Hlavní navigace

Sazby daně se nemění, přesto jsou tu zásadní změny ve zdanění zaměstnanců

13. 3. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Dlouho očekávaná novela zákona o daních z příjmů zanedlouho nabude účinnosti. Jde o daňový balíček. Poslanecká sněmovna vetovala zamítnutí Senátem.

Novela se sněmovním tiskem č. 206, takzvaný daňový balíček, původně obsahovala zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy.

Stejně tak zavedení progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19 resp. 24 %. Tato koncepční změna zdanění fyzických osob však byla nakonec z návrhu vypuštěna. Plánuje se až pro rok 2021.

V důsledku pozměňovacích návrhů v rámci daňového balíčku však aktuálně dochází k několika zajímavým změnám. Neminuly ani oblast zaměstnávání. Především se jedná o sjednocení limitu pro srážkovou daň a novou úpravu oznamovací povinnosti správce daně. Čtěte také: Odkdy budou účinné změny u daně z příjmů a DPH, které přináší daňový balíček?

Daňový balíček „prošel“ ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Nabude účinnosti po podpisu prezidenta a vyhlášení ve Sbírce zákonů. Pravděpodobně 1. dubna 2019.

Sjednocení limitu pro srážkovou daň

Mění se ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů. Jedná se o limit ostatních příjmů zdaněných při neučinění prohlášení k dani srážkovou daní. Částka „2500 Kč“ pro srážkovou daň se nahrazuje částkou „rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění“. Úprava reaguje na aktuální změnu v rozhodné částce pro účast na nemocenském pojištění. Limity by se měly sjednotit.

ZMĚNY A NOVINKY 2019

Jak se pro OSVČ změní zákony v roce 2019?

Změna se nedotkne srážkové daně z dohod o provedení práce. Zde nadále při neučinění prohlášení k dani zůstává limit 10 000 korun. Ovšem limit pro srážkovou daň u ostatních příjmů se zvyšuje z dosavadních 2500 na 3000 korun.

Aktuálně platí dosavadní limit, tj. 2500 korun. Postupuje se shodně jako v roce 2018, tj. při zúčtování mezd za leden 2019 se uplatní 15% srážková daň. Ačkoli se limit pro účast na nemocenském pojištění zaměstnanců od 1. ledna 2019 zvýšil na 3000 korun. Od účinnosti změny se při neučiněném prohlášení k dani v novém limitu uplatní srážková daň. Změna bude výhodná například pro dohody o pracovní činnosti či odměny za výkon funkce statutárních orgánů právnických osob apod.

Ovšem zaměstnavatelé musí být na pozoru. Na základě přechodných ustanovení se změna použije od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti. Při zúčtování příjmu ze závislé činnosti za kalendářní měsíc, ve kterém tento zákon nabyl účinnosti, a kalendářní měsíce předcházející se použije ustanovení § 6 odst. 4 písm. b) zákona o daních z příjmů v dosavadním znění.

Příklad:

Dohoda o pracovní činnosti s odměnou 2999 korun při neučiněném prohlášení k dani. V příkladu je kalkulováno s účinností daňového balíčku od měsíce dubna 2019. 

DPČ prosinec 2018 leden 2019 květen 2019
Odměna 2999 Kč 2999 Kč 2999 Kč
Základ daně 4100 Kč 3000 Kč 2999 Kč
Daň 616 Kč 450 Kč 449 Kč
Sociální zaměstnance 195 Kč
Zdravotní zaměstnance 135 Kč
Čistá odměna 2054 Kč 2549 Kč 2550 Kč

Přestože se na první pohled může zdát, že změna není nijak významná, stále se jedná o 15% daň, rozdíl je v zaokrouhlení základu daně při výpočtu, odvodu na jiné číslo účtu a ve vyúčtování plátcem daně. Avšak i pro zaměstnance je změna důležitá. Srážkovou daň totiž není třeba vyúčtovávat ani při souběžných příjmech. Mohou ji považovat za konečnou srážkovou daň bez povinnosti podání daňového přiznání. O daňovém balíčku více: Daňový balíček: Zdanění zahřívaného tabáku či krycí doklady u kontrol EET

Oznamovací povinnost pro plátce daně

Vkládá se nové ustanovení § 38da zákona o daních z příjmů. Nejedná se o zcela novou povinnost. Problematika je v současné době řešena, doplňuje se a přesouvá z dosavadního § 38 odst. 3 zákona o daních z příjmů.

Jde o povinnost podávání oznámení o příjmech plynoucích daňovým nerezidentům ze zdrojů v České republice zdaněných srážkovou daní zvláštní sazbou (s výjimkou příjmů podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů). Nové oznamování příjmů vyplácených do zahraničí nahradí současné hlášení ke srážkové dani, na druhou stranu rozšíří rozsah reportovaných plateb. Nově se budou na měsíční bázi oznamovat nejen platby do zahraničí, ze kterých byla daň sražena, ale i transakce podléhající dani, avšak od daně osvobozené (ať už na základě domácího práva či smlouvy o zamezení dvojímu zdanění).

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

Oznamovací povinnost zaměstnavatele se tak rozšíří o oznamování: 

  • příjmů osvobozených od daně a
  • příjmů, které podle mezinárodní smlouvy nepodléhají zdanění v ČR.

Výjimku z oznamovací povinnosti mají příjmy dle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů a nově příjmy osvobozené od daně nebo nepodléhající zdanění v ČR dle smluv nepřevyšující 100 000 Kč měsíčně.

Důvodová zpráva hovoří o zahraničních dividendách, dopad změny však bude mnohem širší. Jedná se o odměny za výkon funkce vyplácené nerezidentům, dividendy, licenční poplatky či úroky vyplácené do zahraničí, ale také bezúplatné příjmy. U závislé činnosti se nová úprava týká odměn členů orgánů právnických osob a příjmů veřejně vystupujících umělců v pracovním poměru, z nichž se vybírá srážková daň. Čtěte také: Dohoda o pracovní činnosti 2019. Do částky 2999 Kč je výhodnější

Chytré podnikání tip2

Zákon zachovává možnost požádat o zproštění oznamovací povinnosti, nově ale pouze na pět let. Dosavadní zproštění zůstanou platná jeden rok po nabytí účinnosti novely. To ovšem pouze pro příjmy, ze kterých je daň sražena. Nedaněné zahraniční platby budou podléhat zdanění bezprostředně po nabytí účinnosti novely.

V případě, že má plátce zpřístupněnu datovou schránku, podává oznámení elektronicky. Stejně jako doposud ve lhůtě splatnosti daně nebo nově také, ve které by daň byla splatná.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).