Hlavní navigace

Vyšel vám na dani z příjmů přeplatek? S přiznáním počkejte do února

22. 1. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK
Pokud vám vyjde na dani z příjmů přeplatek a nechcete si podání zopakovat, počkejte s daňovým přiznáním do února. Stále totiž nesedí lhůty v daňovém řádu.

Ne vždy se vyplatí vyřešit vše s dostatečným předstihem. Typickým příkladem, kdy včasný přístup uškodí, je podávat daňové přiznání v lednu, jestliže v něm vyšel přeplatek. Pokud totiž podnikatel podá přiznání v lednu, bude si muset o přeplatek zažádat znovu.

S přeplatkem počkejte do února

§ 155 daňového řádu stanovuje, že případný přeplatek na dani lze buď použít na doplatek jiné daně nebo vrátit podnikateli. Aby si podnikatel mohl zvolit možnost vrácení peněz, musí přeplatek činit nejméně 100 korun. Přeplatek finanční úřad vrací na základě písemné žádosti o vrácení přeplatku, která tvoří součást daňového přiznání. Přeplatek se pak podnikatelům zasílá do 30 dnů ode dne obdržení žádosti. Už několik let ale obsahuje daňový řád drobnou trhlinu, která může zkomplikovat život podnikatelům, kterým za předchozí rok vychází přeplatek.

Daň je dle zákona splatná ve lhůtě 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (pokud bylo daňové přiznání podáno opožděně, je vyměřena až k datu, kdy správci daně skutečně přiznání došlo). Finanční úřad může dle  daňového řádu vyměřit daň nejdříve k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání, tedy k 2. dubnu 2013. Jak však dále uvádí § 155 daňového řádu, žádosti o vrácení přeplatku mohou úřady vyhovět pouze tehdy, jestliže existuje vratitelný přeplatek do 60 dnů ode dne podání žádosti. Kdo by tedy podal přiznání v lednu, nevešel by se do lhůty 60 dní, jeho žádost o vrácení přeplatku by úřad zamítl a musel by o něj požádat ještě jednou.

Žádost o přeplatek (potažmo samotné daňové přiznání, které žádost obsahuje) by tak OSVČ neměly podávat dříve než v únoru 2013. Přeplatek jim pak finanční úřad pošle do začátku května.

Na nedoplatek máte čas do dubna

Jestliže OSVČ vyjde v přiznání nedoplatek, platí pro doplacení daně standardní termíny na počátku dubna (případně července pro OSVČ s daňovým poradcem). Vzhledem k tomu, že první dubnový den připadá na Velikonoční pondělí, termín pro doplatek daně se posouvá o den, na úterý 2. dubna. Podnikatelé, kteří využívají služby daňového poradce, mají s doplacením daní čas do 1. července. V den splatnosti musí mít úřad peníze již na svém účtu. Kdo chce platit převodem nebo složenkou, měl by tak učinit alespoň s jednodenním předstihem. V případě platby na pokladně finančního úřadu stačí daň zaplatit poslední možný den.

Kromě těchto termínu navíc ještě existuje pětidenní doba hájení, o kterou se podnikatel může beztrestně s platbou opozdit. Úroky z prodlení začínají nabíhat až pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V současné době tak činí 14,05 %. Úrok z prodlení se nepředepíše a podnikatel jej nemusí uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

Pozor na pokuty za pozdní přiznání

Co se týče termínů pro podání daňového přiznání, platí v podstatě stejné lhůty jako pro nedoplatky na dani. Pro OSVČ bez poradce úterý 2. dubna a pro OSVČ s daňovým poradcem pondělí 1. července. Za den podání se považuje ten den, kdy podnikatel podá přiznání na finančním úřadě, poště, či odešle prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky.

Ilustrační obrázek.
Autor: isifa/Lidové noviny/FRANTISEK VLCEK

Ilustrační obrázek.

Menší rozdíl oproti doplácení daní se však nachází u doby, o kterou se lze opozdit. Penále začíná běžet v případě pozdního podání přiznání až šestý pracovní den po dni, kdy mělo být přiznání odevzdáno. Když podnikatelé podají přiznání v úterý 9. dubna (bez poradce) či ve středu 10. července (s poradcem), sankci se pořád ještě vyhnou. Jakmile to ale do těchto dní nezvládnou, hrozí jim pokuta. Penále činí 0,05 % stanovené daně za každý následující den prodlení, nejvýše 5 % stanovené daně (s tím, že tato částka nesmí být vyšší než 300 000 Kč). Pokud pokuta nepřekročí 200 Kč, úřad ji nepředepíše.

OSVČ by rovněž neměly zapomínat na skutečnost, že pokud podávají přiznání po 2. dubnu či 1. červenci, za den podání se bere den, kdy berňák přiznání dostane do ruky. V limitních dnech 9. dubna a 10. července už úřad musí disponovat přiznáním. Kdo tedy pošle přiznání poštou, měl by tak opět udělat alespoň s jednodenním předstihem.

skoleni_29_6

Přeplatky a nedoplatky u zdravotního a sociálního pojištění

U zdravotního a sociálního pojištění platí u podání přehledů a inkasování přeplatků a nedoplatků stejné termíny. Přeplatek vrací Česká správa sociálního zabezpečení i zdravotní pojišťovna do jednoho měsíce od podání přehledu o příjmech a výdajích za poslední rok. Přehled se odevzdává nejpozději do jednoho měsíce od doby, kdy měl podnikatel podat daňové přiznání. V případě OSVČ bez daňového poradce se jedná o čtvrtek 2. května a u OSVČ s poradcem o čtvrtek 1. srpna.

Jestliže podnikatel naopak pojistné doplácí, musí peníze poslat do 8 dnů od reálného odevzdání přehledů. Pokud podnikatel podá přehledy v poslední možný den, 2. května, musí pojistné doplatit do 10. května. Jestliže se ale rozhodne odevzdat přehled třeba už 2. března, musí uhradit nedoplatek do 10. března.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).