Hlavní navigace

ČSOB Leasing, a.s.

Firma ČSOB Leasing, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3491, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 3 050 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63998980

Sídlo:

Výmolova 353/3, Praha Radlice, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 10. 1995

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
64190 Ostatní peněžní zprostředkování
64910 Finanční leasing
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
6622 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3491, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ČSOB Leasing, a.s. od 31. 5. 2001

Obchodní firma

ČSOB Leasing, a.s. od 19. 3. 2015

Obchodní firma

ČSOB Leasing, a.s. od 16. 4. 2015

Obchodní firma

OB Leasing, a.s. do 16. 4. 2015 od 31. 10. 1995

Obchodní firma

ČSOB Leasing, a.s. do 19. 3. 2015 od 12. 3. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 31. 10. 1995

adresa

Výmolova 353/3
Praha 15000 od 1. 7. 2019

adresa

Na Pankráci 310/60
Praha 4 14000 do 1. 7. 2019 od 21. 7. 2004

adresa

Roháčova 1148/63
Praha 3 13000 do 21. 7. 2004 od 19. 1. 1996

adresa

U Rajské zahrady 1912/3
Praha 3 13000 do 19. 1. 1996 od 31. 10. 1995

Předmět podnikání

Vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění od 4. 3. 2019

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel do 4. 3. 2019 od 11. 6. 2018

Činnost nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru od 14. 12. 2017

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru do 14. 12. 2017 od 28. 7. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 8. 2009

podřízený pojišťovací zprostředkovatel do 28. 7. 2011 od 8. 6. 2005

pojišťovací agent do 28. 7. 2011 od 10. 7. 2001

Poskytování programového vybavení - software do 26. 8. 2009 od 1. 8. 2000

odkup pohledávek do 28. 7. 2011 od 22. 2. 2000

poskytování půjček a úvěrů do 28. 7. 2011 od 22. 2. 2000

poskytování leasingu do 28. 7. 2011 od 10. 12. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. do 26. 8. 2009 od 31. 10. 1995

Pronájem průmyslového zboží. do 26. 8. 2009 od 31. 10. 1995

Pronájem motorových vozidel. do 26. 8. 2009 od 31. 10. 1995

Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel. do 26. 8. 2009 od 31. 10. 1995

Pronájem technologických zařízení. do 26. 8. 2009 od 31. 10. 1995

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. do 26. 8. 2009 od 31. 10. 1995

Realitní kancelář. do 26. 8. 2009 od 31. 10. 1995

Činnost organizačních a ekonomických poradců. do 26. 8. 2009 od 31. 10. 1995

Inženýrská činnost v investiční výstavbě. do 26. 8. 2009 od 31. 10. 1995

Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb. do 28. 7. 2011 od 31. 10. 1995

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 2. 2014

Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 3.000.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých) o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 3.050.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy padesát milionů korun českých) za následu jících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 ks (pěti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každá, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - emistní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) činí 180.000.000,- Kč (slovy: sto osmdesát milionů korun českých), přičemž emisní ážio činí 170.000.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát milionů k orun českých) na každou nově upsanou akcii, - akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. společností Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 000 01 350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti ČSOB L easing, a.s., na adrese Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ 140 00, v pracovní dny v době od 10.00 (deseti) hodin do 17.00 (sedmnácti) hodin. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlo uvy o upsání akcií představenstvem společnosti ČSOB Leasing, a.s., - v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné. Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií a emisní ážio do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet vedený u Československé ob chodní banky, a.s., zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 233499738/0300. Společnost vyplatí jedinému akcionáři, společnosti Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 000 01 350, z nerozděleného zisku dividendu ve výši 6.229.509,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě dvacet devět tisíc pět set devět korun českých) na každou akcii, tj. dividendu v celkové výši 1.900.000.245,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set milionů dvě stě čtyřicet pět korun českých). Dividenda je splatná k 31.12.2009 (třicátému prvnímu prosinci roku dvoutisícího devátého) a bude převedena na účet č. 4204-0466996153/0300, vedený u  Československé obchodní banky, a.s. do 15. 12. 2009 od 26. 11. 2009

Základní kapitál se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) z částky 2.900.000.000,- Kč (dvě miliardy devět set milionů korun českých) na částku 3.000.000.000,- Kč (tři miliardy korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 ks (deseti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) každá, - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem, tj. společností Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350 a společností ČSOB Leasin g, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ 140 00, IČ 639 98 980. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti ČSOB Leasing, a. s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci ? jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text navrhované smlouvy navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem upsána, činí 132.242.070,- Kč (jedno sto třicet dva miliony dvě stě čtyřicet dva tisíce sedmdesát korun českých), - předem určený zájemce ? jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem splacen výhradně peněži tým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 17834423/0300. V souladu s § 67 obchodního zákoníku poskytne jediný akcionář příplatek nad emisní kurz upisovaných akcií na tvorbu rezervního fondu společnosti ve výši 477.579.300,- Kč (čtyři sta sedmdesát sedm milionů pět set sedmdesát devět tisíc tři sta korun českých ), a to do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne upsání všech nových akcií na zvláštní účet společnosti č. 17834423/0300. do 24. 9. 2007 od 13. 9. 2007

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti z 19.1.2005: Základní kapitál se zvyšuje o částku 2 300 000 000,- Kč z částky 600 000 000,- Kč na celkovou částku 2 900 000 000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 230 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč každá, - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 000 01 35 0 a společností ČSOB Leasing, a.s. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti ČSOB Leasing, a.s. do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text navrhované smlouvy navr žený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí jediným akcionářem upsána, činí 10 000 000,- Kč. Schvaluje se započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti, kterými jsou dosud nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých společnosti na základě úvěrové smlouvy č. 0387/04/01617 ze dne 30. března 2004 ve výši 1 600 000 000,- Kč, úvěrové s mlouvy č. 1411/03/01617 ze dne 30. prosince 2003 ve výši 410 000 000,- Kč a úvěrové smlouvy č. 1059/03/1617 ze dne 11.9.2003 ve výši 333 333 330,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení bude mezi upisovatelem - jediným akcionářem a společností uzavřena v písemné formě v sídle společnosti ČSOB Leasing, a.s. do 15 kalendářních dnů od upsání akcií na základě výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření doručené jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text navrhované smlouvy navržený společností. do 3. 3. 2005 od 1. 3. 2005

Jediný akcionář: Československá obchodní banka, a.s., Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 14, identifikační číslo : 00 00 13 50. do 11. 1. 2011 od 12. 5. 1999

Dne 4.3.1999 učinil JUDr. Jan Hodoušek, r.č.461007/022, bytem Praha 4, Točitá 1720 na základě plné moci, jako zástupce Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 14, která je jediným akcionářem OB Leasing, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1148/63, IČ 63998980 v působnosti valné hromady společnosti toto rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti : 1. Zvyšuje se základní jmění obchodní společnosti OB Leasing, a.s. z dosavadní jmenovité hodnoty 300.000.000,- Kč o částku 300.000.000,- Kč na konečnou výši 600.000.000,- Kč. Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve splacených akcií je zcela splacen. 2. Zvýšení bude provedeno upsáním nových 30 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu ve výši 10.000.000,- Kč. Upisování nad určenou částku se nepřipouští. 3. Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku bude základní jmění společnosti v celkové hodnotě 600.000.000,- Kč rozvrženo na 60 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, přičemž každá z těchto akcií má jmenovitou hodnotu 10.000.000,Kč. Se všemi novými akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti, jako s akciemi již vydanými, tzn., že všechny akcie společnosti budou akciemi kmenovými. Při hlasování na valné hromadě společnosti je s jednou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč spojen jeden hlas. 4. Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku. 5. Na základě výše uvedeného rozhodnutí bude provedeno upsáním nových akcií jediným akcionářem ve lhůtě sedmi dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem úpisu bude sídlo společnosti. 6. Splacení upsaných akcií bude provedeno na bankovní účet společnosti OB Leasing, a.s., č.ú.1816016173/0300, vedený u ČSOB, a.s. v den upsání akcií. Před podáním návrhu na zápis nové výše základního jmění musí být splaceno 100% emisního kursu nově vydáváných akcií, tj. částka ve výši 300.000.000,- Kč. 7. Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. ve výši jmenovité hodnoty upsaných akcií. do 12. 5. 1999 od 7. 4. 1999

Jediný akcionář: Československá obchodní banka, akciová společnost, Praha 1 - Nové Město, Na příkopě 14, identifikační číslo: 00 00 13 50 do 12. 5. 1999 od 4. 3. 1997

Základní jmění ve výši 250 000 000,- Kč je splaceno. do 4. 9. 1997 od 22. 11. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 050 000 000 Kč

od 15. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 3 000 000 000 Kč

do 15. 12. 2009 od 24. 9. 2007

Základní kapitál

vklad 2 900 000 000 Kč

do 24. 9. 2007 od 3. 3. 2005

Základní kapitál

vklad 600 000 000 Kč

do 3. 3. 2005 od 12. 5. 1999

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 12. 5. 1999 od 4. 9. 1997

Základní kapitál

vklad 250 000 000 Kč

do 4. 9. 1997 od 22. 11. 1996

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 22. 11. 1996 od 26. 3. 1996

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 26. 3. 1996 od 31. 10. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 305 od 23. 2. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 305 do 23. 2. 2017 od 15. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 300 do 15. 12. 2009 od 24. 9. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 290 do 24. 9. 2007 od 3. 3. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 60 do 3. 3. 2005 od 3. 5. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 60 do 3. 5. 2002 od 12. 5. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 30 do 12. 5. 1999 od 4. 9. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 25 do 4. 9. 1997 od 22. 11. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 20 do 22. 11. 1996 od 26. 3. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 do 26. 3. 1996 od 31. 10. 1995

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

JUDr. Ing. Ján Lučan Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 6. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2021

Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Pavel Prokop

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

Melodická 1380/5, Praha, 158 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Héléne Goessaert

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 5. 9. 2018

Klein Hoogveld 75, Vilvoorde, 1 800, Belgické království

Ing. Petr Hutla

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 17. 1. 2018

Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Knapp

Předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2018 - Poslední vztah: 21. 6. 2021

vznik členství: 5. 9. 2018

zánik členství: 31. 5. 2021

vznik funkce: 11. 9. 2018

zánik funkce: 31. 5. 2021

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Loula

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2018 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 17. 3. 2018

zánik členství: 5. 9. 2018

Klímova 337/6, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marek Loula

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2018 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 17. 3. 2018

zánik členství: 5. 9. 2018

Klímova 337/6, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Vévoda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2017 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 19. 4. 2017

zánik členství: 17. 1. 2018

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Vévoda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2017 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 19. 4. 2017

zánik členství: 17. 1. 2018

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Ing. Ján Lučan Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2017 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 19. 5. 2017

zánik členství: 17. 1. 2018

Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

JUDr. Ing. Ján Lučan Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2017 - Poslední vztah: 10. 4. 2018

vznik členství: 19. 5. 2017

zánik členství: 17. 1. 2018

Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Vladimír Bezděk M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 5. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 5. 9. 2018

Krátká 811, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Bezděk M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 5. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 5. 9. 2018

Krátká 811, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Luděk Orel

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 5. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 5. 9. 2018

Podohradská 2834/10, Praha, 155 00, Česká republika

Luděk Orel

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2016 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 1. 9. 2016

zánik členství: 5. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2016

zánik funkce: 5. 9. 2018

Podohradská 2834/10, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Přecechtěl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 13. 1. 2016

zánik členství: 30. 8. 2016

vznik funkce: 13. 1. 2016

zánik funkce: 30. 8. 2016

Předbojská 203, Bašť, 250 65, Česká republika

Ing. Petr Přecechtěl

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2016 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 13. 1. 2016

zánik členství: 30. 8. 2016

vznik funkce: 13. 1. 2016

zánik funkce: 30. 8. 2016

Předbojská 203, Bašť, 250 65, Česká republika

Ing. Michal Kaněra

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 25. 3. 2015

zánik členství: 30. 8. 2016

vznik funkce: 25. 3. 2015

zánik funkce: 30. 8. 2016

Zelená 227, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Michal Kaněra

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2015 - Poslední vztah: 6. 9. 2016

vznik členství: 25. 3. 2015

zánik členství: 30. 8. 2016

vznik funkce: 25. 3. 2015

zánik funkce: 30. 8. 2016

Zelená 227, Pardubice, 530 03, Česká republika

Jiří Vévoda

člen

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2017

zánik funkce: 1. 1. 2017

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Jiří Vévoda

člen

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2017

zánik funkce: 1. 1. 2017

Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Jiří Vévoda

člen

První vztah: 19. 3. 2015 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

Utěšilova 1078/13, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Petr Knapp

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2014 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 10. 9. 2014

zánik členství: 5. 9. 2018

vznik funkce: 22. 9. 2014

zánik funkce: 5. 9. 2018

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Manda

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2014 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 10. 9. 2014

zánik členství: 5. 9. 2018

vznik funkce: 10. 9. 2014

zánik funkce: 5. 9. 2018

V Roháčích 173/32, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Petr Manda

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2014 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 10. 9. 2014

zánik členství: 5. 9. 2018

vznik funkce: 10. 9. 2014

zánik funkce: 5. 9. 2018

V Roháčích 173/32, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Petr Knapp

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2014 - Poslední vztah: 2. 11. 2018

vznik členství: 10. 9. 2014

zánik členství: 5. 9. 2018

vznik funkce: 22. 9. 2014

zánik funkce: 5. 9. 2018

Na vrchmezí 795/13, Praha, 165 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Oldřich Bartoň

První vztah: 4. 2. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 10. 9. 2014

zánik funkce: 10. 9. 2014

Slunečná 202, Nupaky, 251 01, Česká republika

Ján Lučan

člen

První vztah: 25. 2. 2013 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2017

zánik funkce: 1. 1. 2017

Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ján Lučan

člen

První vztah: 25. 2. 2013 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 1. 1. 2017

zánik funkce: 1. 1. 2017

Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Hutla

předseda

První vztah: 25. 2. 2013 - Poslední vztah: 15. 11. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 10. 9. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2013

zánik funkce: 10. 9. 2014

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jeroen Karel Van Leeuwen

čeln

První vztah: 25. 2. 2013 - Poslední vztah: 4. 6. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 25. 3. 2015

zánik funkce: 25. 3. 2015

Labský Palouk 497, Pardubice, 530 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jiří Vévoda

člen

První vztah: 25. 2. 2013 - Poslední vztah: 19. 3. 2015

vznik členství: 1. 1. 2013

Utěšilova 707, Praha 9, 190 14, Česká republika

Lieven Coppejans

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2011 - Poslední vztah: 25. 2. 2013

vznik členství: 13. 7. 2011

zánik členství: 31. 12. 2012

Boniverlei 8, Edegem, 2 650, Belgické království

Mgr. Petr Neuvirth

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 4. 2. 2014

vznik členství: 14. 12. 2010

zánik členství: 31. 12. 2013

Opavská 822/63, Ostrava, 708 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 2. 2014

vznik členství: 6. 9. 2010

zánik členství: 31. 12. 2013

Kovanecká 2114/22, Praha 9, 190 00, Česká republika

Hugo Vanderpooten

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2010 - Poslední vztah: 12. 9. 2011

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 25. 5. 2011

Saint-Pieters-Leeuw, Gladiolenlaan 17, 1600, Belgické království

Ing. Petr Knapp

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2013

vznik členství: 1. 5. 2010

zánik členství: 31. 12. 2012

Na Vrchmezí 795, Praha 6, 165 00, Česká republika

Herwig Huysmans

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2013

vznik členství: 14. 12. 2009

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 14. 12. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2012

Keerbergen, Duivebergen 13, 3140, Belgické království

Danny De Raymaeker

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2009 - Poslední vztah: 25. 2. 2013

vznik členství: 2. 10. 2009

zánik členství: 31. 12. 2012

vznik funkce: 9. 10. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2012

Leuven, Brabançonnestraat 84, B-3000, Belgické království

Jeroen Karel Van Leeuwen

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2008 - Poslední vztah: 20. 5. 2010

vznik členství: 9. 11. 2007

zánik členství: 1. 5. 2010

třída Míru 90, Pardubice, 530 02, Česká republika

Hugo Vanderpooten

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 16. 8. 2006

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 1. 9. 2010

Saint-Pieters-Leeuw, Gladiolenlaan 17, 1600 Belgické království

Ing. Martin Stejskalík

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 1. 2011

vznik členství: 11. 12. 2006

zánik členství: 14. 12. 2010

Baška 298, Baška, 739 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2006 - Poslední vztah: 29. 9. 2010

vznik členství: 4. 9. 2006

zánik členství: 6. 9. 2010

Kovanecká 22, Praha 9, 190 00, Česká republika

William Leo Philemon Brondeel

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2006 - Poslední vztah: 17. 3. 2010

vznik členství: 16. 8. 2006

zánik členství: 14. 12. 2009

vznik funkce: 25. 9. 2006

zánik funkce: 14. 12. 2009

Herent, Langeveldstraat 71, BE-3020, Belgické království

Christian Defrancq

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2009

vznik členství: 16. 8. 2006

zánik členství: 2. 10. 2009

vznik funkce: 25. 9. 2006

zánik funkce: 2. 10. 2009

Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070 Belgické království

Geert De Kegel

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2006 - Poslední vztah: 13. 8. 2008

vznik členství: 16. 8. 2006

zánik členství: 9. 11. 2007

Malý Dvůr 646, Praha 6, Česká republika

Hugo Vanderpooten

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2006 - Poslední vztah: 13. 8. 2007

vznik členství: 16. 8. 2006

Saint-Pieters-Leeuw, Gladiolenlaan 17, 1600 Belgické království

William Leo Philemon

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 12. 2006

vznik členství: 16. 8. 2006

vznik funkce: 25. 9. 2006

Herent, Langeveldstraat 71, BE-3020, Belgické království

JUDr. Ing. Ján Lučan PhD.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2006 - Poslední vztah: 30. 12. 2006

vznik členství: 5. 4. 2005

zánik členství: 25. 9. 2006

vznik funkce: 13. 6. 2005

zánik funkce: 25. 9. 2006

Vinohradská 3216/165, Praha 10, 100 00, Česká republika

ing. Jan Moravec

Člen

První vztah: 2. 12. 2005 - Poslední vztah: 14. 3. 2007

vznik členství: 12. 9. 2005

zánik členství: 8. 12. 2006

Na Vyhlídce 49, Dobrá Voda, 373 16, Česká republika

Philippe Moreels

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2005 - Poslední vztah: 30. 12. 2006

vznik členství: 10. 3. 2005

zánik členství: 25. 9. 2006

vznik funkce: 4. 4. 2005

zánik funkce: 25. 9. 2006

Pařížská 128/22, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Ing. Ján Lučan PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2005 - Poslední vztah: 25. 7. 2006

vznik členství: 5. 4. 2005

Vinohradská 3216/165, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Tomáš Jirgl

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2004 - Poslední vztah: 8. 6. 2005

vznik členství: 7. 10. 2004

zánik členství: 29. 3. 2005

Donínská 1764, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Jaromír Sladkovský

člen

První vztah: 3. 6. 2004 - Poslední vztah: 8. 6. 2005

vznik členství: 6. 4. 2004

zánik členství: 29. 3. 2005

Litvínovská 519, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Petr Hutla

člen

První vztah: 2. 2. 2004 - Poslední vztah: 8. 6. 2005

vznik členství: 30. 9. 2003

zánik členství: 4. 4. 2005

Na vrších 1490/7, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Lamser

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2003 - Poslední vztah: 8. 6. 2005

vznik členství: 12. 6. 2003

zánik členství: 9. 3. 2005

vznik funkce: 16. 6. 2003

zánik funkce: 9. 3. 2005

Strážovská 342/15, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaromír Babinec MBA

Člen

První vztah: 3. 5. 2003 - Poslední vztah: 3. 6. 2004

vznik členství: 20. 1. 2003

zánik členství: 5. 4. 2004

Rytířova 809, Praha 4, 143 00, Česká republika

ing. Petr Neubauer

Místopředseda

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 2. 2004

vznik členství: 26. 3. 2000

zánik členství: 29. 9. 2003

vznik funkce: 26. 3. 2000

zánik funkce: 29. 9. 2003

Korejská 26, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ondrej Šestina

Člen

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

vznik členství: 3. 6. 2002

zánik členství: 20. 1. 2003

Medveďovej 14, Bratislava, 851 04, Slovenská republika

Ing. Vladimír Staňura

Předseda

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 20. 9. 2003

vznik členství: 3. 6. 2002

zánik členství: 12. 6. 2003

vznik funkce: 14. 6. 2002

zánik funkce: 12. 6. 2003

Požárnická 160, Praha 6, Česká republika

Ing. Roman Kalina

Člen

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 16. 11. 2004

vznik členství: 22. 7. 2002

zánik členství: 21. 9. 2004

Babice 103, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jan Petržilka

Člen

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 12. 2005

vznik členství: 3. 5. 2001

zánik členství: 3. 8. 2005

Jungmannova 4, Praha 1, Česká republika

Ing. Leoš Oharek

První vztah: 3. 5. 2002 - Poslední vztah: 8. 6. 2005

vznik členství: 4. 2. 2002

zánik členství: 31. 1. 2005

Dřevnická 4156, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Jan Zámečník

První vztah: 11. 9. 2001 - Poslední vztah: 3. 5. 2002

vznik členství: 3. 5. 2001

zánik členství: 31. 1. 2002

Na Petynce 70, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Tomáš Burian

předseda

První vztah: 11. 9. 2001 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 4. 3. 1999

zánik členství: 3. 6. 2002

vznik funkce: 24. 3. 1999

zánik funkce: 3. 6. 2002

N. Frýda 9, České Budějovice, Česká republika

Ing. Tomáš Burian

člen

První vztah: 7. 4. 1999 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

N. Frýda 9, České Budějovice, Česká republika

Ing. Roman Kalina

člen

První vztah: 10. 12. 1998 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 23. 4. 1998

zánik členství: 22. 7. 2002

Rubínová 1924, Turnov, Česká republika

Ing. Jan Petržilka

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 30. 4. 1997

zánik členství: 3. 5. 2001

Jungmannova 4, Praha 1, Česká republika

Ing. Done Popovský

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 11. 9. 2001

zánik členství: 3. 5. 2001

Hodonínská 41, Plzeň, Česká republika

Ing. Rudolf Autner

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

pobyt v ČR: Praha 4, U Dubu 1377/110 do 7. 4. 1999 od 4. 9. 1997

Račianská 81, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Milka Richterová

První vztah: 4. 9. 1997 - Poslední vztah: 10. 12. 1998

Na výsledku II 2, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Bruk

První vztah: 16. 1. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Hudečkova 1043/10, Praha 4, Česká republika

Vlasta Černá

První vztah: 16. 1. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Rektorská 20, Praha 10, Česká republika

ing. Michal Janáček

První vztah: 16. 1. 1997 - Poslední vztah: 4. 9. 1997

Vinohradská 42, Praha 2, Česká republika

Další vztah k této osobě

ing. Pavel Šimon

První vztah: 16. 1. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1999

Rašínovo nábř. 66, Praha 2, Česká republika

ing. Petr Neubauer

První vztah: 16. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 21. 3. 1996

zánik členství: 26. 3. 2000

vznik funkce: 10. 6. 1997

zánik funkce: 26. 3. 2000

Korejská 26, Jablonec nad Nisou, Česká republika

ing. Michal Janáček

První vztah: 4. 7. 1996 - Poslední vztah: 16. 1. 1997

Vinohradská 42, Praha 2, Česká republika

ing. Petr Neubauer

První vztah: 26. 3. 1996 - Poslední vztah: 16. 1. 1997

Zdeňka Nejedlého 2, Jablonec nad Nisou, Česká republika

ing. Zuzana Trefancová

První vztah: 19. 1. 1996 - Poslední vztah: 26. 3. 1996

Zelenečská 507/53, Praha 9, Česká republika

Ing. Vladislava Hadravová

První vztah: 31. 10. 1995 - Poslední vztah: 4. 7. 1996

Pelhřimovská 9, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Bruk

První vztah: 31. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 1. 1997

Hudečkova 1043/10, Praha 4, Česká republika

Vlasta Černá

První vztah: 31. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 1. 1997

Rektorská 20, Praha 10, Česká republika

ing. Pavel Šimon

První vztah: 31. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 1. 1997

Rašínovo nábř. 66, Praha 2, Česká republika

ing. Zuzana Trafancová

První vztah: 31. 10. 1995 - Poslední vztah: 19. 1. 1996

Zelenečská 507/53, Praha 9, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

PhDr. Josef Vajsejtl

předseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

vznik funkce: 1. 4. 2021

Nad Vavrouškou 694/11, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Procházka

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 1. 7. 2018

Pod Rozhlednou 685/37, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jindřich Horák

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 1. 6. 2018

Dobrovského 551/8, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Tomáš Korbas

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 1. 4. 2018

Tibetská 807/11, Praha, 160 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Pavel Prokop

Předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2018 - Poslední vztah: 16. 4. 2021

vznik členství: 12. 4. 2018

zánik členství: 31. 3. 2021

vznik funkce: 12. 4. 2018

zánik funkce: 31. 3. 2021

Melodická 1380/5, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Libor Bosák

Předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2017 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 11. 4. 2018

vznik funkce: 2. 5. 2017

zánik funkce: 11. 4. 2018

Šeříková 1625, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Libor Bosák

Předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2017 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 2. 5. 2017

zánik členství: 11. 4. 2018

vznik funkce: 2. 5. 2017

zánik funkce: 11. 4. 2018

Šeříková 1625, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Josef Rosenkranz

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 2. 11. 2014

zánik členství: 11. 4. 2018

vznik funkce: 2. 11. 2014

zánik funkce: 11. 4. 2018

Chmelařská 900/3, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Josef Rosenkranz

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2016 - Poslední vztah: 26. 4. 2018

vznik členství: 2. 11. 2014

zánik členství: 11. 4. 2018

vznik funkce: 2. 11. 2014

zánik funkce: 11. 4. 2018

Chmelařská 900/3, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Rudolf Kypta

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2017

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 30. 6. 2017

Drašarova 158, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Rudolf Kypta

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2015 - Poslední vztah: 2. 8. 2017

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 30. 6. 2017

Drašarova 158, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Josef Rosenkranz

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2016

vznik členství: 2. 11. 2014

vznik funkce: 2. 11. 2014

Albrechtická 412/5, Most, 434 01, Česká republika

Libor Bosák

předseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 1. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2017

Šeříková 1625, Černošice, 252 28, Česká republika

Libor Bosák

předseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2017

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 1. 5. 2017

vznik funkce: 1. 5. 2013

zánik funkce: 1. 5. 2017

Šeříková 1625, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Josef Rosenkranz

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2016

vznik členství: 2. 11. 2014

vznik funkce: 2. 11. 2014

Albrechtická 412/5, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Josef Rosenkranz

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 15. 11. 2014

vznik členství: 1. 11. 2010

zánik členství: 2. 11. 2014

vznik funkce: 1. 12. 2010

zánik funkce: 2. 11. 2014

Albrechtická 412/5, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Rudolf Kypta

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 12. 3. 2015

vznik funkce: 1. 3. 2011

Drašarova 158, Beroun, 266 01, Česká republika

Libor Bosák

předseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2013 - Poslední vztah: 15. 11. 2014

vznik členství: 1. 5. 2013

vznik funkce: 1. 5. 2013

Na lysinách 456/18, Praha 4, 147 00, Česká republika

Mgr. Ivana Vondráčková

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2012 - Poslední vztah: 9. 12. 2013

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 4. 12. 2013

Brunclíkova 1759/22, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Rudolf Kypta

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2011 - Poslední vztah: 18. 10. 2013

vznik funkce: 1. 3. 2011

Nad Zahradnictvím 1637, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Josef Rosenkranz

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 1. 11. 2010

vznik funkce: 1. 12. 2010

Albrechtická 412/5, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Jan Krob

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2010 - Poslední vztah: 16. 6. 2010

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 31. 5. 2010

Brandýská 477, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Ing. Libor Bosák

předseda představenstva

První vztah: 8. 6. 2009 - Poslední vztah: 24. 5. 2013

vznik členství: 1. 5. 2009

vznik funkce: 4. 5. 2009

Na lysinách 456/18, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Karel Bouček

předseda

První vztah: 10. 10. 2007 - Poslední vztah: 8. 6. 2009

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 27. 3. 2009

vznik funkce: 1. 10. 2007

zánik funkce: 27. 3. 2009

Senovážné nám. 994/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Jeníček

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 10. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 30. 11. 2010

vznik funkce: 1. 10. 2007

zánik funkce: 30. 11. 2010

V Březí 190, Vestec u Prahy, 252 42, Česká republika

Ing. Radan Šantora

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2007 - Poslední vztah: 26. 8. 2009

vznik členství: 1. 7. 2007

zánik členství: 24. 6. 2009

Na Lhotkách 632, Praha 5, 155 31, Česká republika

Ing. Petr Jeníček

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2004 - Poslední vztah: 10. 10. 2007

vznik členství: 30. 9. 2003

zánik členství: 30. 9. 2007

vznik funkce: 14. 6. 2004

zánik funkce: 30. 9. 2007

V Březí 190, Vestec, 252 42, Česká republika

Ing. Zdeněk Bouzek CSc.

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2004 - Poslední vztah: 26. 11. 2004

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 31. 10. 2004

Měcholupy 3, 335 01, Česká republika

Ing. Karel Bouček

předseda

První vztah: 2. 2. 2004 - Poslední vztah: 10. 10. 2007

vznik členství: 30. 9. 2003

zánik členství: 30. 9. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2003

zánik funkce: 30. 9. 2007

Senovážné nám. 994/2, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Jeníček

člen

První vztah: 2. 2. 2004 - Poslední vztah: 7. 9. 2004

vznik členství: 30. 9. 2003

V Březí 190, Vestec, 252 42, Česká republika

ing. Karel Bouček

Předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 2. 2004

vznik členství: 18. 10. 1999

zánik členství: 29. 9. 2003

vznik funkce: 25. 11. 1999

zánik funkce: 29. 9. 2003

Senovážné nám. 994/2, Praha 1, Česká republika

ing. Libor Bosák

Místopředsesa představenstva

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 10. 10. 2003

vznik členství: 18. 10. 1999

zánik členství: 30. 9. 2002

vznik funkce: 25. 11. 1999

zánik funkce: 30. 9. 2002

Na Lysinách 18/456, Praha 4, 147 00, Česká republika

ing. Ota Mandys

Člen představenstva

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 2. 2004

vznik členství: 18. 10. 1999

zánik členství: 29. 9. 2003

U Kaštanu 1218/2, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Rosenkranz

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2003 - Poslední vztah: 7. 9. 2004

vznik členství: 1. 10. 2002

zánik členství: 6. 6. 2004

vznik funkce: 8. 10. 2002

zánik funkce: 6. 6. 2004

Albrechtická 412/5, Most 11, 434 11, Česká republika

ing. Libor Bosák

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2000 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 31. 10. 1995

zánik členství: 18. 10. 1999

vznik funkce: 31. 10. 1995

zánik funkce: 18. 10. 1999

Na Lysinách 18/456, Praha 4, 147 00, Česká republika

ing. Libor Bosák

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 1999 - Poslední vztah: 1. 8. 2000

Štěchovická 1902/7, Praha 10, Česká republika

ing. Libor Bosák

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 1997 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

Štěchovická 1402/7, Praha 10, Česká republika

ing. Ota Mandys

Člen představenstva

První vztah: 16. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 31. 10. 1995

zánik členství: 18. 10. 1999

U Kaštanu 1218/2, Praha 6, Česká republika

ing. Karel Bouček

Předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 1997 - Poslední vztah: 8. 1. 2003

vznik členství: 31. 10. 1995

zánik členství: 18. 10. 1999

vznik funkce: 31. 10. 1995

zánik funkce: 18. 10. 1999

Senovážné nám. 994/2, Praha 1, Česká republika

ing. Ota Mandys

Člen představenstva

První vztah: 31. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 1. 1997

U Kaštanu 1218/2, Praha 6, Česká republika

ing. Karel Bouček

Předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 1. 1997

Senovážné nám. 994/2, Praha 1, Česká republika

ing. Libor Bosák

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 10. 1995 - Poslední vztah: 16. 1. 1997

Štěchovická 1402/7, Praha 10, Česká republika

Jménem společnosti jedná nevenek každý člen představenstva samostatně, s vyjímkou uvedenou v následující větě. Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva.

od 17. 11. 2001

Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti, přičemž jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis společně dva členové představenstva.

do 17. 11. 2001 od 4. 9. 1997

Za společnost jednají a podepisují společně dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, případně osoby k tomu představenstvem písemně zmocněné.

do 4. 9. 1997 od 31. 10. 1995

Další vztahy firmy ČSOB Leasing, a.s.

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 31. 7. 2013

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Dalších 16 vztahů k tomuto subjektu

 • Michaela Lhotková

  člen představenstva

  Ke Kukaláku 837, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Jan Sadil

  člen představenstva

  Pod strašnickou vinicí 3200/40, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ján Lučan

  člen představenstva

  Podvinný mlýn 2347/26, Praha, 190 00, Česká republika

 • Marcela Suchánková

  člen představenstva

  Vidoulská 760/8, Praha, 158 00, Česká republika

 • Petr Hutla

  člen představenstva

  Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

 • Héléne Goessaert

  člen představenstva

  Na Kleovce 27/8, Praha, 120 00, Česká republika

 • Jiří Vévoda

  člen představenstva

  Utěšilova 1078/13, Praha, 190 14, Česká republika

 • Zdeněk Tůma

  předseda dozorčí rady

  Na Císařce 3222/16, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ladislava Spielbergerová

  člen dozorčí rady

  Wintrova 452, Jesenice, 270 33, Česká republika

 • Štěpán Stránský

  člen dozorčí rady

  Neužilova 1495/2, Praha, 156 00, Česká republika

 • Franky Depickere

  člen dozorčí rady

  Izegemstraat 203, 8770 Ingelmunster, Belgické království

 • Willy Kiekense

  člen dozorčí rady

  Schaarstraat 18, 8000 Brugge, Belgické království

 • Christine Van Rijsseghem

  člen dozorčí rady

  Avenue du Manoir 24, 1410 Waterloo, Belgické království

 • John Arthur Hollows

  předseda představenstva

  Souběžná I 665/47, Praha, 158 00, Česká republika

 • Marc Wittemans

  člen dozorčí rady

  Beatrijslaan 91, Rotselaar, 3 110, Belgické království

 • Willem Hueting

  člen dozorčí rady

  Regentesselaan 75, CP Den Haag, 2 562, Nizozemské království

Československá obchodní banka, a. s.

První vztah: 11. 1. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

Radlická 333/150, Praha Radlice, 150 00

Akcionáři

Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350

Radlická, Česká republika, Praha 5, 150 57

od 31. 7. 2013

Československá obchodní banka, IČ: 00001350

Radlická 333/150, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 31. 7. 2013 od 11. 1. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 31. 10. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 10. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).