Hlavní navigace

Přehled vybraných změn v DPH od 1. ledna 2012

23. 12. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
S novým rokem přichází i změny zákona o DPH. Zvyšuje se snížená sazba, zavádí reverse – charge ve stavebnictví. Novela obsahuje ale obsahuje i další změny.

Změny v dani z přidané hodnoty přináší dvě novely zákona o DPH. První z nich je takzvaná Velká novela zákona o DPH, účinná od dubna 2011. Na základě tohoto předpisu se s odloženou účinností od 1.1.2012 začíná uplatňovat samovyměření daně, tzv. tuzemský reverse charge u stavebních a montážních prací. Další novelou je novela účinná od 1.1.2012 tentokrát označovaná jako Sazbová novela. Přináší především dlouho diskutované zvýšení snížené sazby daně z 10 na 14 %.

Samovyměření aneb tuzemský reverse-charge

Režim přenesení daňové povinnosti je upraven § 92a zákona o DPH. Dosud se uplatňuje při dodání zlata, obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a při dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 k zákonu o DPH. Od ledna 2012 se rozšiřuje i na stavební a montážní práce, mezi něž patří například i elektroinsta­lační, instalatérské, topenářské a plynařské práce.

Režim reverse-charge neboli „samovyměření daně“ znamená přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v zákonem stanovených případech na plátce, který toto plnění přijal (příjemce plnění). Zjednodušeně řečeno povinnost přiznat daň má příjemce (odběratel), nikoli plátce (dodavatel) plnění. Výhodou „reverse-charge“ je, že nedojde k situaci, kdy jeden plátce přizná daň a druhý uplatní nárok na odpočet. Nemůže ani dojít k nezaplacení daně, protože systém nevyžaduje vynaložení finančních prostředků (obdobně se postupuje např. při pořízení zboží z jiných členských států). Čtěte více: Tuzemský reverse – charge. Od ledna 2012 i pro stavební a montážní práce

Reverse – charge je jen pro plátce DPH

Podle této úpravy uvedený režim použije plátce, který poskytne vymezené stavební nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (příjemci plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní práce příjemci plnění, který není plátcem DPH a samozřejmě i pokud neplátce poskytuje takové práce plátci. Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, není v postavení osoby povinné k dani a tedy v tomto případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti. Česká daňová správa zveřejnila na svých stránkách infor­mační materiál k přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví.

Samovyměření se týká i subdodavatelů stavebních prací

Režim přenesení daňové povinnosti vyvolává u plátců řadu otázek. Příkladem může být čtenářský dotaz týkající se stavebních subdodávek:

Jde o poskytnutí stavební práce, pokud nestavební firma zprostředkovává stavební práce a kompletuje zakázky? Na každé velké stavbě je jeden generální dodavatel, který kompletuje subdodávky a fakturuje investorovi. Má pod sebou řadu firem, které si najímají další subdodavatele, jež nakupují materiál zatížený DPH, vysvětluje čtenář Jezevec. Dodává, že zdaleka ne všechny firmy v uvedeném řetězci jsou firmami stavebními. Jedná se o obchodníky nebo zprostředkovatele. Kdo bude za této situace standardním plátcem DPH a kdo samovyměřitelem?

Nezáleží, zda se jedná stavební firmu, ale zda jsou fakturovány stavební nebo montážní práce. Generální dodavatel, který bude fakturovat stavební práce investorovi, bude při splnění zákonných podmínek fakturovat bez DPH a investor bude “samovyměřovat” DPH, uvedl pro server Podnikatel.cz Jan Molín, daňový poradce společnosti MIVO.

Sazbová novela zákona o DPH

 

Zmiňovaná sazbová novela především zvyšuje sníženou sazbu daně ze 10 na 14 procent. Základní sazba zůstává k 1.1.2012 na 20 procentech. Od roku následujícího, tj. od roku 2013 by se měly sazby sjednotit na 17,5 procentech. Legislativci však otázku sjednocení sazeb dosud neuzavřeli. Ve hře jsou další změny.

Důležité je však v této souvislosti upozornit na přechodná opatření, týkající se zvýšení snížené sazby daně. Zejména se jedná o situace s přijetím úplaty před účinností novely, ze které vznikla povinnost přiznat daň. Například jestliže byla v roce 2011 přijata záloha na plnění ve snížené 10% sazbě a z této zálohy byla přiznána DPH. V roce 2012 bude k datu uskutečnění plnění přiznána DPH v sazbě 14 %, ovšem jen z rozdílu mezi sjednanou cenou a přijatou zálohou. Čtěte také: Změny v DPH: Jak se mění místa plnění? Čtěte důležité novinky

školení účto leden 23 Kučerová

Zjednodušení vystavování opravných dokladů

Mezi další změny sazbové novely zákona o DPH patří i zjednodušení vystavování opravných daňových dokladů při opravě základu daně. Jedná se například o tolik diskutované poskytnutí finančních bonusů, platebních skont atd. U „souhrnných opravných daňových dokladů“ nebude vyžadováno uvedení evidenčních čísel původních daňových dokladů. Postačí takové vymezení, na jehož základě bude jednoznačně určitelná souvislost mezi původním a opraveným zdanitelným plněním. Nově bude možné použít pro přepočet na českou měnu u všech plnění uváděných na opravném daňovém dokladu kurz ČNB. A to s platností v první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy. Čtěte také: Jak je to s DPH u neplátce při dovozu zboží z EU a prodeji v Česku?

Technické zhodnocení dlouhodobým majetkem

Byla doplněna definice dlouhodobého majetku o technické zhodnocení. Znamená to, že při pořízení technického zhodnocení se pro uplatnění odpočtu DPH na vstupu bude využívat řádek č. 47 přiznání k DPH. Současně se prodlužuje lhůta pro úpravu odpočtu daně u technického zhodnocení nemovitostí z 5 na 10 let. Zjednodušeně – odpočet DPH u technického zhodnocení nemovitostí bude mít stejně dlouhou lhůtu pro úpravu jako odpočet DPH u nemovitostí.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).