Hlavní navigace

Československá obchodní banka, a. s.

Firma Československá obchodní banka, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou BXXXVI 46, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 855 000 040 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00001350

Sídlo:

Radlická 333/150, Praha 5 Radlice, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 1. 1990

DIČ:

CZ00001350

Aktuální kontaktní údaje Československá obchodní banka, a. s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Osoby stejného jména

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 5000 - 9999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

BXXXVI 46, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, účastinná spoločnost' od 21. 12. 1964

Obchodní firma

Československá obchodní banka, a. s. od 13. 2. 2002

Obchodní firma

Československá obchodní banka, a. s. od 14. 3. 2015

Obchodní firma

Československá obchodní banka, a. s. od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Československá obchodní banka, a. s. od 20. 5. 2015

Obchodní firma

Československá obchodní banka, a.s. do 13. 2. 2002 od 9. 1. 1998

Obchodní firma

Československá obchodní banka, akciová společnost do 9. 1. 1998 od 11. 10. 1995

Obchodní firma

Československá obchodní banka, akciová společnost, slovensky: Československá obchodná banka, akciová spoločnost' do 11. 10. 1995 od 28. 12. 1990

Právní forma

Akciová společnost od 21. 12. 1964

adresa

Radlická 333/150
Praha 15000 od 12. 6. 2007

adresa

Na příkopě 854/14
Praha 11000 do 12. 6. 2007 od 13. 2. 2002

adresa

Na příkopě 854/14
Praha 11000 do 13. 2. 2002 od 21. 12. 1964

Předmět podnikání

s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu od 18. 3. 2021

t) identifikační služby ve smyslu § 1 odst. 4 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. od 18. 3. 2021

Společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti: -a) přijímání vkladů od veřejnosti od 11. 11. 2004

b) poskytování úvěrů od 11. 11. 2004

c) investování do cenných papírů na vlastní účet od 11. 11. 2004

d) finanční pronájem (finanční leasing) od 11. 11. 2004

e) platební styk a zúčtování od 11. 11. 2004

f) vydávání a správa platebních prostředků od 11. 11. 2004

g) poskytování záruk od 11. 11. 2004

h) otvírání akreditivů od 11. 11. 2004

i) obstarávání inkasa od 11. 11. 2004

j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona od 11. 11. 2004

k) vydávání hypotečních zástavních listů od 11. 11. 2004

l) finanční makléřství od 11. 11. 2004

m) výkon funkce depozitáře od 11. 11. 2004

n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) od 11. 11. 2004

o) poskytování bankovních informací od 11. 11. 2004

p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem od 11. 11. 2004

q) pronájem bezpečnostních schránek od 11. 11. 2004

r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a)-q) od 11. 11. 2004

s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu. do 18. 3. 2021 od 11. 11. 2004

Předmětem podnikání společnosti je provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních a finančních služeb a služeb s těmito službami souvisejících, v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením České národní banky působit jako banka. do 11. 11. 2004 od 29. 11. 2000

provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením Státní banky československé, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. do 29. 11. 2000 od 28. 12. 1990

Společnost se může zúčastnit na společnostech a jiných druzích právnických osob v tuzemsku i v zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i když jejím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví. do 29. 11. 2000 od 28. 12. 1990

b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu. do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu. do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

d) nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá po- slání banky, do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

Činnosti uvedené v odstavcích a/, b/ a c/ vykonává banka na podkladě pověření Státní banky čs., která jí byla udělena podle příslušných právních předpisů. do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí, do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím Mezinárodní banky hospodářské spolupráce v Moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách, - obchodovat všemi devizovými prostředky, do 28. 12. 1990 od 21. 6. 1983

a) provádět platební styk s cizinou u všech druhů operací, uskutečňovaných v oblasti československých zahraničních vztahů, zvláště: - vést clearingové účty a zajišťovat bankovní provádění sjednaných platebních a úvěrových dohod, popřípadě i mezibankovních ujednání, - provádět platební styk s cizinou ve všech formách používaných v mezinárodním platebním styku, - provádět platební styk v převoditelných rublech prostřednictvím Mezinárodní banky hospodářské spolupráce v Moskvě v souladu s přijatými zásadami mnohostranného zúčtování, - provádět bankovní operace na úseku devizových neobchodních platů a sjednávat mezibankovní dohody o neobchodních platech a zabezpečovat jejich plnění, - provádět aktivní a pasivní úvěrové operace, přijímat a poskytovat bankovní záruky a přísliby, přijímat a rozmisťovat vklady ve volných měnách, do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

b) provádět financování a úvěrování podniků zahraničního obchodu, do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

c) provádět bankovně - obchodní činnost na úseku zahraničního obchodu; do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

d) provádět bankovní operace se zlatem a jinými drahými kovy; do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

e)nabývat členství nebo účastnit se v tuzemsku i v zahraničí na sdruženích a společnostech, jejichž činnost odpovídá poslání banky; do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

f)napomáhat vědecko-technické spolupráci v oblasti bankovně- obchodní činnosti s bankami jiných zemí. do 21. 6. 1983 od 21. 12. 1964

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 7 od 14. 11. 2019

V důsledku vnitrostátní fúze sloučením společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46, jako nástupnické společnosti, společnosti Patria Online, a.s., IČO: 618 59 273, se sídlem Jungmannova 745/24, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2804, jako zanikající společnosti a společnosti Centrum Radlická a.s., IČO: 267 60 401, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, jako zanikající společnosti, došlo k zániku společnosti Patria Online, a.s. a společnosti Centrum Radlická a.s. a k přechodu jejich jmění na společnost Československá obchodní banka, a. s. od 1. 12. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 8 do 14. 11. 2019 od 12. 6. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 6 do 12. 6. 2017 od 22. 2. 2016

Československá obchodní banka, a. s., odkoupila na základě smlouvy o prodeji části obchodního závodu ze dne 22. prosince 2015 s účinností ke dni 31. prosince 2015 od KBC Group NV, se sídlem Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgické království, registrační číslo právnické osoby 0403.227.515, část odštěpného závodu KBC Group NV Czech Branch, organizační složka, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 285 16 869, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 64399. od 22. 2. 2016

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 16.12.2015 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1.Základní kapitál společnosti, který byl v plné výši splacen, se zvyšuje o částku 20,- Kč (dvacet korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a dvacet korun českých) na novou výši základního kapitálu 5.855.000.040,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů a čtyřicet korun českých). Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), jejíž emisní kurs bude splácen peněžitým vkladem. Nová akcie společnosti nebude obchodována na evropském regulovaném trhu. 3.Novou akcii, představující celý rozsah zvyšovaného základního kapitálu, upíše na základě smlouvy o upsání akcie jediný akcionář - obchodní společnost KBC Bank NV se sídlem Havenlaan 2, 1080 Sint Jans Molenbeek, Brusel, Belgické království, společnost zapsaná v databázi firem pod číslem 0462.920.226. Z tohoto důvodu se údaje pro využití přednostního práva akcionářů dle ust. § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích ve smyslu ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích neuvádí. 4.Emisní kurs nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých) bude činit 5.420.000.000,- Kč (pět miliard čtyři sta dvacet milionů korun českých). 5.Lhůta pro upsání nové akcie činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcie jedinému akcionáři. 6.Lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií činí 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií. 7.Emisní kurs upsané akcie splácený peněžitým vkladem bude splacen na bankovní účet společnosti vedený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 188093797/0300, IBAN CZ1403000000000188093797. 8.Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají v souvislosti se zvýšením základního kapitálu beze změny. 9.Představenstvo je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu jeho sídla do 5 (pěti) dnů ode dne tohoto rozhodnutí návrh smlouvy o upsání akcie s uvedením počátku a konce běhu lhůty pro úpis akcie a s výší emisního kurzu. 10.Představenstvo je povinno podat bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku příkaz k vydání akcie v evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejího vydání na majetkový účet jediného akcionáře. do 22. 2. 2016 od 21. 12. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 8 do 22. 2. 2016 od 12. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 od 12. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 8 do 12. 8. 2014 od 9. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 2. 2014

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11. července 2013 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB”), se zvyšuje z dosavadní výše 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) o částku 20,- Kč (dvacet korun českých) na novou výši 5.855.000.020,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů dvacet korun českých), přičemž: (i) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním jedné nové kmenové akcie na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 20,- Kč (dvacet korun českých), (ii) emisní kurs nové akcie bude 8.000.000.000,- Kč (osm miliard korun českých) s tím, že emisní ážio akcie bude 7.999.999.980,- Kč (sedm miliard devět set devadesát devět milionů devět set devadesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých) (dále jen “Akcie”), (iii) Akcie může být upsána výlučně peněžitým vkladem, (iv) Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva v souladu s § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále jen “ObchZ), neboť se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, (v) KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce upíše Akcii ve smlouvě o upsání akcie uzavřené s ČSOB. Tato smlouva bude uzavřena v sídle ČSOB v pracovních dnech v době od 09:00 do 17:00. Lhůta pro upsání nových akcií činí 30 (třicet) dní ode dne doručení jejího návrhu představenstvem ČSOB, (vi) v případě, že KBC Bank N.V. neupíše nabídnutou Akcii, je upsání Akcie dle ustanovení § 167 ObchZ neúčinné, (vii) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, (viii) upisování před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je možné za podmínek stanovených v § 203 odst. 4. ObchZ. KBC Bank N.V. jako předem určený zájemce je povinna splatit emisní kurs nově upsané akcie do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne jejího upsání, na zvláštní účet č. 0024469380/2100, vedený u společnosti Hypoteční banka, a.s. do 23. 7. 2013 od 15. 7. 2013

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 750.000.000,- Kč (sedm set padesát milionů korun českých) z částky 5.105.000.000,- Kč (pět miliard jedno sto pět milionů korun českých) na částku 5.855.000.000,- Kč (pět miliard osm set padesát pět milionů korun českých) za následujících podmínek:----------------------------------------------- - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,-- - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, --------------------------------------------------------------------------------------- - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 750.000 ks (sedmi set padesáti tisíci kusů) nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá,--------------------------------------------- - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností KBC Bank N.V. a společností Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti Československá obchodní banka, a. s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text smlouvy o upsání akcií navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem - jediným akcionářem upsána, činí 8.000,- Kč (osm tisíc korun českých), ------ - předem určený zájemce - jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem - jediným akcionářem splacen výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 14909223/2100.--------------------------------------------------------------------------------------- do 19. 12. 2007 od 14. 12. 2007

Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Československá obchodní banka, a. s., konané dne 20.4.2007 v 14:00 hod v konferenčním sále Hotelu Palace v Praze 1, Panská 12: 1. Rozhodnutí o výkupu účastnických cenných papírů společnosti Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i a násl. zákona č. 513/1991Sb. obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným společností, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie, na hlavního akcionáře s tím, že k přechodu vlastnického práva dochází uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v souladu s § 183l odst. 3 obchodního zákoníku. 2. Určení hlavního akcionáře a údaje osvědčující, že tento akcionář je hlavním akcionářem Hlavním akcionářem společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 000 01 350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 (dále jen "společnost") je společnost KBC Bank, N.V., se sídlem na adrese Havenlaan 2, 1080 Brusel, Belgie (dále jen "hlavní akcionář"), která vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této mimořádné valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti je doloženo výpisem z účtu majitele zaknihovaných cenných papírů z evidence majitelů zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Vlastnické právo hlavního akcionáře k 5.031.858 akciím společnosti bylo též osvědčeno prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveného ke dni 13.dubna 2007. Hlavní akcionář překročil 90%ní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti dne 20. prosince 2006, kdy došlo k vypořádání převodu 381.365 akcií společnosti z Evropské banky pro obnovu a rozvoj, s ústředím sídlícím na adrese One Exchange Square, EC2A 2JN, Londýn, Velká Británie, na hlavního akcionáře. Hlavní akcionář požádal představenstvo společnosti o svolání valné hromady podle §183i odst. 1 obchodního zákoníku dne 14. března 2007, z čehož vyplývá, že uplatnil právo uvedené v §183i odst. 1 obchodního zákoníku ve lhůtě 3 měsíců od nabytí rozhodného podílu v souladu s ustanovením §183n odst. 3 obchodního zákoníku. Ze všech výše uvedených skutečností vyplývá, že hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle §183i a násl. obchodního zákoníku. 3. Výše protiplnění a znaleckého posudku Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288. Přiměřenost výše protiplnění je v souladu s §183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 153/2007 ze dne 6. března 2007, vypracovaným Ing. Petrem Šímou, bytem Fr. Křížka 18, Praha 7, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti ČR do seznamu znalců dne 14. května 2001 pod zn. 2394/2000, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace odhady podniků a jejich částí, majetkových účastí a cenných papírů (dále jen "Znalec"). Dle Znalcova ocenění činí hodnota vlastního kapitálu společnosti 185.300 milionů Kč. Hodnota každé akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, ISIN CZ0008000288, byla stanovena na 36.298 Kč. Dle výroku Znalce je výše uvedené protiplnění ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku protiplnění přiměřeným hodnotě akcií společnosti. Přiměřenost výše protiplnění hodnotě účastnických cenných papírů společnosti byla předmětem přezkoumání ze strany České národní banky, která svým rozhodnutím čj. Sp/544/46/2007 2007/4167/540 ze dne 8. března 2007, které nabylo právní moci dne 12. března 2007, udělila předchozí souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech účastnických cenných papírů, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne v souladu s §183m odst. 2 až 4 obchodního zákoníku protiplnění ve výši 36.298 Kč (třicet šest tisíc dvě stě devadesát osm korun českých) za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, ISIN CZ0008000288, oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V případě prokázaného zastavení akcií poskytne hlavní akcionář příslušnou částku zástavnímu věřiteli; to neplatí prokáže li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Hlavní akcionář doložil mimořádné valné hromadě, že před konáním mimořádné valné hromady předal peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění obchodníkovi s cennými papíry Patria Finance, a. s., kterému bylo přiděleno identifikační číslo 60197226 a jež má sídlo v Jungmannově ul. č. 745/24, 110 00 Praha 1 (dále jen "Patria"); tuto skutečnost doložil písemným prohlášením Patrie ze dne 18. dubna 2007. Výplatu protiplnění provede Patria. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů vyzve Patria oprávněné osoby dopisem zaslaným na adresu uvedenou ve výpise z registru emitenta společnosti zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií, aby společnosti Patria písemně sdělily číslo účtu, na které má Patria vyplatit protiplnění. Oprávněné osoby můžou písemně požádat společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou. Patria vyplatí protiplnění do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od obdržení čísla účtu, na který má protiplnění vyplatit, případně od obdržení žádosti o výplatu protiplnění poštovní poukázkou na adresu uvedenou v takové žádosti. Pokud oprávněné osoby do 2 (dvou) měsíců po zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů nesdělí Patrii písemně číslo účtu, na který má Patria protiplnění vyplatit, ani v téže lhůtě písemně nepožádají společnost Patria, aby protiplnění vyplatila poštovní poukázkou, bude příslušná částka protiplnění vyplacena formou poštovní poukázky zaslané na adresu bydliště, resp. sídla, oprávněné osoby uvedené ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti přechodu akcií. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost v evidenci Střediska cenných papírů obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Patrie. do 12. 6. 2007 od 30. 4. 2007

Exekuce skončila tím, že došlo k úhradě pohledávky včetně příslušenství a nákladů exekuce. do 12. 9. 2005 od 24. 2. 2005

Dne 1.11.2004 Obvodní soud pro Prahu 1 č.j. 33 Nc 8143/2004 nařídil exekuci k vymožení pohledávky ve výši 601.680, - Kč, pro náklady řízení v částce 129.600,- Kč, právnímu zástupci částku na odměně exekučního řízení ve výši 25.448,- Kč a dále náklady exekuce a náklady oprávněného ve výši a způsobem určeným příkazem k úhradě nákladů exekuce. Provedením exekuce a vymožení nákladů exekuce se pověřuje soudní exekutor Mgr. Jan Pekárek Exekutorského úřadu Praha 10 se sídlem Parléřova 10, 169 00 Praha 6. do 24. 2. 2005 od 4. 2. 2005

Československá obchodní banka, a.s. odkoupila na základě smlouvy o prodeji podniku ze dne 19. června 2000 od Investiční a Poštovní banky, a.s. se sídlem Senovážné náměstí 32, Praha 1, IČ 45316619 (dále jen "IPB") celý podnik IPB, který představuje soubor věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří IPB a slouží k provozování podniku IPB nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. od 4. 6. 2001

Převody akcií na jméno podléhají schválení dozorčí rady společnosti. do 24. 1. 2011 od 9. 1. 1998

Obchodní jméno společnosti ve slovenském jazyce zní : Československá obchodná banka, a.s. do 29. 11. 2000 od 9. 1. 1998

Stanovy ruší a nahražují v plném rozsahu stanovy schválené ministerstvem financí dne 12.11.1964 č.j. 203/65,274/64 se všemi pozdějšími dodatky a doplňky. do 11. 10. 1995 od 28. 12. 1990

náměstek generálního ředitele Ing. Pavel Kavánek, Praha 1, Ostrovní 2064/5 do 29. 12. 1990 od 8. 3. 1990

náměstek generálního ředitele Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481 do 29. 12. 1990 od 8. 3. 1990

náměstek generálního ředitele Marie Marvanová, Praha 4, Nad lesem 13/142 do 29. 12. 1990 od 8. 3. 1990

RSDr. Stanislav Tauc,CSC.,Praha 4, Dědinova 16/1988 do 8. 3. 1990 od 6. 11. 1989

náměstek generálního ředitele JUDr. Jan Vintr, Praha 4, Pujmanové 878/33 do 8. 3. 1990 od 25. 7. 1989

náměstek generálního ředitele Ing. Miroslav Varaus, Praha 4-Nusle, V luhu 18/754 do 8. 3. 1990 od 25. 7. 1989

Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. Rostislav Petráš, Hradec Králové III., Rudé armády 800 do 29. 12. 1990 od 25. 5. 1989

náměstek generálního ředitele Ing. Alojz Ondra, Bratislava 4, Saratovská 18 do 8. 3. 1990 od 13. 8. 1987

JUDr. Ivo Novotný, Praha 8-Kobylisy, Košťálkova 1104 do 11. 10. 1995 od 23. 12. 1986

Ing. Michael Korýdek, Praha 7, Obránců míru 24/481 do 8. 3. 1990 od 23. 12. 1986

Ing.Albert Valčák, Bratislava, L.Sáru 8 do 8. 3. 1990 od 25. 2. 1985

náměstek generálního ředitele Ing. Rostislav Petráš Hradec Králové III.,Rudé armády 800. do 25. 7. 1989 od 11. 8. 1983

Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabudkova 26 do 25. 2. 1985 od 22. 4. 1982

Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. Květoslav Brdička, Praha 5,Nepomucká 7 do 25. 5. 1989 od 25. 3. 1981

JUDr. Jan Vinter, Praha 4-Podolí, Pujmanové 878/33. do 23. 12. 1986 od 2. 4. 1979

Ing. Alojz Ondra, Bratislava,Saratovská 18 do 22. 4. 1982 od 6. 10. 1976

Usnesením valné hromady ze dne 27.4.1976 byly schváleny dílčí úpravy stanov společnosti,schválené Federálním ministerstvem financí ČSSR ze dne 17.5.1976, čj.XI/1-11-096/76. Tyto dílčí úpravy stanov se týkají vnitřních poměrů společnosti. do 8. 3. 1990 od 2. 6. 1976

náměstek generálního ředitele Ing. Milan Vrškový Bratislava, Sibirská 43 do 25. 7. 1989 od 11. 8. 1975

RSDr.Antonín Volek, Praha 10-Zahradní město,Malinova 11/1659 do 6. 11. 1989 od 6. 9. 1972

Členové ředitelství:   generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armády ul.č.26/a, Bratislava do 25. 3. 1981 od 6. 9. 1972

Člen ředitelství: generální ředitel Ing. Timotej Dubrovay,Červenej armády ul.č.26/a, Bratislava do 6. 9. 1972 od 26. 5. 1971

náměstek generálního ředitele Ing. František Caha Praha 4 - Michle, Hvězdova 35/1259 do 11. 8. 1983 od 22. 9. 1970

Ing. Vladimír Valach, Bratislava, Nezabúdková 26 do 6. 10. 1976 od 4. 10. 1968

Ing. František Caha, Hvězdova 15/1259, Praha 4-Michle do 22. 9. 1970 od 3. 11. 1967

Rudolf Houdek, Cukrovarnická 13/496, Praha 6-Střešovice do 2. 7. 1970 od 3. 11. 1967

náměstek generálního ředitele Ing. Josef Malát Průběžná 62/1941, Praha 10-Strašnice do 13. 8. 1987 od 3. 11. 1967

Antonín Bezkočka, Národní Obrany 14/714, Praha 6-Dejvice do 5. 4. 1988 od 3. 11. 1967

Členové ředitelství: generální ředitel Ludovít Kováčik, Kamenická 1, Praha 7 do 26. 5. 1971 od 21. 12. 1964

náměstek generálního ředitele Antonín Šimek, Ke Klimentce 47, Praha 5 do 2. 7. 1970 od 21. 12. 1964

náměstek generálního ředitele Antonín Hrdina, Družstevní ochoz 22, Praha 4-Nusle do 29. 9. 1975 od 21. 12. 1964

náměstek generálního ředitele Ing. Jaroslav Nýdrle, Tychonova 3, Praha 6 do 3. 11. 1967 od 21. 12. 1964

Představenstvo společnosti se skládá z 9 členů. Podle ustanovení 15 odst. 2 stanov oprávnění k zastupování a podepisování bylo přeneseno na ředitelství, podle ustanovení § 10, odst. 2­ zák. č. 243/49 Sb. do 11. 10. 1995 od 21. 12. 1964

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 855 000 040 Kč

od 21. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 5 855 000 020 Kč

do 21. 12. 2015 od 23. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 5 855 000 000 Kč

do 23. 7. 2013 od 19. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 5 105 000 000 Kč

do 19. 12. 2007 od 9. 1. 1998

Základní kapitál

vklad 5 105 000 000 Kč

do 9. 1. 1998 od 16. 3. 1994

Základní kapitál

vklad 1 050 000 000 Kč

do 16. 3. 1994 od 28. 12. 1990

Základní kapitál

vklad 1 000 000 000 Kč

do 28. 12. 1990 od 6. 7. 1979

Základní kapitál

vklad 700 000 000 Kč

do 6. 7. 1979 od 20. 9. 1967

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 20. 9. 1967 od 21. 12. 1964
kmenové akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 20 Kč, počet: 292 750 002 od 21. 12. 2015
kmenové akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 20 Kč, počet: 292 750 001 do 21. 12. 2015 od 23. 7. 2013
kmenové akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 20 Kč, počet: 292 750 000 do 23. 7. 2013 od 14. 3. 2011
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 20 Kč, počet: 292 750 000 do 14. 3. 2011 od 14. 9. 2010
kmenové akcie na majitele zaknihovaná, hodnota: 20 Kč, počet: 292 750 000 do 14. 9. 2010 od 2. 3. 2010
kmenové akcie na jméno zaknihovaná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 855 000 do 2. 3. 2010 od 19. 12. 2007
kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 105 000 do 19. 12. 2007 od 13. 2. 2002
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 105 000 do 13. 2. 2002 od 9. 1. 1998
akcie na jméno, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 811 do 9. 1. 1998 od 16. 3. 1994
akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 000 do 9. 1. 1998 od 16. 3. 1994
zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 10 000 do 9. 1. 1998 od 28. 12. 1990
akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 000 do 16. 3. 1994 od 6. 7. 1979
akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 7 000 do 6. 7. 1979 od 20. 9. 1967
akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 000 do 20. 9. 1967 od 21. 12. 1964

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Graeme Lints Hutchison

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2023

Lady Eleanor's Cottage, Whittingehame, Haddington, East Lothion, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Zdeněk Tůma

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2023

vznik členství: 2. 10. 2023

vznik funkce: 26. 10. 2023

Na Císařce 3222/16, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2023

vznik členství: 2. 1. 2023

Wintrova 452, Jesenice, 270 33, Česká republika

Josef Čada

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 2023

vznik členství: 2. 1. 2023

Pod Horkou 211, Černošice, 252 28, Česká republika

Franky Depickere

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2022

vznik členství: 3. 6. 2022

vznik funkce: 3. 6. 2022

Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunste, Belgie

Christine Van Rijsseghem

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2022

vznik členství: 3. 6. 2022

vznik funkce: 3. 6. 2022

Avenue du Manoir 59, B - 1410 Waterloo, Belgie

Historické vztahy

Graeme Lints Hutchison

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2023 - Poslední vztah: 15. 1. 2024

vznik členství: 1. 1. 2023

55 High Street, North Berwick, East Lothian, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Willy Kiekens

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2022 - Poslední vztah: 1. 1. 2023

vznik členství: 2. 9. 2022

zánik členství: 31. 12. 2022

vznik funkce: 2. 9. 2022

zánik funkce: 31. 12. 2022

Schaarstraat 18, 8000 Brugge, Belgie

Zdeněk Tůma

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2019 - Poslední vztah: 22. 11. 2023

vznik členství: 1. 10. 2019

zánik členství: 1. 10. 2023

vznik funkce: 16. 10. 2019

zánik funkce: 1. 10. 2023

Na Císařce 3222/16, Praha, 150 00, Česká republika

Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2019 - Poslední vztah: 10. 1. 2023

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2023

zánik funkce: 1. 1. 2023

Wintrova 452, Jesenice, 270 33, Česká republika

Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2019 - Poslední vztah: 14. 11. 2019

vznik členství: 3. 5. 2019

zánik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 3. 5. 2019

zánik funkce: 30. 9. 2019

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2019 - Poslední vztah: 4. 9. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Havlovice 315, 542 32, Česká republika

Štěpán Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2019 - Poslední vztah: 10. 1. 2023

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2023

zánik funkce: 1. 1. 2023

Neužilova 1495/2, Praha, 156 00, Česká republika

Franky Depickere

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2018 - Poslední vztah: 26. 7. 2022

vznik členství: 2. 6. 2018

zánik členství: 2. 6. 2022

Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgie

Christine Van Rijsseghem

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2018 - Poslední vztah: 26. 7. 2022

vznik členství: 2. 6. 2018

zánik členství: 2. 6. 2022

Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgie

Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2018 - Poslední vztah: 31. 5. 2019

vznik členství: 2. 5. 2018

zánik členství: 2. 5. 2019

vznik funkce: 20. 6. 2018

zánik funkce: 2. 5. 2019

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Willy Kiekense

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2018 - Poslední vztah: 26. 10. 2022

vznik členství: 1. 9. 2018

zánik členství: 1. 9. 2022

Schaarstraat 18, 8000 Brugge, Belgie

Pavel Kavánek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 5. 2018 - Poslední vztah: 15. 10. 2018

vznik členství: 2. 5. 2018

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Petr Šobotník

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2017 - Poslední vztah: 29. 3. 2019

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

Marc Wittemans

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2016 - Poslední vztah: 15. 10. 2018

vznik členství: 1. 10. 2016

zánik členství: 31. 8. 2018

Beatrijslaan 91, Rotselaar, Belgie

Willem Hueting

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2016 - Poslední vztah: 29. 3. 2019

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2018

Regentesselaan 75, CP Den Haag, Nizozemsko

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 5. 2018

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 30. 6. 2014

zánik funkce: 1. 5. 2018

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Martin Jarolím

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 24. 9. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Prinsedal 13, 1950 Kraainem, Belgie

Ing. Pavel Kavánek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Franky Depickere

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2018

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 1. 6. 2018

Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgie

Christine Van Rijsseghem

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 15. 10. 2018

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 1. 6. 2018

Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgie

Ing. Pavel Kavánek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Jan Gysels

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 14. 2. 2013

zánik členství: 15. 4. 2015

De Hulsten 50, Zoersel, Belgie

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 20. 6. 2012

zánik členství: 20. 6. 2016

Heiken, Vorselaar, Belgie

Philip Marck

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 1. 7. 2011

zánik členství: 14. 2. 2013

zánik funkce: 14. 2. 2013

3191 Hever-Schiplaken, Mimosalaan 12, Belgie

Guy Libot

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 1. 12. 2010

zánik členství: 18. 11. 2013

1050 Brusel, Naamsestraat 43A, Belgie

František Hupka

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Majakovského 1189/8, Plzeň, 323 00, Česká republika

Bc. Ladislava Spielbergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Havlovice 315, 542 32, Česká republika

Martina Kantová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2014

Haškova 1239/2, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2015

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 1. 1. 2015

Lublaň, Cesta Dolomitskega odreda 086E, PSČ 1000, Slovinsko

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 17. 2. 2012

vznik členství: 14. 9. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

2970 Schilde, De Schietboog 99, Belgie

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 29. 6. 2010

Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080 Tervuren, Belgie

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 3. 6. 2009

zánik funkce: 20. 5. 2014

15 Regent Drive, MI 48104 Ann Arbour, Spojené státy americké

Patrick Roland Georges Zeno Vanden Avenne

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 22. 7. 2010

Desselgemsestraat, Ooigem, Belgie

Hendrik George Adolphe Gerard Soete

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 20. 6. 2012

Heiken, Vorselaar, Belgie

Jan Oscar Cyriel Vanhavel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 22. 4. 2006

Max Hermanlei, Brasschaat, Belgie

John Arthur Hollows

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

The Old Chapel, Cold Aston, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jan Oscar Cyriel Vanhevel

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2006 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 22. 4. 2006

zánik členství: 14. 9. 2009

Max Hermanlei, Brasschaat, Belgie

Ing. Martina Kopecká

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Kosmonautů 244, Pardubice, 530 09, Česká republika

Ing. Libuše Gregorová

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 6. 2010

Vojáčkova 612/15, Praha, 196 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

František Hupka

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 23. 6. 2005

zánik členství: 23. 5. 2010

Majakovského 1189/8, Plzeň, 323 00, Česká republika

Francois Florquin

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 21. 4. 2006

2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgie

Ing. Roman Glasberger

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Janovská 400, Praha, 109 00, Česká republika

Anne Fossemalle

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 23. 2. 2007

Kensington Gardens Square 50, Londýn, W24BA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Riet Docx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 20. 4. 2005

zánik členství: 20. 7. 2010

Geelhandlaan 25, 2540 Hove, Belgie

Jan Švejnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

Dirk Mampaey

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik funkce: 19. 5. 2004

zánik funkce: 1. 12. 2004

Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgie

André Albert Ghislain Bergen

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Vlaskouter 20, 8500 Kortrijk, Belgie

Marko Voljč

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 19. 5. 2004

Louizalaan 135, 1050 Brussel, Belgie

Ing. Petr Korous

člen

První vztah: 11. 2. 2004 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

zánik členství: 23. 6. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Bedrnova 256/22, Praha, 150 00, Česká republika

Jan Švejnar

předseda

První vztah: 28. 1. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 9. 10. 2003

zánik členství: 19. 5. 2004

vznik funkce: 9. 10. 2003

zánik funkce: 19. 5. 2004

Ann Arbour, MI 48104, 15 Regent Drive, Spojené státy americké

Dirk Mampaey

člen

První vztah: 28. 1. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 9. 10. 2003

zánik funkce: 19. 5. 2004

Koolsveldlaan 117D, 2110 Wijnegem, Belgie

Kanako Sekine

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik funkce: 17. 4. 2002

zánik funkce: 22. 9. 2004

Flat 14, 4 Cranley Place, London SW7 3AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Remi Vermeiren, dat.nar. 23.2.1940

předseda

První vztah: 9. 4. 2001 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 10. 8. 1999

zánik členství: 11. 4. 2003

9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6, Belgie

Herman Agneessens, dat. nar. 8.5.1949

místopředseda

První vztah: 9. 4. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 10. 8. 1999

zánik členství: 20. 2. 2004

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 20. 2. 2004

3080 Tervuren, Edelweisslaan 47, Belgie

Gavin Andersen, dat. nar. 27.8.1957

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

48 Ellington Street, London N7 8PL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Remi Vermeiren, dat.nar. 23.2.1940

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 9. 4. 2001

9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6, Belgie

Herman Agneessens, dat. nar. 8.5.1949

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 9. 4. 2001

3080 Tervuren, Edelweisslaan 47, Belgie

Ing. Kateřina Součková

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 28. 3. 2001

Studentská 1120/1, Liberec, 460 01, Česká republika

Gavin Anderson, dat. nar. 27.8.1957

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 13. 4. 2000

zánik funkce: 17. 4. 2002

48 Ellington Street, London N7 8PL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Willy Duron, nar. 1.1.1945

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 28. 1. 2004

zánik členství: 9. 10. 2003

vznik funkce: 10. 8. 1999

3050 Oud-Heverlee, Oude Pastoriestraat 2, Belgie

Ing. Petr Korous

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 11. 2. 2004

vznik funkce: 8. 6. 2000

Hennerova 225/11, Praha, 150 00, Česká republika

Farida Khambata, dat. nar. 11.12.1949

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 13. 4. 2000

zánik funkce: 21. 4. 2004

3224 R Street N.W., Washington D.C. 20007, Spojené státy americké

Francois Florquin

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

zánik členství: 20. 4. 2005

vznik funkce: 10. 8. 1999

2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgie

Ing. Roman Glasberger

člen

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik funkce: 8. 6. 2000

Vitry 2177, Kladno, 272 01, Česká republika

Patrick Daems, nar. 21.4.1948

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 13. 1. 2000

1650 Beersel, Dwersbos 115, Belgie, Belgie

Jan Vanhevel

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

2830 Brasschaat, Max Hermanlei 8, Belgie, Belgie

Jiřina Junová

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Barákova 414/56, Plzeň, 326 00, Česká republika

Willy Duron, nar. 1.1.1945

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

3050 Oud-Heverlee, Oude Pastoriestraat 2, Belgie, Belgie

Francois Florquin

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

2800 Mechelen, Baron E. Empainlaan 65, Belgie, Belgie

Pierre Van Keirsbilck, nar. 2.8.1947

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

8530 Harelbeke, Platanenlaan 13, Belgie, Belgie

Luc Flamée, nar. 27.7.1945

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

8490 Jabbeke, Tafeldijcken 6, Belgie, Belgie

Patrick Daems

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

1650 Beersel, Dwersbos 115, Belgie, Belgie

Herman Agneessens

místopředseda

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

3080 Tervuren,Edelweisslaan 47, Belgie, Belgie

Remi Vermeiren

předseda

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

9620 Zottegem, Boomgaardstraat 6, Belgie, Belgie

Ing. Štefan Pavúk

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Budatínská, Bratislava, Slovensko

Ing. Vladimír Šrytr

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 11. 1. 2000

Vavřenova 1108/20, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Milan Pecháček

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Hostivická 2/21, Praha, 155 21, Česká republika

Ing. Josef Vanžura

místopředseda

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 13. 1. 2000

Dědinova 2011/19, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Miroslav Havel

předseda

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 11. 1. 2000

Evropská 675/154, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Koliha

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Rodvínovská, Praha 4, Česká republika

ing. Dušan Preisinger

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Eisnerova, Bratislava, Česká republika

Ing. Stanislav Masár

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Štúrova, Povážská Bystrica, Česká republika

Ing. Pavel Suchý

člen

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 11. 1. 2000

Radhošťská 2278/1, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Princ, CSc.

člen

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Křivoklátská 345, Unhošt, 273 51, Česká republika

Gabriel Eichler

člen

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Wassermannova 923/10, Praha, 152 00, Česká republika

Ing. Miroslav Havel

člen

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Evropská 675/154, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Josef Vanžura

člen

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Dědinova 2011/19, Praha, 148 00, Česká republika

Igor Valtr

člen

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 11. 1. 2000

Staroměstské náměstí 549/19, Praha, 110 00, Česká republika

Prof.Ing. Karel Kouba, CSc.

člen

První vztah: 4. 10. 1994 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Milady Horákové 852/82, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Milan Pecháček

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 1. 1994 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Hostivická 2/21, Praha, 155 21, Česká republika

Ing. Stanislava Dušková

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Varnsdorfská 336/7, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Miroslav Přibyl

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Strašnická 869/14, Praha, 102 00, Česká republika

Ing. Jozef Magula

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 11. 10. 1996

Ševčenkova, Bratislava, Slovensko

Ing. Štefan Pavúk

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Budatínská, Bratislava, Slovensko

Ing. Vladimír Šrytr

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Vavřenova 1108/20, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Ebenstreit, CSc

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Libušina 553/8, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Vladimír Kačka

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Púpavova, Bratislava, Slovensko

Ing. Milan Pecháček

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Chopinova 1533/2, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Milan Porubský

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Hodžova, Trenčín, Slovensko

Ing. Jana Schulzová

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Vinohradská 2279/164, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Ota Kaftan

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Litevská 2570, Kladno, 272 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Daňhel, CSc,

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Minská 546/15, Praha, 101 00, Česká republika

JUDr. Karel Kotrba

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

U Klikovky 2020/23, Praha, 150 00, Česká republika

JUDr. Oldřich Vacek

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 4. 10. 1994

Slezská 2310/115, Praha, 130 00, Česká republika

Naděžda Jančovičová

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Bajzova, Bratislava, Slovensko

Statutární orgán

7 fyzických osob

Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2023

vznik členství: 11. 12. 2023

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Marcela Výbohová

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2023

vznik členství: 1. 8. 2023

Studenohorská 6021/19, Bratislava - Lamač, Slovensko

Ján Lučan

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2023

vznik členství: 1. 6. 2021

Kanova 1237/1, Praha, 152 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Martin Jarolím

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2023

vznik členství: 1. 1. 2023

Nad cementárnou 341/14, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Michaela Bauer

člen představenstva

První vztah: 25. 9. 2022

vznik členství: 1. 7. 2021

Ke Kukaláku 837, Psáry, 252 44, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Aleš Blažek

předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2022

vznik členství: 6. 5. 2022

vznik funkce: 6. 5. 2022

Neherovská 1924/28, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2021

vznik členství: 2. 3. 2021

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Tom Blanckaert

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2022 - Poslední vztah: 21. 8. 2023

vznik členství: 2. 3. 2022

zánik členství: 31. 7. 2023

vznik funkce: 2. 3. 2022

zánik funkce: 31. 7. 2023

Hazenlaan 15, 3080 Tervuren, Belgie

Michaela Lhotková

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2021 - Poslední vztah: 25. 9. 2022

vznik členství: 1. 7. 2021

Ke Kukaláku 837, Psáry, 252 44, Česká republika

Jan Sadil

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2021 - Poslední vztah: 5. 10. 2022

vznik členství: 2. 3. 2021

zánik členství: 30. 9. 2022

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Marcela Suchánková

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2021 - Poslední vztah: 5. 10. 2022

vznik členství: 2. 3. 2021

zánik členství: 30. 9. 2022

Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ján Lučan

člen představenstva

První vztah: 9. 6. 2021 - Poslední vztah: 9. 3. 2023

vznik členství: 1. 6. 2021

Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

Héléne Goessaert

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2020 - Poslední vztah: 14. 3. 2022

vznik členství: 1. 3. 2018

zánik členství: 1. 3. 2022

Na Kleovce 27/8, Praha, 120 00, Česká republika

Héléne Goessaert

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2020 - Poslední vztah: 13. 10. 2020

vznik členství: 1. 3. 2018

Ke dvoru 780/10, Praha, 160 00, Česká republika

Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 10. 12. 2019 - Poslední vztah: 11. 12. 2023

vznik členství: 10. 12. 2019

zánik členství: 10. 12. 2023

zánik funkce: 10. 12. 2023

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2018 - Poslední vztah: 9. 6. 2021

vznik členství: 22. 5. 2018

zánik členství: 31. 5. 2021

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 22. 5. 2018 - Poslední vztah: 19. 5. 2022

vznik členství: 2. 5. 2018

zánik členství: 2. 5. 2022

vznik funkce: 3. 5. 2018

zánik funkce: 2. 5. 2022

Souběžná I 665/47, Praha, 158 00, Česká republika

Héléne Goessaert

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2018 - Poslední vztah: 14. 1. 2020

vznik členství: 1. 3. 2018

Klein Hoogveld 75, 1800 Vilvoorde, Belgie

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2017 - Poslední vztah: 9. 11. 2018

vznik členství: 2. 1. 2017

zánik členství: 31. 10. 2018

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2021

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 1. 3. 2021

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Jan Sadil

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2021

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 1. 3. 2021

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 1. 3. 2021

Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

Marcela Suchánková

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2021

vznik členství: 1. 3. 2017

zánik členství: 1. 3. 2021

vznik funkce: 1. 3. 2017

zánik funkce: 1. 3. 2021

Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2016 - Poslední vztah: 10. 12. 2019

vznik členství: 9. 12. 2015

zánik členství: 9. 12. 2019

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 5. 2018

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 21. 5. 2018

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2017

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 10. 2017

vznik členství: 28. 2. 2013

zánik členství: 28. 2. 2017

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 5. 2018

vznik členství: 1. 5. 2014

zánik členství: 1. 5. 2018

vznik funkce: 2. 5. 2014

zánik funkce: 1. 5. 2018

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 16. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 28. 2. 2018

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2016

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 8. 12. 2015

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Tomáš Kořínek

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Do Polí 463, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 21. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

John Arthur Hollows

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 1. 5. 2014

vznik funkce: 2. 5. 2014

V uličkách 882, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 20. 10. 2015

vznik členství: 28. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Marek Ditz

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 5. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

U Císařské cesty 188, Praha, 103 00, Česká republika

Bartel Puelinckx

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Kodymce 1011/24, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Vévoda

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

Utěšilova 707, Praha 9, Česká republika

Koen Wilmots

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 20. 5. 2015

vznik členství: 8. 12. 2010

zánik členství: 31. 3. 2015

Za Roklí 343, Statenice, 252 62, Česká republika

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 19. 8. 2010

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 28. 4. 2010

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 20. 5. 2009

zánik funkce: 30. 4. 2014

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 16. 1. 2015

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 20. 5. 2014

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 8. 2014

vznik členství: 20. 5. 2009

zánik členství: 12. 6. 2014

Strážovská 342/15, Praha, 153 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

zánik členství: 15. 11. 2009

Pařížská 1068/10, Praha, 110 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

V Šáreckém údolí 63, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Petr Hutla

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 27. 2. 2008

zánik členství: 27. 2. 2013

zánik funkce: 27. 2. 2013

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Philippe Moreels

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha, 110 00, Česká republika

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 21. 4. 2007

Hollestraat, Moorsel-Aalst, Belgie

Hendrik Scheerlinck

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2006 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 27. 9. 2006

zánik členství: 20. 4. 2007

Hollestraat, Moorsel-Aalst, Belgie

Philippe Moreels

člen

První vztah: 12. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2007

vznik členství: 1. 3. 2002

zánik členství: 21. 4. 2007

Pařížská 128/22, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

vznik členství: 19. 5. 2004

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 19. 5. 2009

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Lamser

člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 7. 7. 2009

zánik členství: 19. 5. 2009

vznik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha, 153 00, Česká republika

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik členství: 10. 8. 1999

zánik členství: 19. 5. 2004

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 19. 5. 2004

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 1. 10. 2003 - Poslední vztah: 16. 10. 2006

vznik funkce: 1. 4. 2002

zánik funkce: 12. 7. 2006

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 169 00, Česká republika

Patrick Daems

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 1. 4. 2002

U Ladronky 1335/29, Praha 6, 169 00, Česká republika

Philippe Moreels

člen

První vztah: 25. 11. 2002 - Poslední vztah: 12. 9. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2002

Pařížská 128/22, Praha, 110 00, Česká republika

Luc Seynaeve

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 31. 1. 2001

zánik funkce: 31. 3. 2002

Konvitská, Praha 1, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 15. 8. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 26. 5. 1997

zánik funkce: 19. 5. 2004

Strážovská 342/15, Praha, 153 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 16. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

vznik funkce: 20. 5. 1996

zánik funkce: 19. 5. 2004

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 29. 11. 2000 - Poslední vztah: 25. 11. 2002

vznik funkce: 15. 6. 1998

zánik funkce: 28. 2. 2002

U průhonu 1099/56, Praha, 170 00, Česká republika

Pavel Strnad

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

Hostivická 6/16, Praha 5, 155 21, Česká republika

Carl Rossey, nar. 16.5.1961

člen

První vztah: 11. 1. 2000 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik funkce: 10. 8. 1999

zánik funkce: 15. 7. 2003

Hostivická 6/16, Praha 5, 155 21, Česká republika

Ing. Ladislav Unčovský

Člen:

První vztah: 5. 11. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2000

U průhonu 1099/56, Praha, 170 00, Česká republika

Doc.Ing. Jozef Šalak, CSc.

Člen:

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Kaštielská, Bratislava, Slovensko

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1999

Na Balkáně 2383/66, Praha, 130 00, Česká republika

Mgr. Jan Lamser

člen

První vztah: 9. 1. 1998 - Poslední vztah: 15. 8. 2001

Seydlerova 2149/7, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 11. 9. 1997 - Poslední vztah: 21. 5. 2003

vznik funkce: 25. 4. 1991

zánik funkce: 10. 4. 2003

Požárnická 160, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Dolnojirčanská 897/32, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

člen

První vztah: 11. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 7. 2001

Šlikova 1316/1, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Josef Tauber

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1994 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

zánik funkce: 31. 1. 2001

okr. Praha - východ, Panenské Břežany 154, PSČ 250 70, Česká republika

Ing. Josef Tauber

místopředseda

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 21. 12. 1994

Pobočná 1323/18, Praha, 141 00, Česká republika

Doc.Ing. Jozef Šalak, CSc.

Člen:

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Fábryho, Košice, Slovensko

Ing. Pavel Kavánek

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1993 - Poslední vztah: 1. 10. 2003

vznik členství: 17. 10. 1990

zánik členství: 10. 8. 1999

zánik funkce: 10. 8. 1999

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Staňura

Člen:

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 11. 9. 1997

Bechyňova 1614/5, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. František Kroupa

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Labská 156/37, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Rostislav Petráš

Předseda:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 19. 3. 1993

Velké náměstí 800/43, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Ing. Albert Valčák

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ladislava Sáru, Bratislava 4, Slovensko

Marie Marvanová

Místopředsedkyně:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Nad lesem 142/13, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Jan Jánský

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Českých bratří, Liberec 5, Česká republika

ing. Pavel Kavánek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 28. 7. 1993

Ostrovní 2064/5, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Michael Korýdek

Člen:

První vztah: 29. 12. 1990 - Poslední vztah: 9. 1. 1998

Milady Horákové 481/24, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Jan Rottenborn

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

Raisova 1716/20, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Štefan Jorík

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

Leningradská, Bratislava, Slovensko

Ing. Svatopluk Potáč

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

Nivnická 28, Praha, 155 21, Česká republika

Ing. František Mišeje

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1969 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

Leningradská, Bratislava, Slovensko

Karel Netolický

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

Štěpánská 621/34, Praha, 110 00, Česká republika

Timotej Dubrovay

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 7. 7. 1969

Leningradská, Bratislava, Slovensko

Ing. Václav Zahálka

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

Nivnická 28, Praha, 155 21, Česká republika

Doc. Ludovít Kováčik

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

Na příkopě 854/14, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Ján Kožárik

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

Partizánske, Slovensko

Ing. Ladislav Chrust

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

Chalupova 6/8, Ostrava, 711 00, Česká republika

JUDr. Zdeněk Mojžíšek

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

Panská 1308/9, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Šperka

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 1968 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

Nivnická 28, Praha, 155 21, Česká republika

Ludovít Kováčik

předseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

Na příkopě 854/14, Praha, 110 00, Česká republika

Karel Netolický

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

Štěpánská 621/34, Praha, 110 00, Česká republika

Miroslav Bursa

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

Politických vězňů 931/20, Praha 1, 110 00, Česká republika

Michal Hallo

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

VHJ Závody 9.augusta, Partizanske, Slovensko

Karel Podlaha

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

Na příkopě 864/28, Praha, 110 00, Česká republika

Dr. Ján Púll

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 25. 6. 1968

Na příkopě 864/28, Praha, 110 00, Česká republika

Jaroslav Čechura

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 2. 7. 1970

VHJ ZVIL Plzeň, Česká republika

Dr. Jaroslav Procházka

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

Spálená 75/16, Praha, 110 00, Česká republika

Bohuslav Růna

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 26. 5. 1971

Blatnická 11/5, Praha 5, 155 21, Česká republika

Jménem společnosti jedná navenek každý člen představenstva samostatně, s výjimkou uvedenou v následující větě. Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva.

od 13. 2. 2002

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 13. 2. 2002 od 29. 11. 2000

Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 29. 11. 2000 od 11. 1. 2000

Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. K zavazování společnosti jsou oprávněni nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis všichni nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 11. 1. 2000 od 9. 1. 1998

Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru.

do 9. 1. 1998 od 7. 1. 1998

Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. Veškeré podepisování za společnost se provádí tak, že oprávněné osoby připojí své podpisy k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. Prokurista nad to připojí dodatek označující prokuru.

do 7. 1. 1998 od 17. 7. 1996

Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva nebo člen představenstva s prokuristou. Prokuristé se podepisují spolu s členem představenstva za společnost s dodatkem označujícím prokuru. Prokura se zapisuje do obchodního rejstříku.

do 17. 7. 1996 od 19. 3. 1993

Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru. Statutárním orgánem je představenstvo, jeho předseda nebo místopředseda. P o d p i s o v á n í: k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu názvu společnosti připojí svůj podpis souborně - dva členové představenstva nebo - člen představenstva s prokuristou nebo - dva prokuristé.

do 19. 3. 1993 od 28. 12. 1990

Společnost zastupují generální ředitel banky, nebo pověřený náměstek. Znamenání banky se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému znění firmy banky připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 28. 12. 1990 od 21. 12. 1964

Další vztahy firmy Československá obchodní banka, a. s.

Historické vztahy

PhDr. Jana Scheybalová

Prokura

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 17. 7. 1996

Kostelní 1/6, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Ing. Miloslav Hejtmánek

Prokura

První vztah: 11. 10. 1995 - Poslední vztah: 17. 7. 1996

Hálkova 1177/18, Plzeň, 301 00, Česká republika

ing. Márie Gromová

Prokura

První vztah: 10. 2. 1992 - Poslední vztah: 17. 7. 1996

Bratislavská, Košice, Slovensko

Doc. ing. Oliver Varga

Prokura

První vztah: 15. 11. 1990 - Poslední vztah: 10. 2. 1992

Jarná, Košice, Slovensko

Antonín Eisenreich

Prokura

První vztah: 6. 11. 1989 - Poslední vztah: 17. 7. 1996

Mladenovova 3234/9, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Miroslav Varaus

Prokura

První vztah: 3. 5. 1983 - Poslední vztah: 6. 11. 1989

V luhu 754/18, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Neubauer

Prokura

První vztah: 12. 1. 1983 - Poslední vztah: 3. 9. 1990

Nejedlého, Jablonec n. N., Česká republika

Jan Zavázal

Prokura

První vztah: 21. 10. 1982 - Poslední vztah: 11. 10. 1995

Slávy Horníka 510/24, Praha, 150 00, Česká republika

Vladislav Bejček

Prokura

První vztah: 2. 12. 1971 - Poslední vztah: 12. 1. 1977

Přemyslovská 1657/29, Praha, 130 00, Česká republika

Rudolf Houdek

Prokura

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 11. 11. 1971

Cukrovarnická 496/13, Praha, 162 00, Česká republika

Antonín Šimek

Prokura

První vztah: 2. 7. 1970 - Poslední vztah: 11. 11. 1971

Ke Klimentce 2219/47, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. RCDr. Rudolf Dvořák

Prokura

První vztah: 3. 11. 1967 - Poslední vztah: 11. 11. 1971

Na výhledech 1424/6, Praha, 100 00, Česká republika

František Chabina

Prokura

První vztah: 3. 11. 1967 - Poslední vztah: 11. 11. 1971

Sládkova 259/9, Praha, 170 00, Česká republika

JUDr. Roman Skokan

Prokura

První vztah: 3. 11. 1967 - Poslední vztah: 11. 11. 1971

Na hutích 755/10, Praha, 160 00, Česká republika

František Caha

Prokura

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 3. 11. 1967

Hvězdova 1564/15, Praha 4, 140 00, Česká republika

Rudolf Houdek

Prokura

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 3. 11. 1967

Cukrovarnická 496/13, Praha, 162 00, Česká republika

Antonín Bezkočka

Prokura

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 3. 11. 1967

Národní obrany 714/14, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Karel Popel

Prokura

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 3. 11. 1967

Na Podkovce 262/3, Praha 4, 147 00, Česká republika

Otto Stádler

Prokura

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 11. 11. 1971

Jakutská 1200/11, Praha, 100 00, Česká republika

Miroslav Petrželka

Prokura

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 11. 11. 1971

Stavitelská 1098/4, Praha, 160 00, Česká republika

Bohuslav Brada

Prokura

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 4. 4. 1973

Bzenecká 48/3, Praha, 155 21, Česká republika

JUDr. Lev Langer

Prokura

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 4. 4. 1973

Šmeralova 211/9, Praha, 170 00, Česká republika

Jiří Vondráček

Prokura

První vztah: 21. 12. 1964 - Poslední vztah: 3. 5. 1983

V. P. Čkalova 784/22, Praha, 160 00, Česká republika

Akcionáři

KBC Bank N.V.

Havenlaan, Belgie, Brusel

od 12. 6. 2007

Odštěpné závody

název: Československá obchodní banka, akciová společnost                  Hlavní pobočka Praha 2

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka Praha 2:

do 15. 2. 2001 od 9. 1. 1998

sídlo: Anglická 140, Česká republika, Praha, 120 00

do 15. 2. 2001 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: ing. Petr Neubauer

Korejská 2150, Česká republika, Jablonec nad Nisou, 466 01

do 15. 2. 2001 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodní banka, akciová společnost                 Hlavní pobočka Praha 1

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodní banka, a.s.                                 Hlavní pobočka Praha 1:

do 15. 2. 2001 od 9. 1. 1998

sídlo: Na Poříčí 1046, Česká republika, Praha, 110 00

do 15. 2. 2001 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Petr Hutla

Na vrších 1490, Česká republika, Praha, 100 00

do 15. 2. 2001 od 5. 11. 1999

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Petr Hutla

Národních hrdinů 120, Česká republika, Pardubice, 530 03

do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

vedoucí odštěpného závodu: Antonín Eisenreich

Baráškova, Česká republika, Praha 4

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, hlavní pobočka Praha

do 17. 7. 1996 od 10. 11. 1994

sídlo: Česká republika

do 17. 7. 1996 od 10. 11. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Antonín Eisenreich

Baráškova, Česká republika, Praha 4

do 17. 7. 1996 od 10. 11. 1994

název: Československá obchodní banka,akciová společnost, pobočka Mladá Boleslav ( další verze názvu v jazyce slovenském,německém,anglickém,francouzském a španělském)

do 11. 10. 1995 od 2. 4. 1993

název: Československá obchodní banka,akciová společnost, pobočka Mladá Boleslav

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

sídlo: ul. 9.května, Česká republika, Mladá Boleslav

do 17. 7. 1996 od 2. 4. 1993

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jiří Myška

Vinecká 88, Česká republika, Mladá Boleslav, 293 01

do 17. 7. 1996 od 2. 4. 1993

název: Československá obchodní banka,akciová společnost,pobočka Náchod

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka,akciová společnost,pobočka Náchod ( další verze názvu v jazyce slovenském,německém,anglickém,francouzském a španělském )

do 11. 10. 1995 od 8. 7. 1992

sídlo: Karlovo náměstí 84, Česká republika, Náchod, 547 01

do 17. 7. 1996 od 8. 7. 1992

vedoucí odštěpného závodu: ing. Marie Čejchanová

Pekelská 80, Česká republika, Náchod, 547 01

do 17. 7. 1996 od 8. 7. 1992

název: Československá obchodní banka,akciová společnost,pobočka Teplice (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském )

do 11. 10. 1995 od 8. 7. 1992

název: Československá obchodní banka,akciová společnost,pobočka Teplice

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka, akciová společnost               Hlavní pobočka Teplice

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka Teplice:

do 15. 2. 2001 od 9. 1. 1998

sídlo: Kollárova 1629, Česká republika, Teplice, 415 01

do 15. 2. 2001 od 8. 7. 1992

vedoucí odštěpného závodu: ing. Vanda Hadrabová

Česká republika, Proboštov, 417 12

do 15. 2. 2001 od 29. 11. 2000

vedoucí odštěpného závodu: ing. Vanda Hadrabová

Máchova 1347, Česká republika, Teplice, 415 01

do 29. 11. 2000 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: ing. Vanda Hadrabová

Máchova 1347, Česká republika, Teplice, 415 01

do 17. 7. 1996 od 8. 7. 1992

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Košice

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka, akciová společnost               Hlavní pobočka Košice

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodná banka, a.s.                                Hlavní pobočka Košice:

do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Košice ( další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)

do 11. 10. 1995 od 15. 11. 1990

sídlo: Moldavská, Slovensko, Košice

do 5. 11. 1999 od 17. 7. 1996

sídlo: Trieda SNP, Slovensko, Košice

do 17. 7. 1996 od 15. 11. 1990

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Márie Gromová

Bratislavská, Slovensko, Košice

do 5. 11. 1999 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Márie Gromová

Bratislavská, Slovensko, Košice

do 17. 7. 1996 od 10. 2. 1992

vedoucí odštěpného závodu: Doc.ing. Oliver Varga

Jarná, Slovensko, Košice

do 10. 2. 1992 od 15. 11. 1990

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka České Budějovice

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka České Budějovice:

do 15. 2. 2001 od 9. 1. 1998

název: Československá obchodní banka, akciová společnost               Hlavní pobočka České Budějovice

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka České Budějovice (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)

do 11. 10. 1995 od 4. 11. 1990

sídlo: Lannova tř. 11, Česká republika, České Budějovice, 370 01

do 15. 2. 2001 od 17. 7. 1996

sídlo: Radniční 3, Česká republika, České Budějovice, 370 01

do 17. 7. 1996 od 4. 11. 1990

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Vladimír Strejček

Karla IV. 95, Česká republika, České Budějovice, 370 01

do 15. 2. 2001 od 9. 1. 1998

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Vladimír Strejček

M. Horáková, Česká republika, České Budějovice

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Vladimír Strejček

M. Horáková, Česká republika, České Budějovice

do 17. 7. 1996 od 10. 11. 1994

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Tomáš Burian

Česká 9, Česká republika, České Budějovice, 370 01

do 10. 11. 1994 od 4. 11. 1990

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Trenčín

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka, akciová společnost          Hlavní pobočka Trenčín

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodná banka, a.s.                               Hlavní pobočka Trenčín:

do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Trenčín (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)

do 11. 10. 1995 od 15. 10. 1990

sídlo: Vajanského, Slovensko, Trenčín

do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

sídlo: Jilemnického, Slovensko, Trenčín

do 9. 1. 1998 od 15. 10. 1990

vedoucí odštěpného závodu: ing. Peter Mikuš

Bazovského, Slovensko, Trenčín

do 5. 11. 1999 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: ing. Peter Mikuš

Bazovského, Slovensko, Trenčín

do 17. 7. 1996 od 15. 10. 1990

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Ostrava,

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka, akciová společnost               Hlavní pobočka Ostrava

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodní banka, a.s.                                  Hlavní pobočka Ostrava:

do 15. 2. 2001 od 9. 1. 1998

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Ostrava, (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)

do 11. 10. 1995 od 3. 6. 1990

sídlo: Hollarova 3119, Česká republika, Ostrava, 702 00

do 15. 2. 2001 od 20. 2. 1995

sídlo: Lopuchová 4, Česká republika, Ostrava, 711 00

do 20. 2. 1995 od 3. 6. 1990

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Ludvík Kopel

Flemingova, Česká republika, Karviná-Hranice

do 15. 2. 2001 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Ludvík Kopel

Flemingova, Česká republika, Karviná-Hranice

do 17. 7. 1996 od 3. 6. 1990

název: Československá obchodní banka, akciová společnost,             pobočka Hradec Králové (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském )

do 11. 10. 1995 od 19. 3. 1990

název: Československá obchodní banka, akciová společnost,             pobočka Hradec Králové

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka, akciová společnost                 Hlavní pobočka Kradec Králové

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka Hradec Králové:

do 15. 2. 2001 od 9. 1. 1998

sídlo: Břetislavova 1622, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 15. 2. 2001 od 28. 7. 1993

sídlo: Ulrichovo náměstí 734, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 28. 7. 1993 od 19. 3. 1990

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Karel Tomášek

Česká republika, Velký Vřešťov, 544 54

do 15. 2. 2001 od 9. 1. 1998

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Petr Hutla

Národních hrdinů 120, Česká republika, Pardubice, 530 03

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Petr Hutla

Národních hrdinů 120, Česká republika, Pardubice, 530 03

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

vedoucí odštěpného závodu: JUDr. Miloš Kolář

Čajkovského 913, Česká republika, Hradec Králové, 500 09

do 11. 10. 1995 od 28. 7. 1993

vedoucí odštěpného závodu: JUDr. Miloš Kolář

Břetislavova 1622, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 28. 7. 1993 od 2. 4. 1993

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Aleš Bouší

Kejzlarova 1325, Česká republika, Hradec Králové, 500 12

do 2. 4. 1993 od 19. 3. 1990

název: Československá obchodná banka, účastinná spoločnosť, pobočka v Žilině (další verze názvu v jazyce českém, německém, anglickém, francouzském a španělském)

do 11. 10. 1995 od 27. 4. 1970

název: Československá obchodná banka, účastinná spoločnosť, pobočka v Žilině

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodná banka, akciová společnost               Hlavní pobočka Žilina

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodná banka, a.s.                                 Hlavní pobočka Žilina:

do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

sídlo: Legionářská, Slovensko, Žilina

do 5. 11. 1999 od 17. 7. 1996

sídlo: Jána Švermu, Slovensko, Žilina

do 17. 7. 1996 od 27. 4. 1970

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Dušan Repčík

Slovensko

do 5. 11. 1999 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Dušan Repčík

Slovensko

do 17. 7. 1996 od 12. 3. 1976

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Ladislav Lukáč

Marxa a Engelsa, Slovensko, Žilina

do 18. 11. 1975 od 27. 4. 1970

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Plzeň (další verze názvu v jazyce německém, anglickém, francouzském a španělském)

do 11. 10. 1995 od 3. 2. 1970

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka Plzeň

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka, akciová společnost            Hlavní pobočka Plzeň

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka Plzeň:

do 15. 2. 2001 od 9. 1. 1998

sídlo: Americká 2487, Česká republika, Plzeň, 301 00

do 15. 2. 2001 od 17. 7. 1996

sídlo: Tomanova 2645, Česká republika, Plzeň, 301 00

do 17. 7. 1996 od 2. 6. 1981

sídlo: Charkovského nábřeží, Česká republika, Plzeň

do 2. 6. 1981 od 3. 2. 1970

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Miloslav Hejtmánek

Hálkova 1177, Česká republika, Plzeň, 301 00

do 15. 2. 2001 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Miloslav Hejtmánek

Hálkova 1177, Česká republika, Plzeň, 301 00

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Miloslav Hejtmánek

V Bezovce 1909, Česká republika, Plzeň, 301 00

do 11. 10. 1995 od 4. 9. 1990

vedoucí odštěpného závodu: Libuše Šmídová

Slovanská alej 2155, Česká republika, Plzeň, 326 00

do 4. 9. 1990 od 16. 4. 1971

vedoucí odštěpného závodu: Ladislav Vojíř

Koželužská 292, Česká republika, Plzeň, 301 00

do 16. 4. 1971 od 3. 2. 1970

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Brně ( další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)

do 11. 10. 1995 od 11. 9. 1969

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Brně

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka, akciová společnost             Hlavní pobočka Brno

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodní banka, a.s.                                Hlavní pobočka Brno:

do 15. 2. 2001 od 9. 1. 1998

sídlo: Šumavská 525, Česká republika, Brno, 602 00

do 15. 2. 2001 od 31. 7. 1975

sídlo: Rooseveltova 575, Česká republika, Brno, 602 00

do 31. 7. 1975 od 11. 9. 1969

předmět podnikání: Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoliv napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 11. 10. 1995 od 11. 9. 1969

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Ivona Janstová

Veleckého, Česká republika, Brno-Židenice

do 15. 2. 2001 od 5. 11. 1999

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Dalibor Pánek

Labská 155, Česká republika, Brno, 625 00

do 5. 11. 1999 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Dalibor Pánek

Labská 155, Česká republika, Brno, 625 00

do 17. 7. 1996 od 20. 10. 1992

vedoucí odštěpného závodu: Ing. František Kroupa

Křížkovského 106, Česká republika, Brno, 603 00

do 20. 10. 1992 od 21. 10. 1982

vedoucí odštěpného závodu: František Resl

Malostranská 20, Česká republika, Brno, 625 00

do 22. 4. 1982 od 6. 9. 1972

vedoucí odštěpného závodu: Karel Hladil

Malostranská 5, Česká republika, Brno, 625 00

do 6. 9. 1972 od 11. 9. 1969

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Bratislavě (další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)

do 11. 10. 1995 od 15. 3. 1968

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Bratislavě

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka, akciová společnost             Hlavní pobočka Bratislava

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodná banka, a.s.                                Hlavní pobočka Bratislava:

do 5. 11. 1999 od 9. 1. 1998

sídlo: Lehockého, Slovensko, Bratislava

do 5. 11. 1999 od 17. 7. 1996

sídlo: Lehotského, Slovensko, Bratislava

do 17. 7. 1996 od 2. 6. 1981

sídlo: Belopotockého ulice, Slovensko, Bratislava

do 2. 6. 1981 od 4. 4. 1973

sídlo: Štúrova, Slovensko, Bratislava

do 4. 4. 1973 od 15. 3. 1968

předmět podnikání: Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 11. 10. 1995 od 11. 11. 1971

předmět podnikání: kolektivní prokurista: Ing. Josef Hudák, Praha 9-Vysočany, U svobodárny 12/1110 Zastupování za odštěpný závod: odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, anebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 11. 11. 1971 od 15. 3. 1968

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Albert Valčák

L.Sáru, Slovensko, Bratislava

do 5. 11. 1999 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Albert Valčák

L.Sáru, Slovensko, Bratislava

do 17. 7. 1996 od 25. 2. 1985

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Vladimír Valach

Nezabudkova, Slovensko, Bratislava

do 25. 2. 1985 od 22. 4. 1982

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Alojz Ondra

Saratovská, Slovensko, Bratislava

do 22. 4. 1982 od 6. 10. 1976

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Vladimír Valach

Nezabúdková, Slovensko, Bratislava

do 6. 10. 1976 od 11. 4. 1974

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Vladimír Valach

Kuzmányho, Slovensko, Banská Bystrica

do 11. 4. 1974 od 15. 3. 1968

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Jablonci n/N.

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Jablonci n/N. ( další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)

do 11. 10. 1995 od 15. 2. 1968

sídlo: Komenského 802, Česká republika, Jablonec nad Nisou, 466 01

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

sídlo: Liberecká, Česká republika, Jablonec n/N

do 11. 10. 1995 od 6. 12. 1977

sídlo: Jehlářská, Česká republika, Jablonec n/N

do 6. 12. 1977 od 15. 2. 1968

předmět podnikání: Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 11. 10. 1995 od 11. 11. 1971

předmět podnikání: kolektivní prokurista: Eduard Benda, Jablonec n/N, Pražská 84 b. Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 11. 11. 1971 od 15. 2. 1968

vedoucí odštěpného závodu: PhDr. Jana Scheybalová

Kostelní 1, Česká republika, Jablonec nad Nisou, 466 01

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

vedoucí odštěpného závodu: PhDr. Jana Schejbalová

Liberecká tř., Česká republika, Jablonec nad Nisou

do 11. 10. 1995 od 3. 9. 1990

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Petr Neubauer

Nejedlého, Česká republika, Jablonec n.N.

do 3. 9. 1990 od 12. 1. 1983

vedoucí odštěpného závodu: Jaroslav Šprengr

Česká republika, Rokytnice nad Jizerou, 512 44

do 12. 1. 1983 od 12. 1. 1977

vedoucí odštěpného závodu: Dr. Heřman Mauthner

Pražská, Česká republika, Jablonec n/N

do 12. 1. 1977 od 15. 2. 1968

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Liberci ( další verze názvu v jazyce slovenském, německém, anglickém, francouzském a španělském)

do 11. 10. 1995 od 15. 2. 1968

název: Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka v Liberci

do 17. 7. 1996 od 11. 10. 1995

název: Československá obchodní banka, akciová společnost                    Hlavní pobočka Liberec

do 9. 1. 1998 od 17. 7. 1996

název: Československá obchodní banka, a.s.                                 Hlavní pobočka Liberec

do 15. 2. 2001 od 9. 1. 1998

sídlo: Suchá 18, Česká republika, Liberec, 460 01

do 15. 2. 2001 od 11. 9. 1997

sídlo: Suchá 18, Česká republika, Liberec, 460 01

do 11. 9. 1997 od 17. 7. 1996

sídlo: náměstí Českých bratří, Česká republika, Liberec V/36

do 17. 7. 1996 od 15. 2. 1968

sídlo: náměstí Českých bratří, Česká republika, Liberec V/36

do 17. 7. 1996 od 15. 2. 1968

předmět podnikání: Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 11. 10. 1995 od 11. 11. 1971

předmět podnikání: kolektivní prokurista pobočky: Jaroslav Šprenger, Horní Rokytnice nad Jizerou   Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 11. 11. 1971 od 16. 3. 1970

předmět podnikání: kolektivní prokurista pobočky: Jaromír Šrejma, Liberec I, Husova tř. 87 Zastupování za odštěpný závod: Odštěpný závod zastupuje generální ředitel banky nebo pověřený náměstek. Podepisování za odštěpný závod: K vytištěnému nebo kýmkoli napsanému názvu odštěpného závodu připojí svůj podpis souborně generální ředitel banky a jeho náměstek, nebo jeden z nich spolu s dalším členem ředitelství banky, nebo člen ředitelství banky s prokuristou, popřípadě 2 prokuristé toho kterého odštěpného závodu. Prokuristé se podepisují s dodatkem naznačujícím prokuru.

do 16. 3. 1970 od 15. 2. 1968

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Roman Kracík

Korejská 2150, Česká republika, Jablonec nad Nisou, 466 01

do 15. 2. 2001 od 7. 1. 1998

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jan Jánský

Franklinova 571, Česká republika, Liberec, 460 15

do 7. 1. 1998 od 17. 7. 1996

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jan Jánský

Českých bratří, Česká republika, Liberec 5

do 17. 7. 1996 od 5. 4. 1988

vedoucí odštěpného závodu: Ing. Miloslav Dudek

Ruprechtická, Česká republika, Liberec

do 5. 4. 1988 od 14. 10. 1983

vedoucí odštěpného závodu: Jiří Kožich

Na ostrohu 2425, Česká republika, Praha, 160 00

do 11. 8. 1983 od 12. 1. 1977

vedoucí odštěpného závodu: Bohuslav Vaněk

Vzdušná 53, Česká republika, Liberec, 460 01

do 12. 1. 1977 od 4. 4. 1973

vedoucí odštěpného závodu: Jiří Kožich

Gottwaldova, Česká republika, Jablonec n/N

do 4. 4. 1973 od 15. 2. 1968
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).