Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Československá obchodní banka, a. s.

Firma Československá obchodní banka, a. s., akciová společnost, vznikla dne 26. 1. 1990. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou BXXXVI 46, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 855 000 040 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00001350

Sídlo:

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 1. 1990

E-mail:

info.pra-radlicka@csob.cz

Popis

Bankovní služby:
infolince 800 300 300.

Bydlení:
- hypotéky
- půjčky
- developerské projekty
- pojištění.

Spoření, investování a zhodnocování peněz:
- fondy:
- podílové
- zajištěné
- spořicí produkty
- životní pojištění
- penzijní připojištění
- stavební spoření
- asset management.

Půjčky a úvěry:
- půjčky osobní, firemní, hypotéky
- kreditní karty
- povolené přečerpání účtu
- leasing
- pojištění úvěrů.

Účty a platby:
- osobní i firemní
- devizové
- bezhotovostní, dokumentární platební styk.

Elektronické bankovnictví:
- osobní
- firemní
- on-line informace
- provozní informace.

Platební karty:
- karty osobní, firemní, kreditní, VISA, MasterCard, Image
karta
- pojištění ke kartám
- platby mobilním operátorům.

Pojištění:
- životní, úvěrů, domácnosti a nemovitosti, cestovní
- pojištění ke kartám
- povinné ručení.

Finanční a kapitálové trhy:
- zajištění kurzového rizika, rizika pohybu úrokových měr
- individuální promptní kurz
- cenné papíry a výplaty
- komoditní trhy
- analýzy.

Osoby stejného jména

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 5000 - 9999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

BXXXVI 46, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, účastinná spoločnost' od 21. 12. 1964

Obchodní firma

Československá obchodní banka, a. s. od 13. 2. 2002

Obchodní firma

Československá obchodní banka, a. s. od 14. 3. 2015

Obchodní firma

Československá obchodní banka, a. s. od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Československá obchodní banka, a. s. od 20. 5. 2015

Obchodní firma

Československá obchodní banka, a.s. do 13. 2. 2002 od 9. 1. 1998

Obchodní firma

Československá obchodní banka, akciová společnost do 9. 1. 1998 od 11. 10. 1995

Obchodní firma

Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, akciová spoločnost' do 11. 10. 1995 od 28. 12. 1990

Právní forma

Akciová společnost od 21. 12. 1964

adresa

Radlická 333/150
Praha 5 15057 od 12. 6. 2007

adresa

Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057 od 20. 5. 2015

adresa

Radlická
Praha 5 15057 od 12. 6. 2007

adresa

Radlická 333/150
Praha 5 15057 do 16. 1. 2015 od 12. 6. 2007

adresa

Na Příkopě 854/14
Praha 1-Nové Město 11520 do 12. 6. 2007 od 13. 2. 2002

adresa

Na Příkopě
Praha 1-Nové Město 11520 do 12. 6. 2007 od 13. 2. 2002

adresa

Na Příkopě 854/14
Praha 1-Nové Město 11520 do 12. 6. 2007 od 13. 2. 2002

adresa

Na Příkopě 14
Praha 1-Nové Město do 13. 2. 2002 od 21. 12. 1964

adresa

Na Příkopě 14
Praha 1-Nové Město do 13. 2. 2002 od 21. 12. 1964

adresa

Na Příkopě
Praha 1-Nové Město do 13. 2. 2002 od 21. 12. 1964

Předmět podnikání

Společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti: -a) přijímání vkladů od veřejnosti od 11. 11. 2004

b) poskytování úvěrů od 11. 11. 2004

c) investování do cenných papírů na vlastní účet od 11. 11. 2004

d) finanční pronájem (finanční leasing) od 11. 11. 2004

e) platební styk a zúčtování od 11. 11. 2004

f) vydávání a správa platebních prostředků od 11. 11. 2004

g) poskytování záruk od 11. 11. 2004

h) otvírání akreditivů od 11. 11. 2004

i) obstarávání inkasa od 11. 11. 2004

j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona od 11. 11. 2004

k) vydávání hypotečních zástavních listů od 11. 11. 2004

l) finanční makléřství od 11. 11. 2004

m) výkon funkce depozitáře od 11. 11. 2004

n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) od 11. 11. 2004

o) poskytování bankovních informací od 11. 11. 2004

p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem od 11. 11. 2004

q) pronájem bezpečnostních schránek od 11. 11. 2004

r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a)-q) od 11. 11. 2004

s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu. od 11. 11. 2004

Předmětem podnikání společnosti je provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních a finančních služeb a služeb s těmito službami souvisejících, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením České národní banky působit jako banka. do 11. 11. 2004 od 29. 11. 2000

provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením Státní banky československé, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. do 29. 11. 2000 od 28. 12. 1990

Společnost se může zúčastnit na společnostech a jiných druzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i když jejím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví. do 29. 11. 2000 od 28. 12. 1990

b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu. do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu. do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

d) nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá po- slání banky, do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

Činnosti uvedené v odstavcích a/, b/ a c/ vykonává banka na podkladě pověření Státní banky čs., která jí byla udělena podle příslušných právních předpisů. do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí, do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím Mezinárodní banky hospodářské spolupráce v Moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách, - obchodovat všemi devizovými prostředky, do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. do 11. 10. 1995 od 11. 11. 1971

Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. do 11. 10. 1995 od 11. 11. 1971

Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. do 11. 10. 1995 od 11. 11. 1971

kolektivní prokurista pobočky: Jaroslav Šprenger, Horní Rokytnice nad Jizerou   Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. do 11. 11. 1971 od 16. 3. 1970

Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. do 11. 10. 1995 od 11. 9. 1969

kolektivní prokurista: Ing. Josef Hudák, Praha 9-Vysočany, U svobodárny 12/1110 Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. do 11. 11. 1971 od 15. 3. 1968

kolektivní prokurista pobočky: Jaromír Šrejma, Liberec I, Husova tř. 87 Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. do 16. 3. 1970 od 15. 2. 1968

kolektivní prokurista: Eduard Benda, Jablonec n/N, Pražská 84 b. Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. do 11. 11. 1971 od 15. 2. 1968

a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím Mezinárodní banky hospodářské spolupráce v Moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách, do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu, do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu; do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

d) provádět bankovní operace se zlatem a jinými drahými kovy; do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

e)nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá poslání banky; do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí. do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

Ostatní skutečnosti

V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako nástupni cké společnosti, společnosti Patria Online, a.s., IČO: 618 59 273, se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2804, jako zanikající společnosti a společnosti Cen trum Radlická a.s., IČO: 267 60 401, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, jako zanikající společnosti, došlo k zániku společnosti Patria Online, a.s. a společnosti Centrum Radlická a.s. a k přechodu jejich jmění na společnost Československá obc hodní banka, a. s. od 1. 12. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 8 od 12. 6. 2017

Československá obchodní banka, a. s., odkoupila na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 22. prosince 2015 s účinností ke dni 31. prosince 2015 od KBC Group NV, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické království, registrační číslo právnické osoby 0403.227.515, část odštěpného závodu KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 285 16 869, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64399. od 22. 2. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 6 do 12. 6. 2017 od 22. 2. 2016

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 20,- Kč (dvacet korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a dvacet korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.855.000.040,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a čtyřicet korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová a kcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu. 3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost KBC Bank NV se sídlem Havenlaan 2, 1080 Sint Jans Molenbeek, Brusel, Belgické království, společnost za psaná v databázi firem pod číslem 0462.920.226. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí. 4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých) bude činit 5.420.000.000,- Kč (pět miliard čtyři sta dvacet milionů korun českých). 5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři. 6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií. 7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 188093797/0300, IBAN CZ1403000000000188093797. 8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu. 10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře. do 22. 2. 2016 od 21. 12. 2015

Počet členů dozorčí rady: 6 od 12. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 8 do 22. 2. 2016 od 12. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 8 do 12. 8. 2014 od 9. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 2. 2014

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11. července 2013 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB”), se zv yšuje z dosavadní výše 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) o částku 20,- Kč (dvacet korun českých) na novou výši 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů dvacet korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 8.000.000.000,- Kč (osm miliard korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 7.999.999.980,- Kč (sedm miliard devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých) (dále jen “Akcie”), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen “ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s ČSOB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle ČSOB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (třicet) dní ode dne doručení je jího návrhu představenstvem ČSOB, (vi) v případě, že KBC Bank N.V. neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 0024469380/2100, vedený u společnosti Hypoteční banka, a.s. do 23. 7. 2013 od 15. 7. 2013

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) z částky 5.105.000.000,- Kč (pět miliard jedno sto pět milionů korun českých) na částku 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět m ilionů korun českých) za následujících podmínek:----------------------------------------------- - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,-- - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, ------------------------------------------------------------------- -------------------- - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 750.000 ks (sedmi set padesáti tisíci kusů) nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá,-------------------------------------- ------- - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností KBC Bank N.V. a společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 5 7, IČ 000 01 350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Československá obchodní banka, a. s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejíž příloh ou bude text smlouvy o upsání akcií navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, činí 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých), ------ - předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněži tým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 14909223/2100.--------------------------------------------------------------------------------------- do 19. 12. 2007 od 14. 12. 2007

Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Československá obchodní banka, a. s., konané dne 20.4.2007 v 14:00 hod v konferenčním sále Hotelu Palace v Praze 1, Panská 12: 1. Rozhodnutí o výkupu účastnických cenných papírů společnosti Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akc ionáře, kterým je KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodní ho rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářem Hlavním akcionářem společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen "společnost") je společnost KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahoval a a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Vlastn ické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Hlavní akcionář překročil 90%ní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 20. prosince 2006, kdy došlo k vypořádání převodu 381.365 akcií společnosti z Evropské banky pro obnovu a rozvoj, s ústředím sídlícím na adrese One Exchange Square, EC2A 2JN, Londýn, Velká Británie, na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář požádal představenstvo společnosti o svolání valné hromady podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 14. března 2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v §183i od st. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě 3 měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením §183n odst. 3 obchodního zákoníku. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle §183i a násl. obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění a znaleckého posudku Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 153/2007 ze dne 6. března 2007, vypracovaným Ing. Petrem Šímou, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu z nalců dne 14. května 2001 pod zn. 2394/2000, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace odhady podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů (dále jen "Znalec"). Dle Znalcova ocenění činí hodnota vlastního kapit álu společnosti 185.300 milionů Kč. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0008000288, byla stanovena na 36.298 Kč. Dle výroku Znalce je výše uvedené protiplnění ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku protip lnění přiměřeným hodnotě akcií společnosti. Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím čj. Sp/544/46/2007 2007/4167/540 ze dne 8. března 2007, které nabylo právní moci dne 12. března 2 007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s §183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288, oprávněným osobá m bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí pro tiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V případě prokázaného zastavení akcií poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo ji ž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry Patria Finance, a. s., kterému bylo přiděleno identifikační číslo 60197 226 a jež má sídlo v Jungmannově ul. č. 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Patria"); tuto skutečnost doložil písemným prohlášením Patrie ze dne 18. dubna 2007. Výplatu protiplnění provede Patria. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyzve Patria oprávněné osoby dopisem zaslaným na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií, aby společnosti Patria písemně sdělily číslo účtu, na které má Patria vypla tit protiplnění. Oprávněné osoby můžou písemně požádat společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou. Patria vyplatí protiplnění do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení čísla účtu, na který má protiplnění vyplatit, případně od ob držení žádosti o výplatu protiplnění poštovní poukázkou na adresu uvedenou v takové žádosti. Pokud oprávněné osoby do 2 (dvou) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných p apírů vedené Střediskem cenných papírů nesdělí Patrii písemně číslo účtu, na který má Patria protiplnění vyplatit, ani v téže lhůtě písemně nepožádají společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou, bude příslušná částka protiplnění vypla cena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, a t o ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Patrie. do 12. 6. 2007 od 30. 4. 2007

Exekuce skončila tím, že došlo k úhradě pohledávky včetně příslušenství a nákladů exekuce. do 12. 9. 2005 od 24. 2. 2005

Dne 1.11.2004 Obvodní soud pro Prahu 1 č.j. 33 Nc 8143/2004 nařídil exekuci k vymožení pohledávky ve výši 601.680, - Kč, pro náklady řízení v částce 129.600,- Kč, právnímu zástupci částku na odměně exekučního řízení ve výši 25.448,- Kč a dále náklady exek uce a náklady oprávněného ve výši a způsobem určeným příkazem k úhradě nákladů exekuce. Provedením exekuce a vymožení nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek Exekutorského úřadu Praha 10 se sídlem Parléřova 10, 169 00 Praha 6. do 24. 2. 2005 od 4. 2. 2005

Československá obchodní banka, a.s. odkoupila na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 19. června 2000 od Investiční a Poštovní banky, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ 45316619 (dále jen "IPB") celý podnik IPB, který představuje soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří IPB a slouží k provozování podniku IPB nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. od 4. 6. 2001

Obchodní jméno společnosti ve slovenském jazyce zní : Československá obchodná banka, a.s. do 29. 11. 2000 od 9. 1. 1998

Převody akcií na jméno podléhají schválení dozorčí rady společnosti. do 24. 1. 2011 od 9. 1. 1998

Stanovy ruší a nahražují v plném rozsahu stanovy schválené ministerstvem financí dne 12.11.1964 č.j. 203/65,274/64 se všemi pozdějšími dodatky a doplňky. do 11. 10. 1995 od 28. 12. 1990

náměstek generálního ředitele Marie Marvanová, Praha 4, Nad lesem 13/142 do 29. 12. 1990 od 8. 3. 1990

náměstek generálního ředitele Ing. Pavel Kavánek, Praha 1, Ostrovní 2064/5 do 29. 12. 1990 od 8. 3. 1990

náměstek generálního ředitele Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481 do 29. 12. 1990 od 8. 3. 1990

RSDr. Stanislav Tauc,CSC.,Praha 4, Dědinova 16/1988 do 8. 3. 1990 od 6. 11. 1989

náměstek generálního ředitele JUDr. Jan Vintr, Praha 4, Pujmanové 878/33 do 8. 3. 1990 od 25. 7. 1989

náměstek generálního ředitele Ing. Miroslav Varaus, Praha 4-Nusle, V luhu 18/754 do 8. 3. 1990 od 25. 7. 1989

Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. Rostislav Petráš, Hradec Králové III., Rudé armády 800 do 29. 12. 1990 od 25. 5. 1989

náměstek generálního ředitele Ing. Alojz Ondra, Bratislava 4, Saratovská 18 do 8. 3. 1990 od 13. 8. 1987

Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481 do 8. 3. 1990 od 23. 12. 1986

JUDr. Ivo Novotný, Praha 8-Kobylisy, Košťálkova 1104 do 11. 10. 1995 od 23. 12. 1986

Ing.Albert Valčák, Bratislava, L.Sáru 8 do 8. 3. 1990 od 25. 2. 1985

náměstek generálního ředitele Ing. Rostislav Petráš Hradec Králové III.,Rudé armády 800. do 25. 7. 1989 od 11. 8. 1983

Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabudkova 26 do 25. 2. 1985 od 22. 4. 1982

Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. Květoslav Brdička, Praha 5,Nepomucká 7 do 25. 5. 1989 od 25. 3. 1981

JUDr. Jan Vinter, Praha 4-Podolí, Pujmanové 878/33. do 23. 12. 1986 od 2. 4. 1979

Ing. Alojz Ondra, Bratislava,Saratovská 18 do 22. 4. 1982 od 6. 10. 1976

Usnesením valné hromady ze dne 27.4.1976 byly schváleny dílčí úpravy stanov společnosti,schválené Federálním ministerstvem financí ČSSR ze dne 17.5.1976, čj.XI/1-11-096/76. Tyto dílčí úpravy stanov se týkají vnitřních poměrů společnosti. do 8. 3. 1990 od 2. 6. 1976

náměstek generálního ředitele Ing. Milan Vrškový Bratislava, Sibirská 43 do 25. 7. 1989 od 11. 8. 1975

Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armády ul.č.26/a, Bratislava do 25. 3. 1981 od 6. 9. 1972

RSDr.Antonín Volek, Praha 10-Zahradní město,Malinova 11/1659 do 6. 11. 1989 od 6. 9. 1972

Člen ředitelství: generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armády ul.č.26/a, Bratislava do 6. 9. 1972 od 26. 5. 1971

náměstek generálního ředitele Ing. František Caha Praha 4 - Michle, Hvězdova 35/1259 do 11. 8. 1983 od 22. 9. 1970

Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabúdková 26 do 6. 10. 1976 od 4. 10. 1968

Rudolf Houdek, Cukrovarnická 13/496, Praha 6-Střešovice do 2. 7. 1970 od 3. 11. 1967

Ing. František Caha, Hvězdova 15/1259, Praha 4-Michle do 22. 9. 1970 od 3. 11. 1967

náměstek generálního ředitele Ing. Josef Malát Průběžná 62/1941, Praha 10-Strašnice do 13. 8. 1987 od 3. 11. 1967

Antonín Bezkočka, Národní Obrany 14/714, Praha 6-Dejvice do 5. 4. 1988 od 3. 11. 1967

náměstek generálního ředitele Ing. Jaroslav Nýdrle, Tychonova 3, Praha 6 do 3. 11. 1967 od 21. 12. 1964

náměstek generálního ředitele Antonín Šimek, Ke Klimentce 47, Praha 5 do 2. 7. 1970 od 21. 12. 1964

Členové ředitelství: generální ředitel Ludovít Kováčik, Kamenická 1, Praha 7 do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

náměstek generálního ředitele Antonín Hrdina, Družstevní ochoz 22, Praha 4-Nusle do 29. 9. 1975 od 21. 12. 1964

Představenstvo společnosti se skládá z 9 členů. Podle ustanovení 15 odst. 2 stanov oprávnění k zastupování a podepisování bylo přeneseno na ředitelství, podle ustanovení § 10, odst. 2­ zák. č. 243/49 Sb. do 11. 10. 1995 od 21. 12. 1964

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 855 000 040 Kč

od 21. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 5 855 000 020 Kč

do 21. 12. 2015 od 23. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 5 855 000 000 Kč

do 23. 7. 2013 od 19. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 5 105 000 000 Kč

do 19. 12. 2007 od 9. 1. 1998

Základní kapitál

vklad 5 105 000 000 Kč

do 9. 1. 1998 od 16. 3. 1994

Základní kapitál

vklad 1 050 000 000 Kč

do 16. 3. 1994 od 28. 12. 1990

Základní kapitál

vklad 1 000 000 000 Kč

do 28. 12. 1990 od 6. 7. 1979

Základní kapitál

vklad 700 000 000 Kč

do 6. 7. 1979 od 20. 9. 1967

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 20. 9. 1967 od 21. 12. 1964
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 Kč, počet: 292 750 002 od 21. 12. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 Kč, počet: 292 750 001 do 21. 12. 2015 od 23. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 Kč, počet: 292 750 000 do 23. 7. 2013 od 14. 3. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 Kč, počet: 292 750 000 do 14. 3. 2011 od 14. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 20 Kč, počet: 292 750 000 do 14. 9. 2010 od 2. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 855 000 do 2. 3. 2010 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 105 000 do 19. 12. 2007 od 13. 2. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 105 000 do 13. 2. 2002 od 9. 1. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 811 do 9. 1. 1998 od 16. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 000 do 9. 1. 1998 od 16. 3. 1994
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 10 000 do 9. 1. 1998 od 28. 12. 1990
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 000 do 16. 3. 1994 od 6. 7. 1979
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 7 000 do 6. 7. 1979 od 20. 9. 1967
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 000 do 20. 9. 1967 od 21. 12. 1964

Statutární orgán

56 fyzických osob

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 2. 1. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 2. 1. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marcela Suchánková

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

Marcela Suchánková

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

Marcela Suchánková

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

Jan Sadil

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Sadil

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Sadil

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Jan Sadil

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Marcela Suchánková

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 9. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 9. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 9. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 9. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 9. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 9. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 9. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Factoring, a.s.

  Benešovská 2538/40, Praha Vinohrady (Praha 10), 101 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • Předseda dozorčí rady

  ČSOB Leasing, a.s.

  Na Pankráci 310/60, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 8. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 28. 2. 2013

zánik členství: 28. 2. 2017

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 28. 2. 2013

zánik členství: 28. 2. 2017

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 8. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 8. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 8. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 8. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 8. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 707, Praha 9, 190 14, Česká republika

Koen Wilmots

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

Za Roklí 343, Statenice, 252 62, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 707, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 707, Praha 9, 190 14, Česká republika

Koen Wilmots

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Za Roklí 343, Statenice, 252 62, Česká republika

Koen Wilmots

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

Za Roklí 343, Statenice, 252 62, Česká republika

Koen Wilmots

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

Za Roklí 343, Statenice, 252 62, Česká republika

Koen Wilmots

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

Za Roklí 343, Statenice, 252 62, Česká republika

Koen Wilmots

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

Za Roklí 343, Statenice, 252 62, Česká republika

Koen Wilmots

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

Za Roklí 343, Statenice, 252 62, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 707, Praha 9, 190 14, Česká republika

Koen Wilmots

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

Za Roklí 343, Statenice, 252 62, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 707, Praha 9, 190 14, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Kodymce 1011/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Kodymce 1011/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Kodymce 1011/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Kodymce 1011/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Kodymce 1011/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Kodymce 1011/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 707, Praha 9, 190 14, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Kodymce 1011/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 707, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 707, Praha 9, 190 14, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Kodymce 1011/24, Praha 6, 160 00, Česká republika

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 28. 4. 2010

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 169 00, Česká republika

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 28. 4. 2010

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 169 00, Česká republika

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 28. 4. 2010

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 169 00, Česká republika

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 28. 4. 2010

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 169 00, Česká republika

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 28. 4. 2010

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 169 00, Česká republika

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 28. 4. 2010

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 169 00, Česká republika

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 28. 4. 2010

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 169 00, Česká republika

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 28. 4. 2010

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 169 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 15. 11. 2009

Pařížská 1068/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 15. 11. 2009

Pařížská 1068/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 15. 11. 2009

Pařížská 1068/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 15. 11. 2009

Pařížská 1068/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 15. 11. 2009

Pařížská 1068/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 15. 11. 2009

Pařížská 1068/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 15. 11. 2009

Pařížská 1068/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 15. 11. 2009

Pařížská 1068/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Strážovská 342/15, Praha 5, 153 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Strážovská 342/15, Praha 5, 153 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Strážovská 342/15, Praha 5, 153 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Strážovská 342/15, Praha 5, 153 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Strážovská 342/15, Praha 5, 153 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Strážovská 342/15, Praha 5, 153 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Strážovská 342/15, Praha 5, 153 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Strážovská 342/15, Praha 5, 153 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

Na Vrchmezí 795, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

Na Vrchmezí 795, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

Na Vrchmezí 795, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

Na Vrchmezí 795, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

Na Vrchmezí 795, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

Na Vrchmezí 795, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

Na Vrchmezí 795, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

Na Vrchmezí 795, Praha 6, 165 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 160 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 160 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 160 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 160 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 160 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 160 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 160 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 27. 2. 2008

zánik členství: 27. 2. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 27. 2. 2008

zánik členství: 27. 2. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 27. 2. 2008

zánik členství: 27. 2. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 27. 2. 2008

zánik členství: 27. 2. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 27. 2. 2008

zánik členství: 27. 2. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 27. 2. 2008

zánik členství: 27. 2. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 27. 2. 2008

zánik členství: 27. 2. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 27. 2. 2008

zánik členství: 27. 2. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 20. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 20. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 20. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 20. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 20. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 20. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 20. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 20. 4. 2007

Hollestraat 6, Moorsel-Aalst, 9 310, Belgické království

Philippe Moreels

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 10. 8. 1999

zánik členství: 19. 5. 2004

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 19. 5. 2004

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 10. 8. 1999

zánik členství: 19. 5. 2004

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 19. 5. 2004

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 10. 8. 1999

zánik členství: 19. 5. 2004

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 19. 5. 2004

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 10. 8. 1999

zánik členství: 19. 5. 2004

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 19. 5. 2004

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 10. 8. 1999

zánik členství: 19. 5. 2004

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 19. 5. 2004

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 10. 8. 1999

zánik členství: 19. 5. 2004

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 19. 5. 2004

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 10. 8. 1999

zánik členství: 19. 5. 2004

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 19. 5. 2004

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 10. 8. 1999

zánik členství: 19. 5. 2004

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 19. 5. 2004

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik funkce: 1. 4. 2002

zánik funkce: 12. 7. 2006

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 16. 10. 2006 od 1. 10. 2003

U Ladronky 1335/29, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik funkce: 1. 4. 2002

zánik funkce: 12. 7. 2006

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 16. 10. 2006 od 1. 10. 2003

U Ladronky 1335/29, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik funkce: 1. 4. 2002

zánik funkce: 12. 7. 2006

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 16. 10. 2006 od 1. 10. 2003

U Ladronky 1335/29, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik funkce: 1. 4. 2002

zánik funkce: 12. 7. 2006

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 16. 10. 2006 od 1. 10. 2003

U Ladronky 1335/29, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik funkce: 1. 4. 2002

zánik funkce: 12. 7. 2006

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 16. 10. 2006 od 1. 10. 2003

U Ladronky 1335/29, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik funkce: 1. 4. 2002

zánik funkce: 12. 7. 2006

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 16. 10. 2006 od 1. 10. 2003

U Ladronky 1335/29, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik funkce: 1. 4. 2002

zánik funkce: 12. 7. 2006

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 16. 10. 2006 od 1. 10. 2003

U Ladronky 1335/29, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik funkce: 1. 4. 2002

zánik funkce: 12. 7. 2006

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 16. 10. 2006 od 1. 10. 2003

U Ladronky 1335/29, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 1. 4. 2002

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 1. 10. 2003 od 25. 11. 2002

U Ladronky 1335/24, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 1. 4. 2002

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 1. 10. 2003 od 25. 11. 2002

U Ladronky 1335/24, Praha 6, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

trvale bytem: Zochova 760/16, Bratislava - Staré Město, Slovenská republika do 12. 9. 2005 od 25. 11. 2002

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

trvale bytem: Zochova 760/16, Bratislava - Staré Město, Slovenská republika do 12. 9. 2005 od 25. 11. 2002

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 1. 4. 2002

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 1. 10. 2003 od 25. 11. 2002

U Ladronky 1335/24, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 1. 4. 2002

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 1. 10. 2003 od 25. 11. 2002

U Ladronky 1335/24, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 1. 4. 2002

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 1. 10. 2003 od 25. 11. 2002

U Ladronky 1335/24, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 1. 4. 2002

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 1. 10. 2003 od 25. 11. 2002

U Ladronky 1335/24, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 1. 4. 2002

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 1. 10. 2003 od 25. 11. 2002

U Ladronky 1335/24, Praha 6, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 1. 4. 2002

trvale bytem: Dwersbos 115, 1650 Beersel, Belgické království do 1. 10. 2003 od 25. 11. 2002

U Ladronky 1335/24, Praha 6, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

trvale bytem: Zochova 760/16, Bratislava - Staré Město, Slovenská republika do 12. 9. 2005 od 25. 11. 2002

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

trvale bytem: Zochova 760/16, Bratislava - Staré Město, Slovenská republika do 12. 9. 2005 od 25. 11. 2002

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

trvale bytem: Zochova 760/16, Bratislava - Staré Město, Slovenská republika do 12. 9. 2005 od 25. 11. 2002

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

trvale bytem: Zochova 760/16, Bratislava - Staré Město, Slovenská republika do 12. 9. 2005 od 25. 11. 2002

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

trvale bytem: Zochova 760/16, Bratislava - Staré Město, Slovenská republika do 12. 9. 2005 od 25. 11. 2002

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

trvale bytem: Zochova 760/16, Bratislava - Staré Město, Slovenská republika do 12. 9. 2005 od 25. 11. 2002

Pařížská 128/22, Praha 1, Česká republika

Luc Seynaeve

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 31. 1. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2002

trvale bytem 8560 Gullegem, Vlaskapelstraat 17, Belgické království do 25. 11. 2002 od 13. 2. 2002

Konvitská 290/17, Praha 1, Česká republika

Luc Seynaeve

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 31. 1. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2002

trvale bytem 8560 Gullegem, Vlaskapelstraat 17, Belgické království do 25. 11. 2002 od 13. 2. 2002

Konvitská 290/17, Praha 1, Česká republika

Luc Seynaeve

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 31. 1. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2002

trvale bytem 8560 Gullegem, Vlaskapelstraat 17, Belgické království do 25. 11. 2002 od 13. 2. 2002

Konvitská 290/17, Praha 1, Česká republika

Luc Seynaeve

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 31. 1. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2002

trvale bytem 8560 Gullegem, Vlaskapelstraat 17, Belgické království do 25. 11. 2002 od 13. 2. 2002

Konvitská 290/17, Praha 1, Česká republika

Luc Seynaeve

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 31. 1. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2002

trvale bytem 8560 Gullegem, Vlaskapelstraat 17, Belgické království do 25. 11. 2002 od 13. 2. 2002

Konvitská 290/17, Praha 1, Česká republika

Luc Seynaeve

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 31. 1. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2002

trvale bytem 8560 Gullegem, Vlaskapelstraat 17, Belgické království do 25. 11. 2002 od 13. 2. 2002

Konvitská 290/17, Praha 1, Česká republika

Luc Seynaeve

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 31. 1. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2002

trvale bytem 8560 Gullegem, Vlaskapelstraat 17, Belgické království do 25. 11. 2002 od 13. 2. 2002

Konvitská 290/17, Praha 1, Česká republika

Luc Seynaeve

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 31. 1. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2002

trvale bytem 8560 Gullegem, Vlaskapelstraat 17, Belgické království do 25. 11. 2002 od 13. 2. 2002

Konvitská 290/17, Praha 1, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 26. 5. 1997

zánik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 26. 5. 1997

zánik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 26. 5. 1997

zánik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 26. 5. 1997

zánik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 26. 5. 1997

zánik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 26. 5. 1997

zánik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 26. 5. 1997

zánik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 26. 5. 1997

zánik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 5. 1996

zánik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 5. 1996

zánik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 5. 1996

zánik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 5. 1996

zánik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 5. 1996

zánik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 5. 1996

zánik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 5. 1996

zánik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 5. 1996

zánik funkce: 19. 5. 2004

Na Vrchmezí 795, Praha 6, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 15. 6. 1998

zánik funkce: 28. 2. 2002

trvale bytem: Bratislava-Ružinov,Čečinová 5367/22 Slovenská republika do 25. 11. 2002 od 29. 11. 2000

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 15. 6. 1998

zánik funkce: 28. 2. 2002

trvale bytem: Bratislava-Ružinov,Čečinová 5367/22 Slovenská republika do 25. 11. 2002 od 29. 11. 2000

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 15. 6. 1998

zánik funkce: 28. 2. 2002

trvale bytem: Bratislava-Ružinov,Čečinová 5367/22 Slovenská republika do 25. 11. 2002 od 29. 11. 2000

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 15. 6. 1998

zánik funkce: 28. 2. 2002

trvale bytem: Bratislava-Ružinov,Čečinová 5367/22 Slovenská republika do 25. 11. 2002 od 29. 11. 2000

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 15. 6. 1998

zánik funkce: 28. 2. 2002

trvale bytem: Bratislava-Ružinov,Čečinová 5367/22 Slovenská republika do 25. 11. 2002 od 29. 11. 2000

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 15. 6. 1998

zánik funkce: 28. 2. 2002

trvale bytem: Bratislava-Ružinov,Čečinová 5367/22 Slovenská republika do 25. 11. 2002 od 29. 11. 2000

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 15. 6. 1998

zánik funkce: 28. 2. 2002

trvale bytem: Bratislava-Ružinov,Čečinová 5367/22 Slovenská republika do 25. 11. 2002 od 29. 11. 2000

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 15. 6. 1998

zánik funkce: 28. 2. 2002

trvale bytem: Bratislava-Ružinov,Čečinová 5367/22 Slovenská republika do 25. 11. 2002 od 29. 11. 2000

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Pavel Strnad

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Praha 6, Na Malé Šárce 24, Česká republika

Pavel Strnad

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Praha 6, Na Malé Šárce 24, Česká republika

Pavel Strnad

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Praha 6, Na Malé Šárce 24, Česká republika

Pavel Strnad

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Praha 6, Na Malé Šárce 24, Česká republika

Pavel Strnad

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Praha 6, Na Malé Šárce 24, Česká republika

Pavel Strnad

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Praha 6, Na Malé Šárce 24, Česká republika

Pavel Strnad

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Praha 6, Na Malé Šárce 24, Česká republika

Pavel Strnad

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Praha 6, Na Malé Šárce 24, Česká republika

Carl Rossey, Nar. 16.5.1961

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 15. 7. 2003

Praha 6, Ke Strži 650, Česká republika

Carl Rossey, Nar. 16.5.1961

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 15. 7. 2003

Praha 6, Ke Strži 650, Česká republika

Carl Rossey, Nar. 16.5.1961

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 15. 7. 2003

Praha 6, Ke Strži 650, Česká republika

Carl Rossey, Nar. 16.5.1961

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 15. 7. 2003

Praha 6, Ke Strži 650, Česká republika

Carl Rossey, Nar. 16.5.1961

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 15. 7. 2003

Praha 6, Ke Strži 650, Česká republika

Carl Rossey, Nar. 16.5.1961

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 15. 7. 2003

Praha 6, Ke Strži 650, Česká republika

Carl Rossey, Nar. 16.5.1961

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 15. 7. 2003

Praha 6, Ke Strži 650, Česká republika

Carl Rossey, Nar. 16.5.1961

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 15. 7. 2003

Praha 6, Ke Strži 650, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

trvale bytem: Bratislava, Budovateĺská 1057/15, Slovenská republika do 29. 11. 2000 od 5. 11. 1999

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

trvale bytem: Bratislava, Budovateĺská 1057/15, Slovenská republika do 29. 11. 2000 od 5. 11. 1999

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

trvale bytem: Bratislava, Budovateĺská 1057/15, Slovenská republika do 29. 11. 2000 od 5. 11. 1999

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

trvale bytem: Bratislava, Budovateĺská 1057/15, Slovenská republika do 29. 11. 2000 od 5. 11. 1999

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

trvale bytem: Bratislava, Budovateĺská 1057/15, Slovenská republika do 29. 11. 2000 od 5. 11. 1999

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

trvale bytem: Bratislava, Budovateĺská 1057/15, Slovenská republika do 29. 11. 2000 od 5. 11. 1999

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

trvale bytem: Bratislava, Budovateĺská 1057/15, Slovenská republika do 29. 11. 2000 od 5. 11. 1999

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

trvale bytem: Bratislava, Budovateĺská 1057/15, Slovenská republika do 29. 11. 2000 od 5. 11. 1999

U Průhonu 56, Praha 7-Holešovice, Česká republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Kaštielská 1536/10, Bratislava, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Kaštielská 1536/10, Bratislava, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Kaštielská 1536/10, Bratislava, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Kaštielská 1536/10, Bratislava, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Kaštielská 1536/10, Bratislava, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Kaštielská 1536/10, Bratislava, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Kaštielská 1536/10, Bratislava, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Kaštielská 1536/10, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

trvale bytem : Bratislava, Hlaváčikova 37, Slovenská republika do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

Na Balkáně 66, Praha 3, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

trvale bytem : Bratislava, Hlaváčikova 37, Slovenská republika do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

Na Balkáně 66, Praha 3, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Seydlerova 2149, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Seydlerova 2149, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Seydlerova 2149, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Seydlerova 2149, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Seydlerova 2149, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Seydlerova 2149, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Seydlerova 2149, Praha 5, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Seydlerova 2149, Praha 5, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

trvale bytem : Bratislava, Hlaváčikova 37, Slovenská republika do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

Na Balkáně 66, Praha 3, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

trvale bytem : Bratislava, Hlaváčikova 37, Slovenská republika do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

Na Balkáně 66, Praha 3, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

trvale bytem : Bratislava, Hlaváčikova 37, Slovenská republika do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

Na Balkáně 66, Praha 3, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

trvale bytem : Bratislava, Hlaváčikova 37, Slovenská republika do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

Na Balkáně 66, Praha 3, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

trvale bytem : Bratislava, Hlaváčikova 37, Slovenská republika do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

Na Balkáně 66, Praha 3, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

trvale bytem : Bratislava, Hlaváčikova 37, Slovenská republika do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

Na Balkáně 66, Praha 3, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 25. 4. 1991

zánik funkce: 10. 4. 2003

Požárnická 160, Praha 6-Nebušice, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 25. 4. 1991

zánik funkce: 10. 4. 2003

Požárnická 160, Praha 6-Nebušice, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 25. 4. 1991

zánik funkce: 10. 4. 2003

Požárnická 160, Praha 6-Nebušice, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 25. 4. 1991

zánik funkce: 10. 4. 2003

Požárnická 160, Praha 6-Nebušice, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 25. 4. 1991

zánik funkce: 10. 4. 2003

Požárnická 160, Praha 6-Nebušice, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 25. 4. 1991

zánik funkce: 10. 4. 2003

Požárnická 160, Praha 6-Nebušice, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 25. 4. 1991

zánik funkce: 10. 4. 2003

Požárnická 160, Praha 6-Nebušice, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 25. 4. 1991

zánik funkce: 10. 4. 2003

Požárnická 160, Praha 6-Nebušice, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

Šlikova 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

Šlikova 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

Šlikova 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

Šlikova 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Dolnojirčanská 32, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

Šlikova 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Dolnojirčanská 32, Praha 4, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Dolnojirčanská 32, Praha 4, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Dolnojirčanská 32, Praha 4, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Dolnojirčanská 32, Praha 4, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Dolnojirčanská 32, Praha 4, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Dolnojirčanská 32, Praha 4, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Dolnojirčanská 32, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

Šlikova 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

Šlikova 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

Šlikova 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Tauber

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2001

okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70, Česká republika

Ing. Josef Tauber

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2001

okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70, Česká republika

Ing. Josef Tauber

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2001

okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70, Česká republika

Ing. Josef Tauber

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2001

okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70, Česká republika

Ing. Josef Tauber

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2001

okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70, Česká republika

Ing. Josef Tauber

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2001

okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70, Česká republika

Ing. Josef Tauber

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2001

okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70, Česká republika

Ing. Josef Tauber

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2001

okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70, Česká republika

ing. Josef Tauber

místopředseda

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Pobočná 18, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Tauber

místopředseda

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Pobočná 18, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Tauber

místopředseda

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Pobočná 18, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Tauber

místopředseda

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Pobočná 18, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Tauber

místopředseda

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Pobočná 18, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Tauber

místopředseda

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Pobočná 18, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Tauber

místopředseda

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Pobočná 18, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Tauber

místopředseda

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Pobočná 18, Praha 4, Česká republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Fábryho 9, Košice, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Fábryho 9, Košice, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Fábryho 9, Košice, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Fábryho 9, Košice, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Fábryho 9, Košice, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Fábryho 9, Košice, Slovenská republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Fábryho 9, Košice, Slovenská republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 17. 10. 1990

zánik členství: 10. 8. 1999

zánik funkce: 10. 8. 1999

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 17. 10. 1990

zánik členství: 10. 8. 1999

zánik funkce: 10. 8. 1999

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 17. 10. 1990

zánik členství: 10. 8. 1999

zánik funkce: 10. 8. 1999

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 17. 10. 1990

zánik členství: 10. 8. 1999

zánik funkce: 10. 8. 1999

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 17. 10. 1990

zánik členství: 10. 8. 1999

zánik funkce: 10. 8. 1999

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 17. 10. 1990

zánik členství: 10. 8. 1999

zánik funkce: 10. 8. 1999

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 17. 10. 1990

zánik členství: 10. 8. 1999

zánik funkce: 10. 8. 1999

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 17. 10. 1990

zánik členství: 10. 8. 1999

zánik funkce: 10. 8. 1999

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Doc.Ing. Jozef Šalak CSc.

Člen:

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Fábryho 9, Košice, Slovenská republika

ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 11. 9. 1997

Bechyňova 5, Praha 6, Česká republika

ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 11. 9. 1997

Bechyňova 5, Praha 6, Česká republika

ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 11. 9. 1997

Bechyňova 5, Praha 6, Česká republika

ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 11. 9. 1997

Bechyňova 5, Praha 6, Česká republika

ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 11. 9. 1997

Bechyňova 5, Praha 6, Česká republika

ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 11. 9. 1997

Bechyňova 5, Praha 6, Česká republika

ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 11. 9. 1997

Bechyňova 5, Praha 6, Česká republika

ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 11. 9. 1997

Bechyňova 5, Praha 6, Česká republika

Ing. Rostislav Petráš

Předseda:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 19. 3. 1993

Rudé armády 800, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Rostislav Petráš

Předseda:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 19. 3. 1993

Rudé armády 800, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Rostislav Petráš

Předseda:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 19. 3. 1993

Rudé armády 800, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Rostislav Petráš

Předseda:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 19. 3. 1993

Rudé armády 800, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Albert Valčák

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ladislava Sáru 8, Bratislava 4, Slovenská republika

Ing. Rostislav Petráš

Předseda:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 19. 3. 1993

Rudé armády 800, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Rostislav Petráš

Předseda:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 19. 3. 1993

Rudé armády 800, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Rostislav Petráš

Předseda:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 19. 3. 1993

Rudé armády 800, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Rostislav Petráš

Předseda:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 19. 3. 1993

Rudé armády 800, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Albert Valčák

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ladislava Sáru 8, Bratislava 4, Slovenská republika

Ing. František Kroupa

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Křížkovského 156, Brno, Česká republika

Ing. František Kroupa

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Křížkovského 156, Brno, Česká republika

Ing. František Kroupa

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Křížkovského 156, Brno, Česká republika

Ing. František Kroupa

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Křížkovského 156, Brno, Česká republika

Ing. František Kroupa

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Křížkovského 156, Brno, Česká republika

Ing. František Kroupa

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Křížkovského 156, Brno, Česká republika

Ing. František Kroupa

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Křížkovského 156, Brno, Česká republika

Ing. František Kroupa

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Křížkovského 156, Brno, Česká republika

Ing. Jan Jánský

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Českých bratří 36/1, Liberec 5, Česká republika

Ing. Jan Jánský

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Českých bratří 36/1, Liberec 5, Česká republika

Ing. Jan Jánský

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Českých bratří 36/1, Liberec 5, Česká republika

Ing. Jan Jánský

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Českých bratří 36/1, Liberec 5, Česká republika

Ing. Jan Jánský

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Českých bratří 36/1, Liberec 5, Česká republika

Ing. Jan Jánský

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Českých bratří 36/1, Liberec 5, Česká republika

Ing. Jan Jánský

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Českých bratří 36/1, Liberec 5, Česká republika

Ing. Albert Valčák

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ladislava Sáru 8, Bratislava 4, Slovenská republika

Ing. Albert Valčák

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ladislava Sáru 8, Bratislava 4, Slovenská republika

Ing. Michael Korýdek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Milady Horákové 24/481, Praha 7, Česká republika

Ing. Albert Valčák

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ladislava Sáru 8, Bratislava 4, Slovenská republika

Marie Marvanová

Místopředsedkyně:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Nad lesem 13/142, Praha 4, Česká republika

Ing. Albert Valčák

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ladislava Sáru 8, Bratislava 4, Slovenská republika

Ing. Michael Korýdek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Milady Horákové 24/481, Praha 7, Česká republika

Ing. Michael Korýdek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Milady Horákové 24/481, Praha 7, Česká republika

Ing. Michael Korýdek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Milady Horákové 24/481, Praha 7, Česká republika

Ing. Michael Korýdek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Milady Horákové 24/481, Praha 7, Česká republika

Ing. Michael Korýdek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Milady Horákové 24/481, Praha 7, Česká republika

Ing. Michael Korýdek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Milady Horákové 24/481, Praha 7, Česká republika

Ing. Jan Jánský

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Českých bratří 36/1, Liberec 5, Česká republika

Ing. Michael Korýdek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Milady Horákové 24/481, Praha 7, Česká republika

Marie Marvanová

Místopředsedkyně:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Nad lesem 13/142, Praha 4, Česká republika

Marie Marvanová

Místopředsedkyně:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Nad lesem 13/142, Praha 4, Česká republika

Marie Marvanová

Místopředsedkyně:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Nad lesem 13/142, Praha 4, Česká republika

Marie Marvanová

Místopředsedkyně:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Nad lesem 13/142, Praha 4, Česká republika

Marie Marvanová

Místopředsedkyně:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Nad lesem 13/142, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Albert Valčák

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ladislava Sáru 8, Bratislava 4, Slovenská republika

Ing. Albert Valčák

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ladislava Sáru 8, Bratislava 4, Slovenská republika

Ing. Pavel Kavánek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Marie Marvanová

Místopředsedkyně:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Nad lesem 13/142, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ostrovní 2064/5, Praha 1, Česká republika

Marie Marvanová

Místopředsedkyně:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Nad lesem 13/142, Praha 4, Česká republika

Ing. Štefan Jorík

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Oblastního ústavu SBČS pro Slovensko do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Štefan Jorík

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Oblastního ústavu SBČS pro Slovensko do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Štefan Jorík

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Oblastního ústavu SBČS pro Slovensko do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Svatopluk Potáč

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Štefan Jorík

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Oblastního ústavu SBČS pro Slovensko do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Štefan Jorík

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Oblastního ústavu SBČS pro Slovensko do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Svatopluk Potáč

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Štefan Jorík

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Oblastního ústavu SBČS pro Slovensko do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Štefan Jorík

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Oblastního ústavu SBČS pro Slovensko do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Jan Rottenborn

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

obchodní ředitel n.p. Škoda do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Raisova 20, Plzeň, Česká republika

Ing. Štefan Jorík

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Oblastního ústavu SBČS pro Slovensko do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Jan Rottenborn

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

obchodní ředitel n.p. Škoda do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Raisova 20, Plzeň, Česká republika

Ing. Jan Rottenborn

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

obchodní ředitel n.p. Škoda do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Raisova 20, Plzeň, Česká republika

Ing. Jan Rottenborn

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

obchodní ředitel n.p. Škoda do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Raisova 20, Plzeň, Česká republika

Ing. Jan Rottenborn

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

obchodní ředitel n.p. Škoda do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Raisova 20, Plzeň, Česká republika

Ing. Jan Rottenborn

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

obchodní ředitel n.p. Škoda do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Raisova 20, Plzeň, Česká republika

Ing. Jan Rottenborn

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

obchodní ředitel n.p. Škoda do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Raisova 20, Plzeň, Česká republika

Ing. Jan Rottenborn

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

obchodní ředitel n.p. Škoda do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Raisova 20, Plzeň, Česká republika

Ing. Svatopluk Potáč

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Svatopluk Potáč

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Svatopluk Potáč

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Svatopluk Potáč

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Svatopluk Potáč

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Svatopluk Potáč

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 2. 7. 1970

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. František Mišeje

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1969 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. František Mišeje

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1969 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. František Mišeje

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1969 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. František Mišeje

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1969 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. František Mišeje

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1969 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. František Mišeje

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1969 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. František Mišeje

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1969 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. František Mišeje

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1969 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Václav Zahálka

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

1. náměstek generálního ředitele SBČS do 2. 7. 1970 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Václav Zahálka

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

1. náměstek generálního ředitele SBČS do 2. 7. 1970 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Václav Zahálka

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

1. náměstek generálního ředitele SBČS do 2. 7. 1970 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Václav Zahálka

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

1. náměstek generálního ředitele SBČS do 2. 7. 1970 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Václav Zahálka

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

1. náměstek generálního ředitele SBČS do 2. 7. 1970 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Václav Zahálka

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

1. náměstek generálního ředitele SBČS do 2. 7. 1970 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Ján Kožárik

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ekonomický náměstek generálního ředitele Závodu 29. augusta, Partizánske do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Partizánske, Slovenská republika

Ing. Ján Kožárik

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ekonomický náměstek generálního ředitele Závodu 29. augusta, Partizánske do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Partizánske, Slovenská republika

Ing. Ján Kožárik

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ekonomický náměstek generálního ředitele Závodu 29. augusta, Partizánske do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Partizánske, Slovenská republika

Ing. Ján Kožárik

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ekonomický náměstek generálního ředitele Závodu 29. augusta, Partizánske do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Partizánske, Slovenská republika

Ing. Ján Kožárik

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ekonomický náměstek generálního ředitele Závodu 29. augusta, Partizánske do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Partizánske, Slovenská republika

Ing. Ján Kožárik

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ekonomický náměstek generálního ředitele Závodu 29. augusta, Partizánske do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Partizánske, Slovenská republika

Ing. Václav Zahálka

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

1. náměstek generálního ředitele SBČS do 2. 7. 1970 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Václav Zahálka

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

1. náměstek generálního ředitele SBČS do 2. 7. 1970 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Timotej Dubrovay

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 7. 7. 1969

nám. oblastního ředitele SBČS do 7. 7. 1969 od 25. 6. 1968

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Timotej Dubrovay

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 7. 7. 1969

nám. oblastního ředitele SBČS do 7. 7. 1969 od 25. 6. 1968

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Timotej Dubrovay

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 7. 7. 1969

nám. oblastního ředitele SBČS do 7. 7. 1969 od 25. 6. 1968

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Timotej Dubrovay

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 7. 7. 1969

nám. oblastního ředitele SBČS do 7. 7. 1969 od 25. 6. 1968

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Timotej Dubrovay

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 7. 7. 1969

nám. oblastního ředitele SBČS do 7. 7. 1969 od 25. 6. 1968

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Timotej Dubrovay

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 7. 7. 1969

nám. oblastního ředitele SBČS do 7. 7. 1969 od 25. 6. 1968

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Timotej Dubrovay

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 7. 7. 1969

nám. oblastního ředitele SBČS do 7. 7. 1969 od 25. 6. 1968

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

Timotej Dubrovay

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 7. 7. 1969

nám. oblastního ředitele SBČS do 7. 7. 1969 od 25. 6. 1968

Leningradská 24, Bratislava, Slovenská republika

JUDr. Zdeněk Mojžíšek

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Chemapolu, a.s. do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Panská 9, Praha 1, Česká republika

Karel Netolický

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel PZO Metalimex do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Netolický

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel PZO Metalimex do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Netolický

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel PZO Metalimex do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Netolický

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel PZO Metalimex do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Netolický

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel PZO Metalimex do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Netolický

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel PZO Metalimex do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Netolický

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel PZO Metalimex do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Ing. Ján Kožárik

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ekonomický náměstek generálního ředitele Závodu 29. augusta, Partizánske do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Partizánske, Slovenská republika

Ing. Ján Kožárik

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ekonomický náměstek generálního ředitele Závodu 29. augusta, Partizánske do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Partizánske, Slovenská republika

JUDr. Zdeněk Mojžíšek

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Chemapolu, a.s. do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Panská 9, Praha 1, Česká republika

Ing. Ladislav Chrust

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

1. náměstek generálního ředitele Ostravsko-karvinských dolů, Ostrava do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

nám. Říjnové revoluce 6, Ostrava, Česká republika

Doc. Ludovít Kováčik

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel ČSOB do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Doc. Ludovít Kováčik

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel ČSOB do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Doc. Ludovít Kováčik

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel ČSOB do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

JUDr. Zdeněk Mojžíšek

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Chemapolu, a.s. do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Panská 9, Praha 1, Česká republika

Doc. Ludovít Kováčik

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel ČSOB do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Doc. Ludovít Kováčik

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel ČSOB do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Doc. Ludovít Kováčik

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel ČSOB do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Doc. Ludovít Kováčik

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel ČSOB do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Doc. Ludovít Kováčik

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel ČSOB do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Ing. Ladislav Chrust

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

1. náměstek generálního ředitele Ostravsko-karvinských dolů, Ostrava do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

nám. Říjnové revoluce 6, Ostrava, Česká republika

Ing. Ladislav Chrust

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

1. náměstek generálního ředitele Ostravsko-karvinských dolů, Ostrava do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

nám. Říjnové revoluce 6, Ostrava, Česká republika

Ing. Ladislav Chrust

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

1. náměstek generálního ředitele Ostravsko-karvinských dolů, Ostrava do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

nám. Říjnové revoluce 6, Ostrava, Česká republika

Ing. Ladislav Chrust

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

1. náměstek generálního ředitele Ostravsko-karvinských dolů, Ostrava do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

nám. Říjnové revoluce 6, Ostrava, Česká republika

Ing. Ladislav Chrust

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

1. náměstek generálního ředitele Ostravsko-karvinských dolů, Ostrava do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

nám. Říjnové revoluce 6, Ostrava, Česká republika

Ing. Ladislav Chrust

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

1. náměstek generálního ředitele Ostravsko-karvinských dolů, Ostrava do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

nám. Říjnové revoluce 6, Ostrava, Česká republika

Ing. Ladislav Chrust

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

1. náměstek generálního ředitele Ostravsko-karvinských dolů, Ostrava do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

nám. Říjnové revoluce 6, Ostrava, Česká republika

JUDr. Zdeněk Mojžíšek

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Chemapolu, a.s. do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Panská 9, Praha 1, Česká republika

JUDr. Zdeněk Mojžíšek

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Chemapolu, a.s. do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Panská 9, Praha 1, Česká republika

JUDr. Zdeněk Mojžíšek

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Chemapolu, a.s. do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Panská 9, Praha 1, Česká republika

JUDr. Zdeněk Mojžíšek

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Chemapolu, a.s. do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Panská 9, Praha 1, Česká republika

JUDr. Zdeněk Mojžíšek

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel Chemapolu, a.s. do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Panská 9, Praha 1, Česká republika

Karel Netolický

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

generální ředitel PZO Metalimex do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Ing. Vojtěch Šperka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Vojtěch Šperka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Vojtěch Šperka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Vojtěch Šperka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Vojtěch Šperka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Vojtěch Šperka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Vojtěch Šperka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Ing. Vojtěch Šperka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ředitel správy Státní banky československé do 26. 5. 1971 od 25. 6. 1968

Příkopy 28, Praha 1, Česká republika

Karel Netolický

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ústavní ředitel PZO Metalimex do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Netolický

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ústavní ředitel PZO Metalimex do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Netolický

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ústavní ředitel PZO Metalimex do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Netolický

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ústavní ředitel PZO Metalimex do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Netolický

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ústavní ředitel PZO Metalimex do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Miroslav Bursa

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

vedoucí odboru MZO do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Politických vězňů 20, Praha 1-Nové Město, Česká republika

Miroslav Bursa

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

vedoucí odboru MZO do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Politických vězňů 20, Praha 1-Nové Město, Česká republika

Miroslav Bursa

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

vedoucí odboru MZO do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Politických vězňů 20, Praha 1-Nové Město, Česká republika

Miroslav Bursa

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

vedoucí odboru MZO do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Politických vězňů 20, Praha 1-Nové Město, Česká republika

Miroslav Bursa

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

vedoucí odboru MZO do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Politických vězňů 20, Praha 1-Nové Město, Česká republika

Miroslav Bursa

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

vedoucí odboru MZO do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Politických vězňů 20, Praha 1-Nové Město, Česká republika

Miroslav Bursa

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

vedoucí odboru MZO do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Politických vězňů 20, Praha 1-Nové Město, Česká republika

Karel Netolický

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ústavní ředitel PZO Metalimex do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Podlaha

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a ředitel správy zahraničně ekonomické   Státní banka čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Karel Netolický

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ústavní ředitel PZO Metalimex do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Netolický

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ústavní ředitel PZO Metalimex do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Štěpánská 34, Praha 2, Česká republika

Karel Podlaha

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a ředitel správy zahraničně ekonomické   Státní banka čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Dr. Ján Púll

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a náměstek generálního ředitele Státní banky čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Ludovít Kováčik

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

generální ředitel ČSOB do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Dr. Ján Púll

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a náměstek generálního ředitele Státní banky čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Dr. Ján Púll

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a náměstek generálního ředitele Státní banky čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Dr. Ján Púll

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a náměstek generálního ředitele Státní banky čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Dr. Ján Púll

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a náměstek generálního ředitele Státní banky čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Dr. Ján Púll

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a náměstek generálního ředitele Státní banky čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Dr. Ján Púll

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a náměstek generálního ředitele Státní banky čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Dr. Ján Púll

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a náměstek generálního ředitele Státní banky čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Karel Podlaha

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a ředitel správy zahraničně ekonomické   Státní banka čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Miroslav Bursa

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

vedoucí odboru MZO do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Politických vězňů 20, Praha 1-Nové Město, Česká republika

Ludovít Kováčik

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

generální ředitel ČSOB do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Karel Podlaha

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a ředitel správy zahraničně ekonomické   Státní banka čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Ludovít Kováčik

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

generální ředitel ČSOB do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Ludovít Kováčik

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

generální ředitel ČSOB do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Ludovít Kováčik

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

generální ředitel ČSOB do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Ludovít Kováčik

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

generální ředitel ČSOB do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Ludovít Kováčik

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

generální ředitel ČSOB do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Ludovít Kováčik

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

generální ředitel ČSOB do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 14, Praha 1, Česká republika

Karel Podlaha

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a ředitel správy zahraničně ekonomické   Státní banka čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Karel Podlaha

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a ředitel správy zahraničně ekonomické   Státní banka čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Karel Podlaha

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a ředitel správy zahraničně ekonomické   Státní banka čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Michal Hallo

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ředitel do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

VHJ Závody 9.augusta, Partizanske, Slovenská republika

Jaroslav Čechura

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

obchodní náměstek ředitele do 2. 7. 1970 od 21. 12. 1964

VHJ ZVIL Plzeň, Česká republika

Jaroslav Čechura

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

obchodní náměstek ředitele do 2. 7. 1970 od 21. 12. 1964

VHJ ZVIL Plzeň, Česká republika

Jaroslav Čechura

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

obchodní náměstek ředitele do 2. 7. 1970 od 21. 12. 1964

VHJ ZVIL Plzeň, Česká republika

Jaroslav Čechura

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

obchodní náměstek ředitele do 2. 7. 1970 od 21. 12. 1964

VHJ ZVIL Plzeň, Česká republika

Jaroslav Čechura

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

obchodní náměstek ředitele do 2. 7. 1970 od 21. 12. 1964

VHJ ZVIL Plzeň, Česká republika

Jaroslav Čechura

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

obchodní náměstek ředitele do 2. 7. 1970 od 21. 12. 1964

VHJ ZVIL Plzeň, Česká republika

Michal Hallo

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ředitel do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

VHJ Závody 9.augusta, Partizanske, Slovenská republika

Jaroslav Čechura

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

obchodní náměstek ředitele do 2. 7. 1970 od 21. 12. 1964

VHJ ZVIL Plzeň, Česká republika

Michal Hallo

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ředitel do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

VHJ Závody 9.augusta, Partizanske, Slovenská republika

Michal Hallo

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ředitel do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

VHJ Závody 9.augusta, Partizanske, Slovenská republika

Michal Hallo

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ředitel do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

VHJ Závody 9.augusta, Partizanske, Slovenská republika

Michal Hallo

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ředitel do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

VHJ Závody 9.augusta, Partizanske, Slovenská republika

Michal Hallo

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ředitel do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

VHJ Závody 9.augusta, Partizanske, Slovenská republika

Michal Hallo

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

ředitel do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

VHJ Závody 9.augusta, Partizanske, Slovenská republika

Karel Podlaha

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

člen bankovní správy a ředitel správy zahraničně ekonomické   Státní banka čsl. do 25. 6. 1968 od 21. 12. 1964

Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika

Jaroslav Čechura

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

obchodní náměstek ředitele do 2. 7. 1970 od 21. 12. 1964

VHJ ZVIL Plzeň, Česká republika

Dr. Jaroslav Procházka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

vedoucí státní pojišťovny do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Spálená 16, Praha 1, Česká republika

Bohuslav Růna

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ústřední ředitel PZO Transakta do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Na můstku 11, Praha 1-St. Město, Česká republika

Bohuslav Růna

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ústřední ředitel PZO Transakta do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Na můstku 11, Praha 1-St. Město, Česká republika

Bohuslav Růna

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ústřední ředitel PZO Transakta do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Na můstku 11, Praha 1-St. Město, Česká republika

Bohuslav Růna

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ústřední ředitel PZO Transakta do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Na můstku 11, Praha 1-St. Město, Česká republika

Bohuslav Růna

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ústřední ředitel PZO Transakta do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Na můstku 11, Praha 1-St. Město, Česká republika

Bohuslav Růna

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ústřední ředitel PZO Transakta do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Na můstku 11, Praha 1-St. Město, Česká republika

Bohuslav Růna

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ústřední ředitel PZO Transakta do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Na můstku 11, Praha 1-St. Město, Česká republika

Dr. Jaroslav Procházka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

vedoucí státní pojišťovny do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Spálená 16, Praha 1, Česká republika

Bohuslav Růna

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

ústřední ředitel PZO Transakta do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Na můstku 11, Praha 1-St. Město, Česká republika

Dr. Jaroslav Procházka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

vedoucí státní pojišťovny do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Spálená 16, Praha 1, Česká republika

Dr. Jaroslav Procházka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

vedoucí státní pojišťovny do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Spálená 16, Praha 1, Česká republika

Dr. Jaroslav Procházka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

vedoucí státní pojišťovny do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Spálená 16, Praha 1, Česká republika

Dr. Jaroslav Procházka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

vedoucí státní pojišťovny do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Spálená 16, Praha 1, Česká republika

Dr. Jaroslav Procházka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

vedoucí státní pojišťovny do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Spálená 16, Praha 1, Česká republika

Dr. Jaroslav Procházka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

vedoucí státní pojišťovny do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

Spálená 16, Praha 1, Česká republika

Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně, s výjimkou uvedenou v následující větě. Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva.

od 13. 2. 2002

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 13. 2. 2002 od 29. 11. 2000

Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 29. 11. 2000 od 11. 1. 2000

Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. K zavazování společnosti jsou oprávněni nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 11. 1. 2000 od 9. 1. 1998

Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru.

do 9. 1. 1998 od 7. 1. 1998

Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru.

do 7. 1. 1998 od 17. 7. 1996

Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo člen představenstva s prokuristou. Prokuristé se podepisují spolu s členem představenstva za společnost s dodatkem označujícím prokuru. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku.

do 17. 7. 1996 od 19. 3. 1993

Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. P o d p i s o v á n í: k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti připojí svůj podpis souborně - dva členové představenstva nebo - člen představenstva s prokuristou nebo - dva prokuristé.

do 19. 3. 1993 od 28. 12. 1990

Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 28. 12. 1990 od 21. 12. 1964

Dozorčí rada

45 fyzických osob

Petr Šobotník

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Šobotník

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Šobotník

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Marc Wittemans

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 10. 2016

Beatrijslaan 91, Rotselaar, 3 110, Belgické království

Marc Wittemans

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 10. 2016

Beatrijslaan 91, Rotselaar, 3 110, Belgické království

Marc Wittemans

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 10. 2016

Beatrijslaan 91, Rotselaar, 3 110, Belgické království

Marc Wittemans

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 10. 2016

Beatrijslaan 91, Rotselaar, 3 110, Belgické království

Marc Wittemans

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016

vznik členství: 1. 10. 2016

Beatrijslaan 91, Rotselaar, 3 110, Belgické království

Willem Hueting

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

Willem Hueting

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

Willem Hueting

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

Willem Hueting

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

Willem Hueting

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

Willem Hueting

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 7. 2016

Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Prinsedal 13, 1950 Kraainem, Belgické království

Ing. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Prinsedal 13, 1950 Kraainem, Belgické království

Christine Van Rijsseghem

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

Franky Depickere

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

Christine Van Rijsseghem

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

Christine Van Rijsseghem

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

Christine Van Rijsseghem

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

Christine Van Rijsseghem

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

Christine Van Rijsseghem

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

Christine Van Rijsseghem

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

Franky Depickere

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

Franky Depickere

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

Christine Van Rijsseghem

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

Franky Depickere

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

Franky Depickere

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

Franky Depickere

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

Franky Depickere

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

Franky Depickere

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Historické vztahy

Ing. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Prinsedal 13, 1950 Kraainem, Belgické království

Ing. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Prinsedal 13, 1950 Kraainem, Belgické království

Ing. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Prinsedal 13, 1950 Kraainem, Belgické království

Ing. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Prinsedal 13, 1950 Kraainem, Belgické království

Ing. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Prinsedal 13, 1950 Kraainem, Belgické království

Ing. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Prinsedal 13, 1950 Kraainem, Belgické království

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jan Gysels

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 14. 2. 2013

zánik členství: 15. 4. 2015

De Hulsten 50, Zoersel, 2 980, Belgické království

Jan Gysels

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 14. 2. 2013

zánik členství: 15. 4. 2015

De Hulsten 50, Zoersel, 2 980, Belgické království

Jan Gysels

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 14. 2. 2013

zánik členství: 15. 4. 2015

De Hulsten 50, Zoersel, 2 980, Belgické království

Jan Gysels

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 14. 2. 2013

zánik členství: 15. 4. 2015

De Hulsten 50, Zoersel, 2 980, Belgické království

Jan Gysels

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 14. 2. 2013

De Hulsten 50, Zoersel, 2 980, Belgické království

Jan Gysels

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 14. 2. 2013

zánik členství: 15. 4. 2015

De Hulsten 50, Zoersel, 2 980, Belgické království

Jan Gysels

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 14. 2. 2013

zánik členství: 15. 4. 2015

De Hulsten 50, Zoersel, 2 980, Belgické království

Jan Gysels

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 14. 2. 2013

zánik členství: 15. 4. 2015

De Hulsten 50, Zoersel, 2 980, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2016

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2016

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2016

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Philip Marck

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 14. 2. 2013

zánik funkce: 14. 2. 2013

3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12, Belgické království

Philip Marck

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 14. 2. 2013

zánik funkce: 14. 2. 2013

3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12, Belgické království

Philip Marck

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 14. 2. 2013

zánik funkce: 14. 2. 2013

3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12, Belgické království

Philip Marck

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 14. 2. 2013

zánik funkce: 14. 2. 2013

3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12, Belgické království

Philip Marck

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 14. 2. 2013

zánik funkce: 14. 2. 2013

3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12, Belgické království

Philip Marck

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 14. 2. 2013

zánik funkce: 14. 2. 2013

3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12, Belgické království

Philip Marck

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 14. 2. 2013

zánik funkce: 14. 2. 2013

3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12, Belgické království

Philip Marck

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 14. 2. 2013

zánik funkce: 14. 2. 2013

3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12, Belgické království

Guy Libot

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 18. 11. 2013

1050 Brusel, Naamsestraat 43A, Belgické království

Guy Libot

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 18. 11. 2013

1050 Brusel, Naamsestraat 43A, Belgické království

Guy Libot

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 18. 11. 2013

1050 Brusel, Naamsestraat 43A, Belgické království

Guy Libot

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 18. 11. 2013

1050 Brusel, Naamsestraat 43A, Belgické království

Guy Libot

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 18. 11. 2013

1050 Brusel, Naamsestraat 43A, Belgické království

Guy Libot

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 18. 11. 2013

1050 Brusel, Naamsestraat 43A, Belgické království

Guy Libot

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 18. 11. 2013

1050 Brusel, Naamsestraat 43A, Belgické království

Guy Libot

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 18. 11. 2013

1050 Brusel, Naamsestraat 43A, Belgické království

František Hupka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

František Hupka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2015

Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000, Slovinská republika

František Hupka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

František Hupka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

František Hupka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

František Hupka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2015

Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000, Slovinská republika

Martina Kantová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Haškova 1239, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2015

Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000, Slovinská republika

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2015

Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000, Slovinská republika

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2015

Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000, Slovinská republika

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2015

Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000, Slovinská republika

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2015

Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000, Slovinská republika

Martina Kantová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Haškova 1239, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Martina Kantová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Haškova 1239, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Martina Kantová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Haškova 1239, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Martina Kantová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Haškova 1239, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Martina Kantová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Haškova 1239, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Martina Kantová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Haškova 1239, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

František Hupka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2015

Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000, Slovinská republika

Bc. Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Havlovice 315, 542 32, Česká republika

Bc. Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Havlovice 315, 542 32, Česká republika

Bc. Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Havlovice 315, 542 32, Česká republika

Bc. Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Havlovice 315, 542 32, Česká republika

Bc. Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Havlovice 315, 542 32, Česká republika

Bc. Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Havlovice 315, 542 32, Česká republika

Bc. Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Havlovice 315, 542 32, Česká republika

Bc. Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Havlovice 315, 542 32, Česká republika

František Hupka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

Martina Kantová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Haškova 1239, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 14. 9. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

2970 Schilde, De Schietboog 99, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 14. 9. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

2970 Schilde, De Schietboog 99, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 14. 9. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

2970 Schilde, De Schietboog 99, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 14. 9. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

2970 Schilde, De Schietboog 99, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 14. 9. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

2970 Schilde, De Schietboog 99, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 14. 9. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

2970 Schilde, De Schietboog 99, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 14. 9. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

2970 Schilde, De Schietboog 99, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 14. 9. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

2970 Schilde, De Schietboog 99, Belgické království

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren, Belgické království

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren, Belgické království

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren, Belgické království

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren, Belgické království

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren, Belgické království

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren, Belgické království

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren, Belgické království

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren, Belgické království

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2014

15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour, Spojené státy americké

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2014

15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour, Spojené státy americké

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2014

15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour, Spojené státy americké

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2014

15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour, Spojené státy americké

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2014

15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour, Spojené státy americké

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2014

15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour, Spojené státy americké

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2014

15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour, Spojené státy americké

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2014

15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour, Spojené státy americké

Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Desselgemsestraat 15, Ooigem, 8 710, Belgické království

Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Desselgemsestraat 15, Ooigem, 8 710, Belgické království

Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Desselgemsestraat 15, Ooigem, 8 710, Belgické království

Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Desselgemsestraat 15, Ooigem, 8 710, Belgické království

Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Desselgemsestraat 15, Ooigem, 8 710, Belgické království

Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Desselgemsestraat 15, Ooigem, 8 710, Belgické království

Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Desselgemsestraat 15, Ooigem, 8 710, Belgické království

Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Desselgemsestraat 15, Ooigem, 8 710, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 24. 2. 2007

zánik členství: 20. 4. 2007

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 24. 2. 2007

zánik členství: 20. 4. 2007

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 24. 2. 2007

zánik členství: 20. 4. 2007

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 24. 2. 2007

zánik členství: 20. 4. 2007

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 24. 2. 2007

zánik členství: 20. 4. 2007

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 24. 2. 2007

zánik členství: 20. 4. 2007

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 24. 2. 2007

zánik členství: 20. 4. 2007

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 24. 2. 2007

zánik členství: 20. 4. 2007

Heiken 10, Vorselaar, 2 290, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhavel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 22. 4. 2006

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhavel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 22. 4. 2006

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhavel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 22. 4. 2006

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhavel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 22. 4. 2006

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhavel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 22. 4. 2006

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhavel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 22. 4. 2006

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhavel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 22. 4. 2006

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhavel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 22. 4. 2006

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

The Old Chapel, Cold Aston, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

The Old Chapel, Cold Aston, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jan Oscar Cyriel Vanhevel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 14. 9. 2009

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhevel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 14. 9. 2009

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhevel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 14. 9. 2009

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhevel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 14. 9. 2009

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhevel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 14. 9. 2009

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhevel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 14. 9. 2009

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhevel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 14. 9. 2009

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

Jan Oscar Cyriel Vanhevel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 14. 9. 2009

Max Hermanlei 8, Brasschaat, 2 930, Belgické království

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

The Old Chapel, Cold Aston, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

The Old Chapel, Cold Aston, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

The Old Chapel, Cold Aston, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

The Old Chapel, Cold Aston, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

The Old Chapel, Cold Aston, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

The Old Chapel, Cold Aston, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Libuše Gregorová

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Vojáčkova 612, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Libuše Gregorová

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Vojáčkova 612, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Libuše Gregorová

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Vojáčkova 612, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Libuše Gregorová

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Vojáčkova 612, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Libuše Gregorová

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Vojáčkova 612, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Libuše Gregorová

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Vojáčkova 612, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Libuše Gregorová

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Vojáčkova 612, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Libuše Gregorová

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Vojáčkova 612, Praha 9, 196 00, Česká republika

Ing. Martina Kopecká

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Kosmonautů 244, Pardubice, 530 09, Česká republika

František Hupka

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2010

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Martina Kopecká

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Kosmonautů 244, Pardubice, 530 09, Česká republika

František Hupka

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2010

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

František Hupka

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2010

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

František Hupka

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2010

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

František Hupka

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2010

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

František Hupka

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2010

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

František Hupka

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2010

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

František Hupka

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2010

Majakovského 8, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Martina Kopecká

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Kosmonautů 244, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Martina Kopecká

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Kosmonautů 244, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Martina Kopecká

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Kosmonautů 244, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Martina Kopecká

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Kosmonautů 244, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Martina Kopecká

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Kosmonautů 244, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Martina Kopecká

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Kosmonautů 244, Pardubice, 530 09, Česká republika

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 20. 7. 2010

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 20. 7. 2010

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Francois Florquin

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 21. 4. 2006

2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgické království

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 1. 12. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Francois Florquin

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 21. 4. 2006

2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgické království

Francois Florquin

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 21. 4. 2006

2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgické království

Francois Florquin

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 21. 4. 2006

2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgické království

Francois Florquin

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 21. 4. 2006

2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgické království

Francois Florquin

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 21. 4. 2006

2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgické království

Francois Florquin

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 21. 4. 2006

2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgické království

Francois Florquin

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 21. 4. 2006

2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgické království

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 20. 7. 2010

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 20. 7. 2010

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 9. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 20. 7. 2010

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Ing. Roman Glasberger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Janovská 400, Praha 10, Česká republika

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 23. 2. 2007

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 20. 7. 2010

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 23. 2. 2007

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 23. 2. 2007

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 23. 2. 2007

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 23. 2. 2007

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Roman Glasberger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Janovská 400, Praha 10, Česká republika

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 23. 2. 2007

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ing. Roman Glasberger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Janovská 400, Praha 10, Česká republika

Ing. Roman Glasberger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Janovská 400, Praha 10, Česká republika

Ing. Roman Glasberger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Janovská 400, Praha 10, Česká republika

Ing. Roman Glasberger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Janovská 400, Praha 10, Česká republika

Ing. Roman Glasberger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Janovská 400, Praha 10, Česká republika

Ing. Roman Glasberger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Janovská 400, Praha 10, Česká republika

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 23. 2. 2007

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 23. 2. 2007

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 20. 7. 2010

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 9. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 9. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 9. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 9. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 9. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 9. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 22. 9. 2004

zánik členství: 20. 4. 2005

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 20. 7. 2010

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2004

Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2004

Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2004

Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2004

Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2004

Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2004

Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2004

Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgické království

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2004

Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 2. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 2. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 2. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 2. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 2. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 2. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 2. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 2. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Louizalaan 135, 1050 Brussel, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Louizalaan 135, 1050 Brussel, Belgické království

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Louizalaan 135, 1050 Brussel, Belgické království

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgické království

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Louizalaan 135, 1050 Brussel, Belgické království

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Louizalaan 135, 1050 Brussel, Belgické království

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Louizalaan 135, 1050 Brussel, Belgické království

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Louizalaan 135, 1050 Brussel, Belgické království

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Louizalaan 135, 1050 Brussel, Belgické království

Ing. Petr Korous

člen

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Bedrnova 256/22, Praha 5, Česká republika <