Hlavní navigace

Výměra dovolené a prodloužená řádná dovolená v roce 2021

18. 2. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pomocí praktických příkladů lze vysvětlit problematiku řádné dovolené. Na co si dát pozor při prodlužování nároku a v čem je nové pojetí spravedlivější?

Od 1. ledna 2021 nastaly novelou zákoníku práce převratné změny v řádné dovolené. Pro nové pojetí řádné dovolené byly nezbytné nejen změny mzdových programů, ale i seznámení se s celou problematikou jejího poskytování a čerpání podle nových pravidel.

Nová právní úprava je určitým zjednodušením, zpřesněním výpočtu a nastavením rovných podmínek pro její čerpání všemi zaměstnanci bez ohledu na délku týdenní pracovní doby či její rozložení do směn. Problematika dovolené není tak složitá, jak se může na první pohled zdát. Má jasně daná pravidla a zkušení mzdoví účetní si s matematickými výpočty jistě snadno poradí.

Server Podnikatel.cz připravil k novému pojetí řádné dovolené seriál článků, kde zjednodušenou formou doplněnou o příklady vysvětlíme pravidla výpočtu i samotného čerpání dovolené. 

Právo na dovolenou a základní výměra

V ustanovení § 211 zákoníku práce se uvádí, že zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených v této části právo na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dále právo na dodatkovou dovolenou.

Znamená to, že se dovolená zúžila na dva základní typy (dovolená za odpracované dny se zrušila), a to:

• dovolená za kalendářní rok (nebo její poměrná část) a
• dodatková dovolená.

Řádná dovolená u pracovního poměru se poskytuje dle zákoníku práce. Právo na řádnou dovolenou u dohody o pracovní činnosti automaticky nevniká, ale lze ji sjednat, popřípadě stanovit interním předpisem, jak uvádí § 77 odst. 3 zákoníku práce.

Výměra řádné dovolené v týdnech (§ 212 zákoníku práce) se nijak nezměnila, zůstává:

  • nejméně 4 týdny v kalendářním roce (mzdová sféra),
  • u zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 zákoníku práce (platová sféra) 5 týdnů v kalendářním roce, 
  • u pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 8 týdnů v kalendářním roce.

Prodloužená řádná dovolená

Zákon uvádí pouze základní výměru dovolené. Nejeden zaměstnavatel běžně poskytuje svým zaměstnancům dovolenou nad zákonem stanovený rozsah. A to prodloužením kolektivní smlouvou nebo interním předpisem. Prodloužit nárok na dovolenou je možné všem zaměstnancům nebo určitým skupinám, např. s ohledem na povahu práce, obtížné pracovní podmínky atd. Prodlužovat nárok na dovolenou individuální dohodou s konkrétním zaměstnancem sice není výslovně zakázáno, ale zaměstnavatel musí pamatovat na ustanovení zákoníku práce, kde se píše o rovném zacházení se zaměstnanci.

Základní výměru dovolené prodlužují zejména zaměstnavatelé v takzvané podnikatelské sféře. Zaměstnavatel ve státní sféře by teoreticky také mohl pětitýdenní výměru prodloužit, avšak s ohledem na hledisko hospodárnosti se tak v praxi neděje. Podle názorů některých právníků to zákoník práce ani neumožňuje.

Prodloužení dovolené v příkladech

Prodloužit dovolenou je možné v týdnech nebo v jednotlivých dnech. Nárok na dovolenou zjistíme vynásobením týdenní pracovní doby zaměstnance a výměry dovolené v týdnech. Logicky je nutné násobit stejnými matematickými jednotkami.

a) Dovolená prodloužená o týdny

  • Zaměstnanec má základní výměru dovolené 4 týdny v kalendářním roce. Zaměstnavatel prodloužil základní výměru ujednáním v kolektivní smlouvě o dva týdny, celkem na 6 týdnů. Jeho týdenní pracovní doba činí 40 hodin. Délka dovolené za kalendářní rok: 40 × 6 = 240 hodin dovolené.

b) Dovolená prodloužená o jednotlivé dny

  • Zaměstnanec má základní výměru dovolené 4 týdny. Zaměstnavatel v roce 2020 prodloužil tuto výměru interním předpisem o jeden týden a dva dny v kalendářním roce. Týdenní pracovní doba zaměstnance činí 37,5 hodin. Od roku 2021 je třeba prodloužení o dny přepočítat na matematický zlomek týdne. Dva dny: 2/5 = 0,4 týdne. Prodloužená délka dovolené za kalendářní rok v tomto případě činí: 37,5 × 5,4 = 202,5, zaokrouhleno na 203 hodin dovolené. Objevují se i právní výklady, kde se kalkuluje se sedmi dny v týdnu, protože zákoník práce považuje za týden sedm kalendářních dnů po sobě jdoucích. V takovém případě by ale byl nárok na dovolenou nižší. Má-li se jednat o dva „placené“ dny řádné dovolené, mělo by se dle názoru autorky kalkulovat s pěti dny (týdnem dovolené se sice myslí 7 kalendářních dnů, ale i dříve se počítalo s nárokem 5 „placených“ (pracovních) dnů v týdnu a zaměstnavatel prodlužoval právě o tyto placené dny). Nejjednodušší je kolektivní smlouvou či interním předpisem prodloužený nárok na řádnou dovolenou rovnou přepočítat na týdny. Zaměstnavatel se tím vyhne možnému rozdílnému právnímu výkladu této situace.

Nárok na dovolenou je díky přepočtu na hodiny spravedlivější

Základní matematickou jednotkou je od nového roku hodina, nikoli den (směna). Vše se převádí na hodiny, tj. odpracované hodiny, čerpané hodiny, zameškané hodiny pro překážky v práci atd. V čem je tento přístup přínosný? Je z pohledu zaměstnanců spravedlivější, což vysvětlíme pomocí konkrétního příkladu.

Zaměstnanec s individuálně sjednanou kratší týdenní pracovní dobou 8 hodin pracuje pouze jeden den v týdnu (v pondělí). Jde kupříkladu o pedagogického pracovníka, který ostatní dny učí na jiné škole. V roce 2020 pracoval po celý rok, odpracoval 52 směn – 52 pondělků. Pro nárok na dovolenou za kalendářní rok by musel odpracovat 60 směn (60 dnů výkonu práce). Vzhledem k rozvržení jeho pracovní doby to nebylo možné.

Zaměstnanci vznikl nárok na dovolenou pouze za odpracované dny, tj. 2/12 z celkového ročního nároku. V jeho případě (pedagogický pracovník) tento nárok činil 6,5 dne.

V roce 2021, kdy se pro nárok na dovolenou za kalendářní rok posuzuje, zda za nepřetržitého trvání pracovního poměru u zaměstnavatele odpracoval 52násobků své týdenní pracovní doby, podmínku pro nárok na dovolenou za kalendářní rok splní. Bude mít nárok na dovolenou v délce 8 týdnů x jeho týdenní pracovní doba.

školení-leden22-molín

Pro srovnání přepočítáme nárok na řádnou dovolenou v obou letech na hodiny:

  • Rok 2020: 6,5 dne po 8 hodinách = 52 hodin.
  • Rok 2021: 8 týdnů x 8 hodinová týdenní pracovní doba = 64 hodin.

V roce 2021 bude mít za předpokladu vzniku nároku na řádnou dovolenou za kalendářní rok v přepočtu na hodiny dovolenou o celých 12 hodin delší.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).