Hlavní navigace

Daňový balíček bude účinný až od února 2021, některé změny se ale uplatní zpětně

23. 12. 2020
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Sněmovna včera podpořila daňový balíček. Kromě často mediálně skloňovaného zrušení superhrubé mzdy přináší i další výrazné daňové změny.

Zavádí se rovněž stravovací paušál či se mění odpisy. Novinky nicméně budou zřejmě platit až od února, jelikož prezident Miloš Zeman uvedl, že zákon nepodepíše (ani nevetuje) a ten tak nabude účinnosti až 1. února. Některé změny ale půjde uplatnit zpětně od 1. ledna.

Snížení daně z příjmů

Sněmovna včera dle předpokladů schválila daňový balíček, a to v senátní verzi. Končí tak superhrubá mzda. Daň z příjmů se bude nově počítat ze mzdy hrubé a nikoli superhrubé. Základní sazba bude činit 15 %, přičemž z ročních příjmů nad 48násobek průměrné měsíční mzdy (přes 141 tisíc) se pak bude odvádět daň ve výši 23 %.

Kromě snížení samotné daně se rovněž zvýší základní sleva na dani, a to ze stávajících 24 840 Kč na 27 840 Kč v roce 2021 a následně v roce rok 2022 na 30 840 Kč.

Jak spočítal server Podnikatel.cz, ten, kdo bude od roku 2021 pobírat minimální mzdu 15 200 Kč, nově dostane o 990 korun čistého měsíčně více. Kdo aktuálně dostává 29 333 Kč, což byl medián mezd (půlka zaměstnanců bere vyšší a půlka nižší částku), každý měsíc vydělá navíc 1745 korun. Lidé s průměrnou mzdou 34 077 korun si přilepší o 1978 korun. Navzdory 23% přirážce z částky nad 140 tisíc však na změnách nejvíce vydělají vysokopříjmoví. Například ten, kdo bere měsíčně 150 tisíc, zaplatí na dani z příjmů měsíčně o 7553 korun méně. Pokud nicméně například nízkopříjmový čerpá kromě základní slevy i další slevy, třeba na manželku, nemusí na změně vydělat nic.

Vzhledem k tomu, že se zvýší i základní sleva na dani, sníží se i zdanění některých OSVČ.

Mzda
Hrubá mzda (v Kč) Daň z příjmů nyní (v Kč) Daň z příjmů 2021 (v Kč) Rozdíl (v Kč)
15 200 (minimální mzda pro rok 2021) 990 0 990
17 000 1350 230 1120
20 000 1950 680 1270
23 000 2550 1130 1420
26 000 3150 1580 1570
29 333 (medián mezd) 3825 2080 1745
34 077 (průměrná mzda) 4770 2792 1978
37 000 5370 3230 2140
40 000 5970 3680 2290
50 000 7965 5180 2785
60 000 9975 6680 3295
80 000 13 995 9680 4315
100 000 18 000 12 680 5320
141 764 (limit od roku 2021, od kterého se platí 23 %) 26 465 18 945 7520
150 000 28 392 20 839 7553
175 000 34 237 26 589 7648
200 000 40 067 32 339 7728

Zavedení stravovacího paušálu

Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování také přímo v peněžní formě, a to za stejných daňových podmínek, jako se nyní poskytují stravenky. Konkrétně nyní platí, že daňově uznatelné jsou výdaje (náklady) vynaložené na provoz vlastního stravovacího zařízení (kromě hodnoty potravin) nebo příspěvky na stravování zajišťované prostřednictvím jiných subjektů a poskytované až do výše 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, maximálně však do výše 70 % stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.

Nově bude i peněžní příspěvek na stravování u zaměstnance osvobozen maximálně do výše 70 % horního limitu stravného při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin stanoveného zvláštními právními předpisy. Horní limit stravného za současné právní úpravy u zaměstnance, který je uveden v § 109 odst. 3 zákoníku práce, je aktuálně 103 Kč. Pokud by tedy zaměstnavatel vyplácel maximální možnou částku, půjde při 22 pracovních dnech (letošní maximální počet pracovních dnů v měsíci) o nedaněný příspěvek 1584 Kč měsíčně.

Zrušení limitu u daňového bonusu

Změny se také dotknou daňového zvýhodnění na dítě, respektive limitu pro daňový bonus, který aktuálně činí 60 300 Kč. Nově už žádný limit nebude.

Prodloužení období pro bezúplatná plnění v boji s koronavirem

OSVČ i firmy si budou moci snížit daňový základ u daní z příjmů o výdaje vynaložené na bezúplatné nepeněžité plnění určené pro boj s pandemií koronaviru, a to v období od 1. března 2020 do konce letošního roku.

ZMĚNY V ROCE 2021

Co se všechno změní v roce 2021 pro podnikatele? Změny zákonů na jednom místě

Odložení změny zdanění příjmů z tzv. eurobondů

Zrušení daňového osvobození u eurobondů se posune o jeden rok.

Změny u odpisů

U nehmotného majetku došlo ke zrušení daňového odpisování a podnikatelé si tak vystačí s účetními odpisy, které budou plně daňově uznatelné.

U daňového odpisování hmotného majetku se zvyšuje hranice ze 40 000 na 80 000 korun. Zavádí se rovněž mimořádné odpisy pro majetek v první a druhé odpisové skupině v letech 2020 a 2021. Majetek zařazený v první odpisové skupině si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců, namísto standardních 3 let. Majetek zařazený ve druhé odpisové skupině pak bez přerušení za 24 měsíců, namísto standardních 5 let. Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

V neposlední řadě se změní kvůli odpisům i definice dlouhodobého majetku k DPH.

Změny u DPH u komunálního odpadu

Do první snížené sazby DPH ve výši 15 % bude přeřazen komunální odpad a druhotné suroviny.

Zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků

Spotřební daň se zvýší jak u cigaret, doutníků, tabáku ke kouření, tak ze zahřívaných tabákových výrobků, a to v prvním roce účinnosti o 10 %, v dalších letech pak vždy o 5 %.

Snížení spotřební daně u motorové nafty

U motorové nafty se má naopak sazba spotřební daně snížit o 1 korunu na litr.

Změny u místního koeficientu daně z nemovitých věcí

Obce budou moct nově stanovovat odlišné místní koeficienty pro jednotlivé své části a rovněž už nebude třeba, aby byl místní koeficient celé číslo. Nově bude možný ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo.

Účetní závěrku půjde posílat skrze správce daně

Obchodní korporace budou mít možnost předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů.

Vykazování dobíjení elektromobilů

Pokud se pracovní cesta uskuteční ve vozidle poháněném elektřinou, bude napříště možné prokázat výdaje na tuto cestu s pomocí tzv. referenční ceny elektřiny. Referenční cena elektřiny je upravena ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena ve výši 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.

Menší distributoři lihu budou platit nižší kauci

U distribuce alkoholu se zavádí více pásem u stanovování kaucí pro distributory lihu podle objemu distribuovaného lihu. V současné době je každý distributor lihu povinen složit kauci ve výši 5 000 000 Kč. Nově budou existovat tři pásma, a to 500 000 Kč, 1 000 000 Kč a dosavadních 5 000 000 Kč. Stejný princip platí už dnes u kaucí pro tzv. osoby povinné značit líh.

školení červen - novinky

Osvobození od místních poplatků pro rodiče hospitalizovaných dětí

Daňový balíček také osvobozuje od místních poplatků průvodce hospitalizovaných osob, u kterých je nutná celodenní přítomnost u pacienta, pokud je jim pobyt hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Co kdy začne platit

Vzhledem k tomu, že prezident Miloš Zeman už avizoval, že daňový balíček sice nebude vetovat, ale ani jej nepodepíše, nabude účinnosti až v únoru 2021. Díky přechodným ustanovením se nimcéně i v případě, že zákon vyjde ve Sbírce až během ledna, snížení daně z příjmů na 15 a 23 % nebo vyšší základní sleva na poplatníka použije zpětně, a to k 1. lednu 2021. Také změny v odpisech bude možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020.

Zákon o daních z příjmů

 • Zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 % a 23 % – účinnost pro celé období 2021 (technicky si v důsledku pozdější účinnosti může poplatník pro rok 2021 zvolit i dosavadní stav, tj. má možnost volby)
 • Zvýšení základní slevy na dani na poplatníka – účinnost pro celé období 2021
 • Stravovací paušál – okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. 1. února 2021, bude–li zákon vyhlášen v lednu (technicky to znamená, že stravenkový paušál nebude možné poskytnout za leden, tedy v lednové výplatě)
 • Odpisy, elektromobilita – poplatník může tuto změnu využít již pro období 2020 a 2021
 • Zrušení osvobození úrokových příjmů dluhopisů u nerezidentů – na dluhopisy emitované od 1. ledna 2022 (plně v souladu s původním záměrem)
 • Zavedení osvobození státních dluhopisů – okamžikem obecné účinnosti zákona (tj. pro státní dluhopisy emitované od 1. února 2021, bude-li zákon vyhlášen v lednu)
 • Odstropování daňového bonusu - na úpravu dopadá přechodné ustanovení ke zrušení superhrubé mzdy. Je tedy použitelné již pro rok 2021 (reálně se promítne na základě podaného DAP nebo ročního zúčtování v roce 2022)
 • Ostatní změny – účinnost od zdaňovacího období započatého od obecné účinnosti (tj. pro FO od roku 2022, pro PO i dříve, pokud mají hospodářský rok)

Spotřební daně

 • Zvýšení sazeb z tabákových výrobků a zahřívaného tabáku - zde je flexibilní, a to díky obecně naformulované účinnosti „začátek druhého kalendářního měsíce následující po měsíci, ve kterém je zákon vyhlášen“ – ukončení leg. procesu v lednu tedy předpokládá efektivitu daného opatření o 1 měsíc později, než byl harmonogram (nové sazby od 1. března 2021)
 • Snížení sazby na motorovou naftu o 1 Kč/l – okamžikem obecné účinností (tj. 1. února 2021, bude-li zákon vyhlášen v lednu)

Majetkové daně

 • Možnost upravovat koeficienty pro části obce a stanovit je na desetinné místo – účinnost od 1. ledna 2022 (Vzhledem k tomu, že změna předpokládá přijetí obecně závazné vyhlášky, fakticky se nejedná o zpoždění)

Ostatní změny v balíčku

 • V zásadě okamžikem obecné účinnosti zákona, tj. od 1. února 2021.

Měla by se superhrubá mzda zrušit?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).