Hlavní navigace

Leden 2008: Co podnikatele čeká a nemine?

Autor: 258398
Jana Bohutínská

Ode dneška čeká podnikatele a podnikatelky celá řada zásadních změn. Ostře sledované jsou především novinky související s reformou veřejných financí. Česko je součástí schengenského prostoru. Velká změna čeká také věřitele a dlužníky, kteří se stanou protagonisty insolvenčního řízení.

Doba čtení: 3 minuty

Reforma veřejných financí naostro

Reforma veřejných financí je zásadní a nejdiskutovanější změnou. Dotkne se v podstatě všech občanů bez ohledu na to, jsou-li podnikatelé (tedy zaměstnavatelé) nebo zaměstnanci. Reforma se týká daní – přímých i nepřímých: daně z příjmu fyzických a právnických osob, slev na dani, pojištění. Důležitou změnou je zavedení superhrubé mzdy. Reforma se týká také daní majetkových. V oblasti nepřímých daní si všichni budou muset zvykat na vyšší sníženou sazbu DPH (9 místo 5 %). Díky DPH a ekologickým daním tak podnikatelům porostou náklady.

Nedílnou součástí reformy je zavedení přímých plateb u lékaře. Nebo změny ve vícerychlostním čerpání rodičovské dovolené, které se mohou dotknout stejně tak podnikatelů jako podnikatelek.

Vítejte v schengenském prostoru

Přelom roků 2007 a 2008 je pro Česko vstupem do schengenského prostoru. Jednou z oblastí, která je tím dotčena, je zpracování osobních údajů. Se vstupem do schengenského prostoru totiž souvisí také přistoupení ČR k Schengenskému informačnímu systému. Z hlediska pravidel zpracování osobních údajů je dobré vědět, že každý občan – tedy i podnikatel – má právo na vyžádání znát údaje, které jsou o něm v rejstříku uvedeny, a důvod, proč jsou tam uvedeny.

Další změnou je novela Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Novinkou je, že správce nebo zpracovatel (který údaje zpracovává automatizovaně) je od 1. ledna povinen zajistit, aby přístup k údajům měly jen oprávněné osoby. Dále musí pořizovat elektronické záznamy, které prokáží, kdy, kým a proč byly údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.

Žádné jiné zásadní změny, kromě zrušení nutnosti předložit identifikační průkaz na dotčených hranicích, však vstup do schengenského prostoru podnikatelům zřejmě nepřinese.

S problematikou schengenského prostoru souvisí Zákon č. 170/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru.

Insolvence nově: Věřitelé mohou jásat, dlužníci plakat

Prvního ledna nabývá konečně účinnosti odkládáný Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení – zjednodušeně insolvenční zákon. Hlavním principem nového zákona je posílení práv věřitele na úkor dlužníka, ale i soudu. Zákon rozšiřuje možnosti řešení úpadku právnické či fyzické osoby – podnikatele o reorganizaci a oddlužení. Konkurs a likvidace by měly být pouze nejkrajnějším řešením. Bude také možné řešit s pomocí soudu hrozící úpadek a nečekat, až bude nejhůř.

Zákon předpokládá spuštění veřejně přístupného insolvenčního rejstříku. Tedy databáze, kde bude v elektronické podobě k nahlédnutí celý insolvenční spis dlužníka. Na první pohled věřitele jednoznačně pozitivní zákon však má i své stinné stránky. Rozsah osobních údajů, které mají být v rejstříku zveřejněny, totiž znepokojuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Podle předsedy Úřadu Igora Němce, „nový insolvenční zákon ochraně osobních údajů moc nepřeje.” A úřad proto bude usilovat o novelu zákona.

Současně vstupuje v platnost i novela insolvenčního zákona, kerá upřesňuje některá jeho ustanovení. Insolvenční návrh tak musí být například opatřen úředně ověřeným podpisem navrhovatele nebo jeho elektronickým podpisem. Jinak k němu soud nepřihlíží. V souvislosti s insolvencí se tak také do trestního zákona dostává ustanovení o pletichách v insolvenčním řízení. Na zákon se dále nabalují různé vyhlášky, které rozvádějí konkrétní problémy – například jednací řád insolvenčního řízení. A Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích.

Daň z příjmu tip_I_Podnikatel.cz

Good bye, OKEČ

Odvětvová klasifikace ekonomických činností (OKEČ) končí a od 1. ledna 2008 ji definitivně nahrazuje Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Nová klasifikace by měla být lépe srovnatelná s jinými mezinárodními klasifikacemi. A především adekvátněji popisovat současnou hospodářskou realitu. Nové řazení ekonomických činností je možné nalézt na internetových stránkách Českého statistického úřadu nebo ve sdělení ČSÚ č. 244/2007 Sb.

Zákoník práce zatím s otazníkem

Senát schválil vládní novelu zákoníku práce, kterou však musí ještě podepsat prezident. V ideálním případě by měla novela platit od 1. ledna 2008. Jedná se však o novelu spíše technického rázu, která především odstraňuje chyby, které se do zákona dostaly. Přináší však také několik změn v oblasti pracovní doby, práce přes čas či odstupného.

Anketa

Máte už všechny legislativní změny, které se vás od ledna 2008 týkají, nastudované?