Hlavní navigace

Žádost o Covid Nájemné lze opět podávat, podmínky jsou ale jiné než v červnu

21. 10. 2020
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktualizováno: Program COVID - Nájemné se nakonec bude vztahovat na všechny subjekty, kterým byla zakázána činnost (tedy např. i na kadeřnice či obchody). (21. 10. 2020 17:45)
Podnikatelé, kterým stát v rámci protiepidemických opatření omezil činnost, mohou opět žádat o dotace v rámci programu Covid Nájemné.

Oproti první výzvě už pronajímatel nemusí dávat slevu 30 %. Výše podpory činí 50 % nájemného za červenec až září. Žádosti lze podávat až do 21. ledna 2021.

Participace pronajímatele už není nutná

Od dnešního dne (21. října) mohou podnikatelé opět žádat o dotace v rámci programu Covid Nájemné. Oproti první výzvě, která byla vyhlášena v červnu, je však nyní program nastaven jinak. V červnu systém fungoval tak, že pronajímatel slevil alespoň 30 % z nájemného, nájemce uhradil 20 % a stát přispěl 50 %. Nyní ale participace ze strany pronajímatele není požadována. Výše podpory zůstává na 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období. Rozhodným obdobím, na které je nyní podpora poskytována, jsou měsíce červenec, srpen a září 2020.

Maximální výše podpory činí, stejně jako v první výzvě, 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele, přičemž maximální výše podpory v obou výzvách se nesčítají. Podmínkou přiznání podpory je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zákona č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

Kdo může o podporu žádat?

Původně měl program Covid Nájemné využít jen vymezený okruh provozů, které stanovila vláda. Šlo o:

 • Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.)
 • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
 • Kina
 • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
 • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra
 • Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb
 • Zoologické zahrady
 • Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID – Kultura)
 • Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Vzhledem k tomu, že od čtvrtka musí zavřít i provozovny služeb a řada obchodů, rozšířil se na všechny subjekty, kterým byla zakázána činnost.

Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který:

 • je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020

Co je zakázáno a na co mám nárok?

Tady je přehled všech opatření, která jsou platná pro podnikatele i veřejnost. Přečtěte si také seznam všech podpor, které lze ještě aktuálně čerpat. 

Kdo nemá nárok

Stejně jako v červnu platí, že nájemce a pronajímatel nesmí být:

Žadatel také nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, jako je finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí ČR, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond a kraje, obce a svazky obcí. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou přitom považovány za nedoplatek.

školení-leden22-molín

Žádost lze podávat ode dneška

Žádosti je možné podávat od dneška (21. října 2020) od 9 hodin do 21. ledna 2021 23:59 . Žádost je nutné podat online prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.

Chcete žádat? Musíte mít eIdentitu

Abyste žádost mohli podat, musíte se do systému zaregistrovat. Registrace znamená založení údajů o žadateli a založení uživatele žadatele s oprávněním pro přístup do systému prostřednictvím eIdentity. Pro dokončení registrace v Systému bude žadatel potřebovat funkční e-mailovou schránku a eIdentitu. Pokud jste se do systému registrovali již v první výzvě, nová registrace není nutná.

Abyste se mohli do systému pro dotaci registrovat, potřebujete znát údaje žadatele a musíte disponovat jedním z prostředků elektronické identifikace:

 • eObčanka: Používání eObčanky pro identifikaci uživatele vyžaduje instalaci potřebného software do PC nebo mobilního telefonu a připojení hardwarové čtečky čipu v občanském průkazu.
 • NIA ID (dříve uživatelský účet portálu eidentita.cz): Po registraci účtu musíte ještě daný účet na portálu eidentita.cz aktivovat, a to buď prostřednictvím eObčanky, přihlášením k datové schránce fyzické osoby (daného uživatele) nebo osobně na pobočce Czech POINT.
 • Čipová karta Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s.: Používání čipové karty vyžaduje mimo vlastnictví karty také čtečku čipových karet a nainstalovaný ovládací software SecureStore.
 • mojeID: služba sdružení CZ.NIC, díky níž se mohou její uživatelé, kteří projdou procesem plného ověření totožnosti a použijí jako druhý faktor autentizace bezpečnostní klíč FIDO2, přistupovat k různým veřejným službám.

Co musí žádost obsahovat

V samotné žádosti bude nutné vyplnit:

 • název, adresu sídla a identifikační číslo žadatele,
 • bankovní účet žadatele, kam má být zaslána podpora,
 • název a adresu poskytovatele (systém generuje automaticky),
 • požadovaná částka podpory,
 • účel, na který chce žadatel dotaci použít (systém generuje automaticky),
 • lhůta, v níž má být tohoto účelu dosaženo (systém generuje automaticky),
 • identifikace Výzvy 2, na jejímž základě je žádost podávána (systém generuje automaticky),
 • informace o identifikaci provozovny, na kterou bude žadatel žádat o podporu,
 • je-li žadatel právnickou osobou, informaci o identifikaci:
  • osob jednajících za zastoupeného s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
  • osob s podílem v této právnické osobě,
  • osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

Co je nutné k žádosti přiložit

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi například:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 2.
 • Čestné prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu.
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení části rozhodného nájemného na danou provozovnu alespoň ve výši požadované podpory.
 • Čestná prohlášení budou opatřena elektronickými nebo ověřenými podpisy.
 • Všechny přílohy bude do Systému vkládat žadatel.

Anketa

Podpora ve výši 50% nájmu je podle vás...

80 %
2 %
18 %
Odpovědělo 1 072 čtenářů.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Sledujte Dana na Twitteru @danmoravek

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).