Hlavní navigace

Zahraniční stravné v roce 2015

22. 9. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
V připomínkovém řízení je návrh vyhlášky upravující sazby zahraničního stravného pro rok 2015. V návrhu je 13 zvýšených sazeb.

Každoročně se mění sazby zahraničního stravného při zahraničních pracovních cestách. Bude rok 2015 výjimkou? Momentálně je v připomínkovém řízení návrh vyhlášky, na základě kterého budou zaměstnavatelé v příštím roce kompenzovat zaměstnancům výdaje na stravování. Prostřednictvím základních sazeb pro jednotlivé země se zohledňují rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích. Čtěte, jak se mohou sazby v případě schválení vyhlášky změnit.

Sazby zahraničního stravného

Nárok na zahraniční stravné při vyslání na pracovní cestu popisuje zákoník práce v ustanovení § 166 (pro tzv. státní sféru ustanovení § 179 a násl.). Konkrétní sazby stravného jsou v souladu s § 189 zákoníku práce každoročně stanoveny vyhláškou. Stávající vyhláška platí do 31. prosince 2014. Je sice eventuálně možné stanovit sazby pro delší období než roční období, ale s ohledem na pohyby kurzu a změny cen v jednotlivých obdobích jsou optimálnější změny v jednoletých intervalech.


Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Sazby zahraničního stravného se budou opět měnit. Navrženo je 13 změn. 

Ministerstvo zahraničních věcí tedy aktuálně navrhlo výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015. Navržené částky mají pokrýt zvýšené náklady zaměstnanců na zajištění jejich běžné celodenní stravy při pracovních cestách v zahraničí ve veřejných stravovacích zařízeních. A to střední kvalitativní třídy, resp. první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky (zde jde většinou o limitovaný počet vybraných stravovacích zařízení, zpravidla pouze hotelových restaurací, kde se lze bezpečně stravovat).

Sazby stravného jsou stanoveny jako základní. Jestliže se nejedná o tzv. státní organizace, pro které jsou sazby uvedené ve vyhlášce závazné, mohou je zaměstnavatelé v mezích zákona snížit nebo zvýšit. V souladu s § 170 zákoníku odst. 2 zákoníku práce lze v podnikatelské sféře snížit základní sazby až o 25 %, potažmo o 50 % u posádek plavidel vnitrozemské plavby. Na druhé straně samozřejmě mohou tito zaměstnavatelé své zaměstnance na pracovních cestách vybavit částkami vyššími, než stanoví pro zahraniční stravování vyhláška. Daňově uznatelné jsou však maximálně do výše stanovených základních sazeb zahraničního stravného. Stravné vyplacené nad rámec stanovených náhrad bude daňově uznatelné pouze v případě, kdy se v souladu s § 24 zákona o daních z příjmů tento nadlimit stane na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění.

Zahraniční měna

Vyhláška obsahuje pouze sazby v cizích měnách, které je možné běžně nakoupit v tuzemských bankách nebo v mimobankovních směnárnách. A to tak, aby nevznikaly zaměstnavatelům potíže při vybavování pracovníků zálohami na zahraniční pracovní cesty, pokud by zaměstnanec trval na vyplacení měny uvedené ve vyhlášce. Jedná se o eura, americké dolary, anglické libry a švýcarské franky. 

Samozřejmě je nadále možné se v souladu s § 183 odst. 2 zákoníku práce se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí zálohy v české měně (případně jiné cizí měně, než která je ve vyhlášce uvedena). Pro přepočet se v takovém případě použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.

Na základě návrhu ministerstva zahraničních věcí stanoví ministerstvo financí výši zahraničního stravného od 1. ledna 2015. Ministerstvo zahraničních věcí tedy navrhlo 13 změn, tj. úpravu výše sazeb pro 13 destinací.

Návrh úpravy výše sazeb stravného

Země Měna Sazba stravné 2014 Sazba stravné 2015
Afghánistán EUR 35 40
Alžírsko EUR 40 45
Argentina  USD 40 50
Finsko EUR 45 50
Írán EUR 35 40
Jordánsko EUR 35 40
Kanada USD 45 50
Kolumbie USD 45 50
Maroko EUR 35 40
Mongolsko EUR 35 40
Nigérie EUR 45 50
USA USD 50 55
Karibik – ostrovní státy USD 50 55

Ministerstvo financí návrh negovalo

Ministerstvo financí se však nakonec rozhodlo pro rok 2015 zachovat stávající sazby. Navrhovaná úprava vyhlášky tedy nebude mít dopad na státní rozpočet – sazby se bez ohledu na možné zvýšení cen v uvedených destinacích zřejmě měnit nebudou. Případné zvýšené náklady na zahraniční pracovní cesty, vyplývající např. ze změn kursu příslušných měn, musí jednotlivé organizační složky státu a státní příspěvkové organizace pokrýt v rámci schváleného rozpočtu; obdobně musí podle ministerstva postupovat i kraje a obce. 

Šetřete, namísto zahraničních pracovních cest využijte videokonference

Ministerstvo financí se tedy rozhodlo na pracovních cestách šetřit. To ostatně v důvodové zprávě doporučuje i zaměstnavatelům z podnikatelské sféry: Pokud jde o dopad do výdajů na zahraniční pracovní cesty, bude jejich celková výše závislá na četnosti uskutečněných zahraničních pracovních cest u konkrétního zaměstnavatele (ty jsou již v řadě případů z úsporných důvodů nahrazovány moderními komunikačními prostředky, například videokonferencemi), a na vývoji kurzu české koruny k příslušné měně. 

Nárok na stravné

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši:

  • základní sazby, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin.
  • 2/3 základní sazby, pokud tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin.
  • 1/3 základní sazby zahraničního stravného, jestliže doba strávená mimo území ČR je 12 hodin a méně, avšak alespoň 1 hodinu. 
  • Zahraniční stravné se neposkytuje, pokud doba strávená mimo území ČR činí méně než 1 hodinu.

Krácení stravného

Stejně jako dosud, bude zaměstnavatel i v roce 2015 krátit zahraniční stravné při poskytnutí jídla, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře. na které zaměstnanec finančně nepřispívá. 

MM AI temata

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné za každé poskytnuté jídlo ve výši: 

  • základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 25 %, 
  • dvoutřetinové základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 35 %, 
  • třetinové výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu 70 %. 

Stejně tak bude možné zaměstnanci poskytnout kapesné. Toto není třeba následně zaměstnavateli nijak vyúčtovávat. Výše kapesného se opět odvíjí od výše základních sazeb. Daňově uznatelným výdajem je kapesné až do výše 40 % zahraničního stravného určeného podle délky doby strávené při zahraniční pracovní cestě mimo území České republiky (viz. § 170 odst. 3 zákoníku práce). Kapesné se počítá před jeho případným krácením při poskytnutí bezplatného jídla.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).