímých i nepřímých: daně z příjmu fyzických a právnických osob, slev na dani, pojištění. Důležitou změnou je zavedení superhrubé mzdy. Reforma se týká také daní majetkových. V oblasti nepřímých daní si všichni budou muset zvykat na vyšší sníženou sazbu DPH (9 místo 5 %). Díky DPH a ekologickým daním tak podnikatelům porostou náklady.

Nedílnou součástí reformy je zavedení přímých plateb u lékaře. Nebo změny ve vícerychlostním čerpání rodičovské dovolené, které se mohou dotknout stejně tak podnikatelů jako podnikatelek.

Vítejte v schengenském prostoru

Přelom roků 2007 a 2008 je pro Česko vstupem do schengenského prostoru. Jednou z oblastí, která je tím dotčena, je zpracování osobních údajů. Se vstupem do schengenského prostoru totiž souvisí také přistoupení ČR k Schengenskému informačnímu systému. Z hlediska pravidel zpracování osobních údajů je dobré vědět, že každý občan – tedy i podnikatel – má právo na vyžádání znát údaje, které jsou o něm v rejstříku uvedeny, a důvod, proč jsou tam uvedeny.

Další změnou je novela Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Novinkou je, že správce nebo zpracovatel (který údaje zpracovává automatizovaně) je od 1. ledna povinen zajistit, aby přístup k údajům měly jen oprávněné osoby. Dále musí pořizovat elektronické záznamy, které prokáží, kdy, kým a proč byly údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

Žádné jiné zásadní změny, kromě zrušení nutnosti předložit identifikační průkaz na dotčených hranicích, však vstup do schengenského prostoru podnikatelům zřejmě nepřinese.

S problematikou schengenského prostoru souvisí Zákon č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru.

Insolvence nově: Věřitelé mohou jásat, dlužníci plakat

Prvního ledna nabývá konečně účinnosti odkládáný Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení – zjednodušeně insolvenční zákon. Hlavním principem nového zákona je posílení práv věřitele na úkor dlužníka, ale i soudu. Zákon rozšiřuje možnosti řešení úpadku právnické či fyzické osoby – podnikatele o reorganizaci a oddlužení. Konkurs a likvidace by měly být pouze nejkrajnějším řešením. Bude také možné řešit s pomocí soudu hrozící úpadek a nečekat, až bude nejhůř.

Zákon předpokládá spuštění veřejně přístupného insolvenčního rejstříku. Tedy databáze, kde bude v elektronické podobě k nahlédnutí celý insolvenční spis dlužníka. Na první pohled věřitele jednoznačně pozitivní zákon však má i své stinné stránky. Rozsah osobních údajů, které mají být v rejstříku zveřejněny, totiž znepokojuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle předsedy Úřadu Igora Němce, „nový insolvenční zákon ochraně osobních údajů moc nepřeje.” A úřad proto bude usilovat o novelu zákona.

Současně vstupuje v platnost i novela insolvenčního zákona, kerá upřesňuje některá jeho ustanovení. Insolvenční návrh tak musí být například opatřen úředně ověřeným podpisem navrhovatele nebo jeho elektronickým podpisem. Jinak k němu soud nepřihlíží. V souvislosti s insolvencí se tak také do trestního zákona dostává ustanovení o pletichách v insolvenčním řízení. Na zákon se dále nabalují různé vyhlášky, které rozvádějí konkrétní problémy – například jednací řád insolvenčního řízení. A Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

skoleni_30_9

Good bye, OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) končí a od 1. ledna 2008 ji definitivně nahrazuje Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Nová klasifikace by měla být lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi. A především adekvátněji popisovat současnou hospodářskou realitu. Nové řazení ekonomických činností je možné nalézt na internetových stránkách Českého statistického úřadu nebo ve sdělení ČSÚ č. 244/2007 Sb.

Zákoník práce zatím s otazníkem

Senát schválil vládní novelu zákoníku práce, kterou však musí ještě podepsat prezident. V ideálním případě by měla novela platit od 1. ledna 2008. Jedná se však o novelu spíše technického rázu, která především odstraňuje chyby, které se do zákona dostaly. Přináší však také několik změn v oblasti pracovní doby, práce přes čas či odstupného.

Máte už všechny legislativní změny, které se vás od ledna 2008 týkají, nastudované?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).