Hlavní navigace

CELIO a.s.

Firma CELIO a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 434, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 190 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

48289922

Sídlo:

Litvínov

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 6. 1993

DIČ:

CZ48289922

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
19100 Výroba koksárenských produktů
231 Výroba skla a skleněných výrobků
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38210 Odstraňování odpadů, kromě nebezpečných
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 434, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

CELIO a.s. od 1. 6. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 6. 1993

adresa

V Růžodolu 2
Litvínov 7 43514 od 5. 3. 2001

adresa

Budovatelů čp. 2830
Most do 5. 3. 2001 od 1. 6. 1993

Předmět podnikání

projektová činnost ve výstavbě od 14. 9. 2010

vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 14. 9. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 14. 9. 2010

podnikání v oblasti nakládaní s nebezpečnými odpady od 14. 9. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 9. 2010

výroba elektřiny na základě licence Energetického regulačního úřadu do 14. 9. 2010 od 9. 3. 2004

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení hmotnosti do 14. 9. 2010 od 9. 3. 2004

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady včetně těchto nebezpečných odpadů: do 14. 9. 2010 od 31. 5. 2000

odpady s obsahem arzenu do 14. 9. 2010 od 31. 5. 2000

odpady s obsahem rtuti do 14. 9. 2010 od 31. 5. 2000

kyanidové (alkalické) odpady s obsahem těžkých kovů kromě chrómu do 14. 9. 2010 od 31. 5. 2000

kyanidové (alkalické) odpady bez obsahu těžkých kovů do 14. 9. 2010 od 31. 5. 2000

odpady s obsahem kyanidů do 14. 9. 2010 od 31. 5. 2000

vedení účetnictví do 14. 9. 2010 od 4. 12. 1999

geologická činnost v oboru inženýrské geologie do 30. 5. 2002 od 3. 12. 1999

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 31. 5. 2000 od 25. 9. 1997

Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 14. 9. 2010 od 25. 9. 1997

správa majetku právnických a fyzických osob do 25. 9. 1997 od 5. 12. 1996

investiční činnost v oblasti odpadového hospodářství do 25. 9. 1997 od 5. 12. 1996

věcný a operativní leasing do 30. 5. 2002 od 5. 12. 1996

zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb do 14. 9. 2010 od 5. 12. 1996

projektová činnost ve výstavbě do 30. 5. 2002 od 5. 2. 1996

investorské a inženýrské činnosti do 30. 5. 2002 od 5. 1. 1995

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 14. 9. 2010 od 1. 6. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 14. 9. 2010 od 1. 6. 1993

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 22. 2. 2017 od 2. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 22. 2. 2017 od 2. 7. 2014

Valná hromada společnosti schválila dne 17.6.2014 změnu stanov akciové společnosti. do 22. 2. 2017 od 2. 7. 2014

Na společnost CELIO, a.s., se sídlem Litvínov 7, V Růžodolu 2, PSČ 435 14, IČ 482 89 922 přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti TICATANOR s.r.o., se sídlem Praha 3, Roháčova 188/37, PSČ 130 00, IČ 290 21 081. do 22. 2. 2017 od 22. 10. 2012

Mimořádná valná hromada dne 9.2.2000 schálila změnu stanov akciové společnosti. do 22. 2. 2017 od 20. 7. 2000

Mimořádná valná hromada dne 16.3.2000 schválila změnu stanov. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 16.3.2000 o zvýšení základního jmění: do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

1. Základní jmění společnosti se zvyšuje z částky 151,000.000,- Kč o částku 39,000.000,- Kč na částku 190,000.000,- Kč za účelem zlepšení struktury aktiv a pasiv společnosti. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

2. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 39 nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč každé z nich, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým a nepeněžitým vkladem. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

Emisní kurs všech akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. Kč 1,000.000,-. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

Peněžitým vkladem bude upsáno a splacen emisní kurs 19 akcií. Přednostní právo na úpis těchto akcií se vylučuje. Důležitým zájmem pro vyloučení přednostního práva je zájem společnosti získat bez zbytečného odkladu finanční prostředky od akcionáře - cizozemce, aniž by bylo nutno vyčkat marného uplynutí lhůty přednostního úpisu, respektivě případné realizace převodu přednostního práva, a též důvod zvoleného následného postupu, spočívajícího v dohodě všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

Nepeněžitým vkladem bude upsáno a splacen emisní kurs celkem 20 akcií. Akcie upíše předem určený zájemce - společnost UNIPETROL a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

3. Akcie, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem, budou upisovány v sídle společnosti, tj. Most, Budovatelů 2830 v sekretariátu společnosti, a to v pracovních dnech v pracovní době od 9.00 do 15.00 hodin. Lhůta pro upisování činí 30 dní a počne dnem následujícím po právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a končí třicátým dnem od započetí běhu lhůty k úpisu; připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pro upisování nejbližší následující pracovní den. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

V uvedené lhůtě úpisu uzavřou akcionáři o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění v části Kč 19, 000.000,-, (části, připadající na úpis 19 akcií, jejichž emisní kurs bude splacen vkladem peněžitým) dohodu dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku ve formě notářského zápisu, dle níž se na zvýšení základního jmění v uvedené části bude zcela podílet akcionář TECHWASTE S.A., se sídlem 4000 Liege, Av. Maurice Destenay 13, Belgie. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

4.Emisní kurs akcií upsaných společností UNIPETROL a.s. bude splacen nepeněžitým vkladem ve výši 20,080.970,- Kč. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří tyto nemovitosti: stav. parc. č. parc.112 zast. pl., stav. parc. č. parc. 113 zast. pl., stav. parc. č. parc. 114 zast. pl., stav. parc. č. parc. 115 zast. pl., stav. parc. č. parc. 116 zast. pl. a poz. parc. č. parc. č. 475/3 ost. pl. - manipul. pl., poz. parc. č. parc. 475/13 ost. pl. těžba surovin, poz. parc. č. parc. 475/15 ost. pl. - manipul. pl., poz. parc. č. parc. č. 475/113 ost. pl. - manip. pl., poz. parc. č. parc. 475/115 ost. pl. - manip. pl., poz. parc. č. parc. 509/3 ost. pl. - dráhy - provoz. pl., poz. parc.č. parc. 512/5 ost. pl. dráhy - provoz. pl., poz. parc. č. parc. 519/1 ost. pl. - manip. pl., poz. parc. č. parc. 523/2 ost. pl. - manipul. pl., poz. parc. č. parc. č. 523/3 ost. pl. - manip. pl., poz. parc. č. parc. 525 ost. pl. - manip. pl. a poz. parc. č. parc. 531/2 ost. pl. - mani - pul. pl. vše v katastrálním území Růžodol, zapsané na listu vlastnictví č. 2599 pro obec Litvínov a k.ú. Růžodol u Katastrálního úřadu v Mostě a dle zaměření GP ze dne 23.2.2000 č. plánu 170-15/2000 a dle zaměření GP ze dne 2.3.2000 č. plánu 169-13/2000, Ing. Mareškou, a pozemková parcela č. parc. 148/13 ost. pl. - těžba surovin, v katastrálním území Konobrže, zapsaná na listu vlastnictví č. 312 pro obec Most a k.ú. Konobrže, u Katastrálního úřadu v Mostě. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

Nepeněžitý vklad bude splacen do 15 dnů od upsání akcií předáním písemného prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a to v pracovní době společnosti od 9.00 do 15.00 hodin v jejím sídle. Peněžitý rozdíl mezi jmenovitou hodnotou akcií upisovaných společností UNIPETROL a.s. a hodnotou jejího nepeněžitého vkladu tak, jak je schválena valnou hromadou, bude společnosti UNIPETROL a.s. vrácen ve lhůtě 3 měsíců od předání prohlášení vkladatele. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

5.Valná hromada vzala na vědomí předložené posudky znalců pana ing. Pavla Turka, č. 3056-76/00 ze dne 9. března 2000 a č. 3057-77/00 ze dne 8. března 2000 a dodatek ke znaleckým posudkům č. 3056-76/00 a č. 3057-77/00 ze dne 13. března 2000, který ocenil nepeněžitý vklad na částku Kč 20,080.970,- a pana ing. Zbyňka Saifrta č. 1734-25/2000 a č. 1735-26/2000 ze dne 7. března 2000 a dodatek ke znaleckým posudkům č. 1734-25/2000 a č. 1735-26/2000 ze dne 13. března 2000, který ocenil nepeněžitý vklad na částku Kč 20,194.520,-. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

Valná hromada schvaluje ocenění nepeněžitého vkladu částkou 20,080.970,- Kč. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

6.Všechny nové akcie, jejichž emisní kurs má být splacen peněžitým vkladem, budou upsány na základě dohody akcionářů dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku tak, že akcionář TECHWASTE S.A., se sídlem v 4000 Liege, Av. Maurice Destenay 13, Belgie, upíše 19 nových akcií. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

Emisní kurs upsaných akcií bude splacen do 15 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti CELIO a.s. u Československé obchodní banky, pobočka Most, číslo účtu 215205003/0300. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

7.Valná hromada schvaluje předem určeného zájemce pro úpis 20 nových akcií, kterým je společnost UNIPETROL a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810. Emisní kurs tento zájemce splatí nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vkladu pozemků. do 6. 12. 2000 od 31. 5. 2000

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: do 22. 2. 2017 od 25. 9. 1997

Akcie na jméno jsou převoditelné pouze po předchozím schválení valnou hromadou. do 22. 2. 2017 od 25. 9. 1997

Řádná valná hromada dne 27.6.1997 schválila změnu stanov akciové společnosti. do 22. 2. 2017 od 25. 9. 1997

Mimořádná valná hromada, konaná dne 5.6.1996 schválila změny stanov akciové společnosti v čl.9 odst. 4, čl. 12 odst. 2 písm. n) a o), čl. 15 odst. 3, a 7), čl. 16 odst. 3 písm. k,l a m), čl. 17 odst. 1, čl. 18 odst. 6, čl. 21 odst. 1, čl. 22 odst. 6 a 9. do 22. 2. 2017 od 14. 1. 1997

Se společností CELIO a.s. byla ke dni 1.1.1996 sloučena společnost Centroodpady a.s., se sídlem v Mostě, Budovatelů 2830, IČ 48289914 (Rg. B 433) na základě rozhodnutí mimořádných valných hromad, konaných dne 7.12.1995. Mimořádná valná hromada, konaná dne 7.12.1995 schválila změny stanov společnosti v čl. 4 a čl. 14. do 22. 2. 2017 od 5. 12. 1996

Valná hromada dne 9.9.1995 schválila nové stanovy a.s.. do 22. 2. 2017 od 5. 2. 1996

Prokurista společnosti je oprávněn samostatně jednat jménem společnosti navenek ve všech záležitostech týka- jících se činnosti společnosti s výjimkou práva zatěžovat, nabývat a zcizovat nemovitosti. Prokurista podepisuje za společnosti tak, že k napsanému, otištěnému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "per procura" nebo "p.p.". do 15. 5. 1996 od 12. 8. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 190 000 000 Kč

od 6. 12. 2000

Základní kapitál

vklad 151 000 000 Kč

do 6. 12. 2000 od 22. 5. 1998

Základní kapitál

vklad 151 000 000 Kč

do 22. 5. 1998 od 26. 6. 1995

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 26. 6. 1995 od 1. 6. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 190 od 2. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 190 do 2. 7. 2014 od 22. 10. 2012
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 189 do 22. 10. 2012 od 6. 12. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 150 do 6. 12. 2000 od 20. 7. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 22. 10. 2012 od 20. 7. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 15 100 do 20. 7. 2000 od 5. 2. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 15 000 do 5. 2. 1996 od 26. 6. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 5. 2. 1996 od 26. 6. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 26. 6. 1995 od 1. 6. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Viktor Fous

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2020

vznik členství: 9. 7. 2019

vznik funkce: 27. 11. 2020

Seydlerova 2151/3, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jaroslav Kříž

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2020

vznik členství: 27. 11. 2020

vznik funkce: 27. 11. 2020

Žalmanova 1193/6, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Miloš Hrubý

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 3. 8. 2018

Václavské náměstí 821/39, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Viktor Fous

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2019 - Poslední vztah: 21. 12. 2020

vznik členství: 9. 7. 2019

vznik funkce: 10. 7. 2019

zánik funkce: 27. 11. 2020

Seydlerova 2151/3, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Ladislav Fňouka

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2019 - Poslední vztah: 21. 12. 2020

vznik členství: 3. 8. 2018

zánik členství: 27. 11. 2020

vznik funkce: 10. 7. 2019

zánik funkce: 27. 11. 2020

Sokolská 571, Ledenice, 373 11, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Fňouka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2018 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 3. 8. 2018

vznik funkce: 7. 8. 2018

zánik funkce: 10. 7. 2019

Sokolská 571, Ledenice, 373 11, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Hájíček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2018 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 22. 8. 2017

zánik členství: 13. 6. 2019

vznik funkce: 22. 8. 2017

zánik funkce: 13. 6. 2019

Kobyliská 1208/54, Praha, 184 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Kateřina Radostová

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2017 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 22. 8. 2017

zánik členství: 3. 8. 2018

vznik funkce: 22. 8. 2017

zánik funkce: 3. 8. 2018

V Záhorském 533, Praha, 190 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Hájíček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 22. 8. 2017

vznik funkce: 22. 8. 2017

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Hájíček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 22. 8. 2017

vznik funkce: 22. 8. 2017

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Kateřina Radostová

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2017 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 22. 8. 2017

zánik členství: 3. 8. 2018

vznik funkce: 22. 8. 2017

zánik funkce: 3. 8. 2018

V Záhorském 533, Praha, 190 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zuzana Šafránková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2017 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 22. 8. 2017

zánik členství: 3. 8. 2018

Nad Údolím 124, Husinec, 250 68, Česká republika

Zuzana Šafránková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2017 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 22. 8. 2017

zánik členství: 3. 8. 2018

Nad Údolím 124, Husinec, 250 68, Česká republika

Michal Mundl

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 31. 3. 2017

zánik členství: 26. 6. 2017

Újezd 415/15, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Michal Mundl

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 31. 3. 2017

zánik členství: 26. 6. 2017

Újezd 415/15, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

JUDr. Kateřina Radostová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 14. 11. 2016

zánik členství: 22. 8. 2017

vznik funkce: 19. 12. 2016

zánik funkce: 28. 8. 2017

V Záhorském 533, Praha, 190 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Kateřina Radostová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 14. 11. 2016

zánik členství: 22. 8. 2017

vznik funkce: 19. 12. 2016

zánik funkce: 28. 8. 2017

V Záhorském 533, Praha, 190 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Luděk Žákovec

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 14. 11. 2016

zánik členství: 31. 7. 2017

Potvorov 29, 331 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Bc. Luděk Žákovec

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 14. 11. 2016

zánik členství: 31. 7. 2017

Potvorov 29, 331 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

PhDr. Mgr. Vladislav Větrovec

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 16. 12. 2016

zánik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 19. 12. 2016

zánik funkce: 31. 7. 2017

Pod Vinicí 1150/17, Lovosice, 410 02, Česká republika

PhDr. Mgr. Vladislav Větrovec

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 16. 12. 2016

zánik členství: 31. 7. 2017

vznik funkce: 19. 12. 2016

zánik funkce: 31. 7. 2017

Pod Vinicí 1150/17, Lovosice, 410 02, Česká republika

Imrich Kauca

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 21. 6. 2016

zánik členství: 14. 11. 2016

tř. Budovatelů 2377/32, Most, 434 01, Česká republika

Imrich Kauca

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 21. 6. 2016

zánik členství: 14. 11. 2016

tř. Budovatelů 2377/32, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Alena Hájíčková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 21. 6. 2016

zánik členství: 14. 11. 2016

vznik funkce: 24. 6. 2016

zánik funkce: 14. 11. 2016

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Alena Hájíčková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 21. 6. 2016

zánik členství: 14. 11. 2016

vznik funkce: 24. 6. 2016

zánik funkce: 14. 11. 2016

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Antonín Beneš

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 4. 6. 2015

zánik členství: 16. 12. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2015

zánik funkce: 16. 12. 2016

Nová 195, Otvice, 431 11, Česká republika

Antonín Beneš

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 4. 6. 2015

zánik členství: 16. 12. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2015

zánik funkce: 16. 12. 2016

Nová 195, Otvice, 431 11, Česká republika

Ing. Alena Hájíčková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 3. 2. 2012

zánik funkce: 1. 2. 2016

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Alena Hájíčková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 1. 2. 2016

vznik funkce: 3. 2. 2012

zánik funkce: 1. 2. 2016

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Imrich Kauca

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 1. 2. 2016

tř. Budovatelů 2377/32, Most, 434 01, Česká republika

Imrich Kauca

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 1. 2. 2016

tř. Budovatelů 2377/32, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Alena Hájíčková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 2. 2012 - Poslední vztah: 10. 2. 2015

vznik členství: 1. 2. 2012

vznik funkce: 3. 2. 2012

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Imrich Kauca

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 2. 2012 - Poslední vztah: 10. 2. 2015

vznik členství: 1. 2. 2012

tř.Budovatelů 2377/32, Most, 434 01, Česká republika

Antonín Beneš

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 22. 6. 2011

zánik členství: 4. 6. 2015

vznik funkce: 30. 8. 2011

zánik funkce: 4. 6. 2015

Nová 195, Otvice, 431 11, Česká republika

Antonín Beneš

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 22. 6. 2011

Nová 195, Otvice, 431 11, Česká republika

Petr Zima

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 29. 2. 2012

vznik členství: 26. 10. 2010

zánik členství: 1. 2. 2012

Boleslavská 1989/20, Praha 3, 130 00, Česká republika

Libuše Šestková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2010 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 14. 4. 2010

zánik členství: 22. 6. 2011

vznik funkce: 29. 4. 2010

zánik funkce: 22. 6. 2011

Albrechtická 258/21, Litvínov, 435 42, Česká republika

Libuše Šestková

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2010 - Poslední vztah: 24. 6. 2010

vznik členství: 14. 4. 2010

Albrechtická 258/21, Litvínov, 435 42, Česká republika

Ing. Jiří Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2009 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 25. 5. 2009

zánik členství: 26. 10. 2010

Jarmily Glazarové 913/43, Most, 434 01, Česká republika

Michal Kusák

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2009 - Poslední vztah: 28. 4. 2010

vznik členství: 25. 5. 2009

zánik členství: 14. 4. 2010

vznik funkce: 24. 6. 2009

zánik funkce: 14. 4. 2010

Marty Krásové 922/1, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jarmila Dostálová Demadre

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2009 - Poslední vztah: 29. 2. 2012

vznik členství: 13. 10. 2008

zánik členství: 1. 2. 2012

vznik funkce: 5. 11. 2008

zánik funkce: 1. 2. 2012

621 36 La Couture, Rue de Rabat 42, Francouzská republika

Ing. Vladimír Novotný

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2007 - Poslední vztah: 21. 9. 2009

vznik členství: 29. 4. 2005

zánik členství: 25. 5. 2009

vznik funkce: 24. 6. 2005

zánik funkce: 25. 5. 2009

Zvonková 3048/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Vladimír Pátek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 21. 9. 2009

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 25. 5. 2009

Albrechtická 631 čp. 612, Most, 434 01, Česká republika

Jarmila Dostálová Demadre

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2005 - Poslední vztah: 9. 1. 2009

vznik členství: 10. 2. 2004

zánik členství: 10. 5. 2008

vznik funkce: 10. 2. 2004

zánik funkce: 10. 5. 2008

42 Rue du Rabat, La Couture, PSČ 621 36, Francouzská republika

Ing. Vladimír Novotný

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2004 - Poslední vztah: 30. 1. 2007

vznik členství: 19. 1. 2001

zánik členství: 19. 4. 2005

vznik funkce: 29. 8. 2002

zánik funkce: 19. 4. 2005

Zvonková 3048/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Vladimír Pátek

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

zánik členství: 15. 6. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2002

Albrechtická 631 čp. 612, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jiří Chot

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2002 - Poslední vztah: 22. 11. 2002

vznik funkce: 19. 1. 2001

zánik funkce: 21. 6. 2002

Rooseweltova 434, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Vladimír Novotný

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2002 - Poslední vztah: 7. 9. 2004

vznik funkce: 19. 1. 2001

Zvonková 3048/2, Praha 10, 106 00, Česká republika

Michel Jean Marie Josef Savonet, Nar. 19.12.1946

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2000 - Poslední vztah: 22. 11. 2002

vznik funkce: 9. 2. 2000

zánik funkce: 20. 6. 2002

Huy 4500, Rue des Saules 36, Belgické království

Jarmila Dostalova Demadre Nar. 24.2.1959

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2000 - Poslední vztah: 8. 7. 2005

zánik členství: 9. 2. 2004

vznik funkce: 9. 2. 2000

59274 Marquillies, Avenue des Peupliers 46, Francouzská republika

Ing. Josef Hojdar

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2000 - Poslední vztah: 30. 5. 2002

zánik funkce: 19. 1. 2001

J. Žižky 1460/5, Most, Česká republika

Ing. Pavel Švarc

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2000 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

Místecká 451, Praha 9, Česká republika

Ing. Pavel Švarc

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2000 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

Místecká 451, Praha 9, Česká republika

Ing. Václav Trávníček

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 1999 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

Trachtova 1/1129, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Nosál

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 1999 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

Na stráni 626, Jirkov, Česká republika

Ing. Josef Hojdar

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

J. Žižky 1460, Most, Česká republika

Ing. Zeno Veselík

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 1999

Mádrova 3034, Praha 4, Česká republika

Michel Savonet, Nar. 19.12.1946

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 1999

Rue Des Saules 36, Huy 4500,, Belgické království

Ing. Michael Smola

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 1996 - Poslední vztah: 12. 5. 1997

Průběžná 13, Praha 10, Česká republika

Ing. Ladislav Čížek

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 1996 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

ul. ČSA bl. 19, Most, Česká republika

Ing. Milan Nečas

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 1996 - Poslední vztah: 3. 12. 1999

E. Basse 1156/3, Most, Česká republika

Ing. Helena Veverková

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 5. 2. 1996

Budovatelů 2927, Most, Česká republika

Oldřich Wolf

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 5. 2. 1996

K loučkám 1678, Litvínov, Česká republika

MUDr. Karel Novosad

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 5. 2. 1996

Sv. Čecha ll22, Žatec, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Daniel Kraft

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 19. 6. 2019

Klánova 537/64, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Michal Mundl

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2017 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 22. 8. 2017

zánik členství: 13. 6. 2019

Újezd 415/15, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Miloš Hrubý

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 8. 12. 2016

zánik funkce: 26. 6. 2017

Václavské náměstí 821/39, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Miloš Hrubý

předseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 8. 12. 2016

zánik funkce: 26. 6. 2017

Václavské náměstí 821/39, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jindřich Kauca

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 31. 7. 2017

Na Výsluní 84, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Hájíček

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 8. 12. 2016

zánik funkce: 26. 6. 2017

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Hájíček

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 8. 12. 2016

zánik funkce: 26. 6. 2017

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jindřich Kauca

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2017

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 31. 7. 2017

Na Výsluní 84, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vladislav Větrovec

Člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 4. 3. 2016

zánik členství: 30. 11. 2016

Pod Vinicí 1150/17, Lovosice, 410 02, Česká republika

Vladislav Větrovec

Člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 4. 3. 2016

zánik členství: 30. 11. 2016

Pod Vinicí 1150/17, Lovosice, 410 02, Česká republika

Zdeněk Hubáček

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 4. 6. 2015

zánik členství: 4. 3. 2016

Okružní 141, Meziboří, 435 13, Česká republika

Zdeněk Hubáček

Člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 4. 6. 2015

zánik členství: 4. 3. 2016

Okružní 141, Meziboří, 435 13, Česká republika

Miroslav Hájíček

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 4. 6. 2015

zánik členství: 30. 11. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2015

zánik funkce: 30. 11. 2016

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Hájíček

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 4. 6. 2015

zánik členství: 30. 11. 2016

vznik funkce: 8. 6. 2015

zánik funkce: 30. 11. 2016

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Hubáček

Člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 1. 2. 2015

Okružní 141, Meziboří, 435 13, Česká republika

Ing. Miroslav Hájíček

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 22. 6. 2011

zánik členství: 22. 6. 2014

vznik funkce: 2. 2. 2012

zánik funkce: 22. 6. 2014

U Václava 904/21, Praha, 184 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jindřich Kauca

Předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 22. 7. 2013

zánik členství: 22. 7. 2016

vznik funkce: 26. 9. 2013

zánik funkce: 22. 7. 2016

Na Výsluní 84, Proboštov, 417 12, Česká republika

Jindřich Kauca

Předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 22. 7. 2013

zánik členství: 22. 7. 2016

vznik funkce: 26. 9. 2013

zánik funkce: 22. 7. 2016

Na Výsluní 84, Proboštov, 417 12, Česká republika

Zdeněk Hubáček

Člen představenstva

První vztah: 29. 2. 2012 - Poslední vztah: 10. 2. 2015

vznik členství: 1. 2. 2012

Okružní 141, Meziboří, 435 13, Česká republika

Ing. Miroslav Hájíček

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 2. 2012 - Poslední vztah: 10. 2. 2015

vznik členství: 22. 6. 2011

vznik funkce: 2. 2. 2012

U Václava 904/21, Praha 9, 184 00, Česká republika

Régis Vankerkove

Člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 29. 2. 2012

vznik členství: 30. 8. 2011

zánik členství: 1. 2. 2012

Bassenge, Rue de la Rose 15, Belgické království

Gerard Omer Jules Ghislain Lambert

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 29. 2. 2012

vznik členství: 30. 8. 2011

zánik členství: 1. 2. 2012

vznik funkce: 30. 8. 2011

zánik funkce: 1. 2. 2012

Namur, Avenue Baron de Lhoneux 16, Belgické království

Ing. Miroslav Hájíček

Člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 2. 2012

vznik členství: 22. 6. 2011

U Václava 904/21, Praha 8, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Antonín Beneš

Člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 14. 4. 2010

zánik členství: 22. 6. 2011

Nová 195, Otvice, 431 11, Česká republika

Ing. Jindřich Kauca

Předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2010 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 22. 7. 2013

vznik funkce: 23. 6. 2010

zánik funkce: 22. 7. 2013

Na Výsluní 84, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Antonín Beneš

Člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2010 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 14. 4. 2010

Ervěnická 1067, Jirkov, 431 11, Česká republika

Ing. Jindřich Kauca

Předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2010 - Poslední vztah: 14. 9. 2010

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 23. 6. 2010

vznik funkce: 15. 4. 2010

zánik funkce: 23. 6. 2010

Na Výsluní 84, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michel Marcel Marie Joseph Ghislain Delacollette

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2009 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 4. 9. 2009

zánik členství: 30. 8. 2011

vznik funkce: 11. 9. 2009

zánik funkce: 30. 8. 2011

4550 Nandrin, Bois de la Croix Claire 34, Belgické království

Gerard Omer Jules Ghislain Lambert

Člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2009 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 13. 10. 2008

zánik členství: 30. 8. 2011

5100 Namur, Avenue Baron de Lhoneux 16, Belgické království

Ing. Miroslav Hájíček

Předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2010

vznik členství: 6. 4. 2007

zánik členství: 14. 4. 2010

vznik funkce: 18. 4. 2007

zánik funkce: 14. 4. 2010

U Václava 904/21, Praha 8, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jindřich Kauca

Člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2007 - Poslední vztah: 28. 4. 2010

vznik členství: 6. 4. 2007

Na Výsluní 84, Proboštov, 417 12, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michel Marcel Joseph Ghislain Delacollette

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2009

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 4. 9. 2009

vznik funkce: 30. 6. 2006

zánik funkce: 4. 9. 2009

Nandrin, Bois de la Croix - Claire 34, 4550, Belgické království

Carine Therése Francois Jeanne Fabry

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 9. 1. 2009

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 4. 9. 2008

Salzinnes, Rue Chateu Des Balances 51, 5000, Belgické království

Carine Therése Francois Jeanne Fabry

Člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2005 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

vznik členství: 16. 5. 2003

zánik členství: 15. 6. 2006

Rue Chateu Des Balances, 51.Salzinnes, PSČ 5000, Belgické království

Michel Marcel Joseph Ghislain Delacollette

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2005 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

vznik členství: 16. 5. 2003

zánik členství: 15. 6. 2006

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 15. 6. 2006

Bois de la Croix - Claire 34, 4550 Nandrin, Belgické království

Ing. Jindřich Kauca

Člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2004 - Poslední vztah: 11. 7. 2007

vznik členství: 20. 1. 2004

zánik členství: 6. 4. 2007

Valdštejnská 2114, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Miroslav Hájíček

Předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2004 - Poslední vztah: 11. 7. 2007

vznik členství: 20. 1. 2004

zánik členství: 6. 4. 2007

vznik funkce: 6. 2. 2004

zánik funkce: 6. 4. 2007

U Václava 904/21, Praha 8, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jindřich Kauca

Člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2004 - Poslední vztah: 7. 9. 2004

zánik členství: 19. 1. 2004

vznik funkce: 19. 1. 2001

Valdštejnská 2114, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Miroslav Hájíček

Předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2004 - Poslední vztah: 7. 9. 2004

vznik členství: 19. 1. 2001

zánik členství: 19. 1. 2004

vznik funkce: 15. 2. 2001

zánik funkce: 19. 1. 2004

U Václava 904/21, Praha 8, 184 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jindřich Kauca

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 2002 - Poslední vztah: 9. 3. 2004

vznik funkce: 19. 1. 2001

Havlíčkova 713/2, Duchcov, 419 01, Česká republika

Ing. Miroslav Hájíček

Předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2002 - Poslední vztah: 9. 3. 2004

vznik členství: 19. 1. 2001

vznik funkce: 15. 2. 2001

Dukelská 1084, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Miloslav Soldát

Člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2000 - Poslední vztah: 30. 5. 2002

zánik funkce: 19. 1. 2001

Koldům 1581, Litvínov, Česká republika

Michel Marcel Marie Joseph Ghislain Delacollette Nar. 10.4.1951

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2000 - Poslední vztah: 13. 5. 2005

zánik členství: 9. 5. 2003

vznik funkce: 9. 2. 2000

zánik funkce: 9. 5. 2003

den vzniku funkce místopředsedy: 9.2. 2000 do 13. 5. 2005 od 20. 7. 2000

pobyt v ČR: Praha 6, Evropská 15, RECOOPTOUR zn. hotel DIPLOMAT, Česká republika

Ing. Miroslav Kuliha

Předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2000 - Poslední vztah: 30. 5. 2002

zánik funkce: 19. 1. 2001

Durychova 1392, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jaroslav Kopecký

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 1999 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

Pod lesem 4939, Chomutov, Česká republika

Ing. Jiří Kašpar

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 12. 1999 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

Albrechtická 612/15, Most, Česká republika

Ing. Jan Šiller

Člen představenstva

První vztah: 3. 12. 1999 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

Valdštejnská 2103, Litvínov, Česká republika

Ing. Miloslav Soldát

Předseda představenstva

První vztah: 3. 12. 1999 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

Koldům 1581, Litvínov, Česká republika

Ing. Petr Nosál

Předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 1998 - Poslední vztah: 3. 12. 1999

Na stráni 626, Jirkov, Česká republika

Ing. Petr Nosál

Člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1998 - Poslední vztah: 10. 11. 1998

Na stráni 626, Jirkov, Česká republika

Ing. Aleš Kořený

Člen představenstva

První vztah: 22. 5. 1998 - Poslední vztah: 3. 12. 1999

Jordána Jovkova 3263, Praha 4, Česká republika

Michel Marcel Marie Joseph Ghislain Delacollette, Nar. 10.4.1951

Člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 1999

Evropská 15, Praha 6, Česká republika

Zbyněk Netolický

Člen představenstva

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

Komořanská 3111/5, Most, Česká republika

Michel Marcel Marie Joseph Ghislain Delacollette, Nar. 10.4.1951

Člen představenstva

První vztah: 11. 8. 1997 - Poslední vztah: 10. 12. 1997

K loučkám 1317, Litvínov, Česká republika

Ing. Oldřich Klimecký CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 1996 - Poslední vztah: 10. 11. 1998

J. Skupy 2303, Most, Česká republika

Ing. Dušan Nepejchal

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 5. 1996 - Poslední vztah: 26. 1. 1998

Komořanská 3111, Most, Česká republika

Ing. Oldřich Klimecký CSc.

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1996 - Poslední vztah: 15. 5. 1996

J. Skupy 2303, Most, Česká republika

Ing. Miloslav Soldát

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1996 - Poslední vztah: 3. 12. 1999

Koldům 1581, Litvínov, Česká republika

Ing. Dušan Nepejchal

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1996 - Poslední vztah: 15. 5. 1996

Komořanská 3111, Most, Česká republika

Ing. Josef Jansa

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1996 - Poslední vztah: 26. 1. 1998

Ctěnická 692, Praha 9-Borek, Česká republika

Oliver Forgács

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 5. 2. 1996

Česká 96, Most, Česká republika

Andreas Stefan

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 5. 2. 1996

Nad Parkem 380, Meziboří, Česká republika

MUDr. Stanislav Zeman

Představenstvo

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 5. 2. 1996

Alešova 773/17, Litvínov, Česká republika

Ing. Vanda Hadrabová

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 5. 2. 1996

Máchova čp. 1347/11, Teplice, Česká republika

Miloslav Moc

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 5. 2. 1996

Wolkerova 1692, Litvínov, Česká republika

Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně s tím, že jeden člen představenstva musí být vždy předseda nebo místopředseda představenstva. V případě, že má společnost pouze jednoho člena představenstva, za společnost jedná a podepisuje tento člen představenstva samostatně.

od 18. 9. 2017

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při nepřítomnosti předsedy a místopředsedy představenstva jednají společně všichni členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem spol ečnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti.

do 18. 9. 2017 od 2. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti.

do 2. 7. 2014 od 9. 3. 2004

Jménem společnosti navenek jednají buďto společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buďto společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 9. 3. 2004 od 25. 9. 1997

Jménem společnosti navenek jednají buďto společně všichni členo- vé představenstva nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl předsta- venstvem písemně zmocněn. Plná moc musí obsahovat rozsah opráv- nění a musí být podepsána dvěma dalšími členy představenstva z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou, jinak je neplatná. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího textu oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 25. 9. 1997 od 15. 5. 1996

Jednání jménem společnosti: Jménem společnosti navenek jednat jsou oprávněni všichni členové představenstva společně, nebo v rámci představenstvem delegovaných pravomocí samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Při prodeji či koupi nemovitostí, jejich zatížení (např. zřízením zástavního práva) či přenechání základních prostředků do pronájmu, převzetí nemo- vitostí nebo základních prostředků do nájmu či podnájmu, uzavření smluv o leasingu a při zakládání dceřiných či jiných společností s kapitálovou účastí společnosti, musí jménem společnosti jednat společně alespoň tři členové představenstva, kteří jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni nebo zástupce společnosti na základě zmocnění. Zmocnění musí být písemné, musí v něm být uveden jeho rozsah a musí být podepsané všemi členy představenstva, jinak je neplatné. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou dle předchozích ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému názvu společnosti. Je-li ve společnosti zřízena funkce prokury je jménem společnosti oprávněn jednat navenek v rámci udělené prokury i prokurista společnosti. Prokurista se podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti připojí svůj podpis a dovětek "per procura" nebo "p.p."

do 15. 5. 1996 od 1. 6. 1993

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Régis Vankerkove

Člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 29. 2. 2012

vznik členství: 30. 8. 2011

zánik členství: 1. 2. 2012

Bassenge, Rue de la Rose 15, Belgické království

Gerard Omer Jules Ghislain Lambert

Místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 29. 2. 2012

vznik členství: 30. 8. 2011

zánik členství: 1. 2. 2012

vznik funkce: 30. 8. 2011

zánik funkce: 1. 2. 2012

Namur, Avenue Baron de Lhoneux 16, Belgické království

Michel Marcel Marie Joseph Ghislain Delacollette

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2009 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 4. 9. 2009

zánik členství: 30. 8. 2011

vznik funkce: 11. 9. 2009

zánik funkce: 30. 8. 2011

4550 Nandrin, Bois de la Croix Claire 34, Belgické království

Gerard Omer Jules Ghislain Lambert

Člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2009 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 13. 10. 2008

zánik členství: 30. 8. 2011

5100 Namur, Avenue Baron de Lhoneux 16, Belgické království

Michel Marcel Joseph Ghislain Delacollette

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2009

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 4. 9. 2009

vznik funkce: 30. 6. 2006

zánik funkce: 4. 9. 2009

Nandrin, Bois de la Croix - Claire 34, 4550, Belgické království

Carine Therése Francois Jeanne Fabry

Člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 9. 1. 2009

vznik členství: 16. 6. 2006

zánik členství: 4. 9. 2008

Salzinnes, Rue Chateu Des Balances 51, 5000, Belgické království

Michel Marcel Joseph Ghislain Delacollette

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 5. 2005 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

vznik členství: 16. 5. 2003

zánik členství: 15. 6. 2006

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 15. 6. 2006

Bois de la Croix - Claire 34, 4550 Nandrin, Belgické království

Carine Therése Francois Jeanne Fabry

Člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2005 - Poslední vztah: 1. 11. 2006

vznik členství: 16. 5. 2003

zánik členství: 15. 6. 2006

Rue Chateu Des Balances, 51.Salzinnes, PSČ 5000, Belgické království

Další vztahy firmy CELIO a.s.

Historické vztahy

Ing. Miloslav Soldát

První vztah: 12. 8. 1993 - Poslední vztah: 5. 3. 2001

Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 5. 3. 2001 od 12. 8. 1993

Koldům 1581, Litvínov, Česká republika

Elrond Holding CZ a.s.

První vztah: 21. 12. 2020

Pařížská 68/9, Praha, 110 00

Další vztah k tomuto subjektu

 • Ing. Miloš Hrubý

  člen správní rady

  Václavské náměstí 821/39, Praha, 110 00, Česká republika

Akcionáři

Elrond Holding CZ a.s., IČ: 27391051

Pařížská 68/9, Česká republika, Praha, 110 00

od 21. 12. 2020

TICATANOR s.r.o., IČ: 29021081

Roháčova 188/37, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 22. 10. 2012 od 29. 2. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 6. 1993

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 16. 8. 2013
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 8. 1999
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 8. 1997
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 1. 1996
Přerušeno od 4. 3. 2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba a zpracování skla
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 6. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).