Hlavní navigace

ČSOB Factoring, a.s.

Firma ČSOB Factoring, a.s., akciová společnost, vznikla dne 16. 7. 1992. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1647, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 70 800 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

45794278

Sídlo:

Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 7. 1992

E-mail:

info@csobfactoring.cz

Popis

Factoring je moderní a flexibilní způsob provozního financování založený na postupování pohledávek z obchodního styku, obvykle se splatností do 90 dnů.

ČSOB Factoring se po postoupení pohledávky stává věřitelem a může za svého klienta - dodavatele převzít riziko z případné platební neschopnosti nebo nevůle jeho odběratelů.

Nedílnou součástí factoringu je i správa postoupených pohledávek, což v praxi znamená, že se ČSOB Factoring aktivně stará o upomínání a inkaso postoupených pohledávek.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1647, Městský soud v Praze

Obchodní firma

O.B.HELLER a.s. od 16. 7. 1992

Obchodní firma

ČSOB Factoring, a.s. od 14. 8. 2006

Obchodní firma

ČSOB Factoring a.s. do 14. 8. 2006 od 14. 8. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 16. 7. 1992

adresa

Benešovská čp. 2538/č.o.40
Praha 10 10100 od 20. 11. 2002

adresa

Praha 10 - Vinohrady, Benešovská čp. 2538/č.o.40, od 4. 11. 2014

adresa

Benešovská
Praha 10 10100 od 20. 11. 2002

adresa

Benešovská čp. 2538/č.o.40
Praha 10 10100 do 4. 11. 2014 od 20. 11. 2002

adresa

Křišťanova č.p. 675 č.o. 3
Praha 3 13000 do 20. 11. 2002 od 22. 4. 2002

adresa

Křišťanova č.p. 675 č.o. 3
Praha 3 13000 do 20. 11. 2002 od 22. 4. 2002

adresa

Křišťanova
Praha 3 13000 do 20. 11. 2002 od 22. 4. 2002

adresa

Křišťanova 3
Praha 3 do 22. 4. 2002 od 30. 5. 1997

adresa

Křišťanova 3
Praha 3 do 22. 4. 2002 od 30. 5. 1997

adresa

Křišťanova
Praha 3 do 22. 4. 2002 od 30. 5. 1997

adresa

Americká 31
Praha 2 12000 do 30. 5. 1997 od 16. 7. 1992

adresa

Americká 31
Praha 2 12000 do 30. 5. 1997 od 16. 7. 1992

adresa

Americká
Praha 2 12000 do 30. 5. 1997 od 16. 7. 1992

Předmět podnikání

Factoring - provádění upomínkového řízení ve věci pohledávek od 16. 7. 1992

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ze dne 11. července 2007: Základní kapitál se zvyšuje o částku 35.400.000,- Kč (třicet pět milionů čtyři sta tisích korun českých) z částky 35.400.000,- Kč (třicet pět milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku 70.800.000,- Kč (sedmdesát milionů osm set tisíc korun českých) za následujících podmínek: - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 ks (deseti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3.540.000,- Kč (tři miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých) každá, - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společností tj. společnosti Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350 a společností ČSOB Factoring, a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Benešovská čp. 2538/č.o. 40, PSČ 101 00, IČ 457 94 278. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti ČSOB Factoring, a.s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejímž přílohou bude text navrhované smlouvy navržený společností. Emisní kurz každé akce, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, činí 79.292.000,- Kč (sedmdesát devět milionů dvě stě devadesát dva tisíc korun českých). Předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněžitý m vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 17832233/0300. V souladu s ust. § 67 obchodního zákoníku poskytne jediný akcionář příplatek nad emisní kurs upisovaných akcií na tvorbu rezervního fondu společnosti ve výši 7.080.000,- Kč (sedm milionů osmdesát tisíc korun českých) , a to do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne upsání všech nových akcií na zvláštní účet společnosti č. 17832233/0300. do 17. 8. 2007 od 26. 7. 2007

Základní kapitál akciové společnosti: - základní kapitál akciové společnosti činí 30.000.000,- Kčs. - základní kapitál je upsán zahraničními akcionáři ve volné směnitelné měně a československými akcionáři v Kčs - základní kapitál je rozdělen na 100 akcií, každá o nominální hodnotě 300.000,- Kč - akcie budou vydány ve formě registrovaných akcií - ke dni zápisu do obchodního rejstříku splaceno akciovou společností 10.000.000,- Kč do 19. 10. 1998 od 16. 7. 1992

Akciová společnost vznikla smlouvou o založení dne 18.6.1992. Na ustavující valné hromadě akcionářů byl sepsán dne 23.6.1992 notářský zápis z kterého vyplývá, že akciová společnost zvolila svoje představenstvo, zvolila členy dozorčí rady a schválila stanovy. do 14. 8. 2006 od 16. 7. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 70 800 000 Kč

od 17. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 35 400 000 Kč

do 17. 8. 2007 od 14. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 35 400 000 Kč

do 14. 8. 2006 od 31. 5. 1996

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 31. 5. 1996 od 16. 7. 1992
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 3 540 000 Kč, počet: 10 od 17. 8. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 354 000 Kč, počet: 100 od 14. 8. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 354 000 Kč, počet: 100 do 14. 8. 2006 od 31. 5. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 300 000 Kč, počet: 100 do 31. 5. 1996 od 16. 7. 1992

Statutární orgán

7 fyzických osob

David Barták

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 12. 2017

U Menhiru V 253, Zbuzany, 252 25, Česká republika

Petr Korous

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2017

vznik členství: 1. 7. 2017

Bedrnova 256/22, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Hofta

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 30. 4. 2016

Choceradská 3120/8, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Tomáš Morávek

Předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 2. 5. 2016

Baarova 1472/19, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jindřich Horák

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 4. 1. 2014

Dobrovského 551/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Tomáš Morávek

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 29. 4. 2012

vznik funkce: 29. 4. 2012

Baarova 1472/19, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Hofta

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 29. 4. 2012

Choceradská 3120/8, Praha 4, 141 00, Česká republika

Historické vztahy

Petr Korous

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2017 - Poslední vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 30. 9. 2017

Bedrnova 256/22, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Jindřich Horák

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 14. 8. 2017

vznik členství: 4. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Dobrovského 551/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Tomáš Morávek

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 29. 4. 2012

zánik členství: 29. 4. 2016

vznik funkce: 29. 4. 2012

zánik funkce: 29. 4. 2016

Baarova 1472/19, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Hofta

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2012 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 29. 4. 2012

zánik členství: 29. 4. 2016

Choceradská 3120/8, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Jindřich Horák

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2010 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 4. 1. 2010

zánik členství: 4. 1. 2014

Dobrovského 551, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Tomáš Morávek

předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2008 - Poslední vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 28. 4. 2008

zánik členství: 29. 4. 2012

vznik funkce: 28. 4. 2008

zánik funkce: 29. 4. 2012

Baarova 1472/19, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jiří Hofta

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2008 - Poslední vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 28. 4. 2008

zánik členství: 29. 4. 2012

Choceradská 3120/8, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Jindřich Horák

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2005 - Poslední vztah: 9. 4. 2010

vznik členství: 5. 10. 2005

zánik členství: 4. 1. 2010

Dobrovského 551, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Tomáš Morávek

předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 2005 - Poslední vztah: 29. 4. 2008

vznik členství: 27. 4. 2004

zánik členství: 28. 4. 2008

vznik funkce: 27. 4. 2004

zánik funkce: 28. 4. 2008

Baarova 1472/19, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Hofta

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2004 - Poslední vztah: 29. 4. 2008

vznik členství: 27. 4. 2004

zánik členství: 28. 4. 2008

vznik funkce: 27. 4. 2004

zánik funkce: 28. 4. 2008

Choceradská 3120/8, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Morávek

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2004 - Poslední vztah: 1. 9. 2005

vznik členství: 27. 4. 2004

vznik funkce: 27. 4. 2004

Dačického 996/7, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Schweiner

člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2004 - Poslední vztah: 27. 10. 2005

zánik členství: 4. 10. 2005

vznik funkce: 27. 4. 2004

Chlumínská 813/20, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Schweiner

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2002 - Poslední vztah: 6. 12. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 27. 4. 2004

Chlumínská 813/20, Praha 8, Česká republika

Ing. Tomáš Morávek

předseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2002 - Poslední vztah: 6. 12. 2004

zánik členství: 27. 4. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 27. 4. 2004

Dačického 996/7, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Hofta

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2002 - Poslední vztah: 6. 12. 2004

zánik členství: 27. 4. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 27. 4. 2004

Choceradská 3120/8, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Schweiner

Člen představenstva

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 22. 4. 2002

zánik funkce: 25. 6. 2001

Chlumínská 813/20, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Pavel Schweiner

Člen představenstva

První vztah: 19. 10. 1998 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

U sadu 13/62, Praha 6, Česká republika

ing. Vlastislav Navrátil

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 10. 1998

Nad úpadem 308, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Hofta

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1997 - Poslední vztah: 22. 4. 2002

zánik funkce: 25. 6. 2001

Choceradská 3120/8, Praha 4, Česká republika

ing. Tomáš Morávek

Člen představenstva

První vztah: 5. 2. 1997 - Poslední vztah: 22. 4. 2002

vznik funkce: 25. 6. 2001

Dačického 996, Praha 4, Česká republika

Vlastimil Navrátil

člen

První vztah: 31. 5. 1996 - Poslední vztah: 5. 2. 1997

Nad úpadem 308, Praha 4, Česká republika

Wolfgang Tegel

člen

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 5. 2. 1997

Dačického 7, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Morávek

Představenstvo

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 5. 2. 1997

Dačického 996, Praha 4, Česká republika

Dr. Wolfgang Fischer

Představenstvo

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 28. 3. 1995

Salzweg 15, A-5081 Niederalm, Česká republika

Ing. Michal Vančík

Představenstvo

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 31. 5. 1996

Kounická 65, Praha 10, Česká republika

Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně.

od 14. 8. 2006

Společnost je zastupována vůči třetím osobám a jiným autoritám kterýmkoliv členem představenstva. Jakýkoliv čin zavazující společnost, prohlášení nebo dokument musí být podepsán kterýmkoliv členem představenstva.

do 14. 8. 2006 od 30. 5. 1997

Zastupování a podepisování za akciovou společnost: Akciovou společnost zastupují a za akciovou společnost se podepisují tito členové představenstva: Vlastimil Navrátil a Ing. Tomáš Morávek a to samostatně.

do 30. 5. 1997 od 31. 5. 1996

Zastupování a podepisování za akciovou společnost: Akciovou společnost zastupují a za akciovou společnost se podepisují tito členové představenstva: Ing. Michal Vančík, Ing. Tomáš Morávek a to samostatně.

do 31. 5. 1996 od 16. 7. 1992

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Petr Manda

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 10. 2017

V Roháčích 173/32, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 30. 4. 2016

vznik funkce: 2. 5. 2016

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Roman Kalina

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 16. 6. 2015

Wolkerova 421/10, Liberec, 460 15, Česká republika

Petr Manda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 1. 10. 2013

V Roháčích 173/32, Praha, 158 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Knapp

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 8. 7. 2016

vznik členství: 29. 4. 2012

zánik členství: 29. 4. 2016

vznik funkce: 22. 9. 2014

zánik funkce: 29. 4. 2016

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Jiří Feix

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 10. 9. 2014

zánik členství: 16. 6. 2015

Fořtova 145/17, Praha, 181 00, Česká republika

Petr Manda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2013 - Poslední vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 1. 10. 2017

V Roháčích 173/32, Praha, 158 00, Česká republika

Petr Knapp

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 29. 4. 2012

Na vrchmezí 795/13, Praha 6, 165 00, Česká republika

Petr Hutla

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 10. 9. 2014

vznik funkce: 26. 2. 2013

zánik funkce: 10. 9. 2014

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Petr Hutla

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2013 - Poslední vztah: 10. 5. 2013

vznik členství: 1. 1. 2013

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 5. 2013

vznik členství: 29. 4. 2012

vznik funkce: 29. 4. 2012

Na Vrchmezí 795, Praha 6, 165 00, Česká republika

Roman Kracík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 30. 9. 2013

zánik funkce: 30. 9. 2013

V Nebi 4869/4, Jablonec nad Nisou, 468 04, Česká republika

Ing. David Borges

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 8. 2. 2013

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 31. 12. 2012

V Cihelně 650/16, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2008 - Poslední vztah: 31. 8. 2012

vznik členství: 28. 4. 2008

zánik členství: 29. 4. 2012

vznik funkce: 28. 4. 2008

zánik funkce: 29. 4. 2012

Na Vrchmezí 795, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ladislav Mach

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2007 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 3. 10. 2007

zánik členství: 1. 12. 2010

K lesu 345/14, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. David Borges

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2006 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 4. 7. 2006

zánik členství: 4. 10. 2010

V Cihelně 650/16, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Aleš Pospíšil MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2006 - Poslední vztah: 29. 11. 2007

vznik členství: 4. 7. 2006

zánik členství: 3. 10. 2007

Sudoměřská 893/52, Praha 3, 130 00, Česká republika

Siegfried Olbort

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 9. 2005 - Poslední vztah: 14. 8. 2006

vznik členství: 21. 4. 2005

zánik členství: 12. 4. 2006

Rosenstrasse 7, Niederburg, 554 32, Spolková republika Německo

Joachim Ludwig Secker

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2004 - Poslední vztah: 14. 8. 2006

vznik členství: 20. 2. 2004

zánik členství: 12. 4. 2006

vznik funkce: 27. 4. 2004

zánik funkce: 12. 4. 2006

Nordhäuser Strasse 8, 55129 Mainz, Spolková republika Německo

Ing. Petr Knapp

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2004 - Poslední vztah: 29. 4. 2008

vznik členství: 27. 4. 2004

vznik funkce: 27. 4. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Ivan Kudeřík CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2004 - Poslední vztah: 1. 9. 2005

zánik členství: 21. 4. 2005

vznik funkce: 27. 4. 2004

Krolmusova 1750, Roztoky, 252 63, Česká republika

Siegfried Olbort

člen

První vztah: 15. 9. 2003 - Poslední vztah: 6. 12. 2004

vznik členství: 24. 4. 2003

vznik funkce: 24. 4. 2003

zánik funkce: 27. 4. 2004

55432 Niederburg, Rosenstrasse 7,, Německá spolková republika

Ivan Kudeřík

člen

První vztah: 20. 11. 2002 - Poslední vztah: 15. 9. 2003

vznik členství: 4. 4. 2002

zánik členství: 24. 4. 2003

vznik funkce: 4. 4. 2002

zánik funkce: 24. 4. 2003

Frostova 342, Praha 10, Česká republika

Ing. Petr Knapp

předseda

První vztah: 22. 4. 2002 - Poslední vztah: 6. 12. 2004

zánik členství: 27. 4. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 27. 4. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Henricus Cornelis Adrianus Groenen

místopředseda

První vztah: 22. 4. 2002 - Poslední vztah: 6. 12. 2004

zánik členství: 20. 2. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 20. 2. 2004

Langbroekerdijk B 13, 3947 BA, Langbroek, Nizozemské království

Siegfried Olbort

člen

První vztah: 22. 4. 2002 - Poslední vztah: 20. 11. 2002

zánik členství: 4. 4. 2002

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 4. 4. 2002

55432 Niederburg, Rosenstrasse 7, Spolková republika Německo

Henrikus Cornelis Adrianus Groenen

dozorčí rada

První vztah: 3. 1. 2001 - Poslední vztah: 22. 4. 2002

zánik funkce: 25. 6. 2001

Langbroekerdijk B 13, 3947 BA, Langbroek, Nizozemské království

Ing. Vlastislav Navrátil

První vztah: 19. 10. 1998 - Poslední vztah: 22. 4. 2002

zánik funkce: 25. 6. 2001

Nad úpadkem 308, Praha 4, Česká republika

ing. Vlasta Kovářová

dozorčí rada

První vztah: 5. 2. 1997 - Poslední vztah: 19. 10. 1998

Krhanická 717/29, Praha 4, Česká republika

Siegfried Olbort

člen

První vztah: 28. 3. 1995 - Poslední vztah: 22. 4. 2002

zánik funkce: 25. 6. 2001

Rosenstrasse 7, 55432 Niederburg - SRN, Česká republika

Aloysius Hendricus Hofmeijer

dozorčí rada

První vztah: 21. 3. 1994 - Poslední vztah: 3. 1. 2001

A-5302 Henndorf, Carl-Zuckmayerweg 23, Česká republika

Richard L. Philson

dozorčí rada

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 28. 3. 1995

40 Thames QUay,Chelsea Harbour, GB London SW 10 OUY, Česká republika

Vikas Thapar

dozorčí rada

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 5. 2. 1997

Suchardova 3, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladislava Hadravová

dozorčí rada

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 19. 10. 1998

Pelhřimovská 9, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Knapp

dozorčí rada

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 22. 4. 2002

zánik funkce: 25. 6. 2001

Čimelická 960/7, Praha 4, Česká republika

Claudius Lettmayer

dozorčí rada

První vztah: 16. 7. 1992 - Poslední vztah: 21. 3. 1994

Haus Nr. 351, A 5101 Bergheim, Česká republika

Další vztahy firmy ČSOB Factoring, a.s.

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 31. 7. 2013

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Dalších 19 vztahů k tomuto subjektu

 • Marek Ditz

  člen představenstva

  U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

 • Petr Hutla

  člen představenstva

  Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

 • Petr Šobotník

  člen dozorčí rady

  Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

 • Marcela Suchánková

  člen představenstva

  Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

 • Jan Sadil

  člen představenstva

  Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

 • Marc Wittemans

  člen dozorčí rady

  Beatrijslaan 91, Rotselaar, 3 110, Belgické království

 • Willem Hueting

  člen dozorčí rady

  Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

 • Ing. Jiří Vévoda

  člen představenstva

  Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

 • Ing. Tomáš Kořínek

  člen představenstva

  Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Ing. Jiří Vévoda

  člen představenstva

  Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

 • Ing. Petr Knapp

  člen představenstva

  Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

 • Marek Ditz

  člen představenstva

  U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Kavánek

  předseda dozorčí rady

  Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

 • John Arthur Hollows

  předseda představenstva

  V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

 • Petr Hutla

  člen představenstva

  Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ing. Martin Jarolím

  člen dozorčí rady

  Prinsedal 13, 1950 Kraainem, Belgické království

 • Franky Depickere

  člen dozorčí rady

  Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

 • Christine Van Rijsseghem

  člen dozorčí rady

  Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

 • Hendrik George Adolphe Gerard Soete

  člen dozorčí rady

  Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 26. 7. 2007 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 26. 5. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2007

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Akcionáři

Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350

Radlická, Česká republika, Praha 5, 150 57

od 31. 7. 2013

Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350

Radlická, Česká republika, Praha 5, 150 57

do 31. 7. 2013 od 26. 7. 2007

Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350

Na Příkopě, Česká republika, Praha 1, 115 20

do 26. 7. 2007 od 26. 5. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 7. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Factoring - provádění upomínkového řízení ve věci pohledávek
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 7. 1992

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.