Hlavní navigace

Změny v přidanění vozidla užívaného ke služebním i soukromým účelům

3. 5. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Nejednomu zaměstnanci využívajícímu služební vozidlo se díky novele již brzy sníží daně i odvody sociálního a zdravotního pojistného.

Novela zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 204 upravuje (mimo jiné) takzvané přidanění při využití vozidla k služebním i soukromým účelům. Jde o nízkoemisní vozidla, jejichž využití by mělo být pro zaměstnance i pro zaměstnavatele výhodnější.

Co se dozvíte v článku
  1. Použití automobilu pro služební i soukromé účely
  2. Použití více vozidel postupně nebo současně
  3. Snížení vstupní ceny vozidla
  4. Motivace zaměstnavatelů k využívání nízkoemisních vozidel
  5. Vozidlo poskytnuté postupně nebo současně podle nových pravidel
  6. Přechodná ustanovení

Použití automobilu pro služební i soukromé účely

Jestliže zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně služební vozidlo k používání nejen pro služební, ale i soukromé účely, považuje se tento benefit za nepeněžní příjem zaměstnance. Zaměstnanci se ve mzdě přidaní částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý (i započatý) kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Přitom nerozhoduje, zda je v konkrétním měsíci vozidlo k soukromým účelům skutečně použito, ale zda je zaměstnanci na základě smlouvy k soukromým účelům k dispozici.

Ve smlouvě či jiné dohodě je specifikováno, o jaké vozidlo se jedná, v jakém období ho může zaměstnanec k soukromým účelům využívat a především jeho cena. Cenou vozidla je vstupní cena používaná v souladu s § 29 zákona o daních z příjmů při ocenění vozidla pro účely daňového odepisování. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro tyto účely se o DPH zvyšuje.
Minimální částka za využití vozidla i k soukromým účelům je však 1000 Kč. V § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů je totiž uvedeno, jestliže je částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1000 Kč.

Použití více vozidel postupně nebo současně

Zákon počítá i s použitím více vozidel jedním zaměstnancem. Důležité je, zda jsou využívána postupně, nebo současně. Pokud zaměstnavatel bezplatně poskytne zaměstnanci v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro služební i soukromé účely, je nepeněžním příjmem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla.

Může-li naopak zaměstnanec využívat v průběhu měsíce více vozidel současně, je jeho nepeněžním příjmem částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i soukromé účely.

Snížení vstupní ceny vozidla

Stávající právní úprava zákona o daních z příjmů nerozlišuje v souvislosti s bezplatným poskytnutím služebního vozidla zaměstnanci pro soukromé i služební účely, zda se jedná o motorová vozidla nízkoemisního charakteru, či nikoli. Pro všechna vozidla je stanoven stejný režim. Dle důvodové zprávy k novele zákona o daních z příjmů není zohledněna aktuální situace a dlouhodobé trendy vyžadující zvýšenou podporu nízkoemisní mobility, jejíž provozování přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů, je šetrnější k životnímu prostředí a nevyžaduje (případně redukuje potřebu) využívání pohonných hmot v podobě motorové nafty či motorového benzinu.

Navrhovanou úpravou zákona o daních z příjmů proto dochází ke stanovení odlišného režimu v případech souvisejících s poskytováním nízkoemisních motorových vozidel zaměstnavatelem zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům, ve prospěch nízkoemisní mobility. Při bezplatném poskytnutí motorového vozidla zaměstnanci k používání ke služebním i soukromým účelům má dle novely dojít ke snížení procentuální částky ocenění bezúplatného příjmu zaměstnance ze vstupní ceny z 1 % na 0,5 %. A to v případě, kdy je poskytnuto nízkoemisní motorové vozidlo (např. elektromobil či vozidlo kombinující spalovací motor a elektromotor).

Motivace zaměstnavatelů k využívání nízkoemisních vozidel

Vzhledem ke skutečnosti, že výše příjmu ze závislé činnosti zaměstnance se v případě poskytnutí motorového vozidla zaměstnavatele zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům odvíjí právě od vstupní ceny tohoto vozidla, může tato skutečnost ovlivňovat ochotu zaměstnavatele poskytovat taková vozidla zaměstnancům pro služební i soukromé účely, protože vyšší příjem ze závislé činnosti má za následek vyšší náklady zaměstnavatele v podobě pojistných odvodů.

Nízkoemisním vozidlem se rozumí v případě osobních silničních vozidel, která přichází do úvahy v případě navrhovaného opatření v § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, vozidlo nepřesahující stanovené emisní limity uvedené v § 3 písm. a) sněmovního tisku č. 160 (definice do konce roku 2025).

Vozidlo poskytnuté postupně nebo současně podle nových pravidel

Podle novely bude v případech, kdy je zaměstnanci bezplatně poskytnuto pro služební i soukromé účely v průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel zaměstnavatele, z nichž pouze některá jsou nízkoemisní, při určení příjmu se závislé činnosti za daný kalendářní měsíc použita sazba ve výši 0,5 % (jedná-li se o vozidlo s nejvyšší vstupní cenou).

Content First

Při poskytnutí současně více motorových vozidel zaměstnavatele v průběhu jednoho měsíce, z nichž pouze některá jsou nízkoemisní, se příjem ze závislé činnosti z tohoto užívání zjistí ve dvou následujících krocích. V prvním z těchto kroků se zvlášť vypočte příjem ze závislé činnosti související s užíváním běžných motorových vozidel (nikoli nízkoemisních) a zvlášť se vypočte příjem související s užíváním nízkoemisních motorových vozidel. Výpočet se provede tak, že se vždy úhrn vstupních cen jedné či druhé kategorie vozidel vynásobí sazbou ve výši 1 % (v případě běžných motorových vozidel) nebo sazbou ve výši 0,5 % (v případě nízkoemisních vozidel). Tímto způsobem získá poplatník dvě částky, které následně sečte, a tím zjistí výši příjmu ze závislé činnosti za daný kalendářní měsíc.

Přechodná ustanovení

Popisovaná úprava ustanovení § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů se použije již pro zdaňovací období roku 2022. Při zúčtování mzdy a výpočtu zálohy na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za kalendářní měsíce roku 2022 skončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použije dosavadní právní úprava. Účinnost je plánována od poloviny roku 2022. Novelu čeká v nejbližších dnech schvalování Senátem.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).