Hlavní navigace

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Firma AERO Vodochody AEROSPACE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17749, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 002 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

24194204

Sídlo:

U Letiště 374, Odolena Voda Dolínek, 250 70

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 12. 2011

DIČ:

CZ24194204

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1500 - 1999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
254 Výroba zbraní a střeliva
2561 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
2562 Obrábění
2572 Výroba zámků a kování
30300 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
4322 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43342 Malířské a natěračské práce
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
682 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
692 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
712 Technické zkoušky a analýzy
749 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
74902 Poradenství v oblasti požární ochrany
931 Sportovní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17749, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. od 19. 9. 2012

Obchodní firma

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. od 18. 5. 2015

Obchodní firma

TULAREO a.s. do 18. 5. 2015 od 15. 12. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 15. 12. 2011

adresa

U Letiště 374
Odolena Voda 25070 od 5. 11. 2015

adresa

U Letiště 374
Odolena Voda 25070 do 5. 11. 2015 od 15. 12. 2011

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; obory činnosti: výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení zprostředkování obchodu a služeb od 14. 9. 2023

vývoj, výroba, znehodnocování a ničení zbraní, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a uschovávání zbraní a střeliva od 14. 9. 2023

ničení, nákup a prodej výbušnin a munice, skladování munice, výzkum, vývoj, výroba, zneškodňování a zpracování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice od 14. 9. 2023

provozování letišť, letecké služby, letové provozní služby, letecké práce a další letecké činnosti, další související činnosti a služby od 14. 9. 2023

výuka a výcvik na vojenské letecké technice od 14. 9. 2023

provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní od 6. 5. 2016

provozování letiště Vodochody do 14. 9. 2023 od 6. 5. 2016

poskytování služeb při odbavovacím procesu na letišti Vodochody do 14. 9. 2023 od 6. 5. 2016

poskytování letištní služby řízení, navigační služby, služby pro přehled o provozu, komunikační služby a letecké informační služby do 14. 9. 2023 od 6. 5. 2016

hostinská činnost do 14. 9. 2023 od 6. 5. 2016

péče o dítě do tří let věku v denním režimu do 14. 9. 2023 od 6. 5. 2016

obráběčství od 25. 4. 2013

zpracování návrhu katalogizačních dat do 14. 9. 2023 od 12. 2. 2013

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 12. 2. 2013

provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem od 12. 2. 2013

nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu od 12. 2. 2013

provozování střelnic do 6. 5. 2016 od 12. 2. 2013

opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a uschovávání zbraní a střeliva do 14. 9. 2023 od 12. 2. 2013

výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin do 14. 9. 2023 od 12. 2. 2013

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany od 12. 2. 2013

slévárenství, modelářství od 12. 2. 2013

truhlářství, podlahářství do 14. 9. 2023 od 12. 2. 2013

galvanizérství, smaltérství od 12. 2. 2013

zámečnictví, nástrojařství od 12. 2. 2013

malířství, lakýrnictví, natěračství od 12. 2. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 14. 9. 2023 od 15. 12. 2011

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 15. 12. 2011

Ostatní skutečnosti

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností OAKFIELD a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 270 69 095, TULAROSA a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 273 74 548 a AERO Vodochody a.s., se sídlem U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda, identifikační číslo: 000 10 545, a to dle projektu fúze sloučením ze dne 16.6.2022. od 31. 12. 2022

K obchodnímu závodu společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. ("Zástavce") je zřízeno zástavní právo ve prospěch MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, banky vzniklé podle maďarského práva, zapsané u Městského soudu v Budapešti jednajícího jakožto rejstříkový soud pod registračním číslem společnosti: 01-10-041712, se sídlem 1051 Budapešť, Nádor u. 31., Maďarsko ("Zástavní věřitel"), na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu uzavřené dne 27. září 2021 mezi Zástavním věřitelem a Zástavcem ("Zástavní smlouva") k zajištění řádného a včasného uspokojení Zajištěného dluhu (jak je tento pojem definován v čl. 1.1 Zástavní smlouvy). K obchodnímu závodu Zástavce je na základě Zástavní smlouvy zřízen rovněž zákaz zřízení dalšího zástavního práva jako věcné právo ve smyslu § 1309 odst. 2 a § 1761 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve prospěch Zástavního věřitele, a to na dobu existence zástavního práva k obchodnímu závodu Zástavce ve prospěch Zástavního věřitele, nejdéle však do 15. srpna 2041. od 4. 3. 2022

Na základě smlouvy o prodeji a koupi části závodu ze dne 28. prosince 2015 došlo k převodu části závodu společnosti Letiště Vodochody a.s. se sídlem Odolena Voda - Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70, IČ: 281 99 472 na společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. se sídlem Odolena Voda - Dolínek, U Letiště 374, 250 70, IČ: 241 94 204. Doklad o koupi části závodu společnosti Letiště Vodochody a.s. byl za společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. uložen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 4. ledna 2016. od 6. 5. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 6. 2014

Dne 2.5.2013 rozhodl jediný akcionář společnosti navrhovatele (společnost TULAROSA a.s.) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti navrhovatele upsáním nových akcií, a to o částku 1 000 000 000,- Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise č.j. NZ 88/2013, N 98/2013, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Základní kapitál společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. (dále též jen „Společnost“) se zvyšuje z částky 2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 1 000 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda korun českých), na částku 1 002 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda dva miliony korun českých). do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5 000 (slovy: pět tisíc) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každé akcie. do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Emisní kurz upisovaných akcií činí 1 000 000 000,- Kč (slovy: jednu miliardu korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Jediný akcionář - společnost TULAROSA a.s. - se vzdává přednostního práva na upisování akcií. do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost TULAROSA a.s., se sídlem Na příkopě 848/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 273 74 548, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10140 (dále též jen „TULAROSA“). do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo Společnosti, Odolena Voda - Dolínek, U Letiště 374, PSČ 250 70 (dále jen „Sídlo Společnosti“). do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti TULAROSA, do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) pracovní dny předem. do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

Společnost TULAROSA splatí emisní kurz upsaných akcií v plné výši do 15 (patnácti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet Společnosti č. 107-148250217/0100 otevřený za tímto účelem u Komerční banky, a.s. do 29. 5. 2013 od 7. 5. 2013

V důsledku rozdělení společnosti AERO Vodochody a.s., IČ: 00010545, se sídlem Odolena Voda-Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70, ve formě odštěpení sloučením, došlo k odštěpení části jmění společnosti AERO Vodochody a.s. a k přechodu odštěpené části jmění na nástupnickou společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s., IČ: 24194204, se sídlem Odolena Voda-Dolínek, ul. U Letiště č.p. 374, PSČ: 250 70, v souladu s projektem rozdělení, který byl za společnost AERO Vodochody AEROSPACE a.s. uložen do sbírky listin obchodního rejstříku dne 26.11.2012. od 1. 5. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 002 000 000 Kč

od 29. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 29. 5. 2013 od 15. 12. 2011
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 200 000 Kč, počet: 5 010 od 7. 10. 2016
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 200 000 Kč, počet: 5 010 do 7. 10. 2016 od 29. 5. 2013
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 29. 5. 2013 od 15. 12. 2011

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Miloslav Hostaša

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2024

vznik členství: 25. 4. 2024

Hořátev 138, 289 13, Česká republika

Jana Fialová

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2023

vznik členství: 30. 9. 2021

vznik funkce: 22. 9. 2022

Točitá 1964/34, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jana Fialová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2021 - Poslední vztah: 21. 2. 2023

vznik členství: 30. 9. 2021

Točitá 1964/34, Praha, 140 00, Česká republika

Jan Borýsek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2019 - Poslední vztah: 4. 6. 2024

vznik členství: 15. 11. 2018

zánik členství: 15. 11. 2023

Zlončice 28, 278 01, Česká republika

Ing. Dominika Kalinová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2018 - Poslední vztah: 6. 10. 2021

vznik členství: 1. 5. 2017

zánik členství: 30. 9. 2021

vznik funkce: 29. 6. 2017

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Dominika Kalinová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2018 - Poslední vztah: 1. 9. 2018

vznik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 29. 6. 2017

Kovárenská 8/5, Praha, 165 00, Česká republika

Jan Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2018 - Poslední vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 17. 3. 2018

zánik členství: 19. 7. 2019

Stojická 882/2b, Praha, 190 17, Česká republika

Ing. Dominika Kalinová

předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2017 - Poslední vztah: 30. 8. 2018

vznik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 29. 6. 2017

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Dominika Kalinová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2017

vznik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 1. 5. 2017

zánik funkce: 29. 6. 2017

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Borýsek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 1. 2017 - Poslední vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 14. 11. 2018

Zlončice 28, 278 01, Česká republika

Jan Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2016 - Poslední vztah: 14. 6. 2018

vznik členství: 16. 3. 2013

zánik členství: 16. 3. 2018

Stojická 882/2b, Praha, 190 17, Česká republika

Zdeněk Sýkora

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 16. 3. 2013

zánik členství: 30. 4. 2017

vznik funkce: 4. 6. 2013

zánik funkce: 30. 4. 2017

K Vodrantům 1842, Čáslav, 286 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Borýsek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2016

vznik členství: 22. 5. 2013

zánik členství: 2. 5. 2016

Zlončice 28, 278 01, Česká republika

Jan Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 22. 5. 2016

vznik členství: 16. 3. 2013

Podvinný mlýn 2357/44, Praha, 190 00, Česká republika

Zdeněk Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 16. 3. 2013

K Vodrantům 1842, Čáslav, 286 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 2. 2013

Podvinný mlýn 2357/44, Praha, 190 00, Česká republika

Jan Štechr

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 5. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 2. 2013

Feřtekova 542/17, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Ladislav Šimek, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 19. 9. 2012

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 31. 8. 2012

Králova Výšina 848/57, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Jan Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 25. 4. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 2. 2013

Podvinný mlýn 2357/44, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jan Štechr

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 25. 4. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 15. 2. 2013

Feřtekova 542/17, Praha, 181 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Viktor Sotona, MBA

Předseda představenstva

První vztah: 9. 11. 2023

vznik členství: 19. 1. 2022

vznik funkce: 27. 9. 2023

Smetanovo nábřeží 1189/16, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tibor Bial

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2023

vznik členství: 1. 9. 2023

Střížkovská 630/110, Praha, 180 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Viktor Sotona, MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2022 - Poslední vztah: 9. 11. 2023

vznik členství: 19. 1. 2022

Smetanovo nábřeží 1189/16, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Jakub Hoda

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2021 - Poslední vztah: 1. 2. 2022

vznik členství: 30. 9. 2021

zánik členství: 19. 1. 2022

Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Jakub Hoda

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2019 - Poslední vztah: 6. 10. 2021

vznik členství: 21. 6. 2019

zánik členství: 30. 9. 2021

Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Brychta

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2019 - Poslední vztah: 17. 7. 2019

vznik členství: 16. 3. 2019

zánik členství: 20. 6. 2019

Pilská 371, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Giuseppe Giordo

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2019 - Poslední vztah: 28. 3. 2019

vznik členství: 21. 3. 2017

zánik členství: 15. 3. 2019

vznik funkce: 21. 3. 2017

zánik funkce: 15. 3. 2019

Purkyňova 2120/5, Praha, 110 00, Česká republika

Giuseppe Giordo

člen představenstva

První vztah: 19. 4. 2017 - Poslední vztah: 4. 1. 2019

vznik členství: 21. 3. 2017

vznik funkce: 21. 3. 2017

U sokolovny 922, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Dominika Kalinová

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 19. 4. 2017

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 20. 3. 2017

zánik funkce: 20. 3. 2017

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Dominika Kalinová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 1. 9. 2014

Lysolajské údolí 256/47a, Praha, 165 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Dominika Kalinová

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2014 - Poslední vztah: 18. 5. 2015

vznik členství: 1. 9. 2014

Rudlovská cesta 108, Banská Bystrica, Slovensko

Ondřej Benáček

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 27. 9. 2014

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 31. 8. 2014

Jahodová 2194/20, Praha, 106 00, Česká republika

Ondřej Benáček

Člen statutárního orgánu

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 31. 8. 2014

Jahodová 2194/20, Praha, 106 00, Česká republika

Ladislav Šimek

předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2016

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 15. 5. 2016

vznik funkce: 7. 9. 2012

zánik funkce: 15. 5. 2016

Králova Výšina 848/57, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • Společník

  CEIP II Invest s.r.o.

  Uhelný trh 414/9, Praha 1 Staré Město, 110 00

 • CEIP Invest s.r.o.

  Na Pankráci 1683/127, Praha, 140 00

 • Společník

  Sitewell s.r.o.

  Velká Hradební 2800/54, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

 • Jednatel, Společník

  DROPPER s.r.o.

  Králova výšina 848/57, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

 • Jednatel, Společník

  SHIMEQ Air s.r.o.

  Králova výšina 848/57, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

 • Jednatel, Společník

  Pohodová adresa s.r.o.

  Králova výšina 848/57, Ústí nad Labem Ústí nad Labem-centrum, 400 01

Petr Brychta

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2013 - Poslední vztah: 19. 4. 2017

vznik členství: 15. 12. 2011

zánik členství: 20. 3. 2017

zánik funkce: 20. 3. 2017

Pilská 371, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ladislav Šimek, MBA

předseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2012 - Poslední vztah: 25. 4. 2013

vznik členství: 1. 9. 2012

vznik funkce: 7. 9. 2012

Králova Výšina 848/57, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Mgr. Ondřej Benáček

Člen statutárního orgánu

První vztah: 19. 9. 2012 - Poslední vztah: 25. 4. 2013

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 31. 8. 2014

Jahodová 2194/20, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Petr Brychta

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2011 - Poslední vztah: 25. 4. 2013

vznik členství: 15. 12. 2011

Irvingova 691/5, Praha, 198 00, Česká republika

Za společnost jednají oba členové představenstva společně.

od 14. 9. 2023

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.

do 14. 9. 2023 od 19. 4. 2017

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají společně alespoň dva členové představenstva. Jde-li o právní úkony, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti (zejména právní úkony, na jejichž základě bude společnost nabývat či zcizovat jakýkoli majetek včetně pohledávek, poskytovat či přijímat půjčky a úvěry, poskytovat jakékoli zajištění a přijímat jakýkoli jiný závazek, včetně podmíněných závazků) až do celkové výše 100 000 000 Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) včetně, je za představenstvo oprávněn jednat též předseda představenstva samostatně.

do 19. 4. 2017 od 19. 9. 2012

Jménem společnosti jedná představenstvo, za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.

do 19. 9. 2012 od 15. 12. 2011

Akcionáři

Vodochody Holdings HU Kft.

Városmajor utca 13. 6. em., Maďarsko, Budapešť

od 31. 12. 2022

TULAROSA a.s., IČ: 27374548

Na Florenci 2116, Česká republika, Praha, 110 00

do 26. 9. 2022 od 27. 9. 2014

TULAROSA a.s., IČ: 27374548

Na příkopě 583, Česká republika, Praha, 110 00

do 27. 9. 2014 od 15. 12. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 12. 2011

Živnosti

Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 20. 3. 2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 12. 2012
Slévárenství, modelářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 2012
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 2012
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 2012
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 2012
Malířství, lakýrnictví, natěračství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 2012
Ničení, nákup a prodej výbušnin a munice, skladování munice, výzkum, vývoj, výroba, zneškodňování a zpracování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 10. 2012
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 8. 2012
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 8. 2012
Vývoj, výroba, znehodnocování a ničení zbraní, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej a uschovávání zbraní a střeliva
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 18. 7. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Ubytovací služby
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Projektování elektrických zařízení
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba hnojiv
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 12. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).