Hlavní navigace

Jak je to s DPH u neplátce při dovozu zboží z EU a prodeji v Česku?

21. 7. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Jak na daň z přidané hodnoty při pořízení zboží z jiného členského státu EU? Ne ve všech případech je nutná registrace k DPH.

Počátkem roku 2010 byly hojně diskutované změny daně z přidané hodnoty u poskytovaných i přijímaných služeb z jiných členských států EU. V případě pořízení zboží k žádným zásadním změnám nedošlo. To ovšem neznamená, že tato problematika podnikatele nezajímá. Jak dokazuje i aktuální dotaz na diskusním fóru serveru Podnikatel.cz.

Čtenář podniká v oblasti prodeje zahraničního spodního prádla. Uvádí, že doposud nakupoval pouze v USA a pro dovoz do ČR potřeboval certifikát o původu zboží, dále zaplatit clo a DPH na hranicích. Nyní chce začít dovážet a prodávat také zboží z Francie. Jelikož je Francie v EU, platí pro dovoz zboží volný pohyb. Zajímá mě, jak je to z DPH, pokud nakoupené zboží prodám v rámci ČR. Nejsem plátce DPH, zjišťuje čtenář Jan Pončík.

Předně je třeba upozornit, že aby byl dovoz předmětem daně, musí být splněny současně tři podmínky. A to: pořízení z jiného členského státu EU za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani. Úplatou se rozumí zaplacení v penězích nebo poskytnutí nepeněžitého plnění. Tuzemsko je samozřejmě území České republiky a osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba uskutečňující ekonomické činnosti. Pozor, nezaměňovat s plátcem nebo neplátcem daně. Takovou osobou je v podstatě každý podnikatel nebo i organizace, která nebyla zřízena za účelem podnikání, ale uskutečňuje ekonomické činnosti, například mimo své poslání pronajímá volné prostory. Jestliže nebude některá z podmínek splněna, nebude dovezené zboží předmětem daně z přidané hodnoty. Čtěte více: Novela zákona o DPH si posvítí na nepoctivce. Můžete na to doplatit

Rozhoduje hodnota pořízeného zboží

Předmětem daně rovněž není pořízení daně z jiného členského státu v případech, kdy by bylo v tuzemsku od daně osvobozeno (§ 68 zákona o DPH). Dále zboží, které pořídila osoba povinná k dani – neplátce DPH do částky 326 tisíc korun hodnoty pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce. Předmětem daně je naopak vždy pořízení dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem daně spotřební.

V případě pořízení spodního prádla od jiného podnikatele z Francie jsou současně splněny všechny podmínky. A zajisté nejedná o zboží od daně osvobozené. Zboží je tedy předmětem daně a povinná registrace tazatele k DPH bude záležet na celkové hodnotě dodávaného zboží. Dle § 94 zákona se osoba povinná k dani, která pořizuje zboží z jiného členského státu, stává plátcem DPH dnem, kdy jeho hodnota zboží bez daně v běžném kalendářním roce převýší částku 326 tisíc korun. Nezapočítávají se nové dopravní prostředky a zboží, které podléhá spotřební dani. Přihlášku k registraci podává podnikatel finančnímu úřadu do 15 dní. Daň se přiznává jen ze zboží, které stanovený limit překročí. Čtěte více: Povinné „plátcovství“ DPH se změnilo, vyvolalo rozhořčení

Jak určit den uskutečnění zdanitelného plnění?

Pokud plátce obdrží po pořízení zboží doklad, nejedná se ještě o doklad daňový. Tím se stává až po doplnění dalších údajů. Tento okamžik se považuje za jeho vystavení. Tuzemský podnikatel tedy obdrží od dodavatele z jiného členského státu doklad s náležitostmi dle § 35 zákona o DPH, na který doplní další předepsané údaje. Jedná se o:

  • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  • sazbu daně,
  • výši daně,
  • datum, k němuž byly údaje doplněny.

Při pořízení zboží z EU s místem plnění v tuzemsku se DPH dle § 25 přiznává k patnáctému dni v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém bylo zboží pořízeno. Kdyby byl ale doklad vystaven před patnáctým dnem následujícího měsíce, vzniká povinnost přiznat daň k datu vystavení daňového dokladu.

Brand24

Například při zboží pořízeném z Francie od osoby registrované k dani dne 20. července 2010 vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň dne 15. srpna 2010. Doklad musí být vystaven do 4. srpna 2010 (do 15 dnů od pořízení zboží). Pokud ale bude doklad vystaven s červencovým datem, musí být daň přiznána a zaplacena již v červenci. Čtěte více: Změny v zákoně o DPH platné od ledna 2010

Pro stanovení základu daně se použije částka bez daně, přepočtená z cizí měny na české koruny. Využije se buď denní kurz vyhlášený Českou národní bankou, nebo pevný kurz, tak jak má podnikatel upraveno ve své účetní směrnici.

Nárok na odpočet daně a daňové přiznání

Plátce DPH musí z dovezeného zboží přiznat daň. Jedná se o tzv. samovyměření daně. Na druhou stranu má i nárok na odpočet daně. Prakticky to znamená, že v daňovém přiznání na řádek číslo 3 nebo 4 uvede hodnotu pořízeného zboží se základní nebo sníženou sazbou daně. Nárok na odpočet si uplatní vyplněním řádku číslo 44 a 45. Je tedy jasné, že celkový výsledek z dovozu zboží (pokud nebudou jiná plnění) je z hlediska DPH nulový, protože samovyměření daně i nárok na odpočet lze uplatnit v jednom daňovém přiznání. To se ovšem týká jen dovozu. Z následného prodeje zboží v tuzemsku pak samozřejmě plátce DPH odvede daň na výstupu. Čtěte více: Poskytujete služby v rámci EU? Stáváte se plátcem DPH

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).