Hlavní navigace

Velký rozcestník daňových změn roku 2012

29. 12. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Server Podnikatel.cz přehled daňových změn, jež přináší rok 2012. Byl novelizován zákony o dani z příjmů, DPH, dani z nemovitostí a dalších majetkových daních.

Rok 2012 je rokem velkých legislativních změn. V oblasti daní došlo k některým výrazným úpravám. Například zavedení reverse-charge u stavebních a montážních prací či snížení sazby daně z nemovitostí. Server Podnikatel.cz připravil k nastávajícím novinkám daňový speciál. 

Novela zákona o daních z příjmů

Změny, týkající se zrušení superhrubé mzdy, zvyšování daně z příjmů, zavedení zaměstnaneckých benefitů atd. přinese až připravovaná daňová reforma s účinností od roku 2014 nebo 2015.  Od 1. ledna 2012 se mění pouze sleva na poplatníka a daňové zvýhodnění na děti. Vrací se původní výše slevy na poplatníka na 24 840 Kč z 2­3 640 Kč. Znamená to, že se ruší povodňová stokoruna zavedená pouze pro rok 2011. Bude zvýšeno daňové zvýhodnění na dítě o 1 800 Kč, tj. z 11 604 na 1­3 404 Kč (150 Kč měsíčně). Současně se zvyšuje maximální výše ročního daňového bonusu z 52 200 Kč na 60 300 Kč (tj. maximální výše měsíčního daňového bonusu ze 4 350  Kč na 5 025  Kč).  Čtěte více: Co se mění od roku 2012 v příjmovce? 

Rokem 2011 definitivně skončilo osvobození některých výsluhových náležitostí u bývalých vojáků z povolání jako výsluhového příspěvku a odbytného a obdobných plnění poskytovaných bývalým příslušníkům bezpečnostních sborů. Tyto příjmy jsou zdaňovány jako takzvaný ostatní příjem podle § 10 zákona o daních z příjmů a zdaněny srážkovou daní ve výši 15 % bez ohledu na výši náležitosti podle § 36 odst. 2 písm. v. Od roku 2012 končí osvobození rovněž u přídavku na bydlení u vojáků a výsluhové nároky bezpečnostních sborů podle zvláštních předpisů.

V souvislosti s novelou zákona o nemocenském pojištění byla odstraněna daňová neuznatelnost odměn členů statutárních a dalších orgánů právnických osob. Z paragrafu 25 totiž zmizí ustanovení odst. 1 písm. d

Slevy na dani a daňové zvýhodnění v roce 2012 
Slevy na dani  2011 2012 2012 (měsíčně)
Poplatník 23640 24840 2070
Manžel/ka bez příjmů 24840 24840 neuplatňuje se
Invalidní důchod prvního a druhého stupně 2 520 2520 210
Invalidní důchod třetího stupně 5040 5040 420
Držitel průkazu ZTP/P 16140 16140 1345
Student do 26 let věku 4020 4020 335
Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě 11604 13404 1117
– maximální daňový bonus  52200 60300 5025
– minimální daňový bonus 100 100 50

Paušály pro podnikatele

V roce následujícím se nemění výše výdajů uplatňovaných procentem z příjmů, tj. výdajových paušálů. Zůstávají ve stejné výši, jako v roce předcházejícím. Pokud podnikatel neuplatní výdaje v prokázané výši, může uplatnit v roce 2011 i v roce 2012 výdaje paušální částkou, a to pro:

  • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 %
  • příjmy ze živností řemeslných 80 %
  • příjmy ze živností (kromě řemeslných) 60 %
  • příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů, duševní činnosti a autorských práv, nezávislá povolání, tlumočníci, insolvenční správci apod. 40 %

Změny neminuly ani oblast DPH

Změny v dani z přidané hodnoty přináší dvě novely zákona o DPH. První z nich je takzvaná Velká novela zákona o DPH, účinná od dubna 2011. Na základě tohoto předpisu se s odloženou účinností od 1. 1. 2012 začíná uplatňovat samovyměření daně, tzv. tuzemský reverse-charge u stavebních a montážních prací. Další novelou je novela účinná od 1. 1. 2012 označovaná jako Sazbová novela. Přináší především zvýšení snížené sazby daně z 10 na 14 %

Režim reverse-charge neboli „samovyměření daně“ znamená přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v zákonem stanovených případech na plátce, který toto plnění přijal (příjemce plnění). Zjednodušeně řečeno povinnost přiznat daň má příjemce (odběratel), nikoli plátce (dodavatel) plnění.  Čtěte více: Tuzemský reverse – charge: od ledna 2012 i pro stavební a montážní práce

Sazbová novela především zvyšuje sníženou sazbu daně z 10 na 14 procent. Základní sazba zůstává k 1. 1. 2012 na 20 procentech. Od roku 2013 by se měly sazby sjednotit na 17,5 procentech. Plátci DPH musí samozřejmě pamatovat na přechodná opatření vztahující se k zálohám na zdanitelná plnění roku 2012 přijatým v roce 2011. Novela přináší některé další úpravy jednotlivých ustanovení zákona. Například zjednodušení vystavování opravných daňových dokladů nebo zpřesnění definice dlouhodobého majetku o technické zhodnocení. Čtěte více: Přehled vybraných změn v DPH od 1. ledna 2012

Úprava daně z nemovitostí

Změnou zákona o dani z nemovitostí byly odstraněny výkladové nejasnosti zdanění u pozemků s plošnými stavbami. Jedná se pouze o plošné stavby, neboli zpevněné plochy pozemku, kterými se rozumí pozemky nebo jejich části evidované v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Může jít například o komunikace, parkoviště, výstavní plochy, plochy pro překládání zboží, manipulační plochy mezi jednotlivými budovami a další. Čtěte více: Nemovitosti k podnikání budou platit poloviční daň, umožnila to nenápadná novela

skoleni_29_11

Změna zákona u majetkových daní

zákoně o dani dědické, dani darovací a o dani z převodu nemovitostí došlo rovněž k drobné změně. Byl upřesněn základ daně z převodu nemovitosti v případě, kdy je hodnota nemovitosti při zvyšování základního kapitálu určená obecně uznávaným nezávislým odborníkem. Jde o hodnotu stanovenou za využití obecně uznávaných standardů a zásad oceňování ne déle než 6 měsíců před splacením vkladu.

Foto: www.isi­fa.com  

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).