Hlavní navigace

Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Firma Nemocnice Český Krumlov, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1460, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 608 232 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26095149

Sídlo:

Nemocniční 429, Český Krumlov, 381 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 9. 2005

DIČ:

Skupinove_DP

Aktuální kontaktní údaje Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti
855 Ostatní vzdělávání
86100 Ústavní zdravotní péče
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1460, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Nemocnice Český Krumlov, a.s. od 9. 7. 2015

Obchodní firma

Nemocnice Český Krumlov, a.s. do 9. 7. 2015 od 30. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 30. 9. 2005

adresa

Nemocniční 429
Český Krumlov 38101 od 6. 8. 2013

adresa

Horní Brána 429
Český Krumlov 38127 do 6. 8. 2013 od 29. 10. 2008

adresa

Nad Nemocnicí 153
Český Krumlov 38127 do 29. 10. 2008 od 30. 9. 2005

Předmět podnikání

poskytování zdravotních služeb od 16. 2. 2021

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně od 24. 4. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 4. 2009

hostinská činnost od 29. 10. 2008

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

technické činnosti v dopravě do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti do 24. 4. 2009 od 29. 10. 2008

výroba tepelné energie do 10. 7. 2017 od 29. 10. 2008

rozvod tepelné energie do 10. 7. 2017 od 29. 10. 2008

komplexní poskytování zdravotnických služeb do 16. 2. 2021 od 9. 12. 2005

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., rozhodl dne 3.6.2021 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Český Krumlov, a. s. takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 598 232 000,- Kč, slovy pětsetdevadesátosmmilionůdvěstětřicetdvatisíc korun českých, o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, na částku 608 232 000,- Kč, slovy šestsetosmmilionůdvěstětřicetdvatisíc k orun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nové akcie, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 552 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, zní na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelnou, je omezeně převoditelná převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcio náře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcie je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je J ihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitá lu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peně žitým vkladem jediného akcionáře. do 3. 10. 2021 od 9. 7. 2021

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 15.10.2020 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 590 932 000,- Kč, slovy pětsetdevadesátmilionůdevětsettřicetdvatisíc korun českých, o celkovou částku 7 300 000,- Kč, slovy sedmmilionůtřistatisíc korun českých, z toho: 1. o částku 6 500 000,- Kč, slovy šestmilionůpětsettisíc korun českých 2. o částku 800 000,- Kč, slovy osmsettisící korun českých, v rámci projektu "Modernizace NIS v Nemocnici Český Krumlov, a.s.", dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK na částku 598 232 000,- Kč, slovy pětsetdevadesátosmmilionůdvěstětřicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, u psáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 542 až 548 a 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé ak cie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 549 až 551 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude 7 300 000,- Kč, slovy sedmmilionůtřistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 16. 2. 2021 od 12. 11. 2020

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 4.6.2020 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 542 532 000,- Kč, slovy pětsetčtyřicetdvamilionůpětsettřicetdvatisíc korun českých, o částku 48 400 000,- Kč, slovy čtyřicetosmmilionůčtyřistatisíc korun českých, na částku 590 932 000,- Kč, slovy pětsetdevadesátmilion ůdevětsettřicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení zá kladního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 526 až 529, 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé ak cie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 530 až 537 a 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 538 až 541 - nově upisované akcie jsou akciemi kmen ovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 16 ks (šestnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude 48 400 000,- Kč, slovy čtyřicetosmmilionůčtyřistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode d ne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 12. 11. 2020 od 22. 7. 2020

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 3.10.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 536 832 000,- Kč, slovy pětsettřicetšestmilionůosmsettřicetdvatisíc korun českých, o celkovou částku 5 700 000,- Kč, slovy pětmilionůsedmset tisíc korun českých, z toho: 1. o částku 4 100 000,- Kč, slovy čtyřimilionyjednostotisíc korun českých v rámci projektu Vybavení návazné péče Nemocnice Český Krumlov, a.s. 2. o částku 1 600 000,- Kč, slovy jedenmilionšestsettisíc korun českých v rámci projektu Multifunkční informační a komunikační systém v Nemocnici Český Krumlov, a.s. dle Čl. 6 bodu 9 Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů SM/115/ZK, na částku 542 532 000,- Kč, slovy pětsetčtyřicetdvamilionůpětsettřicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnoste ch a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 514 až 518 a 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé ak cie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 519 až 525 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valn é hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude 5 700 000,- Kč, slovy pětmilionůsedmsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnu tí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 22. 7. 2020 od 26. 11. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 6.6.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 484 432 000,- Kč, slovy čtyřistaosmdesátčtyřimilionůčtyřistatřicetdvatisíc korun českých, o částku 52 400 000,- Kč, slovy padesátdvamilionůčtyřistatisíc korun českých, na částku 536 832 000,- Kč, slovy pětsettřicetšes tmilionůosmsettřicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýše ní základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 503 až 507, 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé ak cie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 508 až 509 a 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 510 až 513 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenový mi, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 11 ks (jedenácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude 52 400 000,- Kč, slovy padesátdvamilionůčtyřistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode d ne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 26. 11. 2019 od 22. 7. 2019

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 19.7.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 476 532 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesátšestmilionůpětsettřicetdvatisíc korun českých, o částku 7 900 000,- Kč, slovy sedmmilionůdevětsettisíc korun českých, na částku 484 432 000,- Kč, slovy čtyřistaosmdesátčtyřimil ionůčtyřistatřicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 487 až 493 a 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 494 až 502 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem va lné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 16 ks (šestnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude 7 900 000,- Kč, slovy sedmmilionů devětsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne roz hodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 22. 7. 2019 od 9. 9. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 19.4.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 456 532 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátšestmilionůpětsettřicetdvatisíc korun českých, o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, na částku 476 532 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesátšestmilionůpětsettř icetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního ka pitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 485 a 486 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Ji hočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s., přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 9. 9. 2018 od 4. 6. 2018

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 25.5.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 396 532 000,- Kč, slovy třistadevadesát šestmilionůpětsettřicetdvatisíc korun českých, o částku 60 000 000,-Kč, slovy šedesátmilionů korun českých, na částku 456 532 000,- Kč, slovy čtyřista padesátšestmilionůpětsettř icetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního k apitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označených čísly 479 až 484 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zně jí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Nemocniční 429, Horní Brána, PSČ 381 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 6 ks (šesti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je J ihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž splaceno bude 60 000 000,- Kč, slovy šedesátmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcio náře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 10. 8. 2017 od 30. 6. 2017

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 20.10.2016 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Čes ký Krumlov, a. s. takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 376 532 000,- Kč, slovy třistasedmdesátšestmilionů pětsettřicetdvatisíc korun českých, o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, na částku 396 532 000,- Kč, slovy třistadevadesátšestmilionůpětsettři cetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kap itálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 477 až 478 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Ji hočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcioná ře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 22. 2. 2017 od 23. 12. 2016

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 21.7.2016 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Česk ý Krumlov, a. s. takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 372 532 000,- Kč, slovy třistasedmdesátdvamilionůpětsettřicetdvatisíc korun českých, o částku 4 000 000,-Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, na částku 376 532 000,- Kč, slovy třistasedmdesátšestmilionůpětsettřicetdv atisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu . Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 473 až 476 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Ji hočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionář e v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 23. 12. 2016 od 27. 9. 2016

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 30.4.2015 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Česk ý Krumlov, a. s. takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 367 532 000,- Kč, slovy třistašedesátsedmmilionůpětset třicetdvatisíc korun českých, o částku 5 000 000,-Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 372 532 000,- Kč, slovy třistasedmdesátdvamilionůpětsettřicetdvati síc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 468 až 472 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Ji hočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 8. 10. 2015 od 9. 7. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 10. 7. 2017 od 8. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 10. 7. 2017 od 8. 7. 2014

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 13.3.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Česk ý Krumlov, a. s. takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 362 532 000,- Kč, slovy třistašedesátdvamilionů pětsettřicetdvatisíc korun českých o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých na částku 367 532 000,- Kč, slovy třistašedesátsedmmilionůpětsettřicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 463 až 467. Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí n a jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský k raj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 8. 7. 2014 od 21. 5. 2014

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 14. 11. 2013 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti v rámci proj ektu “Ekologizace energetického zdroje Nemocnice Český Krumlov, a.s.“ takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 354 732 000,- Kč, slovy třistapadesátčtyřimilionůsedmsettřicetdvatisíc korun českých o částku 7 800 000,- Kč, slovy sedmmilionůosmsettisíc korun českých na částku 362 532 000,- Kč, slovy třistašedesátdvamilionůpětsett řicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 7 ks (sedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 448 až 454, 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akc ie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 455 až 462. Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem val né hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 15 ks (patnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž splaceno bude 7 800 000,- Kč, slovy sedmmilionůosmsettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 19. 12. 2013 od 3. 12. 2013

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 18. 7. 2013 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 353 732 000,- Kč, slovy třistapadesáttřimilionůsedmsettřicetdvatisíc korun českých o částku 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých na částku 354 732 000,- Kč, slovy třistapadesátčtyřimilionůsedmsettřicetdvati síc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 447 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, znějící na jméno, v listi nné podobě, veřejně neobchodovatelnou, je omezeně převoditelná - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií. M ístem pro upsání akcií je Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž splacen bude 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního k apitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 12. 9. 2013 od 20. 8. 2013

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 7. 3. 2013 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 349 732 000,- Kč, slovy třistačtyřicetdevětmilionůsedmsettřicet dvatisíc korun českých o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých na částku 353 732 000,- Kč, slovy třistapadesáttřimilionůsedmsettřicetdv atisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 443 až 446. Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějíc í na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský k raj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 10. 5. 2013 od 4. 4. 2013

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 26. 6. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 347 632 000,- Kč, slovy třistačtyřicetsedmmilionů šestsettřicetdvatisíc korun českých o částku 2 100 000,- Kč, slovy dvamilionyjednostotisíc korun českých na částku 349 732 000,- Kč, slovy třistačtyřicetdevětmilionůs edmsettřicet dvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 440 a 441, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 100 000,- K č, slovy jednostotisíc korun českých, označený číslem 442. Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní áži o nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 3 ks (tří kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kr aj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž splaceno bude 2 100 000,- Kč, slovy dvamilionyjednostotisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení z ákladního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 28. 8. 2012 od 13. 8. 2012

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 7. 2. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 343 632 000,- Kč, slovy třistačtyřicettřimilionůšestsettřicetdvatisíc korun českých, o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, na částku 347 632 000,- Kč, slovy třistačtyřicetsedmmilionůšestsettřicetd vatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 436 - 439. Nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí cí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základníh o kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 4. 4. 2012 od 16. 3. 2012

Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 21. 12. 2010 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 342 632 000,- Kč, slovy třistačtyřicetdvamilionů šestsettřicetdvatisíc korun českých, o částku 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, na částku 343 632 000,- Kč, slovy třistačtyřicettřimilionůšestsettřicetd vatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nové akcie, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 435 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, znějící na jméno, v listinné podo bě, veřejně neobchodovatelnou, je omezeně převoditelnou - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. M ístem pro upsání akcií je Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, přičemž splacen bude 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 25. 2. 2011 od 24. 1. 2011

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8. 6. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 337 632 000,- Kč, slovy třistatřicetsedmmilionůšestsettřicetdvatisíc korun českých o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých na částku 342 632 000,- Kč, slovy třistačtyřicetdvamilionůšestsettřicetdvatis íc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 430 až 434 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Horní Brána 429, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský k raj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Český Krumlov, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usn esení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře do 27. 8. 2010 od 2. 7. 2010

Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. dne 7. 10. 2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 327 632 000,- Kč, slovy třistadvacetsedmmilionůšestset třicetdvatisíc korun českých o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých na částku 337 632 000,- Kč, slovy třistatřicetsedmmilionůšestset třicetdv atisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 10 ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 420 až 429 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Nad Nemocnicí 153, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočesk ý kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Český Krumlov, přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne záp isu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 20. 11. 2008 od 29. 10. 2008

Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 317 432 000,- Kč, slovy třistasedmnáctmilionů čtyřistatřicetdvatisíc korun českých o částku 10 200 000,- Kč, slovy desetmilionůdvěstětisíc korun českých na částku 327 632 000,- Kč, slovy třistadvacetsedmmilionůšestse t třicetdvatisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 10 ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 408 až 417 a 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě kaž dé akcie 100 000,- Kč (stotisíc korun českých), označené čísly 418 a 419 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Český Krumlov, Nad Nemocnicí 153, PSČ 381 27. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoč eský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 5002012112/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., přičemž splaceno bude 10 200 000,- Kč, slovy desetmilionůdvěstětisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu us nesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. do 19. 12. 2007 od 5. 12. 2007

Jediný akcionář společnosti Nemocnice Český Krumlov, a.s. rozhodl dne 13.12.2005 na základě písemné zprávy představenstva dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. předložené jedinému akcionáři, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení zákl adního kapitálu společnosti takto: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 5 600 000,- Kč (slovy pětmilionůšestsettisíc korun českých) o částku 311 832 000,- Kč (slovy třistajedenáctmilionůosmsettřicetdvatisíc korun českých) na celkovou výši 317 432 000,- Kč (slovy třistasedmná ctmilionůčtyřistatřicetdvatisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 311 ks (třistajedenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 57 - 367, 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (sl ovy stotisíc korun českých), označené číslem 368 - 375 a 32 ks (třicetdva kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 376 - 407, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů 3. jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu a to smlouvou o upsání akcií dle ust. §204 odst. 5) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude uzavřena v Českých Budějovicíc h nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií, jako návrh smlouvy podepsaný společností, bude doručena upisovateli ihned po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových a kcií o 311 832 000,- Kč, slovy třistajedenáctmilionůosmsettřicetdvatisíc korun českých, tj. v den rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, informace dle ust. §204a odst. 2) obchodního zákoníku se nevyžaduje 4. emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jehož předmětem je: Podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Jihočeského kraje s názvem Nemocnice Český Krumlov, se sídlem Český Krumlov, Nad Nemo cnicí 153, PSČ 381 27, IČ 00070548, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce č. 398 - hmotnou složku podniku tvoří: a) věci nemovité do katastru nemovitostí zapisované a věci nemovité do katastru nemovitostí nezapisované včetně těch, které se dosud výstavbou nestaly věcmi nemovitými v právním slova smyslu a do katastru nemovitostí zapsány být nemohou b) věci movité včetně zásob c) finanční majetek d) pohledávky - nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software; přechod na společnost neodporuje povaze těchto práv a uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí - osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. přecházejí na společnost, která bude zajišťovat čin nost dosud prováděnou vkladatelem 5. nepeněžitý vklad - podnik - byl oceněn znaleckým posudkem zpracovatele HZ Praha, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 17049644, ze dne 31.10.2005, č. posudku B 91/2005, jmenovaného za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Českých Budějovic ích ze dne 30.9.2005, č.j. Nc 1652/2005-4, které nabylo právní moci dne 30.9.2005 na částku 311 832 000,- Kč, slovy třistajedenáctmilionůosmsettřicetdvatisíc korun českých. Celá tato částka ve výši 311 832 000,- Kč, slovy třistajedenáctmilionůosmsettřice tdvatisíc korun českých je určena ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. 6. za shora blíže specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydáno 311 ks (třistajedenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 57 - 367, 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě ak cie 100.000,- Kč (slovy stotisíc korun českých), označené číslem 368 - 375 a 32 ks (třicetdva kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 376 - 407, akcie budou vydány v listinné podobě, jako km enové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlas u je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, jedinému akcionáři bude vydáno jako protiplnění 100% nově vydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 311 832 000,- Kč, slovy třistajedenáctmilionůosmsettřicetdvatisíc korun českých 7. nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením "smlouvy o vkladu podniku ke zvýšení účasti akcionáře ve společnosti" a faktickým předáním podniku společnosti; o předání bude akcionářem a společností sepsán zápis 8. nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do tří týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 13. 1. 2006 od 19. 12. 2005

Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 14.9.2005, sepsa né ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. zn. NZ 551/2005. od 30. 9. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 608 232 000 Kč

od 9. 7. 2021

Základní kapitál

vklad 598 232 000 Kč

do 9. 7. 2021 od 12. 11. 2020

Základní kapitál

vklad 590 932 000 Kč

do 12. 11. 2020 od 22. 7. 2020

Základní kapitál

vklad 542 532 000 Kč

do 22. 7. 2020 od 26. 11. 2019

Základní kapitál

vklad 536 832 000 Kč

do 26. 11. 2019 od 22. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 484 432 000 Kč

do 22. 7. 2019 od 9. 9. 2018

Základní kapitál

vklad 476 532 000 Kč

do 9. 9. 2018 od 4. 6. 2018

Základní kapitál

vklad 456 532 000 Kč

do 4. 6. 2018 od 30. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 396 532 000 Kč

do 30. 6. 2017 od 23. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 376 532 000 Kč

do 23. 12. 2016 od 27. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 372 532 000 Kč

do 27. 9. 2016 od 9. 7. 2015

Základní kapitál

vklad 367 532 000 Kč

do 9. 7. 2015 od 21. 5. 2014

Základní kapitál

vklad 362 532 000 Kč

do 21. 5. 2014 od 19. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 354 732 000 Kč

do 19. 12. 2013 od 12. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 353 732 000 Kč

do 12. 9. 2013 od 10. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 349 732 000 Kč

do 10. 5. 2013 od 28. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 347 632 000 Kč

do 28. 8. 2012 od 4. 4. 2012

Základní kapitál

vklad 343 632 000 Kč

do 4. 4. 2012 od 25. 2. 2011

Základní kapitál

vklad 342 632 000 Kč

do 25. 2. 2011 od 27. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 337 632 000 Kč

do 27. 8. 2010 od 20. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 327 632 000 Kč

do 20. 11. 2008 od 19. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 317 432 000 Kč

do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 5 600 000 Kč

do 1. 1. 2007 od 30. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 20 od 9. 7. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 398 od 12. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 102 od 12. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 391 do 12. 11. 2020 od 22. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 99 do 12. 11. 2020 od 22. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 19 do 9. 7. 2021 od 22. 7. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 383 do 22. 7. 2020 od 26. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 95 do 22. 7. 2020 od 26. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 378 do 26. 11. 2019 od 22. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 88 do 26. 11. 2019 od 22. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 15 do 22. 7. 2020 od 22. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 376 do 22. 7. 2019 od 9. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 84 do 22. 7. 2019 od 9. 9. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 do 22. 7. 2019 od 4. 6. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 8 do 4. 6. 2018 od 30. 6. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 2 do 30. 6. 2017 od 23. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 369 do 9. 9. 2018 od 27. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 365 do 27. 9. 2016 od 9. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 32 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 360 do 9. 7. 2015 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 75 do 9. 9. 2018 od 21. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 355 do 21. 5. 2014 od 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 75 do 21. 5. 2014 od 19. 12. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 348 do 19. 12. 2013 od 12. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 347 do 12. 9. 2013 od 10. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 343 do 10. 5. 2013 od 28. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 67 do 19. 12. 2013 od 28. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 341 do 28. 8. 2012 od 4. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 66 do 28. 8. 2012 od 4. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 32 do 21. 5. 2014 od 4. 4. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 337 do 4. 4. 2012 od 25. 2. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 336 do 25. 2. 2011 od 27. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 331 do 27. 8. 2010 od 20. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 321 do 20. 11. 2008 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 66 do 4. 4. 2012 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 32 do 4. 4. 2012 od 19. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 311 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 64 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 32 do 19. 12. 2007 od 1. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 56 do 1. 1. 2007 od 30. 9. 2005

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Bc. Martin Kudláček

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2021

vznik členství: 1. 10. 2021

Dubné 81, 373 84, Česká republika

Dana Balláková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2021

vznik členství: 16. 12. 2021

Omlenická 298, Kaplice, 382 41, Česká republika

MUDr. Marian Leitgeb

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2021

vznik členství: 1. 10. 2021

Olešnice 275, 373 31, Česká republika

Ing. Jan Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Sídliště Vyšný 140, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. Josef Hermann

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

vznik funkce: 15. 12. 2020

Na Skalce 539, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Rožmberská 287, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. Pavel Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Březová 800, Kaplice, 382 41, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jana Kopúnová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

1. Máje 764, Kaplice, 382 41, Česká republika

Petr Eliáš

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 2. 12. 2020

Pod Vyhlídkou 201, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jan Homolka

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2019 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 9. 5. 2019

zánik členství: 1. 12. 2020

Mojné 62, 382 32, Česká republika

Mgr. Dalibor Carda

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2018 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Český Krumlov 36, 381 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Dalibor Carda

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 12. 5. 2017

Sídliště Plešivec 377, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Sídliště Vyšný 140, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Mgr. Dalibor Carda

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 11. 1. 2018

vznik členství: 12. 5. 2017

Sídliště Plešivec 377, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Hermann

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

vznik funkce: 16. 5. 2017

zánik funkce: 1. 12. 2020

Na Skalce 539, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Rudolf Vejskrab

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Chvalšinská 203, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 1. 12. 2020

Rožmberská 287, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Jan Voldřich

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 12. 5. 2017

zánik členství: 28. 2. 2019

vznik funkce: 16. 5. 2017

zánik funkce: 28. 2. 2019

Černá v Pošumaví 21, 382 23, Česká republika

Mgr. Dalibor Carda

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Sídliště Plešivec 377, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Rudolf Vejskrab

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Chvalšinská 203, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Sídliště Vyšný 140, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Jan Voldřich

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Černá v Pošumaví 21, 382 23, Česká republika

Jan Voldřich

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Černá v Pošumaví 21, 382 23, Česká republika

Ing. Jan Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Sídliště Vyšný 140, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Mgr. Dalibor Carda

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Sídliště Plešivec 377, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Alexandr Nogrády

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Zahrádky 193, Křemže, 382 03, Česká republika

Alexandr Nogrády

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Zahrádky 193, Křemže, 382 03, Česká republika

Ing. Josef Hermann

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Na Skalce 539, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. Josef Hermann

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

Na Skalce 539, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Dana Kopřivová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 14. 4. 2021

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 25. 3. 2021

Zahradní 248, Větřní, 382 11, Česká republika

Dana Balláková

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 18. 10. 2021

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 15. 12. 2021

Omlenická 298, Kaplice, 382 41, Česká republika

Rudolf Vejskrab

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 11. 5. 2017

vznik funkce: 10. 1. 2017

zánik funkce: 11. 5. 2017

Chvalšinská 203, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Kamila Doubková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 31. 7. 2016

Pod Kaštany 267, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Kamila Doubková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 31. 7. 2016

Pod Kaštany 267, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Jan Vorel

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2015 - Poslední vztah: 18. 10. 2021

vznik členství: 8. 10. 2015

zánik členství: 8. 10. 2020

Vyšehradská 44, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Pavel Hausdorf

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 16. 12. 2011

zánik členství: 16. 12. 2016

Špičák 127, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Jan Vorel

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 20. 11. 2015

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 1. 10. 2015

Vyšehradská 44, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Pavel Hausdorf

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 16. 12. 2011

zánik členství: 16. 12. 2016

Špičák 127, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Marcela Čepeláková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 20. 11. 2015

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 1. 10. 2015

Papírenská 105, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Josef Kaloš

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Šumavská 620, Kaplice, 382 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Luboš Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Pohraniční stráže 313, Vyšší Brod, 382 73, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jana Zoufalá

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Mojné 4, 382 32, Česká republika

Jana Zoufalá

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Mojné 4, 382 32, Česká republika

Rudolf Vejskrab

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Chvalšinská 203, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Josef Kaloš

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Šumavská 620, Kaplice, 382 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Dalibor Carda

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Sídliště Plešivec 377, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Dalibor Carda

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Sídliště Plešivec 377, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Rudolf Vejskrab

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 26. 2. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2016

Chvalšinská 203, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Bc. Antonín Krák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

U Studánky 98, Větřní, 382 11, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Bc. Antonín Krák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

U Studánky 98, Větřní, 382 11, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Luboš Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 31. 12. 2016

Pohraniční stráže 313, Vyšší Brod, 382 73, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zbyněk Toman

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 20. 12. 2012

Potoční 129, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Pavel Hausdorf

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 16. 12. 2011

Špičák 127, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Marcela Čepeláková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 1. 10. 2010

Papírenská 105, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Jan Vorel

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 1. 10. 2010

Vyšehradská 44, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Rudolf Vejskrab

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 16. 3. 2010

zánik členství: 20. 12. 2012

Chvalšinská 203, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Blanka Procházková

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

vznik funkce: 27. 4. 2009

zánik funkce: 20. 12. 2012

Plachého 472/24, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  CB PROLES a.s.

  K. Světlé 2447, České Budějovice České Budějovice 3, 370 04

Mgr. Petr Podhola

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Lidická 85/10, České Budějovice, 370 01, Česká republika

MUDr. Martin Kuba

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 26. 6. 2012

Fr.Ondříčka 978/10, České Budějovice, 370 11, Česká republika

MUDr. Jindřich Florián

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 16. 3. 2010

Holubov 130, 382 01, Česká republika

Ing. Luboš Jedlička

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Polní 255, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. arch. Robin Schinko

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 6. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 17. 3. 2009

zánik členství: 20. 12. 2012

Latrán 79, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. Luboš Jedlička

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 21. 11. 2006

zánik členství: 17. 3. 2009

Polní 255, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Jan Shon

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 21. 11. 2006

zánik členství: 21. 11. 2011

Zubčice 84, 382 32, Česká republika

Mgr. Jan Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 21. 11. 2006

zánik členství: 17. 3. 2009

Jírovcova 34, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Josef Troup

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2007 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 21. 11. 2006

zánik členství: 17. 3. 2009

Lomená 373, Křemže, 382 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Grubmüller

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 30. 9. 2005

Plešivec 386, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Richard Kovář

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 30. 9. 2005

Brigádnická 36, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Ing. arch. Robin Schinko

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 17. 3. 2009

Latrán 79, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Antonín Princ

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

Vyšný 40, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. Petr Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 4. 6. 2009

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 17. 3. 2009

vznik funkce: 30. 9. 2005

Plešivec 386, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Prokopius

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

Pod Horou 383, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Ing. Ivan Sýkora

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

Hlinecká 681, Týn nad Vltavou, 375 01, Česká republika

JUDr. František Mikeš

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

Plešivec 352, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Pavel Hausdorf

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2006

vznik funkce: 30. 9. 2005

Špičák 127, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

MUDr. Jiří Holan MBA

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2021

vznik funkce: 16. 9. 2021

Gregorova 2600, Písek, 397 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

MUDr. Dana Kopřivová

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2021

vznik členství: 26. 3. 2021

Zahradní 248, Větřní, 382 11, Česká republika

Mgr. Vojtěch Remeň

předseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2021

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 1. 4. 2021

P. J. Šafaříka 859/26, České Budějovice, 370 07, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 11. 6. 2019

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

MUDr. Zuzana Roithová MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2017

vznik členství: 20. 7. 2017

Dvory nad Lužnicí 1, 378 08, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Vojtěch Remeň

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2020 - Poslední vztah: 14. 4. 2021

vznik členství: 1. 1. 2020

P. J. Šafaříka 859/26, České Budějovice, 370 07, Česká republika

MUDr. Jindřich Florián

předseda představenstva

První vztah: 31. 3. 2020 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 31. 3. 2020

zánik členství: 28. 1. 2021

vznik funkce: 31. 3. 2020

zánik funkce: 28. 1. 2021

Slupenecká 113, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Mgr. Vojtěch Remeň

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2020 - Poslední vztah: 3. 9. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Jana Kollára 862/12, České Budějovice, 370 07, Česká republika

MUDr. Jindřich Florián

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 31. 3. 2020

vznik členství: 30. 3. 2015

zánik členství: 30. 3. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2017

zánik funkce: 30. 3. 2020

Slupenecká 113, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Václav Grubmüller

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2017 - Poslední vztah: 1. 1. 2020

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 31. 12. 2019

Sídliště Plešivec 386, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 4. 2017

Petrohradská 2853, Tábor, 390 03, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 4. 2017

Petrohradská 2853, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2019

vznik členství: 10. 6. 2014

zánik členství: 10. 6. 2019

Mlýnská 468, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šíma MBA

předseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2017

Boršov nad Vltavou 18, 370 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Jaroslav Šíma MBA

předseda představenstva

První vztah: 23. 3. 2016 - Poslední vztah: 29. 6. 2017

vznik členství: 1. 10. 2015

zánik členství: 31. 5. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 31. 5. 2017

Boršov nad Vltavou 18, 370 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Jaroslav Šíma MBA

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 23. 3. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Čechova 447/24, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šíma MBA

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 23. 3. 2016

vznik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2015

Čechova 447/24, České Budějovice, 370 01, Česká republika

MUDr. Jindřich Florián

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 30. 3. 2015

vznik funkce: 30. 3. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2017

Slupenecká 113, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Jindřich Florián

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 3. 2015 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 30. 3. 2015

vznik funkce: 30. 3. 2015

zánik funkce: 1. 7. 2017

Slupenecká 113, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šíma MBA

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 1. 10. 2015

vznik funkce: 1. 10. 2010

zánik funkce: 1. 10. 2015

Čechova 447/24, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Michal Čarvaš MBA

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2016

vznik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2017

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 30. 6. 2017

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Jindřich Florián

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 3. 2015

vznik členství: 30. 3. 2010

zánik členství: 30. 3. 2015

vznik funkce: 30. 3. 2010

zánik funkce: 30. 3. 2015

Slupenecká 113, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Miroslava Člupková

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

MUDr. Miroslava Člupková

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 31. 12. 2016

Na Hradbách 36, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Martin Bláha MBA

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Michal Čarvaš

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 10. 6. 2014

Mlýnská 492, Boršov nad Vltavou, 373 82, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šíma

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 1. 10. 2010

Čechova 24/447, České Budějovice, 370 01, Česká republika

MUDr. Jindřich Florián

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 1. 2011 - Poslední vztah: 6. 8. 2013

vznik členství: 30. 3. 2010

vznik funkce: 30. 3. 2010

Slupenecká 113, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šíma

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 1. 10. 2010

Čechova 24/370, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šíma

předseda představenstva

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 1. 10. 2010

Čechova 24/370, České Budějovice, Česká republika

MUDr. Jindřich Florián

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2010 - Poslední vztah: 24. 1. 2011

vznik členství: 30. 3. 2010

vznik funkce: 30. 3. 2010

Holubov 130, 382 03, Česká republika

Ing. Ivo Houška MBA

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 1. 1. 2013

Ledenická 1547/85, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Čarvaš

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2012

vznik členství: 10. 6. 2009

Na Zdolnici 299, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Martin Bláha

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2009 - Poslední vztah: 4. 4. 2013

vznik členství: 1. 1. 2009

Vídeňská 12, Nová Bystřice, 378 33, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Voldřich

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 1. 2009

vznik členství: 19. 8. 2008

zánik členství: 31. 12. 2008

Nábřežní 83, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Jan Švejda

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

zánik členství: 1. 1. 2010

Plzeňská 2142/14, České Budějovice, 370 04, Česká republika

MUDr. Zdeněk Hejduk

člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2007 - Poslední vztah: 2. 7. 2009

vznik členství: 30. 1. 2007

zánik členství: 10. 6. 2009

Ant. Barcala 1372/9, České Budějovice, Česká republika

Ing. Josef Kučera

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 9. 2010

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 30. 9. 2010

Plešivec 366, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Vladimír Čech

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 3. 5. 2010

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 16. 2. 2010

vznik funkce: 30. 9. 2005

zánik funkce: 16. 2. 2010

Latrán 76, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

MUDr. Petr Pumpr

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 10. 2008

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 19. 8. 2008

vznik funkce: 30. 9. 2005

Fráni Šrámka 156, Písek, 397 01, Česká republika

Mgr. Zuzana Gottwaldová

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 26. 2. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2005

Lannova 35/60, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Bc. Dana Podholová

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 26. 2. 2007

vznik členství: 30. 9. 2005

zánik členství: 30. 1. 2007

vznik funkce: 30. 9. 2005

Dubné 160, 373 84, Česká republika

Společnost zastupují dva členové představenstva společně.

od 10. 7. 2017

Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy osoby opráv něné.

do 10. 7. 2017 od 30. 9. 2005

Další vztahy firmy Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Akcionáři

Jihočeský kraj, IČ: 70890650

U Zimního stadionu, Česká republika, České Budějovice, 370 76

od 30. 9. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 1. 2007

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 2. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 1. 2007
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 1. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).