Hlavní navigace

METALIMEX a. s.

Firma METALIMEX a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 28, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 300 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00000931

Sídlo:

Štěpánská 621/34, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 1. 1990

DIČ:

CZ00000931

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
4675 Velkoobchod s chemickými výrobky
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
52100 Skladování
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 28, Městský soud v Praze

Obchodní firma

METALIMEX, akciová společnost pro zahraniční obchod,rusky METALIMEX, akcionernoe vněšnětorgovoe obščestvo (psáno azbukou), od 28. 11. 1989

Obchodní firma

METALIMEX a. s. od 8. 8. 2015

Obchodní firma

METALIMEX a. s. do 8. 8. 2015 od 16. 7. 2015

Obchodní firma

METALIMEX a. s. do 16. 7. 2015 od 25. 6. 2015

Obchodní firma

METALIMEX a. s. do 16. 7. 2015 od 16. 7. 2015

Obchodní firma

METALIMEX a. s. do 25. 6. 2015 od 19. 6. 2015

Obchodní firma

METALIMEX a. s. do 19. 6. 2015 od 23. 8. 2002

Obchodní firma

METALIMEX akciová společnost, zkráceně - METALIMEX a. s. do 23. 8. 2002 od 8. 7. 1992

Obchodní firma

METALIMEX, akciová společnost pro zahraniční obchod, rusky: METALIMEX, akcionernoe vněšnětorgovoe obščestvo (psáno azbukou) do 8. 7. 1992 od 29. 7. 1991

Obchodní firma

METALIMEX, akciová společnost, zkráceně - METALIMEX a. s. do 8. 7. 1992 od 8. 7. 1992

Obchodní firma

METALIMEX a. s.,rusky:METALIMEX A/O, anglicky:METALIMEX Ltd., německy: METALIMEX AG, francouzsky: METALIEMX S.A., španělsky: METALIMEX SA do 29. 7. 1991 od 18. 7. 1991

Právní forma

Akciová společnost od 28. 11. 1989

adresa

Štěpánská 621/34
Praha 1 11217 od 3. 12. 2003

adresa

Štěpánská 621/34
Praha 1 11000 do 3. 12. 2003 od 23. 8. 2002

adresa

Štěpánská 34
Praha 1 do 23. 8. 2002 od 28. 11. 1989

Předmět podnikání

prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 16. 7. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 7. 2009

zasilatelství do 22. 7. 2009 od 10. 5. 2007

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení do 22. 7. 2009 od 4. 10. 2006

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 19. 7. 2005

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 22. 7. 2009 od 28. 12. 2002

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 19. 7. 2005 od 20. 2. 2002

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod do 4. 10. 2006 od 20. 2. 2002

zastupování v celním řízení do 22. 7. 2009 od 20. 2. 2002

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhrdního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 5O kg na jeden kus balení do 20. 2. 2002 od 25. 8. 1999

služby celní deklarace do 20. 2. 2002 od 16. 11. 1994

vedení účetnictví do 20. 2. 2002 od 16. 11. 1994

zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu do 22. 7. 2009 od 16. 11. 1994

zprostředkování v dopravě do 22. 7. 2009 od 16. 11. 1994

provozování skladů do 22. 7. 2009 od 16. 11. 1994

provádění technicko-administrativních prací do 22. 7. 2009 od 16. 11. 1994

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné do 22. 7. 2009 od 26. 4. 1994

Základní předmětem podnikání společnosti je provádění zahraničně obchodní činnosti, zvláště: do 26. 4. 1994 od 18. 7. 1991

1. dovoz a vývoz pevných a plynných paliv, elektrické a tepelné energie, rud, kovů neželezných, drahých a vzácných, jejich slitin, polotovarů a odpadů, do 26. 4. 1994 od 18. 7. 1991

2. vývoz a dovoz všech věcí v souladu s platnými právními předpisy, do 26. 4. 1994 od 18. 7. 1991

3. poskytování a přijímání veškerých služeb a obstarávání záležitostí pro třetí osoby, souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní a devizově finanční činnosti v rámci předmětu podnikání. do 26. 4. 1994 od 18. 7. 1991

Základním předmětem podnikání společnosti je provádění zahra- ničně obchodní činnosti, zvláště: do 18. 7. 1991 od 28. 11. 1989

1. dovoz a vývoz pevných a plynných paliv, elektrické a tepel- né energie, rud, kovů neželezných, drahých a vzácných, jejich slitin, polotovarů a odpadů do 18. 7. 1991 od 28. 11. 1989

2. poskytování a přijímání veškerých služeb souvisejících bezprostředně s prováděním zahraničně obchodní činnosti v rámci předmětu podnikání. do 18. 7. 1991 od 28. 11. 1989

Podrobnější vymezení ad 1) a 2) stanoví FMZO rozhodnutím o zbožové a výkonové náplní společnosti. do 18. 7. 1991 od 28. 11. 1989

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o : a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Z tohoto důvodu poklesl objem obchodu o zhruba 6 5 %. Pokles obchodní činnosti se projeví na výsledcích hospodaření společnosti METALIMEX a.s. a v konečném důsledku i na dosaženém zisku. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pomi nuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější po snížení základního kapitálu, použít finanční prostředky, jako přebytek provozního kapitálu k rozdělení mezi akci onáře. b) rozsahu snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden. Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými j ednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny. Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zák onem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny. do 4. 10. 2006 od 4. 10. 2006

Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o : a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu j e optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější po snížení základního kapitálu, použít finančn í prostředky, jako přebytek provozního kapitálu k rozdělení mezi akcionáře. b) rozsahu snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden. Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými j ednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny. Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zák onem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny. do 4. 10. 2006 od 4. 10. 2006

Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a.s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ:112 17, IČ:00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28,konaná dne 21.09.2006 rozhodla o : a) důvodu snížení základního kapitálu a způsobu, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je značné omezení obchodní činnosti v důsledku prodeje části podniku (Divize paliv) ke dni 29.05.2006, kdy přestala společnost METALIMEX a.s. obchodovat s uhlím a koksem. Dalším důvodem pro snížení základního kapitálu j e optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu, neboť pominuly důvody pro které došlo v roce 2001 ke zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a částka odpovídající snížení bude po snížení základního kapitá lu použita k rozdělení mezi akcionáře. b) rozsahu snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti METALIMEX a.s. bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé akcie. Jmenovitá hodnota každé akcie bude snížena ze stávajících 92,165.000,- Kč (slovy: devadesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých) o 62,165.000,- Kč (slovy: šedesát dva milionů jedno sto šedesát pět tisíc korun českých). Nová jmenovitá hodnota každé akcie po snížení bude 30,000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Základní kapitál společnosti METALIMEX a.s. tak bude po snížení činit 300,000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých). c) způsobu jak má být snížení základního kapitálu proveden. Způsob snížení základního kapitálu bude realizován formou snížení jmenovité hodnoty každé listinné akcie. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisy členů představenstva oprávněnými j ednat jménem společnosti. Výplata částky, získané snížením základního kapitálu, akcionářům je možná nejdříve po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. d) schválení lhůty k předložení listinných akcií za účelem výměny. Mimořádná valná hromada schvaluje lhůtu třiceti dnů k předložení listinných akcií, resp. hromadné listiny je nahrazující, za účelem výměny. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve představenstvo společnosti způsobem určeným zák onem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, resp. hromadné listiny je nahrazující, aby je předložily ve lhůtě určené rozhodnutím mimořádné valné hromady (třicet dnů) za účelem výměny. do 19. 3. 2008 od 4. 10. 2006

Na základě Smlouvy o prodeji části podniku uzavřené podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícími, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění dne 29.05.2006 mezi společností METALIMEX a.s., IČ : 00000931, jako stranou Prodáva jící a společností OKD, a.s., IČ : 00002593, jako stranou Kupující, kdy předmětem úplatného převodu (prodeje) podle této smlouvy je část podniku Prodávajícího tvořící samostatnou organizační složku Prodávajícího nezapsanou v obchodním rejstříku nazvanou v rámci platné organizační struktury Prodávajícího jako Divize paliv, která je vedena v jeho účetnictví, v účetním systému Prodávajícího SAP R/3 verze 4.6 C a sestává z těchto středisek: (i) střediska Uhlí č. 211, (ii) střediska Koks č. 213, (iii) středisk a sklady č. 2152 a (iv) střediska sklady č. 2153 a dále majetkové účasti na společnosti Československá obchodní banka, a.s., IČ:00001350 a na společnosti SLOVENERGO spol. s r.o., IČ 31337091, se sídlem Ružová dolina 10, 821 08 Bratislava, Slovensko. Smlou va o prodeji části podniku uzavřená podle ustanovení § 487 ve spojení s § 477 a následujícími, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku byla dne 29.05.2006 schválena v souladu s ustanovením § 67a a § 187 odst. 1 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodn í zákoník, v platném znění rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti METALIMEX a.s. formou notářského zápisu č.j. NZ 613/2006, N 668/2006 ze dne 29.05.2006. do 19. 3. 2008 od 12. 6. 2006

Mimořádná valná hromada společnosti MATALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila to to usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sdílem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnstoi, j ejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno pros třednictvím výpisu z registru eminent cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromnady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devetsetdevěttiscícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představoval a podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devetsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jeji chž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek" ). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplně ní byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účt u v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné o soby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způs obem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s. do 9. 9. 2005 od 9. 9. 2005

Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila to to usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnstoi, j ejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno pros třednictvím výpisu z registru eminent cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterých vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromnady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devětsetdevěttisícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devětsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje p odíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jeji chž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek" ). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplně ní byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účt u v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné o soby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způs obem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s. do 9. 9. 2005 od 9. 9. 2005

Mimořádná valná hromada společnosti METALIMEX a. s., se sídlem v Praze 1, Štěpánská 621/34, PSČ: 112 17, IČ: 00000931, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28, konaná v sídle společnosti dne 26.8.2005 schválila to to usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je společnost K.O.P., a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3508, se sídlem Praha 1, Štěpánská 34, IČ: 63999129 (dále jen "hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, j ejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90% podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno pros třednictvím výpisu z registru emitenta cenným papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, z výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů a z čestného prohlášení hlavního akcionáře, ze kterýc h vyplývá, že hlavní akcionář byl ke dni doručení jeho žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 909.016 ks (slovy devětsetdevěttisícšestnáct kusů) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představovala podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 98,63%, a ke dni konání této valné hromady je vlastníkem nejméně 909.021 (slovy: devětsetdevěttisícdvacetjeden kus) akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje p odíl na základním kapitálu Společnosti ve výši nejméně 98,63%, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře Valná hromada Společnosti schvaluje dle § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni up lynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jeji chž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 3.025,- Kč (slovy: tři tisíce dvacet pět korun českých) za každou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protip lnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1804AJ3177/05 vypracovaným společností NOVOTA a. s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1652/36, PSČ 110 00, IČ: 256 40 046 (dále jen "znalecký posudek" ). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota protiplnění za jednu akcii ve výši 3.025,- Kč je přiměřená hodnotě zjištěné tímto posudkem ve výši 3.022,- Kč". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplně ní byla hodnota jedné akcie stanovena podílem na celkové hodnotě čistého obchodního majetku Společnosti, kterou znalec stanovil oceněním provozní části příjmovým způsobem na základě metody diskontovaných peněžních toků pro vlastníky (FCFE) a samostatným oceněním jednotlivých neprovozních aktiv Společnosti. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účt u v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen formou doporučeného dopisu na adresu oprávněné o soby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě hlavní akcionář též oznámí způsob poskytnutí protiplnění způs obem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Vyhotovení výpisu z registru emitenta Představenstvo Společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů) obsahujícího i identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práv a k akciím Společnosti, a to ke dni účinnosti přechodu akcií, a předá jej bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. Mimořádná valná hormada rozhodla o přechodu všech ostatních akcií na hlavního akcionáře K.O.P., a. s. 98,63% hlasů všech akcionářů společnosti METALIMEX a. s. do 19. 3. 2008 od 9. 9. 2005

V důsledku sloučení METALIMEX SEMIS spol. s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 7489 a METALIMEX INTERNATIONAL, spol.s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 749l s obchodní společností METALIMEX a.s. ke dni 29.7.l996 se METALIMEX a.s. stává právním nástupcem obou společností s ručením omezeným. Nedošlo ke zvýšení základního jmění METALIMEX a.s. od 13. 3. 2003

Na základě usnesení mimořádné valné hromady společnosti METALIMEX a.s. ze dne 7.4.2000 došlo k rozhodnutí společnosti o z výšení základního jmění společnosti v souladu s připojenými listinami. do 26. 3. 2001 od 11. 9. 2000

1. Rozsah zvýšení základního jmění a) Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadních 108,5 mil. Kč (slovy: jedno sto osm milionů pět set tisíc korun českých) na 651 mil. Kč (slovy: šest set padesát jedna milionů korun českých), zvyšuje se o 542,5 mil. Kč (slovy: pět set čtyřicet dva milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení až o dalších 434 mil. Kč (slovy: čtyři sta třicet čtyři miliony korun českých), tedy maximálně o 976,5 mil. Kč (slovy: devět set sedmdesát šest milionů pět set tisíc korun českých) celkem, až do maximální výše 1 085 mil. Kč (slovy: jedna miliarda osmdesát pět milionů korun českých) základního jmění. b) Bude vydáno minimálně 542 500 až maximálně 976 500 kusů nových akcií. c) Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění, je představenstvo společnosti. do 26. 3. 2001 od 11. 9. 2000

2. Forma vkladů Při upisování skcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. do 26. 3. 2001 od 11. 9. 2000

3. Určení nových akcií Druh cenného papíru: kmenová akcie Forma cenného papíru: na majitele Podoba cenného papíru: zaknihovaná Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč Počet kusů akcií: 542 500 až 976 500 ks Rozsah a obsah práv: veškerá akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi společnosti ve smyslu stanov společnosti a právního řádu ČR do 26. 3. 2001 od 11. 9. 2000

4. Způsob zvýšení základního jmění Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií. Úpis nových akcií bude proveden ve dvou kolech. do 26. 3. 2001 od 11. 9. 2000

4.1. První kolo a) Akcie mohou upisovat pouze dosavadní akcionáři (jako realizaci svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti) v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti, nebo ty osoby, na které bylo platně převedeno přednostní právo k upisování, pokud splní požadavky stanovené emitentem pro úpis v Informaci o přednostním právu. b) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč lze upsat maximálně devět nových akcií o jmenovité hodnotě 1 000 Kč. c) Místo pro vykonání přednostního práva: Komerční banka, a.s., pobočka Praha - východ, Václavské nám. č. 42, Praha 1, PSČ 114 07. d) Lhůta pro vykonání přednostního práva: dva týdny (provozní doba pobočky KB Praha - východ bude uvedena v Informaci o přednostním právu). e) Datum počátku běhu této lhůty: 13. pracovní den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku (datum bude přesně stanoveno v Informaci o přednostním právu). f) Informace o přednostním právu bude zveřejněna v Obchodním věstníku a uveřejněna v Hospodářských novinách. g) Emisní kurs: 1 000 Kč za jednu akcii. h) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 1. den 1. kola úpisu. i) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-2830780287/0100 zřízený Komerční bankou, a.s., jako správcem vkladu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možno akcie v rámci 1. kola upsat. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. do 26. 3. 2001 od 11. 9. 2000

Dojde-li k účinnému upsání všech akcií již v průběhu 1. kola, pak k veřejnému úpisu akcií ve 2. kole nedojde a představenstvo společnosti uveřejní zprávu o takovémto výsledku úpisu v Hospodářských novinách. do 26. 3. 2001 od 11. 9. 2000

4.2. Druhé kolo a) Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve 2. kole. b) Na základě výzvy k veřejnému upisování mohou akcie upisovat všichni zájemci - investoři (fyzické i právnické osoby), kteří splní požadavky stanovené emitentem pro úpis ve veřejné výzvě k úpisu akcií. c) Místo pro upisování: Komerční banka, a.s., pobočka Praha - západ, Václavské nám. č. 42, Praha 1, PSČ 114 07. d) Lhůta pro upsání nových akcií: dva týdny (provozní doba pobočky KB Praha - východ bude uvedena ve veřejné výzvě k upisování akcií). e) Datum počátku běhu této lhůty: 9. pracovní den po dni, kdy skončilo upisování v 1. kole (datum bude přesně stanoveno ve veřejné výzvě k upisování). f) Veřejná výzva k upisování akcií bude zveřejněna v Obchodním věstníku a uveřejněna v Hospodářských novinách. g) Emisní kurs: 2 500 Kč za jednu akcii. h) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií tak, aby úhrada emisního kursu byla v plné výši připsána na účet č. 19-2830780287/0100 zřízený Komerční bankou, a.s., jako správcem vkladu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů následujících po posledním dni, kdy bylo možno akcie v rámci 2. kola upsat. K identifikaci platby uvede každý upisovatel variabilní symbol, který mu bude sdělen při úpisu. do 26. 3. 2001 od 11. 9. 2000

V důsledku sloučení METALIMEX SEMIS spol. s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 7489 a MEZALIMEX INTERNATIONAL, spol.s r.o. vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu C vložce 749l s obchodní společností METALIMEX a.s. ke dni 29.7.l996 se METALIMEX a.s. stává právním nástupcem obou společností s ručením omezeným. Nedošlo ke zvýšení základního jmění METALIMEX a.s. do 13. 3. 2003 od 29. 7. 1996

Název společnosti: agnlicky: METALIMEX, Foreign Trade Company Limited německy: METALIMEX, Aktiengesellschaft fur Ausenhandel francouzsky: METALIMEX, Société anonyme pour le commerce extérieur španělsky: METALIMEX, Societad anónima para el comercio exterior do 8. 7. 1992 od 29. 7. 1991

Oznamuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 4. 4. 1991 zvýšit základní kapitál společnosti z 35 000 000,- Kčs na 73 500 000,- Kčs. Kapitál společnosti rozdělen: 5 460 akcií z toho 560 akcií na jméno o nominální hodnotě 100 000,- Kčs 1 400 akcií na majitele o nominální hodnotě 10 000,- Kčs 3 500 akcií zaměstnaneckých o nominální hodnotě 1 000,- Kčs do 31. 12. 1991 od 18. 7. 1991

Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla zřízena dle zák. č. 243/1949 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném Federálním ministerstvem zahraničního obchodu v Praze ze dne 21. 11. 89, č. j. 7297/62/89, dále na stanovách témže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 23. 11. 1989 osvědčené státním notářství pro Prahu 1 dne 23. 11. 1989, č. j. 1/NZ 288/89 a 1 N 345/89. od 28. 11. 1989

Název společnosti: anglicky: METALIMEX, Foreign Trade Company Limited německy: METALIMEX, Aktiengesellschaft Fur Aussenhandel francouzsky: METALIMEX, Société anonyme pour le commerce extérieur španělsky: METALIMEX, Societad anénima para el comercio exterior do 18. 7. 1991 od 28. 11. 1989

Kapitál

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

od 5. 3. 2007

Základní kapitál

vklad 921 650 000 Kč

do 5. 3. 2007 od 26. 3. 2001

Základní kapitál

vklad 108 500 000 Kč

do 26. 3. 2001 od 8. 7. 1992

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 8. 7. 1992 od 31. 12. 1991

Základní kapitál

vklad 35 000 000 Kč

do 31. 12. 1991 od 28. 11. 1989
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 000 000 Kč, počet: 10 od 5. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 92 165 000 Kč, počet: 10 do 5. 3. 2007 od 4. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 921 650 do 4. 10. 2006 od 15. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 921 650 do 15. 12. 2005 od 5. 12. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 921 650 do 5. 12. 2005 od 3. 12. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 921 650 do 3. 12. 2003 od 26. 3. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 108 500 do 26. 3. 2001 od 24. 9. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 105 000 do 24. 9. 1997 od 16. 11. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 700 do 16. 11. 1994 od 26. 4. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 420 do 16. 11. 1994 od 26. 4. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 840 do 16. 11. 1994 od 26. 4. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 19 600 do 16. 11. 1994 od 26. 4. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 560 do 8. 7. 1992 od 8. 7. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 700 do 26. 4. 1994 od 8. 7. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 400 do 26. 4. 1994 od 8. 7. 1992
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 500 do 24. 9. 1997 od 8. 7. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 560 do 8. 7. 1992 od 31. 12. 1991
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 400 do 8. 7. 1992 od 31. 12. 1991
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 350 do 31. 12. 1991 od 28. 11. 1989

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Daniel Trnka

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 1. 5. 2021

vznik funkce: 1. 5. 2021

Moravská 1504/23, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 25. 6. 2020

vznik funkce: 25. 6. 2020

Hanzelkova 2757/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Labuzík

člen představenstva

První vztah: 22. 1. 2020

vznik členství: 15. 12. 2019

Bajkalská 673/12, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. David Bečvář

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2020

vznik členství: 3. 10. 2019

vznik funkce: 3. 10. 2019

Veslařská 85/202, Brno, 637 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Záhorec

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2020

vznik členství: 24. 10. 2019

vznik funkce: 24. 10. 2019

Kukulova 24, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Durčák

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2019 - Poslední vztah: 27. 5. 2021

vznik členství: 1. 6. 2019

zánik členství: 30. 4. 2021

zánik funkce: 30. 4. 2021

Čeladná 710, 739 12, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Záhorec

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2018 - Poslední vztah: 16. 1. 2020

vznik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 24. 10. 2016

Kukulova 24, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2020

vznik členství: 25. 6. 2017

zánik členství: 25. 6. 2020

vznik funkce: 25. 6. 2017

zánik funkce: 25. 6. 2020

Hanzelkova 2757/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Labuzík

člen představentva

První vztah: 3. 1. 2017 - Poslední vztah: 22. 1. 2020

vznik členství: 15. 12. 2016

Bajkalská 673/12, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Josef Mašín

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2017 - Poslední vztah: 18. 9. 2019

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 31. 8. 2019

vznik funkce: 15. 12. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2019

Čelakovského 626, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2016 - Poslední vztah: 28. 8. 2017

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 25. 6. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 25. 6. 2017

Hanzelkova 2757/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2016 - Poslední vztah: 28. 8. 2017

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 25. 6. 2017

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 25. 6. 2017

Hanzelkova 2757/2a, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Josef Mašín

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2016 - Poslední vztah: 3. 1. 2017

vznik členství: 15. 12. 2013

zánik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2016

zánik funkce: 15. 12. 2016

Čelakovského 626, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Josef Mašín

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2016 - Poslední vztah: 3. 1. 2017

vznik členství: 15. 12. 2013

zánik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2016

zánik funkce: 15. 12. 2016

Čelakovského 626, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. David Bečvář

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2016 - Poslední vztah: 16. 1. 2020

vznik členství: 3. 10. 2016

vznik funkce: 3. 10. 2016

Veslařská 85/202, Brno, 637 00, Česká republika

Ing. Miroslav Záhorec

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2016 - Poslední vztah: 25. 8. 2018

vznik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 24. 10. 2016

Lidická 1441/28, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Miroslav Záhorec

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2016 - Poslední vztah: 25. 8. 2018

vznik členství: 24. 10. 2016

vznik funkce: 24. 10. 2016

Lidická 1441/28, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Milan Poslt

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 1. 2017

Táboritská 880/14, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Milan Poslt

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 1. 2017

Táboritská 880/14, Praha, 130 00, Česká republika

Simona Otavová

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 15. 12. 2013

zánik členství: 29. 6. 2016

Na Míčánce 2640/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Simona Otavová

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 29. 7. 2016

vznik členství: 15. 12. 2013

zánik členství: 29. 6. 2016

Na Míčánce 2640/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Mašín

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2016

vznik členství: 15. 12. 2013

Čelakovského 626, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Josef Mašín

člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2016

vznik členství: 15. 12. 2013

Čelakovského 626, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 18. 6. 2015

Trojská 725/181b, Praha, 171 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 9. 12. 2016

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 18. 6. 2015

Trojská 725/181b, Praha, 171 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 18. 6. 2015

Trojská 725/181b, Praha 7, 171 00, Česká republika

Petr Otava

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 7. 6. 2015

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 7. 6. 2015

Štěpánská 621/34, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 18. 6. 2015

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 18. 6. 2015

Trojská 725/181b, Praha, 171 00, Česká republika

Věra Neubauerová

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 15. 12. 2013

zánik členství: 18. 6. 2015

Na Topolce 918/20, Praha, 140 00, Česká republika

Josef Mašín

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 15. 12. 2013

vznik funkce: 15. 12. 2013

zánik funkce: 18. 6. 2015

Čelakovského 626, Úvaly, 250 82, Česká republika

Simona Otavová

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 15. 12. 2013

vznik funkce: 15. 12. 2013

zánik funkce: 8. 3. 2016

Na Míčánce 2640/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Labuzík

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2017

vznik členství: 15. 12. 2013

zánik členství: 15. 12. 2016

Bajkalská 673/12, Praha, 100 00, Česká republika

Petr Labuzík

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2017

vznik členství: 15. 12. 2013

zánik členství: 15. 12. 2016

Bajkalská 673/12, Praha, 100 00, Česká republika

Věra Neubauerová

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2014

vznik členství: 15. 12. 2013

Na Topolce 918, Praha 4, 140 00, Česká republika

Simona Otavová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2013 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2010

Na Míčánce 2640/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Otava

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 25. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Trojská 725/181b, Praha 7, 171 00, Česká republika

Ing. Petr Otava CSc.

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2011 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 25. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Štěpánská 621/34, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Josef Mašín

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2010

Čelakovského 626, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Jaroslav Roubal

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 15. 12. 2010

Šantrochova 1865/5, Praha 6, 162 00, Česká republika

Věra Neubauerová

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 15. 12. 2010

Na Topolce 918, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Simona Zeleňáková

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 29. 3. 2013

vznik členství: 15. 12. 2010

vznik funkce: 15. 12. 2010

Na Míčánce 2640/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Simona Zeleňáková

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 14. 12. 2010

Na Míčánce 2640/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Simona Zelňáková

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2009 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 14. 12. 2007

Na Míčánce 2640/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Otava CSc.

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2009 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

Štěpánská 621/34, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Simona Thomasová

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2009

vznik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 14. 12. 2007

Na Míčánce 2640/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Věra Neubauerová

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 14. 12. 2007

Na Topolce 918, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Josef Mašín

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

zánik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 14. 12. 2010

Čelakovského 626, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Simona Thomasová

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 19. 3. 2008

vznik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 14. 12. 2007

Na Hřebenkách 815, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Roubal

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 14. 12. 2007

Šantrochova 1865/5, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Simona Thomasová

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 28. 12. 2007

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 14. 12. 2007

Na Hřebenkách 815, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Josef Mašín

člen

První vztah: 4. 10. 2006 - Poslední vztah: 28. 12. 2007

vznik členství: 21. 9. 2006

vznik funkce: 21. 9. 2006

zánik funkce: 14. 12. 2007

Čelakovského 626, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Eva Trotterová

člen

První vztah: 3. 12. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 23. 6. 2003

zánik členství: 3. 5. 2005

Maiselova 21/41, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Josef Mašín

člen

První vztah: 3. 12. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 23. 6. 2003

zánik členství: 28. 6. 2005

Čelakovského 626, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Petr Otava

člen

První vztah: 3. 12. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 23. 6. 2003

zánik členství: 28. 6. 2005

Budečská 1a/2972, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Ing. Petr Otava CSc.

člen-předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2002 - Poslední vztah: 3. 2. 2009

Bukovanského 1342/11, Ostrava, Česká republika

Ing. Chrudoš Barvík

člen

První vztah: 25. 8. 1999 - Poslední vztah: 18. 7. 2011

zánik členství: 25. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2011

Životická 605, Albrechtice u Českého Těšína, Česká republika

Ing, Janka Vozárová

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 1999 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

zánik členství: 30. 11. 2006

zánik funkce: 30. 11. 2006

Za zahradami 396, Praha 1O, Česká republika

ing. Petr Paukner

člen-místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 1999 - Poslední vztah: 25. 8. 1999

Pod krčským lesem 1380, Praha 4, Česká republika

ing. Petr Otava CSc.

člen-předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 1999 - Poslední vztah: 23. 8. 2002

Budečská 1a, Ostrava 1, Česká republika

ing. Petr Otava CSc.

člen

První vztah: 24. 9. 1997 - Poslední vztah: 6. 1. 1999

Budečská 1a, Ostrava 1, Česká republika

ing. Martin Ulčák

člen

První vztah: 24. 9. 1997 - Poslední vztah: 25. 8. 1999

Zelená 14 a, Praha 6, Česká republika

ing. Viktor Koláček

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 9. 1997 - Poslední vztah: 6. 1. 1999

Maiselova 21, Praha 1, Česká republika

ing. Dušan Randuška

Člen představenstva

První vztah: 2. 7. 1997 - Poslední vztah: 6. 1. 1999

trvale bytem Jasenie 113, Slovenská republika do 6. 1. 1999 od 2. 7. 1997

Daškova 3074, Praha 4, Česká republika

ing. Dušan Randuška

Člen představenstva

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 2. 7. 1997

trvale bytem Jasenie 113, Slovenská republika do 2. 7. 1997 od 3. 4. 1997

K vrbě 517/21, Praha 10, Česká republika

ing. Petr Paukner

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 6. 1. 1999

Pod krčským lesem 1380, Praha 4, Česká republika

ing. Janka Vozárová

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 25. 8. 1999

pobyt v ČR Praha 10, Za zahradami 396 do 25. 8. 1999 od 13. 3. 1996

Výstavby 1, Košice, Česká republika

Ing. Viktor Koláček

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Petřvald 1435, Česká republika

ing. Josef Bulvas

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 1995 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Pozdeňská 2313/3, Praha 6, Česká republika

JUDr. Jan Marxt

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 1995 - Poslední vztah: 12. 12. 1995

U starého splavu 2/250, Praha 10, Česká republika

Ing. Karel Dlask

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Ženíškova 2403, Ústí nad Labem, Česká republika

JUDr. Jan Marxt

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 7. 2. 1995

Blažovského 542, Praha 4, Česká republika

Ing. Viktor Koláček

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 7. 2. 1995

Petřvald 1435, Česká republika

ing. Petr Paukner

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Pod krčským lesem 1380, Praha 4, Česká republika

ing. Petr Tichý

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Pod Krčským lesem 1382, Praha 4, Česká republika

Miroslav Pařík

Člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 3. 4. 1997

Pod krčským lesem 1383, Praha 4, Česká republika

Ján Špiak

Člen

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Červenej armády 294/31, Považská Bystrica, Česká republika

ing. Zdeněk Urbánek

Člen

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Schnirchova 27, Praha 7, Česká republika

ing. František Ryšavý

Člen

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Lukešova 1643/10, Praha 4, Česká republika

ing. Vlastimil Fišer

Člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

J. Heroldova 10, Ostrava, Česká republika

ing. Josef Němec

Člen

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Samohelova 2, Praha 4, Česká republika

ing. Miloslav Stehlík

člen představenstva

První vztah: 31. 12. 1991 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Na Fialce 1565, Říčany, Česká republika

Ing. Karel Dlask

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 7. 1991 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Ženíškova 2403, Ústí nad Labem, Česká republika

ing. Josef Bulvas

Předseda představenstva

První vztah: 29. 7. 1991 - Poslední vztah: 7. 2. 1995

Pozdeňská 2557, Praha 6, Česká republika

ing. Josef Bulvan

Generální ředitel

První vztah: 28. 11. 1989 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Pozdeňská 2557, Praha 6, Česká republika

ing. Josef Topinka

Předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 1989 - Poslední vztah: 29. 7. 1991

J. Skupy 2521/3, Most, Česká republika

ing. Bohumír Švec

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 11. 1989 - Poslední vztah: 29. 7. 1991

Jahodová 2706, Praha 10, Česká republika

ing. Zdeněk Macura

Ekonomický náměstek GŘ

První vztah: 28. 11. 1989 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Malá Štěpánská 8, Praha 2, Česká republika

ing. Petr Tichý

Obchodní náměstek GŘ

První vztah: 28. 11. 1989 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Pod krčským lesem 1382/6, Praha 4, Česká republika

ing. Pavel Kubacký

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 11. 1989 - Poslední vztah: 29. 7. 1991

Plavecká 1, Ostrava-Hrabůvka, Česká republika

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s dalším místopředsedou představenstva nebo členem představenstva nebo člen představenstva společně s dalším členem představenstva. Místopředseda představens tva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného zmocnění představenstvem.

od 21. 11. 2016

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva, místopředsedou představenstva nebo dalším členem představenstva. K podpisu za společnost dochází tak, že k vypsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou představenstva, místopředsedou představenstva nebo dalším členem př edstavenstva.

do 21. 11. 2016 od 16. 7. 2015

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem přestavenstva. Místopředseda představenstva nebo člen představenstva může za společnost jednat samostatně pouze na základě písemného pověření předst avenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, místopředseda představenstva společně s členem představenstva, místopředseda představenstva ne bo člen představenstva pověřený k tomu písemně představenstvem.

do 16. 7. 2015 od 18. 6. 2013

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem přestavenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis předseda představen stva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s členem představenstva.

do 18. 6. 2013 od 28. 12. 2007

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva nebo spoelčně místopředs eda představenstva a člen představenstva.

do 28. 12. 2007 od 19. 7. 2005

Za společnost jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo s členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s členem představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo s členem představenstva, nebo místopředseda představenstva společně s čl enem představenstva, případně člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn.

do 19. 7. 2005 od 15. 7. 2004

Za společnost jedná představenstvo nebo jeho předseda nebo jeho místopředseda nebo společně dva členové představenstva nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Zavazování a podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, nebo jeho předseda nebo místopředseda, nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.

do 15. 7. 2004 od 6. 1. 1999

Za společnost jedná představenstvo nebo jeho předseda nebo jeho místopředseda nebo společně dva členové představenstva, nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Zavazování a podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis buď všichni členové představenstva, jeho předseda nebo místopředseda, nebo dva členové, nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.

do 6. 1. 1999 od 24. 9. 1997

Podepisování a zavazování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo jeho předseda nebo dva členové, případně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn nebo prokurista se sa- mostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.

do 24. 9. 1997 od 13. 3. 1996

Podepisování a zavazování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo předseda(zastu- pující místopředseda),případně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.Předseda představenstva je oprávněn používat titul generální ře- ditel tam, kde je to obvyklé.

do 13. 3. 1996 od 7. 2. 1995

Podepisování a zavazování se za společnost: podepisování a zavazování se za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo předseda (zastu- pující místopředseda), případně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, prokurista se samostatnou prokurou nebo spoelčně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. Předseda představenstva je oprávněn používat titul generální ředitel tam, kde je to obvyklé

do 7. 2. 1995 od 8. 7. 1992

Podepisování a zavazování za společnost: podepisování a zavazování za společnost se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis - všichni členové představenstva nebo předseda (zastupující místopředseda), popřípadě člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, generální ředitel nebo jeden z jeho náměstků nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří se podepisují vždy s dodatkem, označujícím prokuru.

do 8. 7. 1992 od 31. 12. 1991

Způsob jednání a zastupování jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové představenstva, pokud josu k tomu představenstvem písemně zmocněni, generální ředitel nebo jeden z jeho náměstků, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podpisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni, nebo generální ředitel nebo jeden z jeho náměstků, nebo prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé, kteří podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.

do 31. 12. 1991 od 28. 11. 1989

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Monika Sofronová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2021

vznik členství: 18. 12. 2020

vznik funkce: 18. 12. 2020

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  MTX Group a.s.

  Štěpánská 621/34, Praha, 110 00

JUDr. Rostislav Doleček

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2020

vznik členství: 18. 12. 2019

vznik funkce: 18. 12. 2019

Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Zuzana Rezková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2019

Kloboukova 2262/81, Praha, 148 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Monika Sofronová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2018 - Poslední vztah: 20. 1. 2021

vznik členství: 18. 12. 2017

zánik členství: 17. 12. 2020

vznik funkce: 18. 12. 2017

zánik funkce: 17. 12. 2020

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2017 - Poslední vztah: 22. 1. 2020

vznik členství: 18. 12. 2016

vznik funkce: 18. 12. 2016

Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Monika Sofronová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 18. 12. 2014

zánik členství: 18. 12. 2017

vznik funkce: 3. 10. 2016

zánik funkce: 18. 12. 2017

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Monika Sofronová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 18. 12. 2014

zánik členství: 18. 12. 2017

vznik funkce: 3. 10. 2016

zánik funkce: 18. 12. 2017

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Zuzana Rezková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 7. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2019

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 1. 7. 2019

Kloboukova 2262/81, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Monika Sofronová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2016

vznik členství: 18. 12. 2014

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Monika Sofronová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 11. 2016

vznik členství: 18. 12. 2014

U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

Ing. Martin Bulawa

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 10. 5. 2016

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik členství: 31. 3. 2016

Na Míčánce 2640/2, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Bulawa

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2015

Na Míčánce 2640/2, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Monika Sofronová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2015 - Poslední vztah: 7. 8. 2015

vznik členství: 18. 12. 2014

U Starého mlýna 1304/50, Praha 10, 104 00, Česká republika

Rostislav Doleček

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2017

vznik členství: 18. 12. 2013

zánik členství: 18. 12. 2016

vznik funkce: 18. 12. 2013

zánik funkce: 18. 12. 2016

Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

Rostislav Doleček

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 1. 2017

vznik členství: 18. 12. 2013

zánik členství: 18. 12. 2016

vznik funkce: 18. 12. 2013

zánik funkce: 18. 12. 2016

Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Martin Bulawa

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 24. 6. 2015

vznik členství: 25. 6. 2012

Úvalská 555, Nehvizdy, 250 81, Česká republika

Ing. Monika Sofronová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2011 - Poslední vztah: 5. 1. 2015

vznik členství: 18. 12. 2011

zánik členství: 18. 12. 2014

U Starého mlýna 1304/50, Praha 10, 104 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2014

vznik členství: 18. 12. 2010

vznik funkce: 18. 12. 2010

Leopoldova 667/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Michal Zeleňák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 15. 12. 2010

zánik členství: 25. 6. 2012

vznik funkce: 15. 12. 2010

zánik funkce: 25. 6. 2012

Na Míčánce 2640/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Monika Sofronová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2009 - Poslední vztah: 20. 12. 2011

vznik členství: 18. 12. 2008

U Starého mlýna 1304/50, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Michal Zeleňák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2008 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 14. 12. 2010

vznik funkce: 17. 12. 2007

zánik funkce: 14. 12. 2010

Na Míčánce 2640/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Michal Zeleňák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2008 - Poslední vztah: 20. 3. 2008

vznik funkce: 17. 12. 2007

Na Míčánce 2640/2, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2008 - Poslední vztah: 12. 1. 2011

vznik členství: 17. 12. 2007

zánik členství: 17. 12. 2010

vznik funkce: 17. 12. 2007

zánik funkce: 17. 12. 2010

Leopoldova 667/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Michal Zeleňák

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 19. 3. 2008

vznik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 17. 12. 2007

Na Hřebenkách 815, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jiří Tvrdík

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 30. 1. 2009

vznik členství: 11. 12. 2007

zánik členství: 18. 12. 2008

vznik funkce: 11. 12. 2007

V Remízku 937/13, Praha 5, 152 00, Česká republika

Marek Jelínek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 28. 12. 2007

vznik členství: 21. 9. 2006

zánik členství: 14. 12. 2007

vznik funkce: 22. 9. 2006

zánik funkce: 14. 12. 2007

Koulova 13, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2007 - Poslední vztah: 19. 3. 2008

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 10. 12. 2007

vznik funkce: 22. 9. 2006

zánik funkce: 10. 12. 2007

Leopoldova 667/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

Marek Jelínek

člen

První vztah: 4. 10. 2006 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 21. 9. 2006

vznik funkce: 21. 9. 2006

Koulova 13, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Roubal

člen

První vztah: 4. 10. 2006 - Poslední vztah: 28. 12. 2007

vznik členství: 21. 9. 2006

zánik členství: 10. 12. 2007

vznik funkce: 21. 9. 2006

zánik funkce: 10. 12. 2007

Šantrochova 1865/5, Praha 6, 162 00, Česká republika

JUDr. Rostislav Doleček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 5. 1. 2007

vznik členství: 28. 6. 2005

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 22. 9. 2006

Leopoldova 667/11, Praha 4, 149 00, Česká republika

prof. Ing. Tomáš Čermák CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

vznik členství: 28. 6. 2005

zánik členství: 20. 9. 2006

vznik funkce: 30. 6. 2005

zánik funkce: 20. 9. 2006

Tř. 30. dubna 25/1684, Ostrava 1, 702 00, Česká republika

Zdeněk Bakala

člen

První vztah: 17. 2. 2005 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 17. 12. 2004

zánik členství: 28. 6. 2005

vznik funkce: 17. 12. 2004

zánik funkce: 28. 6. 2005

Pevnostní 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Josef Goj

člen

První vztah: 1. 12. 2004 - Poslední vztah: 17. 2. 2005

vznik členství: 1. 9. 2004

zánik členství: 16. 12. 2004

vznik funkce: 1. 9. 2004

zánik funkce: 16. 12. 2004

Panelová 1573, Petřvald, 735 41, Česká republika

Dr. Milan Jelinek

předseda

První vztah: 22. 10. 2003 - Poslední vztah: 19. 7. 2005

vznik členství: 20. 5. 1999

zánik členství: 28. 6. 2005

vznik funkce: 20. 5. 1999

zánik funkce: 28. 6. 2005

Oberägeri, Müslirain 9, CH-6315, Švýcarská konfederace

Dr. Milan Jelinek

předseda

První vztah: 25. 8. 1999 - Poslední vztah: 22. 10. 2003

Oberägeri, Müsliorain 9, CH-6315, Švýcarská konfederace

ing. Viktor Koláček

člen

První vztah: 25. 8. 1999 - Poslední vztah: 1. 12. 2004

zánik členství: 31. 8. 2004

zánik funkce: 31. 8. 2004

Maiselova 21, Praha 1, Česká republika

Ing. Viktor Koláček

předseda

První vztah: 6. 1. 1999 - Poslední vztah: 25. 8. 1999

Maiselova 21, Praha 1, 110 00, Česká republika

ing. Pavel Kubacký

předseda

První vztah: 24. 9. 1997 - Poslední vztah: 6. 1. 1999

Plavecká 1, Ostrava, Česká republika

ing. Viktor Koláček

předseda

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 24. 9. 1997

Petřvald 1435, Česká republika

ing. Pavel Kubacký

místopředseda

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 24. 9. 1997

Plavecká 1, Ostrava, Česká republika

Ing. Martin Ulčák

člen

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 24. 9. 1997

Zelená 14A, Praha 6, Česká republika

ing. Petr Otava CSc.

člen

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 24. 9. 1997

Budečská 1a, Ostrava 1, Česká republika

ing. Jiří Mutinský

člen

První vztah: 13. 3. 1996 - Poslední vztah: 25. 8. 1999

Jednoty 1439, Sokolov, Česká republika

ing. Ladislav Patlich

místopředseda

První vztah: 16. 11. 1994 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Švédská 2501, Kladno, Česká republika

ing. Petr Plachý

člen

První vztah: 16. 11. 1994 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Fr.Podešvy 4, Sviadnov, Česká republika

ing. Josef Tauber

člen

První vztah: 16. 11. 1994 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Pobočná 18, Praha 4, Česká republika

ing. Ján Špiak

Člen

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 16. 11. 1994

sídliště Dedovec 1796/314, Povážská Bystrica, Česká republika

ing. Jiří Perner

Člen

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 16. 11. 1994

Trenčínská 3, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Němec

Místopředseda

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 16. 11. 1994

Samohelova 2052, Praha 4, Česká republika

Jaroslav Procházka

Člen

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Hošťálkova 51, Praha 6, Česká republika

ing. Pavel Kubacký

Člen

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Plavecká 1, Ostrava, Česká republika

ing. Vladimír Růžička

Předseda

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Čs. armády 1, Loket nad Ohří, Česká republika

Josef Rejzek

Člen

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 4. 10. 2006

zánik členství: 9. 6. 2006

zánik funkce: 9. 6. 2006

Holečkova 2642, Praha 5, Česká republika

Ing. Miroslav Stehlík

Člen

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Na Fialce 1565, Říčany, Česká republika

ing. Josef Chalupník

Člen

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Dolákova 554, Praha 8, Česká republika

Další vztahy firmy METALIMEX a. s.

Historické vztahy

ing. Janka Vozárová

První vztah: 23. 8. 2002 - Poslední vztah: 15. 7. 2004

samostatná prokura do 15. 7. 2004 od 23. 8. 2002

Za zahradami 396, Praha 10, Česká republika

Ing. Janka Vozárová

První vztah: 3. 4. 1997 - Poslední vztah: 23. 8. 2002

pobyt v ČR: Praha 10, Za zahradami 396 samostatná prokura do 23. 8. 2002 od 3. 4. 1997

Výstavby 1, Košice, Slovenská republika

Judr.Jan Marxt -Kolektivní Prokura

První vztah: 7. 2. 1995 - Poslední vztah: 12. 12. 1995

U starého splavu 2/250, Praha 10, Česká republika

Judr. Jan Marxt- Kolektivní Prokura

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 7. 2. 1995

Blažovského 542, Praha 4, Česká republika

Ing.Petr Paukner-Kolektivní Prokura

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Pod krčským lesem 1380, Praha 4, Česká republika

Miroslav Pařík - Samostatná Prokura

První vztah: 8. 7. 1992 - Poslední vztah: 13. 3. 1996

Pod krčským lesem 1383, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Kratochvíle

První vztah: 10. 12. 1990 - Poslední vztah: 10. 12. 1990

ve funkci samostatného prokuristy do 10. 12. 1990 od 10. 12. 1990

Křejpského 1513, Praha 4, Česká republika

ing. Miroslav Pařík

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Pod krčským lesem 1383, Praha 4, Česká republika

Ladislav Siebrt

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Nespeky 34, okr. Benešov, Česká republika

ing. Miroslav Řehounek

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Pod krčským lesem 1380, Praha 4, Česká republika

Zdeněk Fischer

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Nad Buďánkami III/5, Praha 5, Česká republika

Evelyn Barková

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Jindřicha Plachty 26, Praha 5, Česká republika

JUDr. Jan Marxt

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Blažovského 542, Praha 4, Česká republika

ing. Lubomír Žabokrtský

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

V olšinách 126, Praha 10, Česká republika

JUDr. Zdeněk Flídr

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

nám. Svatopluka Čecha 13/1366, Praha 10, Česká republika

Vladimír Kalina

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 8. 7. 1992

Pod krčským lesem 1378, Praha 4, Česká republika

Václav Přibáň

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 10. 12. 1990

Říjnová 1371, Čelákovice, Česká republika

ing. Jiří Kratochvíle

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 10. 12. 1990

Křejpského 1513, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Bečka

První vztah: 5. 3. 1990 - Poslední vztah: 10. 12. 1990

Katovická 404, Praha 8, Česká republika

MTX Group a.s.

První vztah: 19. 1. 2019

Štěpánská 621/34, Praha, 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Monika Sofronová

  člen dozorčí rady

  U starého mlýna 1304/50, Praha, 104 00, Česká republika

 • Ing. Petr Otava

  předseda představenstva

  Hanzelkova 2757/2a, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Rostislav Doleček

  místopředseda dozorčí rady

  Leopoldova 667/11, Praha, 149 00, Česká republika

 • Ing. Zdeněk Durčák

  předseda dozorčí rady

  Čeladná 710, 739 12, Česká republika

 • Ing. David Bečvář

  místopředseda představenstva

  Veslařská 85/202, Brno, 637 00, Česká republika

 • Ing. Miroslav Záhorec

  místopředseda představenstva

  Kukulova 24, Praha, 169 00, Česká republika

 • Ing. Jana Zimová

  místopředseda představenstva

  Rothmayerova 518/11, Praha, 102 00, Česká republika

Akcionáři

MTX Group a.s., IČ: 27441261

Štěpánská, Česká republika, Praha 1, 110 00

od 19. 1. 2019

RPG Trading, s.r.o., IČ: 27769089

Prokešovo náměstí, Česká republika, Ostrava, 728 30

do 4. 10. 2006 od 12. 6. 2006

OKD, a.s., IČ: 00002593

Prokešovo náměstí, Česká republika, Ostrava, 728 30

do 12. 6. 2006 od 19. 12. 2005

K.O.P., a.s., IČ: 63999129

Štěpánská, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 19. 12. 2005 od 8. 11. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 7. 1992

Živnosti

Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 20. 2. 2015
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 31. 8. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 7. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).