Hlavní navigace

CSS, a.s.

Firma CSS, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2123, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 18 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28963661

Sídlo:

Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem, 400 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 9. 2009

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
53200 Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2123, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

HERACLEUM, a.s. od 29. 9. 2009

Obchodní firma

CSS, a.s. od 17. 5. 2010

Obchodní firma

PHALANX, a.s. do 17. 5. 2010 od 29. 4. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 29. 9. 2009

adresa

Revoluční 1930/86
Ústí nad Labem 40001 od 8. 9. 2014

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13000 do 29. 4. 2010 od 29. 9. 2009

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 5. 2010

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 25. 5. 2010

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 8. 9. 2014 od 29. 9. 2009

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti CSS, a.s., společnost Via Chem Group, a.s., jednající při výkonu působnosti valné hromady společnosti učinil dne 13.12.2019 tato rozhodnutí: 1/ v plném rozsahu se vzdávám přednostního práva na upisování níže uvedených nových akcií Společnosti CSS, a.s., kterými bude zvyšován základní kapitál této společnosti, 2/ schvaluji zvýšení základního kapitálu Společnosti CSS, a.s., a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu: a/ základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 16.400.000,- Kč (slovy šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. nad částku 16.400.000,- Kč (slovy šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), ani pod tuto částku se nepřipouští, b/ základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 164 (slovy jedno sto šedesát čtyři) kusů celkem, s tím, že se bude jednat o kmenové akcie znějící na jméno, vydané v listinné podobě a jmenovité hodnotě jedné takovéto akcie 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých); jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 16.400.000,- Kč (slovy šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), c/ emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), tedy emisní kurs nově upisovaných akcií bude činit celkem 16.400.000,- Kč (slovy šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), d/ vzhledem k tomu, že jediný akcionář učinil na počátku jednání této valné hromady, před samotným přijetím rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, prohlášení o vzdání se přednostního práva na upisování nových akcií, budou všechny nově upisované akcie nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, IČ 000 11 789, se sídlem Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 400 32, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce 47, e/ žádná z nově upisovaných akcií nebude upsána na základě veřejné nabídky, 3/ připouštím možnost započtení části pohledávky společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost vzniklé za Společností CSS, a.s. z titulu Smlouvy o nahrazení závazku uzavřené dne 10.9.2019 (slovy desátého září roku dva tisíce devatenáct) mezi společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost na straně jedné a Společností CSS, a.s. na straně druhé, jejíž výše činila k datu uzavření Smlouvy o nahrazení závazku 18.937.264,25 (slovy osmnáct milionů devět set třicet sedm tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých a dvacet pět haléřů), s tím, že započítávat se bude co do výše 16.400.000,- Kč (slovy šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), a to proti pohledávce Společnosti CSS, a.s. na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií v celkové výši 16.400.000,- Kč (slovy šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých), a to za dodržení těchto pravidel: a) k částečnému započtení a tím i ke splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií dojde na základě Smlouvy o započtení uzavřené mezi společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost na straně jedné a Společností CSS, a.s. na straně druhé v písemné formě s úředně ověřenými podpisy osob oprávněných zastupovat účastníky této smlouvy, s tím, že tato smlouva nemůže být uzavřena dříve, než její návrh schválí jediný akcionář Společnosti CSS, a.s. jednající při výkonu působnosti valné hromady, a současně musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti CSS, a.s. do obchodního rejstříku. od 8. 1. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 18. 11. 2014 od 8. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 18. 11. 2014 od 8. 9. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 400 000 Kč

od 8. 1. 2020

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 8. 1. 2020 od 29. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 184 od 8. 1. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 8. 1. 2020 od 8. 9. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 8. 9. 2014 od 29. 9. 2009

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Daniel Tamchyna

Předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2019

vznik členství: 21. 10. 2019

vznik funkce: 21. 10. 2019

Mezi Mosty 1844, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Florián

Člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2019

vznik členství: 21. 10. 2019

Stojická 827/5, Praha, 190 17, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Jiroušek

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2018

vznik členství: 29. 4. 2015

vznik funkce: 29. 4. 2015

Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Daniel Tamchyna MBA

Předseda představenstva

První vztah: 18. 11. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2019

vznik členství: 20. 10. 2014

zánik členství: 20. 10. 2019

vznik funkce: 22. 10. 2014

zánik funkce: 20. 10. 2019

Mezi Mosty 1844, Pardubice, 530 03, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jaromír Florián

Člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2019

vznik členství: 20. 10. 2014

zánik členství: 20. 10. 2019

Stojická 827/5, Praha, 190 17, Česká republika

Ing. Pavel Jiroušek

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2013 - Poslední vztah: 20. 3. 2018

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 27. 4. 2015

vznik funkce: 10. 5. 2010

zánik funkce: 27. 4. 2015

Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Ing. Pavel Jiroušek

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2010 - Poslední vztah: 2. 10. 2013

vznik členství: 27. 4. 2010

vznik funkce: 10. 5. 2010

Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Ing. Pavel Jiroušek

Člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 6. 12. 2010

vznik členství: 27. 4. 2010

Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Francois Vleugels

Předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 9. 1. 2012

vznik členství: 27. 4. 2010

zánik členství: 2. 9. 2011

vznik funkce: 28. 4. 2010

zánik funkce: 2. 9. 2011

Oblouková 204, Ohrobec, 252 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Sosík

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2010 - Poslední vztah: 9. 1. 2012

vznik členství: 29. 3. 2010

zánik členství: 2. 9. 2011

Seydlerova 2149/7, Praha 5, 158 00, Česká republika

Petra Janáková

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 4. 2010

vznik členství: 29. 9. 2009

zánik členství: 29. 3. 2010

vznik funkce: 29. 9. 2009

zánik funkce: 29. 3. 2010

Hurbanova 1305/11, Praha 4, 142 00, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají společně všichni členové představenstva nebo společně člen představenstva a předseda představenstva. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná za společnost tento čl en představenstva samostatně.

od 8. 9. 2014

Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva samostatně. To neplatí v případě, že představenstvo společnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.

do 8. 9. 2014 od 29. 9. 2009

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Jan Šrubař

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2019

vznik členství: 21. 10. 2019

Na Dolíček 46, Kunice, 251 64, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Vladimír Sisák

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2019

vznik členství: 2. 7. 2014

zánik členství: 2. 7. 2019

Nuselská 69/28, Praha, 140 00, Česká republika

Jan Šrubař

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 11. 12. 2019

vznik členství: 2. 7. 2014

zánik členství: 2. 7. 2019

Na Dolíček 46, Kunice, 251 64, Česká republika

Erhard Procházka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 20. 3. 2018

vznik členství: 2. 7. 2014

zánik členství: 11. 5. 2015

vznik funkce: 2. 7. 2014

zánik funkce: 11. 5. 2015

Elišky Krásnohorské 1058, Bělá pod Bezdězem, 294 21, Česká republika

Ivana Šmejkalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 5. 11. 2010

zánik členství: 2. 7. 2014

Keplerova 694/4, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Erhard Procházka

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 20. 4. 2010

zánik členství: 2. 7. 2014

Elišky Krásnohorské 1058, Bělá pod Bezdězem, 294 21, Česká republika

Ing. Vladimír Sisák CSc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 20. 4. 2010

zánik členství: 2. 7. 2014

Nuselská 69/28, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jaromír Florián

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2010 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 29. 3. 2010

zánik členství: 20. 4. 2010

Sudoměřská 30, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Pavel Jiroušek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2010 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 29. 3. 2010

zánik členství: 20. 4. 2010

Ke Třebusicům 379, Brandýsek, 273 41, Česká republika

Ing. Jan Šrubař

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2010 - Poslední vztah: 17. 5. 2010

vznik členství: 29. 3. 2010

zánik členství: 20. 4. 2010

vznik funkce: 29. 3. 2010

zánik funkce: 20. 4. 2010

Plzeňská 155/113, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Vilém Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 4. 2010

vznik členství: 29. 9. 2009

zánik členství: 29. 3. 2010

Josefa Štemberky 98, Lidice, 273 54, Česká republika

Bc. Michael Zwiener

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 4. 2010

vznik členství: 29. 9. 2009

zánik členství: 29. 3. 2010

Klicperova 952/5, Jeseník, 790 01, Česká republika

Ing. Vítězslav Hruška

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 4. 2010

vznik členství: 29. 9. 2009

zánik členství: 29. 3. 2010

vznik funkce: 29. 9. 2009

zánik funkce: 29. 3. 2010

5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztahy firmy CSS, a.s.

Via Chem Group, a.s.

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 16. 1. 2020

Opletalova 1603/57, Praha, 110 00

Další vztah k tomuto subjektu

Via Chem Group, a.s.

První vztah: 29. 4. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

Opletalova 1603/57, Praha, 110 00

Další vztah k tomuto subjektu

PLATINUM RIVER, s.r.o.

První vztah: 29. 9. 2009 - Poslední vztah: 29. 4. 2010

Rohanské nábřeží 671/15, Praha, 186 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

Via Chem Group, a.s., IČ: 26694590

Rudolfovská tř. 303/113, Česká republika, České Budějovice, 370 01

do 16. 1. 2020 od 31. 7. 2013

Via Chem Group, a.s., IČ: 26694590

Plzeňská 155/113, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 31. 7. 2013 od 29. 4. 2010

PLATINUM RIVER, s.r.o., IČ: 28378288

Koněvova, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 29. 4. 2010 od 29. 9. 2009
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).