Hlavní navigace

Změny ve zdravotním pojištění od roku 2017

12. 12. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od příštího roku dochází tradičně k několika změnám v oblasti zdravotního pojištění. Novinky se týkají jak zaměstnavatelů, tak i podnikatelů.

Čtěte, na co od příštího roku nezapomenout. Ať už se jedná o nové zálohy, povinnosti i odvod zdravotního pojistného.

Ve Sbírce zákonů vyšlo pod číslem 325/2016 Sb., nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017.

Z uvedeného nařízení vlády se mimo jiné odvozuje i výše záloh na zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných:

  • všeobecný vyměřovací základ činí 27 156 Kč,
  • přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení činí 1,0396,
  • průměrná mzda činí 28 232 Kč

Průměrná mzda se určuje jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu. Konkrétně tedy 27 156 × 1,0396 = 28 232. Pro srovnání – v roce 2016 činila průměrná mzda 27 006 Kč. Čtěte také: Minimální a zaručená mzda v roce 2017 výrazně vzroste. Máme srovnání

Nová výše záloh na zdravotní pojištění

V roce 2017 se zvyšuje minimální výše záloh na zdravotní pojištění z 1823 Kč na 1906 Kč.

Rok 2016 2017
Minimální vyměřovací základ 13 503 Kč 14 116 Kč
Minimální měsíční záloha 1823 Kč 1906 Kč

Osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 2016 platí zálohy nižší než 1906 Kč, musí změnit výši záloh již za leden 2017. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února. Jestliže po zpracování Přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojištění vyjde záloha vyšší, bude třeba ji změnit ještě jednou. Zálohy stanovené dle příjmů a výdajů z minulého roku se platí poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích. Čtěte také: Očekávané změny v daních z příjmů v oblasti zaměstnávání

Nové účty zdravotních pojišťoven

Tím ale povinnosti v oblasti zdravotního pojištění nekončí. V souvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlech byly všechny zdravotní pojišťovny povinny převést své bankovní účty k České národní bance. Všech sedm zdravotních pojišťoven již má účty u ČNB aktivní a přesměrovávají na ně platby. Souběžně nadále vedou i původní účty a navíc hodlají požádat ministerstvo financí o výjimku vést je současně u ČNB i u stávající banky. Důvodem je zamezení přílišným komplikacím na straně klientů při chybně směřované platbě. Čtěte také: Náhrada mzdy 2017. Po delší době výraznější zvýšení

Klienti jednotlivých pojišťoven již obdrželi nebo v nejbližší době obdrží dopis s informacemi o změně bankovního spojení. Změna se týká pouze plateb na veřejné zdravotní pojištění. A to nejen osob samostatně výdělečně činných, ale i zaměstnavatelů. Následující tabulka zobrazuje nová čísla bankovního spojení, kam bude potřeba směřovat odvody pojistného na zdravotní pojištění.

Pojišťovna Číslo účtu OSVČ Číslo účtu zaměstnavatel
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna Účty podle jednotlivých krajů zde Účty podle jednotlivých krajů zde
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 2010201091/0710 2010201091/0710
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2050203761/0710
2050406761/0710
2050000761/0710
2050107761/0710
207 – Oborová zdravotní pojišťovna (platné od 1. 1. 2017) 2070101041/0710 2070101041/0710
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 2092101181/0710 2092101181/0710
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 2110102031/0710 2115106031/0710
 213 – Revírní bratrská pojišťovna  2130203761/0710  2130000761/0710

Osoby, za které platí pojistné i stát

S účinností k 1. lednu 2017 se nařízením vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, zvyšuje vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění. Vyměřovacím základem pro platbu pojistného státem je nově částka ve výši 6814 Kč (dosud 6444 Kč). Z tohoto vyměřovacího základu bude platit stát za osoby, za které je plátcem pojistného, pojistné ve výši 920 Kč měsíčně.

U zaměstnance, jemuž byl přiznán invalidní důchod a je zaměstnán u zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců, je vyměřovacím základem částka přesahující 6814 Kč. Tato informace je tedy důležitá zejména pro zaměstnavatele, zaměstnávající zdravotně postižené (takzvané chráněné dílny).

Daně II

Osoby bez zdanitelných příjmů

Jelikož v roce 2017 vzroste minimální mzda na 11 000 Kč, zvýší se i zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů. Ty budou nově platit 1485 korun.

Osoba bez zdanitelných příjmů si musí sama platit zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši. Je jí osoba, která po celý kalendářní měsíc nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát.

Do této kategorie se zařadí zejména:

  • žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do 7 let nebo o dvě děti do 15 let, nepobírá žádný důchod z českého důchodového zabezpečení, ani není v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, to znamená, ani za ni není plátcem stát z jiného důvodu;
  • student, který studuje na škole, která nebyla ministerstvem školství označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, většina škol v cizině atd.), případně student starší 26 let;
  • pojištěnec, který má jen takové příjmy, které nepodléhají dani z příjmů nebo jsou zdaňovány jen podle § 8, 9 nebo 10 zákona o daních z příjmů;
  • nezaměstnaný neevidovaný v evidenci úřadu práce;
  • student, pokud po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat;
  • osoba, která ukončí pracovní poměr a nestane se nejpozději v nejbližším kalendářním měsíci zaměstnancem a nemá příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, ani za ni není plátcem pojistného stát atd.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).